Pages

Dijagnostika na sustavima ulja kod brodskih motora
Dijagnostika na sustavima ulja kod brodskih motora
Ante Budimir
Prilikom uporabe ulja važno je izabrati odgovarajući tip ulja i održavati ga čistim, u granicama dozvoljenih parametara i bez nazočnosti vlage. Ispravan izbor podrazumijeva pravilan odabir baznog ulja, mjesta namjene, ispravne viskoznosti i ispravnih aditiva za odgovarajuću namjenu. Kontaminacija i degradacija ulja u eksploataciji se ne može potpuno spriječiti ali se mogu znatno usporiti, što je vrlo važno i za ulje i za strojne sustave. Pravilno održavanje ulja omogućuje...
Dijagnostika sustava goriva
Dijagnostika sustava goriva
Marin Miliša
Sustav goriva brodskih motora opisujemo kao jedan od osnovnih, a da pritom moramo biti i svjesni njegove višestruke uloge, ekonomske, ekološke i energetske. U današnjem vremenu, početkom dvijetisućite, vrijednost nafte kao energenta ima presudni utjecaj na ekonomiju brodarstva. Dok je još od nedavno brzina trgovačkih brodova u čarteru imala najveći utjecaj, danas količina potrošenog goriva ili barem balans između brzine i potrošnje goriva postaje najvažnijom stavkom u...
Dinamika morskog ekosustava u odnosu na globalne promjene
Dinamika morskog ekosustava u odnosu na globalne promjene
Leo Mlikotić
Ekosustav se sastoji od živih organizama, staništa u kojem žive i drugih neživih struktura prisutnih na tom području. Održavanje kvalitete i prirodne ravnožete morskog ekosustava danas postaje sve veći problem. Čovjek s neopreznim i nerazumnim djelovanjem u okolišu narušava kvalitetu ekosustava. Stoga je potrebno probuditi veću svjesnost o potencijalnom štetnom djelovanju na ekosustave i na posljedice koje se mogu pojaviti. Klimatske promjene u moru posljedica su klimatskih...
Dinamičke web aplikacije
Dinamičke web aplikacije
Lovre Jajac
Korisnici interneta diljem svijeta svakodnevno se susreću sa dinamičkim web aplikacijama i dinamičkim web stranicama. Takav tip web sadržaja, zbog svog bogatog sadržaja, jednostavnog i mobilnog pristupa, danas je sve popularniji, a njegova popularnost će sve više rasti. U ovom radu opisani su principi na kojima dinamičke web stranice funkcioniraju, njihova strukturalna podjela i arhitektura. Objašnjen je razvoj web aplikacija na strani klijenta i na strani poslužitelja te...
Dizel - električni porivni sustav brodova
Dizel - električni porivni sustav brodova
Toni Pejanović
Kako bi brod postigao određenu konstantnu brzinu potrebno je ostvariti porivnu silu. Magnituda ove sile koja je ovisna o otporu. Postiže se, općenito, od izvora snage na samom brodu i to unutar sustava koji se naziva propulzijski ili porivni sustav broda. Ovaj sustav se sastoji od porivnog stroja, motora ili turbine, osovinskog voda i brodskog vijka i po potrebi reduktora. Iako se zbog ekonomičnosti na većini brodova koriste dizelski motori, svoju primjenu nalaze parne i plinske...
Djelatnost međunarodne telekomunikacije u pomorstvu
Djelatnost međunarodne telekomunikacije u pomorstvu
Marija Jelić
Tema rada je djelatnost Međunarodne telekomunikacijske unije (eng. International Telecommunication Union - ITU) u pomorstvu, jedne od najvažnijih udruga za telekomunikacije. Ukratko je opisano komuniciranje u pomorstvu kroz povijest, a zatim Svjetski pomorski sustav za pogibelj i sigurnost. ITU je prikazan kroz sistematičnu podjelu strukture i preporuka ITU – a. Posebno je obrađen Radiopravilnik kao najvažnija publikacija ITU - a. Za kraj, analizirana je Hrvatska regulatorna agencija...
