Paginacija

3D aditivne tehnologije proizvodnje pričuvnih dijelova na brodovima
3D aditivne tehnologije proizvodnje pričuvnih dijelova na brodovima
Marin Goltnik
U ovom radu, korištenjem tehnologije 3D ispisa, izrađeni su uzorci različitih parametara od PLA i ABS plastike te je ispitana njihova električna permitivnost. Cilj je dokazati da navedeni materijali imaju svojstva izolatora koji bi se mogli koristiti kao rezervni dijelovi u brodskom energetskom sustavu. Korištena je metoda paralelnih ploča za mjerenje kapaciteta uzoraka te je izračunata vrijednost električne permitivnosti te je grafički prikazana u ovisnosti o gustoći ispune...
AIS i ECDIS - integracija sustava
AIS i ECDIS - integracija sustava
Leo Milošević
U ovom završnom radu obrađena je AIS i ECDIS integracija sustava. Identifikacija, lociranje i razmjena podatka između brodova u određenom području omogućena je uporabom AIS sustava. Ovim sustavom omogućena je elektronička razmjena brodskih navigacijskih podataka, tj. omogućena je identifikacija broda kojom se dobiju podaci o položaju, kursu i brzini identificiranog broda. Dobiveni podaci mogu se prikazati na sučelju, radaru, ECDIS-u itd. ECDIS je službeni sustav Međunarodne...
AIS u službi nadzora prometa na Jadranu
AIS u službi nadzora prometa na Jadranu
Vlatko Gracin
AIS je primo-predajni uređaj koji se koristi u svrhu praćenja brodova bez posredovanja središnje stanice. To je relativno nova tehnologija u svijetu pomorstva koja se koristi na rastućem broju plovila. Bazne stanice omogućuju praćenje brodova na svjetskim morima u stvarnom vremenu. U radu će biti definirane glavni plovidbeni putovi i najvažnije luke Jadranskog mora, a ti će podatci potom biti uspoređeni s onima prikupljenim iz karata gustoće AIS prometa na Jadranu.
ANALIZA TEHNOLOGIJA ZA UKLANJANJE POTOPLJENOG ULJA NA PRIMJERIMA STVARNIH INCIDENATA
ANALIZA TEHNOLOGIJA ZA UKLANJANJE POTOPLJENOG ULJA NA PRIMJERIMA STVARNIH INCIDENATA
Tomislav Matić
Ovaj će se rad baviti analizom tehnologije za uklanjanje potopljenog ulja na primjerima stvarnih incideneta. Proučavanjem stvarnih primjera u kojima je ulje potonulo analizirat će se svojstva ulja i uvjeti izljeva koji su najvjerojatnije uzrokovali da ulje potone. Potopljeno ulje teško je pratiti i locirati. Ona ulja koja su teža od vode tonu ispod površine, ali često nestanu u vodi djelovanjem morskih struja. Ulja koja su lakša od vode mogu u početku plutati i tek poslije potonuti...
ARPA i AIS
ARPA i AIS
Mateo Đirlić
U ovom završnom radu obrađena je tema uređaja za automatsko plotiranje (engl. Automatic Radar Plotting Aids - ARPA) i automatskog identifikacijskog sustava (engl. Automatic Identification System - AIS). To su uređaji koji se koriste kao navigacijska pomagala u svrhu što brže i sigurnije plovidbe. Cilj ovog rada je ukazati na značaj poznavanja teorije i principa rada ovih uređaja u svrhu jednostavnije uporabe tijekom navigacije. ARPA uređaj koristeći radiovalove daje informacije...
AVE - ERP sustavi
AVE - ERP sustavi
Zdravka Matea Radić
Organiziranije vođenje cjelokupnog poduzeća i njegovih odjela, veću dostupnost informacija, te brojne prednosti poduzeća omogućava korištenje i implementacija ERP sustava, što dovodi do veće profitabilnosti uz smanjenje troškova. Korištenje komunikacijskih i informacijskih mogućnosti novih računalnih sustava s ciljem strateškog planiranja svih resursa u poslovnom sustavu je bit ERP sustava. Planiranje, razvoj, proizvodnju i marketing povezani u jedinstvenu aplikaciju i bazu...
