Pages

Digitalne valute
Digitalne valute
Marin Vukelja
Kako se upotreba kriptovaluta povećava, povećava se i novĉana vrijednost koja se drţi u tim valutama. Jedna od glavnih znaĉajki kriptovaluta je što ga ne izdaje neko središnje tijelo, što ga ĉini teoretski imunim na vladino uplitanje ili manipulacije. U ovom radu usredotoĉili smo se na moderne decentralizirane kriptovalute, posebno na Bitcoin, Ethereum, Ripple, te njihove vilice. U radu su razraĊeni razliĉiti aspekti koji se odnose na sigurnosne zahtjeve, poĉevši od ranog...
Digitalno bankarstvo RH - internet bankarstvo
Digitalno bankarstvo RH - internet bankarstvo
Dora Katić
U ovome radu istražuje se korištenje Internet bankarstva među studentima u Republici Hrvatskoj. Fokus rada je na pojmu Internet bankarstva, njegovoj povijesti, razvoju i nekim od najvažnijih karakteristika. Navedeni su i objašnjeni modeli internet bankarstva, a poseban naglasak je stavljen na povjerenje i sigurnost u ovakav način poslovanja banaka. U sklopu rada provedeno je istraživanje s ciljem utvrđivanja korištenja studenata uslugom Internet bankarstva, razlozima koji utječu na...
Dijagnostika kvarova na brodskim pogonskim sustavima
Dijagnostika kvarova na brodskim pogonskim sustavima
Luka Bugarin
U ovom radu govori se o dijagnostici kvarova, koja je predmet proučavanja sustava uzajamno povezanih uređaja, koji su projektirani za zajedničku funkciju sa čovjekom, s ciljem traženja neispravnosti i određivanja njihovih uzroka; prognoziranja njegove raspoloživosti i brzine njegova trošenja, te određivanja rokova potrebnih popravaka i remonta. U radu se razrađuju parametri koji su važni prilikom utvrđivanja problema. Rad je baziran na vibracijama, jednim dijelom jedne od šest...
Dijagnostika na sustavima ulja kod brodskih motora
Dijagnostika na sustavima ulja kod brodskih motora
Ante Budimir
Prilikom uporabe ulja važno je izabrati odgovarajući tip ulja i održavati ga čistim, u granicama dozvoljenih parametara i bez nazočnosti vlage. Ispravan izbor podrazumijeva pravilan odabir baznog ulja, mjesta namjene, ispravne viskoznosti i ispravnih aditiva za odgovarajuću namjenu. Kontaminacija i degradacija ulja u eksploataciji se ne može potpuno spriječiti ali se mogu znatno usporiti, što je vrlo važno i za ulje i za strojne sustave. Pravilno održavanje ulja omogućuje...
Dijagnostika sustava goriva
Dijagnostika sustava goriva
Marin Miliša
Sustav goriva brodskih motora opisujemo kao jedan od osnovnih, a da pritom moramo biti i svjesni njegove višestruke uloge, ekonomske, ekološke i energetske. U današnjem vremenu, početkom dvijetisućite, vrijednost nafte kao energenta ima presudni utjecaj na ekonomiju brodarstva. Dok je još od nedavno brzina trgovačkih brodova u čarteru imala najveći utjecaj, danas količina potrošenog goriva ili barem balans između brzine i potrošnje goriva postaje najvažnijom stavkom u...
Dinamika morskog ekosustava u odnosu na globalne promjene
Dinamika morskog ekosustava u odnosu na globalne promjene
Leo Mlikotić
Ekosustav se sastoji od živih organizama, staništa u kojem žive i drugih neživih struktura prisutnih na tom području. Održavanje kvalitete i prirodne ravnožete morskog ekosustava danas postaje sve veći problem. Čovjek s neopreznim i nerazumnim djelovanjem u okolišu narušava kvalitetu ekosustava. Stoga je potrebno probuditi veću svjesnost o potencijalnom štetnom djelovanju na ekosustave i na posljedice koje se mogu pojaviti. Klimatske promjene u moru posljedica su klimatskih...
