Pages

GORIVA I NJIHOVA PRIMJENA NA BRODU
GORIVA I NJIHOVA PRIMJENA NA BRODU
Ivan Radan
Imajući u vidu sve veći industrijski i strojarski razvitak te u skladu s time i sve gore posljedice istog po okoliš, brodarska industrija i grane vezane uz nju su u posljednjih nekoliko desetljeća nastojale razviti podobnije izvore energije i goriva za brodski pogon. Budući da svjetsko tržište nafte u posljednjih 40-ak godina obiluje brojnim promjenama potrebno je pronaći goriva koja nisu toliko ovisna o vanjskim ekonomskim i političkim utjecajima.U završnom radu opisano je gorivo...
Generalne i kursne pomorske karte
Generalne i kursne pomorske karte
Marko Kolak
Navigacija i određivanje položaja broda u plovidbi oduvijek su predstavljali izazov u pomorstvu. Karte su nam glavni izvor informacija potrebnih za navigaciju i sigurno vođenje broda. Postoji više vrsta karata, ovisno o informacijama koje prikazuju, projekcijama na kojima se zasnivaju i mjerilima u kojima su rađene, ali u ovome radu obradit ćemo karakteristike generalnih i kursnih pomorskih karata. Na generalnim kartama su prikazane veće površine mora ili oceana u sitnijim mjerilima,...
Generatori slatke vode
Generatori slatke vode
Filip Bazo
Voda ima veliku i važnu ulogu na brodovima, za posadu i putnike te za hlađenje uređaja i strojeva. Iz tog razloga brod mora biti opskrbljen dovoljnim količinama vode. Slatka voda na brodovima dobiva se pomoću raznih uređaja sa različitim principima rada, kao što su elektroliza, obrnuta osmoza, destilacija, itd. Isparivači su uređaji pomoću kojih dobivamo slatku vodu iz morske vode. Dobivena slatka voda se zatim posebnim uređajima i metodama za filtriranje, bakteriološko...
Geometrijske karakteristike LNG broda s osvrtom na plovidbu Jadranom
Geometrijske karakteristike LNG broda s osvrtom na plovidbu Jadranom
Matko Unković
U ovom su radu opisane geometrijske karatkeristike LNG brodova uz kratku analizu plovidbe takvih brodova u Jadranskom moru. U uvodu su opisane karatkeristike LNG plina, povijest razvoja takvih brodova, ali i geopolitički značaj njegovog razvoja, uz poseban osvrt na predloženi projekt LNG terminala na Krku. U središnjem se dijelu nalazi osvrt na geometrijske karatkeristike LNG brodova te je opisana plovidbena ruta od Otranta do Omišlja, uz poseban osvrt na utjecaj jadranskog juga na...
Gospodarski pojas Republike Hrvatske
Gospodarski pojas Republike Hrvatske
Andrej Domazet - Lošo
Na Trećoj konferenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora donesena je 1982. Konvencija Ujedinjenih naroda o pravu mora koja je uvela gospodarski pojas kao novi specifični pravni režim. Neosporno je da svaka obalna država ima pravo proglasiti svoj gospodarski pojas, kako na temelju Konvencije o pravu mora, tako i na temelju običajnog međunarodnog prava mora. Međutim, sredozemne države oklijevale su s proglašenjem svojih gospodarskih pojaseva, jer je Europska unija (EU), pod utjecajem...
HTML5
HTML5
Renco Gotovac
Ovaj završni rad bavit će se izradom internetskih stranica pomoću HTML5 tehnologija. Također će se objasniti razlike između starijih inačica HTML jezika i najnovijih standarda. HTML5 je najnovija inačica jezika za strukturiranje i prezentaciju sadržaja na internetu. Kod HTML5 su uvedeni i novi elementi kao što su "svg" i "platno". Najpopularniji web preglednici već podržavaju mnoge od novih HTML5 elemenata. Očekivanje je da će novi standard koji je evolucija od HTML4 i XTML...
