Pages

KONSTRUKCIJSKA OBILJEŽJA BRODOVA ZA PRIJEVOZ TEKUĆIH TERETA- M/V ORANGE STAR
KONSTRUKCIJSKA OBILJEŽJA BRODOVA ZA PRIJEVOZ TEKUĆIH TERETA- M/V ORANGE STAR
Hrvoje Markovina
U ovom radu bavit ćemo se obradom i problematikom brodske konstrukcije, kao takve. Pisanjem ovog rada prikazat ćemo njena obilježja, kao i važnosti, te ćemo posebnu pažnju i pozornost, pridodati i obratiti na konstrukciju brodova za prijevoz tekućeg tereta s osvrtom na brod Orange Star. Pod nazivom konstrukcija broda se podrazumijeva, struktura brodskog trupa i njegov sastav, odnosno oblik, dimenzije i način spajanja građevnih dijelova broda [20]. Brodovi za prijevoz tekućeg tereta...
Kavitacija vijka
Kavitacija vijka
Tomislav Radanović
Tema ovog završnog rada je kavitacija vijka. Na suvremenim brodovima vijak je najrašireniji tip brodskog propulzora i gotovo jedino sredstvo poriva. Može ga se predočiti kao vijak koji na osovini okreće brodski stroj i tako okrećući se u vodi kao matici snagu brodskog stroja pretvara u kretanje, tj. ostvaruje poriv. Vijak se sastoji od glavine i dva do osam listova. Prema tehničkoj izvedbi danas je u upotrebi vijak s fiksnim krilima, zatim vijak prekretnim krilima ili vijci kojima se...
Ključne karakteristike organizacijske kulture u brodograditeljskim organizacijama
Ključne karakteristike organizacijske kulture u brodograditeljskim organizacijama
Zrinka Vučica
U radu se konkretno prikazuje pojam organizacijske kulture i njena važnost u tvrtkama. Svako poduzeće ima svoju autohtonu organizacijsku kulturu kojoj se najčešće zaposlenici trebaju prilagoditi, ali istovremeno ona služi kao potpora zaposlenicima i njihovim menadžerima. Ključna važnost organizacijske kulture ogleda se na učinkovitosti organizacije i na način obavljanja poduzetničko - menadžerske funckije. Menadžeri uvelike utječu na stvaranje klime u poduzeću. Njihove...
Ključne karakteristike organizacijskih struktura u brodograditeljskim organizacijama
Ključne karakteristike organizacijskih struktura u brodograditeljskim organizacijama
Luka Burica
Organizacijska struktura čini kostur svake organizacije. Brodograditeljske organizacije nisu iznimka. Cilj ovog rada je dati pregled tipova organizacijskih struktura, od jednostavnijih i tradicionalnijih, ka složenijima i modernijima. Pritom su važne karakteristike tih struktura, kao i prednosti i nedostaci koje svaka od njih nužno ima, te se želi naglasiti da nijedna struktura nije sama po sebi ispravna ili kriva, već da odabir strukture ovisi o čimbenicima koji utječu na...
Ključni procesi strateškog menadžmenta u pomorstvu
Ključni procesi strateškog menadžmenta u pomorstvu
Marko Radić
Strateški menadžment je jedna od najvažnijih funkcija svake organizacije a kako i sama riječ govori ovdje je riječ o strategiji kao njenom glavnom dijelu. Strategija je način na koji određena organizacija ili poduzeće dolazi do cilja. Bez nje niti jedan zadatak u organizaciji ili poduzeću ne bi bio ostvaren. S druge strane menadžment je jedna od glavnih funkcija u organizaciji koja brine o ljudskim resursima te koordinira njihove napore kako bi oni izvršili određene zadatke na...
Knjiga o uljima (Oil Record Book)
Knjiga o uljima (Oil Record Book)
Toni Šerić
Različite gospodarske djelatnosti učestalo su povezane, ali rijetko koja djelatnost odražava snažnu međuovisnost s ijednom drugom djelatnošću kao što je to slučaj sa prometom. U slučaju pomorskog prometa, zemlje formiraju pomorske strategije kojima nastoje unaprijediti pomorske sustave svoje zemlje, a na razini Europske unije, harmonizirati čitavo tržište. Promet je nužan preduvjet za postojanje gospodarstva i njegovo odvijanje uopće. Uzme li se u obzir globalizacija...
