Pages

Komunikacija i mediji
 Učinkoviti odnosi s medijima, alati odnosa s medijima
Komunikacija i mediji Učinkoviti odnosi s medijima, alati odnosa s medijima
Josipa Pedisić
Nove komunikacijske tehnologije značajno utječu na suvremeno poslovno okruženje te dovode do stvaranja konkurentnih tržišta na kojima nisu istaknute značajne razlike između malih i velikih poduzeća, civilnih i javnih organizacija te drugih dionika. Ukoliko se prethodno navedene stavke koriste na pravi način, organizacija koja ih provodi može značajno unaprijediti svoje poslovanje kroz svoju sliku u javnosti te održavanje dobre komunikacije sa interesnim skupinama. Primjer...
Komunikacija na sastanku
Komunikacija na sastanku
Mia Jadrić
U ovom radu obrađeni su pojam i značenje komunikacijskih vještina na sastanku. Dobre komunikacijske vještine su izuzetno bitne za uspješno poslovno pregovaranje. Dobra komunikacija nije urođena vještina, nego se kao i svaka druga vještina stječe učenjem te primjenjivanjem naučenog, kako bi nam postala dobra navika. Uspješna komunikacija pomaže nam bolje razumjeti ljude te prevladavati različitosti i graditi povjerenje. Vrste komuniciranja, uloga i zadaci te komunikacija u...
Komunikacija u menadžmentu
Komunikacija u menadžmentu
Ivona Kamber
U ovom radu obraĎeni su pojam i značenje menadžmenta te procesi i kulture komuniciranja. Komunikacijski diskurz promatran je, uzimajući u obzir funkcije i pojave, raznorazne forme, odnos pošiljatelja i primatelja te smisao u kojem se ostvaruje u poslovnim sustavima. Utjecaj komunikacije na menadžerska znanja i vještine, sistematski obraĎuju komunikologija i menadžment. Komunikacija je bitna, kako na životnom, tako i na poslovnom putu, i tako može predstavljati granicu izmeĎu...
Komunikacijska tehnologija kao osnovica društva znanja
Komunikacijska tehnologija kao osnovica društva znanja
Petar Smoljo
Ovaj se rad bavi ulogom informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) u obrazovanju. Najprije se daje klasifikacija i pregled svih informacijskih i komunikacijskih tehnologija koje se koriste u nastavi- e-učenje te sustav za upravljanje učenjem. Predstavlja se primjeri informacijske i komunikacijske tehnologije - moodle, claroline te implementacija sustava za upravljanje učenjem u visokom obrazovanju pomoraca. Dalje se daje pregled korištenja IKT-a u hrvatskoj nastavi. Analiziraju se...
Komunikacijska tehnologija kao sredstvo upravljanja tvrtkama
Komunikacijska tehnologija kao sredstvo upravljanja tvrtkama
Marija Barišić
U posljednjih nekoliko desetljeća informacijsko komunikacijske tehnologija osigurava društvu širok spektar novih komunikacijskih mogućnosti. Tehnologija je izmijenila način na koji se danas obavlja posao, samu prirodu poslova koji se obavljaju i razloge zašto se obavljaju. Ulaganje u samu tehnologiju znači pronalaženje novih poslovnih mogućnosti, pariranje trendovima i brže pojavljivanje na novim tržištima. Tehnologija je u mnogim tipovima poslovanja postala motornom snagom...
Komunikacijski uređaji na jahtama
Komunikacijski uređaji na jahtama
Duje Radović
Ovaj diplomski rad daje osvrt na komunikacijske uređaje koji se koriste na jahtama u današnjoj plovidbi, te se sastoji od tri glavna poglavlja. U prvom se dijelu analizira osnovni sustav za pogibelj i sigurnost – GMDSS, te se predstavlja pravilnik o opremanju jahti i Hrvatski registar brodova, te se kroz njih prikazuje poveznicu samih uređaja i jahti. Na same uređaje prelazi se u drugom poglavlju u kojem se navode obrađuju uređaji koji služe za terestričku komunikaciju na moru kao...