Akustična sklopka
Akustična sklopka
Lovre Štambuk
Cilj ovog rada je izraditi akustičnu sklopku tj. sklop koji reagira na zvukove i šumove iz okoline, te ukapča i iskapča strujni krug. Akustična sklopka registrira zvukove i šumove iz okoline preko mikrofona koji pretvara zvuk u električni signal. Nakon registriranog zvuka aktivira se relej koji napaja svjetleću LED diodu koja je indikator da je sklop pod naponom. Nakon sljedećeg registriranog zvuka, sklopka će se isključiti. Brod je specifična okolina koja ima svoje zahtjeve i...
Alkoholizam u pomoraca
Alkoholizam u pomoraca
Andrej Anđelić
Ovaj rad se bavi nastankom ovisnosti o alkoholu i karakteristikama te ovisnosti kao i razvojem alkoholizma u pomorstvu i njegovim obilježjima. Alkoholizam je kronična ovisnost o alkoholnim pićima. Manifestira se kroz snažnu želju za pićem, gubitkom kontrole prilikom konzumiranja, simptomima fizičkog odvikavanja i povećanom tolerancijom na alkohol. Ovisnost o alkoholu je težak psihički poremećaj jer dolazi do patološkog procesa, koji mijenja način na koji mozak funkcionira....
Alternativne tehnologije poriva brodova
Alternativne tehnologije poriva brodova
Vito Jakulica
Većina današnjih brodova kao primarne pokretače propulzora, najčešće brodskog vijka, koristi dizelske motore. Razlog je njihova toplinska učinkovitost, konceptualna jednostavnost i veća pouzdanost. MeĎutim, negativni utjecaj na okoliš s posljedično sve strožom legislativom za njegovu zaštitu te rastuće cijene goriva i uvoĎenje poreza na emisije štetnih plinova čine upitnim korištenje postojećih tehnologija te stvaraju potrebu za traženjem novih, optimalnijih rješenja...
Ambalaža i načini pakiranja krutih tereta
Ambalaža i načini pakiranja krutih tereta
Dino Urlić
U završnom radu se analizira pakiranje i ambalaža krutih tereta. Teret je na brodu izložen različitim silama te zbog toga mora biti složen i pakiran po međunarodnim standardima. Svaki kruti teret mora biti pakiran i osiguran tako da mora zadržati svoju čvrstu konstrukciju za vrijeme putovanja koristeći sve vrste prijevoza. Pakiranje tereta može biti od različitih materijala, a danas se najčešće koristi plasična ambalaža. Pravilan odabir, dizajn i konstrukcija ambalaže...
Analiza Belco i Macs'3 net programa s pokaznim primjerom
Analiza Belco i Macs'3 net programa s pokaznim primjerom
Franco Cecić
Danas se u svim sektorima svjetskog gospodarstva, u pomorstvu pogotovo, koriste programski paketi. Njihov razvoj tijekom godina zaslužan je za olakšano vršenje operacija s teretom, kako na brodu tako i u lukama. Efikasnost, sigurnost, te brzina programskih paketa dovodi do preciznosti slaganja tereta, smanjenja pogreški, kraćeg vremenskog perioda navedenih operacija, te najvažnije, povećanje sigurnosti članova posade i lučkog osoblja. U ovome radu opisani su i drugi programski...
Analiza Wartsila GMDSS simulatora i Sailor 6000 opreme
Analiza Wartsila GMDSS simulatora i Sailor 6000 opreme
Karlo Liber
GMDSS je svjetski pomorski sustav za pogibelj i sigurnost koji se primjenjuje na brodovima na koje se odnosi SOLAS konvencija.. Nakon implementacije GMDSS na brodove počinju se koristiti GMDSS simulatori koji simuliraju moguće scenarije na brodu. Uvode se s ciljem kako bi korisnici naučili koristiti i procijeniti upotrebu komunikacijske opreme na brodu, na način da se simuliraju uvjeti koji se mogu pojaviti u stvarnim situacijama na brodu. WÄRTSILÄ GMDSS simulator TGS 5000...

Paginacija