Pages

AIS u službi nadzora prometa na Jadranu
AIS u službi nadzora prometa na Jadranu
Vlatko Gracin
AIS je primo-predajni uređaj koji se koristi u svrhu praćenja brodova bez posredovanja središnje stanice. To je relativno nova tehnologija u svijetu pomorstva koja se koristi na rastućem broju plovila. Bazne stanice omogućuju praćenje brodova na svjetskim morima u stvarnom vremenu. U radu će biti definirane glavni plovidbeni putovi i najvažnije luke Jadranskog mora, a ti će podatci potom biti uspoređeni s onima prikupljenim iz karata gustoće AIS prometa na Jadranu.
ARPA i AIS
ARPA i AIS
Mateo Đirlić
U ovom završnom radu obrađena je tema uređaja za automatsko plotiranje (engl. Automatic Radar Plotting Aids - ARPA) i automatskog identifikacijskog sustava (engl. Automatic Identification System - AIS). To su uređaji koji se koriste kao navigacijska pomagala u svrhu što brže i sigurnije plovidbe. Cilj ovog rada je ukazati na značaj poznavanja teorije i principa rada ovih uređaja u svrhu jednostavnije uporabe tijekom navigacije. ARPA uređaj koristeći radiovalove daje informacije...
Alternativne tehnologije poriva brodova
Alternativne tehnologije poriva brodova
Vito Jakulica
Većina današnjih brodova kao primarne pokretače propulzora, najčešće brodskog vijka, koristi dizelske motore. Razlog je njihova toplinska učinkovitost, konceptualna jednostavnost i veća pouzdanost. MeĎutim, negativni utjecaj na okoliš s posljedično sve strožom legislativom za njegovu zaštitu te rastuće cijene goriva i uvoĎenje poreza na emisije štetnih plinova čine upitnim korištenje postojećih tehnologija te stvaraju potrebu za traženjem novih, optimalnijih rješenja...
Analiza hijerarhijskih razina modela OSI i TCP/IP
Analiza hijerarhijskih razina modela OSI i TCP/IP
Mateo Prtenjača
Razvoj vlastitih nekompatibilnih komunikacijskih sustava doveo je do potrebe definiranja zajedničkog standarda koji je potreban da bi se omogućila međusobna interakcija računalnih sustava različitih proizvođača. U tu svrhu razvijeni su OSI model i TCP/IP model koji opisuju komunikacijske protokole, veze između sklopova i programa te načine na koji se odvija komunikacija između hardvera i softvera nekoga računala. Između ova dva modela postoje sličnosti i razlike, a najočitiju...
Analiza i ocjena stanja i razvojne tendencije linijskog pomorsko putničkog prometa u Europi
Analiza i ocjena stanja i razvojne tendencije linijskog pomorsko putničkog prometa u Europi
Nino Jurić
Republika Hrvatska je država s preko tisuću otoka i otočića od kojih je 49 naseljeno. Za gospodarski razvoj otoka zaslužan je linijsko putnički promet. Glavna karakteristika linijskog pomorsko putničkog prometa je sezonalnost. Tijekom ljetnih mjeseci brodari teško odolijevaju zahtijevima tržišta, odnosno potražnjom za prijevoz ljudi ili vozila, dok je situacija tijekom zimskih mjeseci obrnuta. Zbog toga je poslovanje, u linijsko putničkom prometu, znatno otežano i vrlo često...
Analiza i usporedba emisije Co2 u pomorskom prometu
Analiza i usporedba emisije Co2 u pomorskom prometu
Rea Rabadan
Onečišćenju zraka, između ostaloga, pridonose emisije ispušnih plinova s brodova čiji je glavni pogonski sustav dizelski motor. Jedan od tih plinova je i ugljični dioksid (CO2), neizbježni produkt izgaranja fosilnih goriva, čije emisije utječu na globalno zatopljenje. Podatci Međunarodne pomorske organizacije pokazuju da pomorski promet ne pridonosi značajno ukupnoj svjetskoj emisiji CO2. Emisije CO2 u pomorskom prometu u razdoblju od 2007. do 2012. godine iznosile su u prosjeku...