Hidrodinamika broda s primjerom povećanja otpora broda za prijevoz tekućih tereta
Hidrodinamika broda s primjerom povećanja otpora broda za prijevoz tekućih tereta
Toni Selestrin
Hidrodinamika kao znanost proučava gibanje tekućina zajedno s uzrocima zbog kojih gibanje nastaje. Otpor broda je sila koja nastaje prilikom gibanja broda kroz fluid pri određenoj brzini. U radu se objašnjavaju uzroci i posljedice određenog otpora na brod. Otpori se proučavaju na mirnom moru zbog jednostavnijeg razumijevanja njihovog djelovanja. Tokom rada objašnjavaju se utjecaji valovitog mora, ponašanje broda na valovima i posljedice dodatnog otpora valova. Dodatni otpor valova...
Hidrografska djelatnost na Jadranu
Hidrografska djelatnost na Jadranu
Nino Vuković
Početak organiziranog djelovanja u ovom znanstvenom području potječe iz 1806. godine, kad su nastali hidrografski radovi Charles François Beautemps-Beaupré-a. On je hidrografskim radovima u korist Francuske ratne mornarice, udario temelje moderne hidrografije na Jadranskom moru. Na njegovim temeljima u narednim godinama došlo je do ozbiljnijeg rasta u području hidrografske djelatnosti. Njegov rad predstavljao je osnovu za nastajanje novih i boljih hidrografskih radova u budućnosti....
Hidrografske i oceanografske značajke Jadranskog mora
Hidrografske i oceanografske značajke Jadranskog mora
Toni Vojković
Svrha završnog rada je upoznavanje s oceanografijom i hidrografijom općenito, a poseban naglasak je na upoznavanju Jadranskog mora i njegovih obilježja. Da nije bilo velikih istraživanja mora koja su započela u drugoj polovici 19. stoljeća, danas bi se o moru znalo jako malo. Tako danas, da bi unaprijedili svoje znanje i omogućili sigurnost na moru, u Hrvatskoj imamo Hrvatski hidrografski institut koji doprinosi povećanju sigurnosti plovidbe u području hidrografske djelatnosti....
Hidrometeorološki podaci u funkciji jedrenja
Hidrometeorološki podaci u funkciji jedrenja
Rino Rivi Kolombatović
Jedrenje je jedan od sportova koji je ovisan o meteorološkim uvjetima, prisutnim u danom trenutku. Međudjelovanje sile vjetra, vode i jedrilice je ono što pretvara ovu rekreaciju u kompleksan sport. Velika je razlika između rekreacijskog jedrenja i regatnog jedrenja. Mnoge osobe koje se bave rekreacijskim jedrenjem često ne brinu mnogo o vremenskim (ne)prilikama, te osim slušanja vremenske prognoze, pokazuju malo zanimanja za upoznavanje osnovnih činjenica o razvoju vremenske...
Hrvatske visokoškolske pomorske institucije i e-učenje
Hrvatske visokoškolske pomorske institucije i e-učenje
Sandro Jančić
Mnoge osobe, kojima tradicionalni načini obrazovanja iz bilo kojeg razloga ne odgovara (npr. osobe poslom vezane za mjesta gdje ne postoje odgovarajuće obrazovne institucije, starije osobe, osobe s poteškoćama u razvoju, osobe koje ne mogu uskladiti svoje obveze sa zahtjevima obrazovnih institucija), danas se sve više, a poglavito uz korištenje suvremenih informacijsko komunikacijskih tehnologija, obrazuju na daljinu. U gore navedenu skupinu, osobe poslom vezane za mjesta gdje ne...
Hrvatski jedrenjaci i njihove značajke
Hrvatski jedrenjaci i njihove značajke
Toni Bušić
Ovaj rad opisuje razvoj hrvatskih jedrenjaka. Jedrenjaci na Jadranu su bili osnovno sredstvo za putovanja i prijevoz tereta još od antičkih vremena. Upotrebu jedrenjaka su nastavili Hrvati dolaskom na ova područja. Iako je hrvatska flota jedrenjaka izgubila bitku sa modernizacijom i upotrebom parnog stroja na brodovima, kao dio tradicije i za turistička putovanja, pojedini jedrenjaci su se sačuvali i do danas.

Pages