Pages

AIS u službi nadzora prometa na Jadranu
AIS u službi nadzora prometa na Jadranu
Vlatko Gracin
AIS je primo-predajni uređaj koji se koristi u svrhu praćenja brodova bez posredovanja središnje stanice. To je relativno nova tehnologija u svijetu pomorstva koja se koristi na rastućem broju plovila. Bazne stanice omogućuju praćenje brodova na svjetskim morima u stvarnom vremenu. U radu će biti definirane glavni plovidbeni putovi i najvažnije luke Jadranskog mora, a ti će podatci potom biti uspoređeni s onima prikupljenim iz karata gustoće AIS prometa na Jadranu.
ANALIZA TEHNOLOGIJA ZA UKLANJANJE POTOPLJENOG ULJA NA PRIMJERIMA STVARNIH INCIDENATA
ANALIZA TEHNOLOGIJA ZA UKLANJANJE POTOPLJENOG ULJA NA PRIMJERIMA STVARNIH INCIDENATA
Tomislav Matić
Ovaj će se rad baviti analizom tehnologije za uklanjanje potopljenog ulja na primjerima stvarnih incideneta. Proučavanjem stvarnih primjera u kojima je ulje potonulo analizirat će se svojstva ulja i uvjeti izljeva koji su najvjerojatnije uzrokovali da ulje potone. Potopljeno ulje teško je pratiti i locirati. Ona ulja koja su teža od vode tonu ispod površine, ali često nestanu u vodi djelovanjem morskih struja. Ulja koja su lakša od vode mogu u početku plutati i tek poslije potonuti...
ARPA i AIS
ARPA i AIS
Mateo Đirlić
U ovom završnom radu obrađena je tema uređaja za automatsko plotiranje (engl. Automatic Radar Plotting Aids - ARPA) i automatskog identifikacijskog sustava (engl. Automatic Identification System - AIS). To su uređaji koji se koriste kao navigacijska pomagala u svrhu što brže i sigurnije plovidbe. Cilj ovog rada je ukazati na značaj poznavanja teorije i principa rada ovih uređaja u svrhu jednostavnije uporabe tijekom navigacije. ARPA uređaj koristeći radiovalove daje informacije...
AVE - ERP sustavi
AVE - ERP sustavi
Zdravka Matea Radić
Organiziranije vođenje cjelokupnog poduzeća i njegovih odjela, veću dostupnost informacija, te brojne prednosti poduzeća omogućava korištenje i implementacija ERP sustava, što dovodi do veće profitabilnosti uz smanjenje troškova. Korištenje komunikacijskih i informacijskih mogućnosti novih računalnih sustava s ciljem strateškog planiranja svih resursa u poslovnom sustavu je bit ERP sustava. Planiranje, razvoj, proizvodnju i marketing povezani u jedinstvenu aplikaciju i bazu...
Alternativne tehnologije poriva brodova
Alternativne tehnologije poriva brodova
Vito Jakulica
Većina današnjih brodova kao primarne pokretače propulzora, najčešće brodskog vijka, koristi dizelske motore. Razlog je njihova toplinska učinkovitost, konceptualna jednostavnost i veća pouzdanost. MeĎutim, negativni utjecaj na okoliš s posljedično sve strožom legislativom za njegovu zaštitu te rastuće cijene goriva i uvoĎenje poreza na emisije štetnih plinova čine upitnim korištenje postojećih tehnologija te stvaraju potrebu za traženjem novih, optimalnijih rješenja...
Ambalaža i načini pakiranja krutih tereta
Ambalaža i načini pakiranja krutih tereta
Dino Urlić
U završnom radu se analizira pakiranje i ambalaža krutih tereta. Teret je na brodu izložen različitim silama te zbog toga mora biti složen i pakiran po međunarodnim standardima. Svaki kruti teret mora biti pakiran i osiguran tako da mora zadržati svoju čvrstu konstrukciju za vrijeme putovanja koristeći sve vrste prijevoza. Pakiranje tereta može biti od različitih materijala, a danas se najčešće koristi plasična ambalaža. Pravilan odabir, dizajn i konstrukcija ambalaže...