Koncept PSSA i preporuke za razvoj koncepta
Koncept PSSA i preporuke za razvoj koncepta
Nikolina Šimić
Zaštita mora i morskog okoliša regulirana je raznim međunarodnim propisima, kako u svijetu, tako i u Republici Hrvatskoj. Neka morska područja podliježu većem utjecaju vanjskih čimbenika, te je zbog toga potrebno poduzeti strože mjere. Kako bi se postigla viša razina zaštite tih područja, pristupa se Konceptu posebno osjetljivih područja, kojim se identificiraju takva područja, te ako odgovaraju ijednom kriteriju, označavaju se kao posebno područje.
Koncet pametne plutače
Koncet pametne plutače
Marko Glavinić
Razvojem prometa u pomorstvu, pojavila se potreba za konstantnim nadzorom parametara mora kako bi se kvalitetnije provelo planiranje putovanja s minimalnom potrošnjom energije i visokim stupnjem sigurnosti. Neprekidnim mjerenjem parametara mora postiže se uvid u gibanje vodene mase, a naknadnim dodavanjem određenih senzora omogućava se stvaranje podatkovne sigurnosne mreže, sustava upozorenja od nevremena, brojanje morskog prometa, analiza zagađenosti mora, predviđanje razmjera štete...
Konflikt i mirenje u radnoj sredini
Konflikt i mirenje u radnoj sredini
Željko Bilić
Konflikti su učestali na radnim mjestima, stoga proizlazi potreba pronalaţenja načina njihova rješavanja. U poduzećima se najčešće suočavamo s dvije vrste konflikata. Strukturalni konflikt se odnosi na neslaganje s ciljevima koje treba ostvariti i načinu njihova ostvarivanja. Osobni konflikt je na emocionalnoj razini. Ključne uloge u rješavanju konflikata imaju menadţeri svih nivoa, a većina konflikata je dobra prilika za postizanje boljih poslovnih rezultata i pomaka u...
Konkurentnost cijena na tržištu nautičkog turizma
Konkurentnost cijena na tržištu nautičkog turizma
Melita Đukić
Rad prikazuje usporedbu i analizu cijena usluga nautičkih marina u Hrvatskoj i bliskim zemljama te analizu konkurentnosti istih. Konkurentnost je važna za rast fizičkog volumena te profita bilo koje djelatnosti pa tako i nautičkog turizma. Da bi marina odnosno poduzeće bilo konkurentno važno je da mu vrijednost usluge u odnosu na cijenu bude veća od konkurencije. Svaka regija pa i marina ima sebi svojstvene posebne prednosti o kojima treba voditi računa i koje mogu utjecati na gore...
Konkurentnost i ponuda marina u Republici Hrvatskoj
Konkurentnost i ponuda marina u Republici Hrvatskoj
Katja Zorica
U radu se istražuju obilježja, ponuda te konkurentnost marina u Republici Hrvatskoj. Atraktivnost i jedinstvenost hrvatskih marina prepoznata je u svjetskim okvirima. S obzirom na rast potražnje i sve veći broj konkurenata koji ulaze na tržište, marine moraju primjenjivati strategije marketinga kako bi održale i razvile svoju poziciju na tržištu. Da bi marina bila konkurentna, vrijednost njezinih usluga mora biti usklađena s cijenom.
Konstantna zabrinutost i njen utjecaj na rad
Konstantna zabrinutost i njen utjecaj na rad
Mirna Bilobrk
U ovom radu obređena je tema koja se odnosi na čuvstva brige i straha te njihov utjecaj na posao koji u životu čovjeka predstavlja izvor sredstava za egzistenciju i način samoostvarenja pojedinca. Posljedice neuspjelog separiranja emocija od radnog mjesta dovode do stresa na radu, mogućih psihičkih i fizičkih oboljenja. Tu se javlja pojam emocionalno inteligentne osobe koja je sposobna upravljati svojim emocijama na optimalan način. U radu se naglašava specifičnost zanimanja...

Pages