Analiza indikatorskih dijagrama motora s unutarnjim izgaranjem
Analiza indikatorskih dijagrama motora s unutarnjim izgaranjem
Ivan Martić
U ovom radu objašnjeni su principi rada dizelskih motora te je detaljno objašnjeno izgaranje u dizel motorima. Također su nabrojani parametri koji imaju najviše utjecaja na izgaranje, izlazne karakteristike i ispušne emisije ovih motora. Prikazani su osnovni principi snimanja indikatorskih dijagrama analiza kojih predočava važnost dobivenih vrijednosti za izbalansiranost snage po pojedinom cilindru što je preuvjet optimalnog rada brodskog motora. Eventualna odstupanja od...
Analiza indikatorskih dijagrama motora s unutarnjim izgaranjem
Analiza indikatorskih dijagrama motora s unutarnjim izgaranjem
Roko Kutija
Brodski motori bili su i ostali najkompleksniji strojevi korišteni u propulziji broda. Upravo zbog svoje kompleksnosti podložni su kvarovima i oštećenjima koje treba pravilno dijagnosticirati i popraviti. U ovom radu opisani su radni procesi dvotaktnog brodskog sporokretnog dizelskog motora te kvarovi i uzroci tih kvarova koji se dijagnosticiraju na temelju indiciranih dijagrama. Podatke iz ovog rada moguće je iskoristiti u svrhu ocjene radnog procesa u cilindru motora odnosno za...
Analiza kapaciteta država Europske Unije u slučaju onečišćenja morskog okoliša štetnim tekućim tvarima
Analiza kapaciteta država Europske Unije u slučaju onečišćenja morskog okoliša štetnim tekućim tvarima
Frane Bogdan
Svrha ovog rada je analizirati kapacitete i opremu koje posjeduju države EU za odgovor u slučaju onečišćenja mora štetnim tekućim tvarima. Do izljeva može doći prlikom operacija ukrcaja i iskrcaja, operacija s cjevovodima, ali i tijekom sudara i nasukanja brodova koji prevoze štetne tekuće tvari u lokalne luke i obalne vode. Najvažnija stavka u slučaju svakog potencijalnog onečišćenja jest pripravnost i spremnost na odgovor. Istjecanje ulja, koje je ujedno najčešći...
Analiza korištenja upijača u uljnim izljevima
Analiza korištenja upijača u uljnim izljevima
Ante Caktaš
Uljna onečišćenja i nesreće mogu uzrokovati katastrofalne posljedice za okoliš i čovjeka, stoga je od iznimne važnosti poduzeti sve mjere za sprječavanje izljeva, kao i pravovremeno djelovati koristeći odgovarajuća sredstva za čišćenje. Upotreba upijača široko je primijenjena i prikladna, prvenstveno kod sanacije onečišćenja na obalama, kada druge tehnike čišćenja nisu primjenjive. Upijači su općenito manje učinkoviti kod sanacije ulja visoke viskoznosti, poput ulja...
Analiza norme ISO 9001
Analiza norme ISO 9001
Daria Božena Forlić
U ovom diplomskom radu analizirane su norme koje se koriste za sustave upravljanja kvalitetom, ISO 9001:2008 i ISO 9001:2015 s detaljnim objašnjenjem i pojašnjenjem sadržaja, zahtjeva i izmjena koje su se dogodile pri reviziji. Opširno se obuhvatio pojam međunarodne organizacije za normizaciju te ISO 9001, najpopularniji i najčešće korišteni standard za sustave upravljanja kvalitetom u svijetu, da bi se shvatila ozbiljnost ove organizacije i norme koja je analizirana. Također je...
Analiza opreme za požarnu zaštitu kod ro-ro brodova
Analiza opreme za požarnu zaštitu kod ro-ro brodova
Luka Bašić
Rad ne sadrži sažetak.

Pages