Pages

Analiza hidrostatskih tablica broda za opskrbu platformi
Analiza hidrostatskih tablica broda za opskrbu platformi
Mario Šipić
Brodovi za opskrbu platformi imaju jedinstven izgled zbog zahtijeva posla koji obavljaju, a samim tim i drugačije zahtjeve za stabilnosti. Međunarodne organizacije koje su zadužene za sigurnost u pomorstvu poput IMO-a propisuju minimalne zahtjeve za stabilnosti brodova. Zbog toga svaki brod ima knjigu trima i stabilnosti u kojoj se nalaze podatci koji su potrebni za brz i točan izračun stabilnosti broda. Osim papirnatog oblika postoje i računalni programi za još brži način...
Analiza hijerarhijskih razina modela OSI i TCP/IP
Analiza hijerarhijskih razina modela OSI i TCP/IP
Mateo Prtenjača
Razvoj vlastitih nekompatibilnih komunikacijskih sustava doveo je do potrebe definiranja zajedničkog standarda koji je potreban da bi se omogućila međusobna interakcija računalnih sustava različitih proizvođača. U tu svrhu razvijeni su OSI model i TCP/IP model koji opisuju komunikacijske protokole, veze između sklopova i programa te načine na koji se odvija komunikacija između hardvera i softvera nekoga računala. Između ova dva modela postoje sličnosti i razlike, a najočitiju...
Analiza i ocjena stanja i razvojne tendencije linijskog pomorsko putničkog prometa u Europi
Analiza i ocjena stanja i razvojne tendencije linijskog pomorsko putničkog prometa u Europi
Nino Jurić
Republika Hrvatska je država s preko tisuću otoka i otočića od kojih je 49 naseljeno. Za gospodarski razvoj otoka zaslužan je linijsko putnički promet. Glavna karakteristika linijskog pomorsko putničkog prometa je sezonalnost. Tijekom ljetnih mjeseci brodari teško odolijevaju zahtijevima tržišta, odnosno potražnjom za prijevoz ljudi ili vozila, dok je situacija tijekom zimskih mjeseci obrnuta. Zbog toga je poslovanje, u linijsko putničkom prometu, znatno otežano i vrlo često...
Analiza i ocjena stupnja razvoja razvijenosti morskih putničkih luka u RH
Analiza i ocjena stupnja razvoja razvijenosti morskih putničkih luka u RH
Katarina Pavičić Ivelja
U diplomskom radu istražuje se razvoj morskih putničkih luka od međunarodne gospodarske važnosti za Republiku Hrvatsku. Luke su najvažniji segment u putničkom brodarstvu kao mjesto gdje brodovi ukrcavaju, iskrcavaju i prekrcavaju putnike i teret, nalaze zaklon od valova i struja, krcaju hranu i gorivo, ukrcavaju i iskrcavaju posadu, obavljaju se manji popravci i sl. Cilj rada jest prikazati neprestano povećanje pomorskoga putničkog prometa te nužnost ulaganja u lučku...
Analiza i specifičnosti ULCV brodova
Analiza i specifičnosti ULCV brodova
Ivan Dadić
Tema ovog rada je proučavanje ULCC (eng. Ultra Large Container Carriers) brodova te njihove uloge u današnjem brodarstvu. Danas se 90% generalnog tereta u svijetu prevozi kontejnerskim brodovima, a najveći i najmoderniji od njih mogu prevesti i preko 20 000 TEU-a. Štoviše, uzadnjem desetljeću sve je veća potraţnja za većim i naprednijim brodovima sposobnima za brţi transport što većeg broja kontejnera. To postavlja izazov cijeloj industriji, od brodogradilišta pa sve do...
Analiza i usporedba emisije Co2 u pomorskom prometu
Analiza i usporedba emisije Co2 u pomorskom prometu
Rea Rabadan
Onečišćenju zraka, između ostaloga, pridonose emisije ispušnih plinova s brodova čiji je glavni pogonski sustav dizelski motor. Jedan od tih plinova je i ugljični dioksid (CO2), neizbježni produkt izgaranja fosilnih goriva, čije emisije utječu na globalno zatopljenje. Podatci Međunarodne pomorske organizacije pokazuju da pomorski promet ne pridonosi značajno ukupnoj svjetskoj emisiji CO2. Emisije CO2 u pomorskom prometu u razdoblju od 2007. do 2012. godine iznosile su u prosjeku...