Analiza efikasnosti brodskih sustava
Analiza efikasnosti brodskih sustava
Mira Grbavac
U ovom diplomskom radu prikazana je energijska i eksergijska analiza brodskog parnoturbinskog postrojenja na tankeru za prijevoz ukapljenog plina. U provedenoj analizi Rankineovog regenerativnog ciklusa predstavljene su sljedeće komponente: glavna pogonska turbina, turbogeneratori, glavna napojna pumpa i pogonska pumpa turbine pumpe, generator pare, glavni kondenzator, evaporator, kondenzator brtvene pare, niskotlačni i visokotlačni zagrijač napojne vode, otplinjač, zagrijač zraka te...
Analiza flote putničkih brodova za kružna putovanja na Mediteranu
Analiza flote putničkih brodova za kružna putovanja na Mediteranu
Krešimir Kerum
Pomorska su krstarenja danas sve popularniji oblik pomorskoprijevozne i turističke usluge pa postaju sve važniji dio svjetskog turizma, svjetskih turističkih kretanja. Turizam kružnih putovanja počeo se razvijati u cijeloj Europi pa tako i na Mediteranu 1990. godine. Mediteran i njegova susjedna mora u posljednje su vrijeme jedna od najdinamičnijih regija kada je krstarenje u pitanju, postajući tako drugo najposjećenije turističko odredište na svijetu. Rad obrađuje tematiku...
Analiza hidrostatskih tablica
Analiza hidrostatskih tablica
Petar Rinčić
Zbog visokog stupnja sigurnosti na brodovima, očekuje se da se u svakom trenu znaju svi podaci o njegovom stabilitetu. Brod u svakom trenu mora zadovoljavati uvjete koje su napisane u IMO rezoluciji. Zato se posadi pokušava pomoći u svakom mogućem smislu da im se olakša analiziranje i proračunavanje statičkog i dinamičkog stabiliteta. Posadi se daje na korištenje hidrostatski podaci i tablice te svi podaci vezani za stabilitet broda u oštećenom stanju. Ti podaci dolaze u...
Analiza hidrostatskih tablica broda za opskrbu platformi
Analiza hidrostatskih tablica broda za opskrbu platformi
Mario Šipić
Brodovi za opskrbu platformi imaju jedinstven izgled zbog zahtijeva posla koji obavljaju, a samim tim i drugačije zahtjeve za stabilnosti. Međunarodne organizacije koje su zadužene za sigurnost u pomorstvu poput IMO-a propisuju minimalne zahtjeve za stabilnosti brodova. Zbog toga svaki brod ima knjigu trima i stabilnosti u kojoj se nalaze podatci koji su potrebni za brz i točan izračun stabilnosti broda. Osim papirnatog oblika postoje i računalni programi za još brži način...
Analiza hijerarhijskih razina modela OSI i TCP/IP
Analiza hijerarhijskih razina modela OSI i TCP/IP
Mateo Prtenjača
Razvoj vlastitih nekompatibilnih komunikacijskih sustava doveo je do potrebe definiranja zajedničkog standarda koji je potreban da bi se omogućila međusobna interakcija računalnih sustava različitih proizvođača. U tu svrhu razvijeni su OSI model i TCP/IP model koji opisuju komunikacijske protokole, veze između sklopova i programa te načine na koji se odvija komunikacija između hardvera i softvera nekoga računala. Između ova dva modela postoje sličnosti i razlike, a najočitiju...
Analiza i ocjena stanja i razvojne tendencije linijskog pomorsko putničkog prometa u Europi
Analiza i ocjena stanja i razvojne tendencije linijskog pomorsko putničkog prometa u Europi
Nino Jurić
Republika Hrvatska je država s preko tisuću otoka i otočića od kojih je 49 naseljeno. Za gospodarski razvoj otoka zaslužan je linijsko putnički promet. Glavna karakteristika linijskog pomorsko putničkog prometa je sezonalnost. Tijekom ljetnih mjeseci brodari teško odolijevaju zahtijevima tržišta, odnosno potražnjom za prijevoz ljudi ili vozila, dok je situacija tijekom zimskih mjeseci obrnuta. Zbog toga je poslovanje, u linijsko putničkom prometu, znatno otežano i vrlo često...

Pages