Pages

Hidrometeorološki podaci u funkciji jedrenja
Hidrometeorološki podaci u funkciji jedrenja
Rino Rivi Kolombatović
Jedrenje je jedan od sportova koji je ovisan o meteorološkim uvjetima, prisutnim u danom trenutku. Međudjelovanje sile vjetra, vode i jedrilice je ono što pretvara ovu rekreaciju u kompleksan sport. Velika je razlika između rekreacijskog jedrenja i regatnog jedrenja. Mnoge osobe koje se bave rekreacijskim jedrenjem često ne brinu mnogo o vremenskim (ne)prilikama, te osim slušanja vremenske prognoze, pokazuju malo zanimanja za upoznavanje osnovnih činjenica o razvoju vremenske...
Hrvatske visokoškolske pomorske institucije i e-učenje
Hrvatske visokoškolske pomorske institucije i e-učenje
Sandro Jančić
Mnoge osobe, kojima tradicionalni načini obrazovanja iz bilo kojeg razloga ne odgovara (npr. osobe poslom vezane za mjesta gdje ne postoje odgovarajuće obrazovne institucije, starije osobe, osobe s poteškoćama u razvoju, osobe koje ne mogu uskladiti svoje obveze sa zahtjevima obrazovnih institucija), danas se sve više, a poglavito uz korištenje suvremenih informacijsko komunikacijskih tehnologija, obrazuju na daljinu. U gore navedenu skupinu, osobe poslom vezane za mjesta gdje ne...
Hrvatski jedrenjaci i njihove značajke
Hrvatski jedrenjaci i njihove značajke
Toni Bušić
Ovaj rad opisuje razvoj hrvatskih jedrenjaka. Jedrenjaci na Jadranu su bili osnovno sredstvo za putovanja i prijevoz tereta još od antičkih vremena. Upotrebu jedrenjaka su nastavili Hrvati dolaskom na ova područja. Iako je hrvatska flota jedrenjaka izgubila bitku sa modernizacijom i upotrebom parnog stroja na brodovima, kao dio tradicije i za turistička putovanja, pojedini jedrenjaci su se sačuvali i do danas.
INFORMACIJSKI KOMUNIKACIJSKI SUSTAVI I PRIMJENA U POMORSTVU
INFORMACIJSKI KOMUNIKACIJSKI SUSTAVI I PRIMJENA U POMORSTVU
Matko Odak
U ovom radu opisani su informacijski komunikacijski sustavi i njihova primjena za pomorske svrhe. Kroz tri poglavlja u radu je prikazan povijesni razvoj komunikacija i početak primjene komunikacijskih tehnologija u pomorstvu, detaljno su objašnjeni satelitski sustavi tvrtki kao što su Inmarsat, Iridium i slične. Na primjeru tvrtke Zenitel prikazana je današnja suvremena oprema koja se koristi za integriranu komunikaciju na brodovima.
INSTITUT IZUZETIH SLUČAJEVA ODGOVORNOSTI PRIJEVOZNIKA
INSTITUT IZUZETIH SLUČAJEVA ODGOVORNOSTI PRIJEVOZNIKA
Matej Kutle
U radu se obrađuje odgovornost pomorskog prijevoznika za izuzete ili iznimne slučajeve kao slojevit pravni institut čija je svrha olakšavanje prijevoznikove specifične i zahtjevne uloge. Sam institut čini skup iznimki od odgovornosti prijevoznika na temelju načela pretpostavljene krivnje te se u tim slučajevima njegova odgovornost prosuđuje po načelu dokazane krivnje. Prijevoznik da bi bio oslobođen od odgovornosti, dužan je dokazati postojanje jednog od izuzetih slučajeva i...
INTEGRIRANJE DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI U STRATEŠKU ORIJENTACIJU MARINA
INTEGRIRANJE DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI U STRATEŠKU ORIJENTACIJU MARINA
Ivana Dujmović
Cilj rada je opisati i istražiti koncept društveno odgovornog poslovanja poduzeća kao i mogućnosti njegovog integriranja u organizacijsku strategiju. Putem društvene odgovornosti prati se utjecaj poslovnih aktivnosti različitih organizacija na cjelokupno društvo. Svako poduzeće bi trebalo imati obvezu donošenja odluka koje se temelje, ne samo na profitu, nego i na održivosti njegova razvoja, ali i na poštivanju ljudskih prava i zaštiti okoliša. Stoga, društveno odgovorno...
