Pages

Analiza i ocjena stupnja razvoja razvijenosti morskih putničkih luka u RH
Analiza i ocjena stupnja razvoja razvijenosti morskih putničkih luka u RH
Katarina Pavičić Ivelja
U diplomskom radu istražuje se razvoj morskih putničkih luka od međunarodne gospodarske važnosti za Republiku Hrvatsku. Luke su najvažniji segment u putničkom brodarstvu kao mjesto gdje brodovi ukrcavaju, iskrcavaju i prekrcavaju putnike i teret, nalaze zaklon od valova i struja, krcaju hranu i gorivo, ukrcavaju i iskrcavaju posadu, obavljaju se manji popravci i sl. Cilj rada jest prikazati neprestano povećanje pomorskoga putničkog prometa te nužnost ulaganja u lučku...
Analiza i usporedba emisije Co2 u pomorskom prometu
Analiza i usporedba emisije Co2 u pomorskom prometu
Rea Rabadan
Onečišćenju zraka, između ostaloga, pridonose emisije ispušnih plinova s brodova čiji je glavni pogonski sustav dizelski motor. Jedan od tih plinova je i ugljični dioksid (CO2), neizbježni produkt izgaranja fosilnih goriva, čije emisije utječu na globalno zatopljenje. Podatci Međunarodne pomorske organizacije pokazuju da pomorski promet ne pridonosi značajno ukupnoj svjetskoj emisiji CO2. Emisije CO2 u pomorskom prometu u razdoblju od 2007. do 2012. godine iznosile su u prosjeku...
Analiza indikatorskih dijagrama motora s unutarnjim izgaranjem
Analiza indikatorskih dijagrama motora s unutarnjim izgaranjem
Roko Kutija
Brodski motori bili su i ostali najkompleksniji strojevi korišteni u propulziji broda. Upravo zbog svoje kompleksnosti podložni su kvarovima i oštećenjima koje treba pravilno dijagnosticirati i popraviti. U ovom radu opisani su radni procesi dvotaktnog brodskog sporokretnog dizelskog motora te kvarovi i uzroci tih kvarova koji se dijagnosticiraju na temelju indiciranih dijagrama. Podatke iz ovog rada moguće je iskoristiti u svrhu ocjene radnog procesa u cilindru motora odnosno za...
Analiza indikatorskih dijagrama motora s unutarnjim izgaranjem
Analiza indikatorskih dijagrama motora s unutarnjim izgaranjem
Ivan Martić
U ovom radu objašnjeni su principi rada dizelskih motora te je detaljno objašnjeno izgaranje u dizel motorima. Također su nabrojani parametri koji imaju najviše utjecaja na izgaranje, izlazne karakteristike i ispušne emisije ovih motora. Prikazani su osnovni principi snimanja indikatorskih dijagrama analiza kojih predočava važnost dobivenih vrijednosti za izbalansiranost snage po pojedinom cilindru što je preuvjet optimalnog rada brodskog motora. Eventualna odstupanja od...
Analiza ispušnih emisija
Analiza ispušnih emisija
Ivan Malovan
Danas se u svijetu traže različita rješenja kojima bi se smanjile emisije ispušnih plinova, kao npr. uporaba zamjenskih goriva i razvoj djelotvornijih brodskih strojeva. Svjetska pomorska organizacija dala je smjernice za buduće granice individualnih ispušnih komponenata, uzimajući u obzir različite primjene i uvjete za rad brodskog stroja. Proizvođači strojeva kontinuirano razvijaju nove tehnologije kojima bi se udovoljilo postojećim i eventualno novim propisima koji se odnose na...
Analiza jednog tipičnog projekta suvremene jahte
Analiza jednog tipičnog projekta suvremene jahte
Marko Bukvić
Svijet je većinski sačinjen od vode i nekad davno prije parnog doba i kasnije izuma aviona najlakše i najpraktičnije što je čovjek u tim okolnostima mogao napraviti jest splav sa jedrom sačinjen od drva za prelazak rijeka i mora. U samim početcima koristili su se za trgovinu te ratove, no velikim ljudskim otkrićima od jednostavne splavi čovjek je stvorio velike megajahte koje se odlikuju sa najluksuznijim sadržajem. Cilj ovog rada je opisati povijesni razvoj jahti, analizirati...
