Pages

Dual Fuel motori
Dual Fuel motori
Josip Vulić
Cijena goriva kao i zalihe svjetskih rezervi omogućuju napredak alternativnim opcijama kao što su „dual fuel“ motori na dvojno gorivo. Wärtsilä motor dual fuel, omogućava siguran i pouzdan rad u teškim uvjetima. Dual fuel pogon omogućava redudanciju sustava i promjene načina rada bez utjecaja na performanse. Suvremeni nadzor realiziran je implementiranim sustavom automatizacije. Nadzor najvažnijih karakteristika i operacija motora omogućuje siguran rad u svim uvjetima. Obradom...
E-učenje iz računalnog oblaka
E-učenje iz računalnog oblaka
Josip Poljak
„Računalstvo u oblaku” je naziv novog poslovnog modela i nove tehnološke platforme za razvoj i izvršavanje programskih rješenja koji se danas sve više koriste. U ovome radu će se donijeti kratki prikaz „Računalstva u oblaku“ prvenstveno njegovo značenje za korisnike osobito sa naglaskom kroz model e-učenja, kao i za profesionalne informatičare te pokazati nekoliko primjera njegovog korištenja za izvršavanje informatičkih programskih rješenja (aplikacija).
EPIRB opremljen s AIS i GNSS
EPIRB opremljen s AIS i GNSS
Silvije Marković
EPIRB je prijenosni odašiljač koji šalje signale COSPAS-SARSAT satelitskom sustavu na frekvenciji od 406,025 MHz i namijenjen je obilježavanju pozicije u nuždi kod napuštanja broda. Nakon aktivacije EPIRB počinje odašiljati niz kodiranih, digitalnih signala prema satelitima u orbiti Zemlje. Pozicija sustava se naknadno izračuna u pripadajućem podsustavu. Bilo bi puno bolje da se točna pozicija šalje i predaje ne samo satelitskom sustavu nego i okolnim brodovima preko AIS...
ERGONOMIJA NAVIGACIJSKE OPREME NEKONVENCIJSKIH PLOVILA
ERGONOMIJA NAVIGACIJSKE OPREME NEKONVENCIJSKIH PLOVILA
Katarina Blajić
Ergonomija je složenica grčkih riječi ergon što znači ljudski rad i nomos što znači zakon ili pravilo. Definira se kao interdisciplinarno znanstveno područje u kojem se proučavaju načini optimalnog usklađivanja odnosa prilikom rada, između čovjeka, radnog mjesta i uvjeta rada. Ergonomske pretpostavke sve su prisutniji čimbenik sigurne plovidbe i učinkovitog upravljanja brodom. Današnja razina razvoja tehnologije zahtjeva i visoku razinu svijesti o potrebi ergonomskog...
Ekologija i pomorski turizam
Ekologija i pomorski turizam
Ivona Roso
Neprekidnom razvitku čovječanstva gotovo da se i ne vidi kraj. Posljedice toga su i sve veće uništavanje i zagađivanje prirode kao i potrošnja neobnovljivih izvora energije. Ponude rješavanja ovog problema su zapravo vrlo jednostavne: ili trebamo promijeniti današnji način razvoja ili nam preostaje da se prilagodimo. S obzirom da se radi o veoma sadržajnoj temi,u ovom završnom radu proći će se kroz najbitnije dijelove navedene tematike kako bi se dobila cjelokupna slika ove vrlo...
Ekološki čimbenici dubokog morskog dna
Ekološki čimbenici dubokog morskog dna
Vedrana Vesanović
Duboko morsko dno predstavlja najveće i najtajanstvenije područje na zemlji. Okolina na dubokom morskom dnu uglavnom je hladna, tamna voda prekrivena mekanim, dubokim muljem. Goleme površine dubokomorskog dna prekrivene su mekim sedimentima i godinama stvaranim različitim reljefnim oblicima. Ekološki čimbenici određuju život na nekom prostoru. Visoki hidrostatski tlak koji je prisutan na velikim dubinama morskog dna, otežava i ograničava hrani s površine mora da dođe do dna. U...