IZAZOVI PLAVO ZELENOG RASTA
IZAZOVI PLAVO ZELENOG RASTA
Maja Presećki
Održivi razvoj, odnosno boljitak sadašnjih i budućih generacija ovisi o tri glavne dimenzije: ekološkoj, socijalnoj i ekonomskoj. Predmet ovog rada jest analiza različitih izazova koji utječu na razvoj plavo zelenog rasta, među kojima su najvažniji: utjecaj čovječanstva,ribarstvo, akvakultura, zagađenje, pomorski promet i turizam. Upravo u cilju postizanja globalne održivosti, nužno je pametno i planirano ulagati u ključne sektore.
Implementacija ECDIS-a na brodovima trgovačke mornarice
Implementacija ECDIS-a na brodovima trgovačke mornarice
Mathias Letica
Iako su dosadašnje metode navigacije bile iznimno učinkovite, porast svjetske pomorske flote i sve veća opterećenost svjetskih plovnih putova doveli su u pitanje njihovu praktičnost. Novi sustavi elektroničke navigacije kao što je Elektronički prikazivač pomorskih karata s informacijskim sustavom (engl. Electronic Chart Display and Information System - ECDIS) uvelike su olakšali posao navigatoru i omogućili sigurno i brzo donošenje odluka u navigacijski kompliciranim situacijama....
Implementacija poslovnih pravila u bazi podataka rezervacija krstarenja
Implementacija poslovnih pravila u bazi podataka rezervacija krstarenja
Sergije Antičević
Spremanje i obrada podataka o poslovanju je preduvjet za uspješno poslovanje svake organizacije. Podatci poput informacija o zaposlenicima, prodaji, rezervacijama, rashodima, prihodima se najčešće pohranjuju u baze podataka iz kojih se mogu dohvaćati i koristiti kao takve ili dodatno obrađivati. Pri kreiranju tako velikih kolekcija podataka trebao bi biti naglasak na održavanju jasne strukture podataka, očuvanju točnosti i integritetu podataka te strukturiranju podataka ovisno o...
Implementacija tehnologije 3D tiska u izradi modela dijelova motora
Implementacija tehnologije 3D tiska u izradi modela dijelova motora
Neven Maleš
Cilj ovog rada je odabir i sastavljanje određenog trodimenzionalnog pisača te odabir, crtanje, modeliranje i ispis određenog mehaničkog sklopa čime bi se prezentirale mogućnosti pisača i sakupilo što više informacija i iskustva o 3D tehnologijama. Kao model je korišten sklop klipa i klipnjače motora 6DGRA18/22 čiji je nacrt pretvoren u 3D model u CAD programu (Inventor). Opisane su sve potrebne radnje koje je potrebno provesti za pripremu tiska 3D modela. Opisani su rezultati...
Informacijski sadržaji i standardi IHO-a za papirnate karte
Informacijski sadržaji i standardi IHO-a za papirnate karte
Adriana Kurilj
Pomorske karte su jedno od najvažnijih navigacijskih pomagala. Izrada papirnatih pomorskih karata temelji se na preporukama koje sadržavaju tehničke i upravne smjernice Međunarodne hidrografske organizacije. Hidrografski uredi u svijetu općenito nastoje standardizirati svoje pomorske karte i navigacijske publikacije prema standardima Međunarodne hidrografske organizacije, te osigurati točnost i pouzdanost prikazanih informacija. Međunarodna hidrografska organizacija vodi ...
Informacijski sustavi koji se upotrebljavaju u pomorstvu
Informacijski sustavi koji se upotrebljavaju u pomorstvu
Tina Veža
Gotovo svaka tvrtka za poboljšanje kvalitete i konkurentnosti uvodi u svoje poslovanje informacijske sustave. Na pomorskom tržištu koje je danas vrlo nepredvidljivo je ključno raspolagati informacijama i komuncirati s ostalim sudionicima tržišta. Zahvaljujući razvoju informacijske tehnologije danas je moguće održavati stalnu komunikaciju kopna s brodovima što uvelike olakšava poslovanje, ali i poboljšava kvalitetu života pomoraca. Tvrtka Plovput je zbog obujma i složenosti...

Pages