Pages

Istraživanje obilježja marina u budućnosti
Istraživanje obilježja marina u budućnosti
Davor Jakulj
U radu se istražuju promjene u okruženju u industriji marina te se na temelju toga predviđaju karakteristike marina u budućnosti. Usklađivanje s ključnim trendovima u okruženju predstavlja sve veći izazov uspješnog poslovanja marina širom svijeta. Jedan od najznačajnijih trendova koji značajno utječe na poslovne organizacije vezan je za društveno odgovorno poslovanje. S obzirom na veliki ekonomski i društveni doprinos marina u zajednici evidentna je potreba za istraživanjem...
Istraživanje odgovora marina na promjene u okruženju
Istraživanje odgovora marina na promjene u okruženju
Kristina Asanović
Cilj rada je utvrditi promjene i trendove u okruženju te procijeniti njihov utjecaj na poslovanje i menadžment u industriji marina. Na temelju prikupljenih sekundarnih podataka u radu se istražuju promjene u okruženju te utvrđuju mogućnosti prilagođavanja marina glavnim promjenama. Poseban naglasak stavlja se na trend društveno odgovornog poslovanja i menadžmenta okoliša u industriji marina. Kada donosi odluke menadžment marina ima obvezu ne samo prema vlasniku i korisnicima...
Istraživanje promjena na tržištu nautičkog turizma
Istraživanje promjena na tržištu nautičkog turizma
Kornelia Kužić
Cilj rada je utvrditi promjene i trendove u okruženju te procijeniti njihov utjecaj na tržištu nautičkog turizma, s fokusom na industriju marina. Na temelju prikupljenih sekundarnih podataka u radu se istražuje utjecaj promjena u okruženju. Na reprezentativnom uzorku marina prikupljeni su osnovni podaci na temelju kojih je izrađen profil promatranih marina preko PESTEL analize. Tom analizom daje se uvid kako se neke od hrvatskih marina nose sa faktorima okoline. Poseban naglasak...
Istraživanje tržišta za potrebe razvoja novih marina
Istraživanje tržišta za potrebe razvoja novih marina
Antonela Bura
Ovaj rad bavi se tematikom istraţivanja trţišta za potrebe razvoja novih marina. Istraţivanje trţišta potrebno je da bi se shvatili fenomeni suvremenog nautičkog turizma te da bi se na temelju toga ostvarilo uspješno djelovanje. Uspješno i korisno istraţivanje polazi od jasno definiranog problema, koji je u ovom radu usmjeren na razvoj novih marina. U radu se razmatra porast potraţnje u segmentu elitnog nautičkog turizma koji nameće potrebu za posebnim uslugama i sadrţajima....
Istraživanje utjecaja marina i rekreacijske plovidbe na okruženje
Istraživanje utjecaja marina i rekreacijske plovidbe na okruženje
Lana Stoisavljević
U radu se istražuje utjecaj marina i rekreacijske plovidbe na okruženje s osvrtom na ekološki i društveni aspekt okruženja. Cilj svake marine je udovoljiti novim zahtjevima okruženja i trendovima na tržištu. Pravilnim odabirom strategije uz implementaciju ekoloških standarda i potporu lokalne zajednice, marina postaje top destinacija za nautičare. Na temelju prikupljenih sekundarnih podataka napravljena je analiza cjelokupnog hrvatskog nautičkog tržišta te analiza dviju...
Istraživanje za potrebe razvoja održivih destinacija na tržištu marina
Istraživanje za potrebe razvoja održivih destinacija na tržištu marina
Marija Baturina
Fokus rada usmjeren je na problematiku istraživanja marine kao prepoznatljive destinacije. Suvremena marina usmjerena je na stvaranje diferenciranosti i prepoznatljivosti u odnosu na druge marine. Razvoj marine kao jedinstvene nautičko-turističke destinacije izravno utječe na imidž pripadajuće lokacije u užem i širem smislu. Na primjeru marina u Republici Hrvatskoj u radu se razmatraju mogućnosti razvoja održivih destinacija na tržištu marina sukladno načelima destinacijskog...
