Pages

Elementi komunikacijskog modela u pomorskom poslovanju
Elementi komunikacijskog modela u pomorskom poslovanju
Katarina Slipčević
Komunikacija je važan čimbenik pomorskog poslovanja jer rezultati rada direktno ovise o jasnoći i razumljivosti poruke ili informacije, te o načinu i modelima komunikacije. Zadatak ovog diplomskog rada je dati pregled komunikacijskih modela i njihovih elemenata u pomorskom poslovanju, te njihovu važnost potkrijepiti njihovom primjenom u praksi. U radu se navode i obrazlažu funkcije komunikacijskog sustava u pomorstvu, te modeli poslovnog komuniciranja u pomorstvu. Ključnu ulogu u...
Epikontinentalni pojas
Epikontinentalni pojas
Jere Terze
Epikontinentalni pojas obuhvaća morsko dno i podzemlje izvan vanjske granice teritorijalnog mora u smjeru pučine do granice epikontinentalnog pojasa sa susjednom državom. Država ima pravo na iskorištavanje i istraživanje prirodnih bogatstava morskog dna. Epikontinentalni pojas je prvi put reguliran Konvencijama o epikontinentalnom pojasu iz 1958. godine te 1982. godine Konvencijom UN o pravu mora. Granice epikontinentalnog pojasa Republike Hrvatske i Republike Italije utvrđene su...
Ergonomija i upravljanje brodom kao problem
Ergonomija i upravljanje brodom kao problem
Duje Arseta
Ovim radom se želi ukazati na značaj i ulogu ergonomije u pomorskom prometu. Poznavanjem i primjenjivanjem ergonomskih načela u tehničkim i tehnološkim sustavima omogućuje se sigurnija i zdravija atmosfera na brodu. Upravljanje brodom složena je zadaća u ovisnosti od manevarskih svojstava samoga broda, ali i čovjeka koji mora biti kvalitetno pripremljen i obučen za vršenje takve dužnosti. Ergonomija nastoji čovjeka povezati s radnim mjestom, smanjiti umor te povećati sigurnost...
Ergonomija i upravljanje brodom kao problem
Ergonomija i upravljanje brodom kao problem
Juri Karmelić
U ovom radu cilj je bio prikazati što više ergonomskih faktora na koje je moguće preventivno djelovati u brodskom okruženju s ciljem otklanjanja bilo kakve ugroze koja može rezultirati gubitkom ljudskog života, broda i imovine. Može se reći da mjesto u projektiranju i razvoju konstrukcije od samog starta ima ergonomija koja prikupljanjem i primjenom iskustvenih podataka dolazi do optimalnih rješenja na način prilagodbe teorija o čvrstoći sa iskustvenim podacima. Osnova se temelji...
Ergonomija navigacijske opreme konvencijskih plovila
Ergonomija navigacijske opreme konvencijskih plovila
Antonela Kardum
Ergonomija se definira kao process uspostavljanja pouzdanog sustava između okoline i čovjeka. Ergonomija je znanost o radu a njezinom implementacijom u pomorskoj industriji nastoji se pronaći pravo po kojem bi čovjek i okolina bili jedan djelotvoran sustav s što boljim konačnim rezultatom. Ovim radom se želi ukazati na značaj i ulogu ergonomije u pomorskom prometu . Poznavanjem i primjenjivanjem ergonomskih načela u tehničkim i tehnološkim sustavima omogućuje se sigurnija i...
Ergonomija u opremanju komunikacijske opreme non SOLAS brodova
Ergonomija u opremanju komunikacijske opreme non SOLAS brodova
Ante Serdarević
Komunikacija je temelj za sigurnu i efikasnu plovidbu svakoga broda te direktno utječe na funkcioniranje cijelog organizacijskog sustava broda kao i ostalih sudionika u komunikaciji (ostali brodovi, obalne radio stanice, pomorska policija, lučka kapetanija, obalna straža, itd.). Ubrzanim razvojem tehnologije stvaraju se novi uređaji i razvijaju znanja koja utječu na čovjeka koji njima rukuje, stoga nam je važno poznavati, razvijati i primjenjivati ergonomska načela kako bismo...