Analiza kapaciteta država Europske Unije u slučaju onečišćenja morskog okoliša štetnim tekućim tvarima
Analiza kapaciteta država Europske Unije u slučaju onečišćenja morskog okoliša štetnim tekućim tvarima
Frane Bogdan
Svrha ovog rada je analizirati kapacitete i opremu koje posjeduju države EU za odgovor u slučaju onečišćenja mora štetnim tekućim tvarima. Do izljeva može doći prlikom operacija ukrcaja i iskrcaja, operacija s cjevovodima, ali i tijekom sudara i nasukanja brodova koji prevoze štetne tekuće tvari u lokalne luke i obalne vode. Najvažnija stavka u slučaju svakog potencijalnog onečišćenja jest pripravnost i spremnost na odgovor. Istjecanje ulja, koje je ujedno najčešći...
Analiza komunikacijske veze na plovidbenoj ruti trajekta Jadrolinija
Analiza komunikacijske veze na plovidbenoj ruti trajekta Jadrolinija
Josip Eljuga
Održavanje pravilne i pravovaljane komunikacijske veze između sudionika u pomorskom prometu predstavlja važnu stvar za sigurnost plovidbe. Svaki brod mora imati odgovarajuću i ispravnu komunikacijsku opremu za uspostavljanje komunikacija prema zahtjevima svjetskog pomorskog sustava za pogibelj i sigurnost. Brodovi Jadran i Vladimir Nazor koji pokrivaju plovidbenu rutu Zadar – Ošljak – Preko (Ugljan). Sukladno svojim karakteristikama posjeduju odgovarajuću komunikacijsku vezu za...
Analiza komunikacijske veze na trajektu "Jadrolinije"
Analiza komunikacijske veze na trajektu "Jadrolinije"
Roko Baras
Sigurnost plovidbe na brodu ne smije biti ugrožena ni u jednoj fazi pomorskog putovanja. Tehničko-tehnološke karakteristike m/t „Korčula“ analizirane su sa stajališta brodskih komunikacija. Pored obveznih GMDSS komunikacijskih sustava, na prikazanoj ruti 604 postoji mogućnost povezivanja na mreže komercijalnih mobilnih operatera. Kombiniranjem obvezne i komercijalne opreme i veze, može se postići povećanje pomorske sigurnosti.
Analiza korištenja upijača u uljnim izljevima
Analiza korištenja upijača u uljnim izljevima
Ante Caktaš
Uljna onečišćenja i nesreće mogu uzrokovati katastrofalne posljedice za okoliš i čovjeka, stoga je od iznimne važnosti poduzeti sve mjere za sprječavanje izljeva, kao i pravovremeno djelovati koristeći odgovarajuća sredstva za čišćenje. Upotreba upijača široko je primijenjena i prikladna, prvenstveno kod sanacije onečišćenja na obalama, kada druge tehnike čišćenja nisu primjenjive. Upijači su općenito manje učinkoviti kod sanacije ulja visoke viskoznosti, poput ulja...
Analiza kovarijance
Analiza kovarijance
Mislav Lukač
U ovom završnom radu predstavljena je analiza kovarijance (ANCOVA) koja je zapravo specijalan slučaj statističkog modeliranja unutar općeg linearnog modela kojeg obilježava postojanje jedne ili više zavisnih varijabli i jedne ili više nezavisnih varijabli te u sebi integrira analizu varijance (ANOVA) i regresijsku analizu. Za razliku od ANOVA-e ovdje se kao nezavisna varijabla pojavljuje i kovarijabla ili kovarijat koja je u određenoj linearnoj vezi sa zavisnom te je uključujemo u...
Analiza metoda korištenih za smanjenje onečišćenja uljima na području mediterana
Analiza metoda korištenih za smanjenje onečišćenja uljima na području mediterana
Bruno Ljubić
Narušavanje morskog okoliša događa se pri svakodnevnim operacijskim i slučajnim onečišćenjima s plovila. Uzevši u obzir način skladištenja tereta na brodu, njegovom obradom pri prekrcaju, kao i u slučajevima pomorskih havarija, dio tereta može dospjeti u more i prouzročiti onečišćenje. Jedna od najčešćih onečišćenja morskog okoliša predstavlja onečišćenje uljima. Područje Mediterana, kao jedno od prometnijih pomorskih putova, pod velikim je rizikom od...

Pages