Knjige i publikacije u GMDSS-u
Knjige i publikacije u GMDSS-u
Ivan Rančić
GMDSS sustav sastoji se od različitih odvojenih implementiranih pod sustava koji tvore cjelinu. Neki od njih se prilično dugo koriste na brodovima, a neki su noviji kao DSC. Svi ti sustavi imaju različita ograničenja s obzirom na pokrivenost i opremu koju brod sadrži. U svakom području na svijetu brod mora biti opremljen odgovarajućom opremom.U ovom radu je istaknut je sam pojam GMDSS te njegovo funkcioniranje. Cilj ovog rada je pružiti viziju važnosti komunikacije te načini...
Kombinirana parno plinska turbinska postrojenja klase tribal i county britanske kraljevske ratne mornarice
Kombinirana parno plinska turbinska postrojenja klase tribal i county britanske kraljevske ratne mornarice
Ivana Tomović
Ovaj završni rad je izrađen na način da donosi najbitnije podatke vezane uz parne i plinske turbine koji sačinjavanju kombinirano parno plinsko turbinsko postrojenje. Osim principa rada obje vrste turbine, prikazane su i izvedbe ove vrste postrojenja te povijesni razvoj testiranja i primjene u brodskoj propulziji. Kao primjeri korištenja u praksi kombiniranog parno plinskog turbinskog postrojenja uzete su dvije klase brodova Britanske kraljevske ratne mornarice koji su ovu vrstu pogona...
Komparacija onečišćenja mora uljima i štetnim tekućim tvarima zadnjih 40 godina u Sredozemlju
Komparacija onečišćenja mora uljima i štetnim tekućim tvarima zadnjih 40 godina u Sredozemlju
Franko Komadina
Narušavanje kakvoće morskog ekosustava često je posljedica svakodnevnih (ili rutinskih) operacija i slučajnih onečišćenja s brodova, a zbog predmeta prijevoza posebice je karakteristično za brodove koji su namijenjeni prijevozu tekućih tereta. U ovom radu izvršit će se usporedba onečišćenja mora uljima i drugim štetnim tvarima na području Sredozemlja, koje predstavlja jedan od najvažnijih i intenzivnijih morskih plovnih područja na svijetu. Cilj rada je prikazati...
Komparacija postojećih i modernih sustava lociranja
Komparacija postojećih i modernih sustava lociranja
Marko Zečić
Ovaj rad bavi se komparacijom postojećih i modernih sustava lociranja. U radu su obrađeni sustavi koji su prethodili današnjim satelitskim sustavima kao i moderni sustavi koji se danas koriste i dalje razvijaju. Cilj ovog rada bio je analizirati i komparirati tehnologije i sustave satelitske navigacije, te usporediti GEO, LEO i MEO orbite. Svaka od ovih orbita ima svoje prednosti i nedostatke za određene funkcije koje obavljaju, kao što su prijenos podataka, telekomunikacija i sustavi...
Komparativna analiza hidroavionskog prometa u svijetu i RH i njegov utjecaj na sigurnost plovidbe
Komparativna analiza hidroavionskog prometa u svijetu i RH i njegov utjecaj na sigurnost plovidbe
Nikola Očašić
Hidroavionski promet, kao iznimno atraktivna i relativno lako izvediva vrsta prijevoza u suvremeno doba kada se pojavljuje prenapučenost postojećih zračnih luka, konstantno bilježi porast. Njegova uloga je značana u povezivanju manjih i izoliranijih odredišta do kojih je teško moguće doći zračnim prijevozom. Razvoj hidroavionskog prometa započeo je prije 80-ak godina, a dizajn hidroaviona koji su u upotrebi za ovu vrstu prijevoza nije se značajnije mijenjao. Većina ih se nalazi...
Kompleksni brojevi u svakodnevnom životu
Kompleksni brojevi u svakodnevnom životu
Marina Ilić
Tek u 16. stoljeću, za potrebe rješenja kubne jednadžbe, uvedeni su kompleksni brojevi i operacije s njima. Po mnogim mišljenjima, uvođenje kompleksnih brojeva uvelike je olakšalo rješavanje i razumijevanje određenih problema. Danas se, moglo bi se reći, kompleksni brojevi koriste svugdje. Između ostalog, u različitim znanstvenim područjima i drugim srodnim područjima unutar tih znanosti kao što su: obrada signala, geometrija, elektrotehnika itd. Ipak, važno je uočiti da je...

Pages