Analiza indikatorskih dijagrama motora s unutarnjim izgaranjem
Analiza indikatorskih dijagrama motora s unutarnjim izgaranjem
Ivan Martić
U ovom radu objašnjeni su principi rada dizelskih motora te je detaljno objašnjeno izgaranje u dizel motorima. Također su nabrojani parametri koji imaju najviše utjecaja na izgaranje, izlazne karakteristike i ispušne emisije ovih motora. Prikazani su osnovni principi snimanja indikatorskih dijagrama analiza kojih predočava važnost dobivenih vrijednosti za izbalansiranost snage po pojedinom cilindru što je preuvjet optimalnog rada brodskog motora. Eventualna odstupanja od...
Analiza indikatorskih dijagrama motora s unutarnjim izgaranjem
Analiza indikatorskih dijagrama motora s unutarnjim izgaranjem
Roko Kutija
Brodski motori bili su i ostali najkompleksniji strojevi korišteni u propulziji broda. Upravo zbog svoje kompleksnosti podložni su kvarovima i oštećenjima koje treba pravilno dijagnosticirati i popraviti. U ovom radu opisani su radni procesi dvotaktnog brodskog sporokretnog dizelskog motora te kvarovi i uzroci tih kvarova koji se dijagnosticiraju na temelju indiciranih dijagrama. Podatke iz ovog rada moguće je iskoristiti u svrhu ocjene radnog procesa u cilindru motora odnosno za...
Analiza ispušnih emisija
Analiza ispušnih emisija
Ivan Malovan
Danas se u svijetu traže različita rješenja kojima bi se smanjile emisije ispušnih plinova, kao npr. uporaba zamjenskih goriva i razvoj djelotvornijih brodskih strojeva. Svjetska pomorska organizacija dala je smjernice za buduće granice individualnih ispušnih komponenata, uzimajući u obzir različite primjene i uvjete za rad brodskog stroja. Proizvođači strojeva kontinuirano razvijaju nove tehnologije kojima bi se udovoljilo postojećim i eventualno novim propisima koji se odnose na...
Analiza jednog tipičnog projekta suvremene jahte
Analiza jednog tipičnog projekta suvremene jahte
Marko Bukvić
Svijet je većinski sačinjen od vode i nekad davno prije parnog doba i kasnije izuma aviona najlakše i najpraktičnije što je čovjek u tim okolnostima mogao napraviti jest splav sa jedrom sačinjen od drva za prelazak rijeka i mora. U samim početcima koristili su se za trgovinu te ratove, no velikim ljudskim otkrićima od jednostavne splavi čovjek je stvorio velike megajahte koje se odlikuju sa najluksuznijim sadržajem. Cilj ovog rada je opisati povijesni razvoj jahti, analizirati...
Analiza kapaciteta država Europske Unije u slučaju onečišćenja morskog okoliša štetnim tekućim tvarima
Analiza kapaciteta država Europske Unije u slučaju onečišćenja morskog okoliša štetnim tekućim tvarima
Frane Bogdan
Svrha ovog rada je analizirati kapacitete i opremu koje posjeduju države EU za odgovor u slučaju onečišćenja mora štetnim tekućim tvarima. Do izljeva može doći prlikom operacija ukrcaja i iskrcaja, operacija s cjevovodima, ali i tijekom sudara i nasukanja brodova koji prevoze štetne tekuće tvari u lokalne luke i obalne vode. Najvažnija stavka u slučaju svakog potencijalnog onečišćenja jest pripravnost i spremnost na odgovor. Istjecanje ulja, koje je ujedno najčešći...
Analiza komunikacijske opreme "Furuno"
Analiza komunikacijske opreme "Furuno"
Damir Krolo
Komunikacija na brodu i moru zasigurno je među najznačajnijim faktorima u pomorstvu u svrhu sigurnosti posade, mora i morskog okoliša te samim tim i sprječavanja pomorskih nesreća. Rad „Analiza komunikacijske opreme Furuno“ obrađuje komunikacijski sustav u pomorstvu odnosno njegovo trenutno generalno stanje kroz gledište jedne od uspješnijih kompanija u tom području proizvodnje i distribucije – Furuno. Analizirani su pojedinačni dijelovi komunikacijskih sustava, njihova svrha...

Pages