Dinamičke web aplikacije
Dinamičke web aplikacije
Lovre Jajac
Korisnici interneta diljem svijeta svakodnevno se susreću sa dinamičkim web aplikacijama i dinamičkim web stranicama. Takav tip web sadržaja, zbog svog bogatog sadržaja, jednostavnog i mobilnog pristupa, danas je sve popularniji, a njegova popularnost će sve više rasti. U ovom radu opisani su principi na kojima dinamičke web stranice funkcioniraju, njihova strukturalna podjela i arhitektura. Objašnjen je razvoj web aplikacija na strani klijenta i na strani poslužitelja te...
Dizel - električni porivni sustav brodova
Dizel - električni porivni sustav brodova
Toni Pejanović
Kako bi brod postigao određenu konstantnu brzinu potrebno je ostvariti porivnu silu. Magnituda ove sile koja je ovisna o otporu. Postiže se, općenito, od izvora snage na samom brodu i to unutar sustava koji se naziva propulzijski ili porivni sustav broda. Ovaj sustav se sastoji od porivnog stroja, motora ili turbine, osovinskog voda i brodskog vijka i po potrebi reduktora. Iako se zbog ekonomičnosti na većini brodova koriste dizelski motori, svoju primjenu nalaze parne i plinske...
Djelatnost međunarodne telekomunikacije u pomorstvu
Djelatnost međunarodne telekomunikacije u pomorstvu
Marija Jelić
Tema rada je djelatnost Međunarodne telekomunikacijske unije (eng. International Telecommunication Union - ITU) u pomorstvu, jedne od najvažnijih udruga za telekomunikacije. Ukratko je opisano komuniciranje u pomorstvu kroz povijest, a zatim Svjetski pomorski sustav za pogibelj i sigurnost. ITU je prikazan kroz sistematičnu podjelu strukture i preporuka ITU – a. Posebno je obrađen Radiopravilnik kao najvažnija publikacija ITU - a. Za kraj, analizirana je Hrvatska regulatorna agencija...
Dokovanje broda
Dokovanje broda
Pavao Torić
U ovom radu obrađeno je dokovanja broda. Dokovi zahtijevaju posebnu vrstu opreme s obzirom na tip doka, koji su uglavnom: suhi, plutajući dok ili synchro-lift. Razvoj tehnologije dokovanja omogućio je brže i ekonomičnije dokovanje, ali i naprednije sustave zaštite broda premazima s minimalnim utjecaj na ljude i okoliš. Značajnu ulogu imaju i klasifikacjska društva koja nadgledaju cijeli proces i osiguraju da su sve preinake, radovi, popravci i svjedodžbe u skladu s propisima samih...
Dokovanje i razdokovanje broda, stabilnost i procedure
Dokovanje i razdokovanje broda, stabilnost i procedure
Ivana Vukušić
Brodovi i razni drugi pomorski objekti nakon određenog vremena provedenog u eksploataciji, ili zbog nekih izvanrednih okolnosti moraju obaviti remont u nekom od remontnih brodogradilišta. Dokovanjem se brod izvlači izvan doticaja s morskom vodom u svrhu pregleda, održavanja ili remonta podvodnog dijela trupa broda i brodske opreme koja se nalazi uronjena u more. Osim toga, na dokovima se mogu izvoditi preinake broda, dodavanjem ili izmjenama brodskih prostora (kao zasebnih brodskih...
Doprinos u zajedničkoj havariji i nagrada za spašavanje kao osigurane štete
Doprinos u zajedničkoj havariji i nagrada za spašavanje kao osigurane štete
Marijan Merćep
U diplomskom radu analiziraju se doprinos u zajedničkoj havariji i nagrada za spašavanje kao osigurane štete pomorskog osiguranja. Pomorskim osiguranjem osiguravaju se brodovi i drugi plovni objekti, roba koja se prevozi brodovima, odgovornost brodara i drugi interesi izloženi rizicima mora. Poslovi pomorskog osiguranja temelje se na ugovoru. Ugovorom o pomorskom osiguranju ugovaratelj osiguranja se obvezuje osiguratelju platiti premiju osiguranja ili doprinos, a osiguratelj se obvezuje...

Pages