Dokovanje broda
Dokovanje broda
Pavao Torić
U ovom radu obrađeno je dokovanja broda. Dokovi zahtijevaju posebnu vrstu opreme s obzirom na tip doka, koji su uglavnom: suhi, plutajući dok ili synchro-lift. Razvoj tehnologije dokovanja omogućio je brže i ekonomičnije dokovanje, ali i naprednije sustave zaštite broda premazima s minimalnim utjecaj na ljude i okoliš. Značajnu ulogu imaju i klasifikacjska društva koja nadgledaju cijeli proces i osiguraju da su sve preinake, radovi, popravci i svjedodžbe u skladu s propisima samih...
Dokovanje i razdokovanje broda, stabilnost i procedure
Dokovanje i razdokovanje broda, stabilnost i procedure
Ivana Vukušić
Brodovi i razni drugi pomorski objekti nakon određenog vremena provedenog u eksploataciji, ili zbog nekih izvanrednih okolnosti moraju obaviti remont u nekom od remontnih brodogradilišta. Dokovanjem se brod izvlači izvan doticaja s morskom vodom u svrhu pregleda, održavanja ili remonta podvodnog dijela trupa broda i brodske opreme koja se nalazi uronjena u more. Osim toga, na dokovima se mogu izvoditi preinake broda, dodavanjem ili izmjenama brodskih prostora (kao zasebnih brodskih...
Doprinos u zajedničkoj havariji i nagrada za spašavanje kao osigurane štete
Doprinos u zajedničkoj havariji i nagrada za spašavanje kao osigurane štete
Marijan Merćep
U diplomskom radu analiziraju se doprinos u zajedničkoj havariji i nagrada za spašavanje kao osigurane štete pomorskog osiguranja. Pomorskim osiguranjem osiguravaju se brodovi i drugi plovni objekti, roba koja se prevozi brodovima, odgovornost brodara i drugi interesi izloženi rizicima mora. Poslovi pomorskog osiguranja temelje se na ugovoru. Ugovorom o pomorskom osiguranju ugovaratelj osiguranja se obvezuje osiguratelju platiti premiju osiguranja ili doprinos, a osiguratelj se obvezuje...
Društvena odgovonost u strategiji pomorskih organizacija
Društvena odgovonost u strategiji pomorskih organizacija
Eli Sudar
Koncept društvene odgovornosti i društveno odgovornog poslovanja je jedan od najvažnijih čimbenika u strategiji organizacija koje djeluju u suvremenom gospodarstvu. Prilikom stvaranja poslovne strategije pomorske organizacije definiraju dugoročne ciljeve i aktivnosti koje utječu na društvo i okruženje u cijelosti. Društveno odgovoran odnos prema okolini organizaciji omogućuje postizanje konkurentske prednosti i uspješnost poslovanja. Djelovanje pomorskih organizacija koje...
Društvena odgovornost u marketingu nautičko-turističke destinacije
Društvena odgovornost u marketingu nautičko-turističke destinacije
Nino Turudić
U ovom radu opisana je društvena odgovornost u kontekstu nautičko turisičke destinacije na primjeru luke Split koja se uspoređuje s lukom Dubrovnik i lukom Venecija kao razvijenim nautičkim i turističkim središtima. Nadalje, društvena odgovornost turističkih središta u radu se opisuje i na primjeru ACI marine Split, kao i na primjeru jedne od najvećih hrvatskih čarter agencija koja nudi kružna putovanja takozvanim mini kruzerima duž hrvatske obale. S obzirom na moguće...
Državna pripadnost i upis broda
Državna pripadnost i upis broda
Marija Šerić
U ovom radu obrađuje se državna pripadnost i upis broda. Predmet analize su osnovne imovinsko-pravne karakteristike broda te stjecanje državne pripadnosti i upis broda.Državnom pripadnošću razumijeva se pravna veza između broda i države čiju zastavu brod ovlašteno vije, te obilježava pripadnost nekoj državi koju brod stječe na temelju materijalnih i formalnih pretpostavki. Pomorskim zakonikom Republike Hrvatske propisan je način stjecanja hrvatske državne pripadnosti brodova i...

Pages