Ergonomski zahtjevi i zapovjednički most
Ergonomski zahtjevi i zapovjednički most
Ante Deković
Ovim radom se želi ukazati na značaj i ulogu ergonomije u pomorskom prometu. Poznavanjem i primjenjivanjem ergonomskih načela u tehničkim i tehnološkim sustavima omogućuje se sigurnija i zdravija atmosfera na brodu. Ergonomija nastoji čovjeka povezati s radnim mjestom, smanjiti umor te povećati sigurnost broda, ljudi i okoliša. Kako bi se to postiglo donose se tehnička pravila koje propisuju klasifikacijska društva, a čijom se implementacijom nastoji poboljšati sigurnost broda,...
Ergonomski zahtjevi i zapovjednički most
Ergonomski zahtjevi i zapovjednički most
Ante Ercegović
Ergonomija je složenica grčkih riječi ergonšto znači ljudski rad i nomos što znači zakon ili pravilo. Definira se kao interdisciplinarno znanstveno područje u kojem se proučavaju načini optimalnog usklađivanja odnosa prilikom rada, između čovjeka, radnog mjesta i uvjeta rada. Ergonomske pretpostavkesve su prisutniji čimbenik sigurne plovidbe i učinkovitog upravljanja brodom. Današnja razina razvoja tehnologije zahtjeva i visoku razinu svijesti o potrebi ergonomskog...
Etika važnijih svjetskih religija
Etika važnijih svjetskih religija
Andjela Radić
Etika je znanost o moralu, koja istražuje smisao i ciljeve moralnih normi. Pod moralom se podrazumijeva stanje stvarno vladajućih normi nekog kulturnog kruga. Etika i moral se međusobno odnose kao teorija i praksa. Religija je socijalno-individualno realiziran odnos prema nečemu što nadilazi ili obuvaća čovjeka i njegov svijet, a oživotvoruje se u tradiciji i zajednici. Kršćanstvo je religija koja se temelji na štovanju Isusa Krista kao Sina Božjega, jedinstvene objave Božje...
Europska brodograđevna proizvodnja
Europska brodograđevna proizvodnja
Marko Nosić
Cilj ovog završnog rada je upoznati se sa pojmom brodograđevne industrije, sažeti njenu povijest i razvoj te analizirati europsku brodograđevnu industriju, ponajprije europsku brodogradnju i usporediti je sa vodećim svjetskim zemljama u sektoru brodograđevne industrije. Potrebno je istražiti konkurentnost europske brodograđevne industrije, istaknuti prednosti, nedostatke i strategije kako bi se unaprijedila konkurentnost. Nadalje, ovaj završni rad se bavi najvećim brodograditeljima...
Excel model za upravljanje podacima u domeni pomorstva
Excel model za upravljanje podacima u domeni pomorstva
Ivona Petra Jurišić
Excel tablice sa svojom raznolikom primjenom, od jednostavnih izračuna do kompliciranih financijskih modula, su jedan on najraširenijih i najprimjenjivijih programa u svijetu. Njegova jednostavna automatizacija izračuna i grafički prikaz podataka, zajedno sa Visual Basic for Applications (VBA), čine ga idealnom platformom za automatizaciju aplikacija za pomorske inženjere. Cilj ovog rada je dizajnirati aplikaciju u Excelu za jednostavno vođenje evidencije o pomorcima i pronalazak...
FIZIČKE KRONIČNE BOLESTI I RAD NA BRODU
FIZIČKE KRONIČNE BOLESTI I RAD NA BRODU
Ivana Jeličić
Kroz diplomski rad ukazuje se na problematiku stresa i bolesti pomoraca na putovanjima duge plovidbe. Naglasak se stavlja na samu prirodu bolesti, uzroke istih, prilike i radne uvjete na brodu zbog kojih dolazi do psihičkih i fizičkih tegoba, kao i stres koji je učestali rizični faktor u životu pomorca. Cilj rada jest analizirati i proučiti korelaciju zanimanja pomorac duge plovidbe sa pojavom psihofizičkih tegoba, a kroz rad se dotičem i tema kao što su radni uvjeti na brodu,...

Pages