Izbor mjesta postavljanja magnetskog kompasa
Izbor mjesta postavljanja magnetskog kompasa
Josip Škarpa
U prošlosti je magnetski kompas bio jedini instrument za pokazivanje pravca meridijana, a za njegovo korištenje na brodu bitno je bilo poznavanje varijacije i devijacije. Temeljni zahtjevi koje izabrano mjesto za postavljanje glavnog kompasa mora ispunjavati su pouzdanost kompasa u radu koja se osigurava izborom najpovoljnijih magnetskih i dinamičkih uvjeta i temperaturnog režima i vlažnosti, te lako korištenje i jednostavno održavanje kompasa. Zbog navedenih uvjeta obično se...
Izdvajanje značajki video signala  s ciljem upravljanja kretanjem na zadanoj stazi
Izdvajanje značajki video signala s ciljem upravljanja kretanjem na zadanoj stazi
Nikola Šimunović
Izdvajanje značajki video signala s ciljem upravljanja kretanjem sve je više zastupljena tema u razvoju autonomnih vozila. Automatska detekcija linija na cesti i samih granica ceste krucijalna je za sustave autonomnih vozila te u sustavima za pomoć u vožnji. U ovom radu biti će predstavljen algoritam koji detektira linije na cesti te označava traku unutar koje se vozilo kreće. Algoritam radi na načelu transformacije slike u boji u binarni oblik. Potom se vrši sektorsko...
Izrada termometra i mjerača vremena uz uporabu aurduino platforme
Izrada termometra i mjerača vremena uz uporabu aurduino platforme
Luka Rizvan
Sat je jedan od najstarijih ljudskih otkrića. U principu, potrebno je znati osnovne fizičke procese koji se ponavljaju s određenom učestalošću i način da se izmjeri koliko taj proces traje. Kao što se godišnja doba i faze mjeseca mogu iskoristiti za mjerenje protoka određenih dužih perioda vremena, tako se i kraći periodi mogu koristiti za mjerenje sati i minuta. Sunčani sat koji mjeri vrijeme dana pomoću smjera sjenke koju baca određeni predmet osvjetljen suncem bio je dobro...
Izravno upravljanje zakretnim momentom izmjeničnih motora
Izravno upravljanje zakretnim momentom izmjeničnih motora
Mislav Klarić
Cilj ovog rada je detaljno opisati izravno upravljanje momentom izmjeničnih elektromotornih pogona. U radu se prije izravnog upravljanja iznose detalji o elektromotornim pogonima kako bi se olakšalo razumijevanje glavnog zadatka. Korišteni su blokovski dijagrami koji najbolje prikazuju proces upravljanja. Formulama su prikazani odnosi fizičkih veličina koje se javljaju tijekom rada elektromotora. Na temelju iznesenog donesen je zaključak o jednostavnosti i prednostima izravnog...
Izvedba i analiza konstrukcijskih značajki visokotlačnih brodskih generatora pare
Izvedba i analiza konstrukcijskih značajki visokotlačnih brodskih generatora pare
Alen Višić
Tema ovoga završnoga rada je izvedba i analiza visokotlačnih brodskih generatora pare. Pod ovom temom razrađeni su povijesni razvoj generatora pare, opće značajke generatora pare zajedno sa termodinamičkim procesom koji se odvija unutar generatora pare, osnovni materijali za izradu konstrukcijskih elemenata generatora pare i analizirana je konstrukcija visokotlačnog brodskog generatora pare. Cilj ovoga završnoga rada jest čitaocu pobliže opisati funkcija i značaj visokotlačnih...
Izvedba i analiza sustava za ubrizgavanje goriva sporohodnih dizelskih motora
Izvedba i analiza sustava za ubrizgavanje goriva sporohodnih dizelskih motora
Boško Balta
Cilj ovoga rada jest opisati glavne dijelove sustava za ubrizgavanje goriva, princip rada pojedinih dijelova kao što su ubrizgavači i visokotlačne pumpe, te sustav zajedničkog voda koji se danas najčešće upotrebljava kod dizelskih motora. U ovom radu opisan je princip rada dvotaktnih sporohodnih motora. Navedene su karakteristike pojedinih tipova goriva koja se koriste kod eksploatacije broda, te njihov sustav na brodu od ukrcaja goriva na brod do glavnih motora, te je izvedena...

Pages