Ekspertni sustavi
Ekspertni sustavi
Nikola Džanko
Pojednostavljeno bi se moglo reći da su ekspertni sustavi računalni programi koji sadrže određena specifična znanja iz jednog ili više određenih područja znanosti. Takvi programi su komercijalizirani, a razvili su ih znanstvenici u području umjetne inteligencije. Najčešći oblik ekspertnih sustava sastoji se od seta pravila po kojima se analiziraju informacije o specifičnoj vrsti problema, ali i pružanja matematičke analize problema. Ovisno o njihovoj izvedbi, pružaju...
Ekstremni team-building: Prihvatljiva ili neprihvatljiva stvarnost
Ekstremni team-building: Prihvatljiva ili neprihvatljiva stvarnost
Matea Domić
Rast i razvoj poduzeća dovodi do povećavanja poslova, te potrebom za većim brojem ljudi, koji bi izvršavali te poslove. Izazov je kako koordinirati njihov rad. Moderna organizacija se ne može sastojati od gazda i podčinjenih, organizacija, mora biti načinjena od timova. Glavno obilježje tima je međusobna suradnja, otvorenost, komunikacija, motivacija, obavljanje različitih poslova za ostvarivanje zajedničkog cilja. Timski rad se smatra najboljim načinom organiziranja rada, jer...
Električna propulzija- upravljanje radom motora
Električna propulzija- upravljanje radom motora
Luka Tadić
Tema je ovog rada električna propulzija-upravljanje radom motora. Upotrebom električne propulzije ostvaruju se mnoge prednosti u usporedbi s ostalim tipovima propulzije, kao što su manje vibracije, ušteda prostora, bolje manevarske sposobnosti itd. U ovom radu istaknuti su pretvarači frekvencije, metode skalarnog i vektorskog upravljanja izmjeničnih strojeva koji nam omogućuju regulaciju brzine. Cilj je ovog rada prikazati ponašanje izmjeničnih strojeva s različitim metodama...
Elektromotorni pogoni - pravljanje sinkronim motorom
Elektromotorni pogoni - pravljanje sinkronim motorom
Zvonimir Petrović
Cilja rada je opisati, navesti karakteristike te izvršiti podjelu sinkronih motora, kao i izraditi simulacijski model sinkronih motora s permanentnim magnetima u Matlab/Simulink programu za simulaciju. Za modeliranje i simuliranje odabran je model sinkronog motora s permanentnim magnetima radi njegove sve češće primjene. Njegove brojne prednosti, kao što su male dimenzije i velika korisnost, čine ga jednim od najboljih motora.
Elektronička trgovina na društvenim mrežama
Elektronička trgovina na društvenim mrežama
Tina Paraman
Internet je svojim naglim razvojem postao utjecajan marketinški medij koji će u budućnosti biti nezaobilazni način poslovanja tvrtki. Pojavom društvenih mreža došlo je do velikih promjena u marketingu i u načinu na koji tvrtke komuniciraju s potrošačima. Društvene mreže kao što su Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest i brojne druge, promijenile su način komuniciranja populacije sa svijetom, način kako kupuje i kako se informira. Korisnici društvenih mreža nisu više samo...
Elektroničko poslovanje, stanje i perspektive
Elektroničko poslovanje, stanje i perspektive
Anela Plazonić
Elektroničko poslovanje je u današnjem svijetu neizostavan dio suvremenih poslovnih organizacija, a sve veća dostupnost interneta i informacijskih tehnologija predstavlja temelj svakog budućeg poslovnog okruženja. Kroz ovaj rad definirane su osnovne razvojne razine e-poslovanja i organizacijskih struktura koje formiraju suvremene poslovne modele i načine njihove implementacije u skladu s suvremenom digitalnom ekonomijom. Sve intenzivnijim prijelazom s tradicionalnih načina djelovanja...

Pages