Pages

Javnozdravstveno značenje pomorske profesije
Javnozdravstveno značenje pomorske profesije
Toni Rajić
Ovaj završni rad obrađuje tematiku javnozdravstvenog značenja pomorske profesije. Kratko je prikazana povijest medicinskih postupaka vezanih za pomorsku profesiju, analizirani su preventivni pregledi, te su navedene i opisane najčešće zarazne bolesti od kojih pomorci oboljevaju. Detaljno su opisani simptomi i prakse vezane uz prenosive zarazne bolesti, te područja iz kojih zaraza najčešće potječe.
Javnozdravstveno značenje pomorskog poziva za Republiku Hrvatsku
Javnozdravstveno značenje pomorskog poziva za Republiku Hrvatsku
Luka Gavranić
Cilj rada je objasniti važnost edukacije, prevencije i samosvjesnosti o prijetnji od zaraze spolno prenosivih bolesti, HIV virusa i malarije među pomorcima u Republici Hrvatskoj, jer su to bolesti koje pomorci najčešće unose u autohtonu populaciju. Radnici migranti, u koje spadaju i pomorci, zbog svog opisa posla zbog kojeg putuju u različite dijelove svijeta te konstantnom odsutnošću od svoje obitelji i bližnjih su u povećanom riziku od obolijevanja od spolnih bolesti te zaraznih...
Jednadžbe dinamičke ravnoteže njihanja broda
Jednadžbe dinamičke ravnoteže njihanja broda
Ivan Šalov
Matematika kao znanost i pomorstvo kao djelatnost prate se kroz povijest, a razvoj matematike je bitno utjecao na razvoj pomorstva. Već sama gradnja broda u osnovi ne bi bila potpuno moguća bez različitih matematičkih proračuna. Znanje matematike ima svoju primjenu i prilikom računanja kursa, stajnice i pozicije u plovidbi te u proračunima vezanim za ekonomičnost prijevoza tereta i stabilitet broda. U plovidbi brod nailazi na razne vremenske uvjete koji uzrokuju različita gibanja...
Jedrilje na charter plovilima
Jedrilje na charter plovilima
Tea Sel
Jedrenje je aktivnost koja može biti rezervirana za jednu osobu, ali naravno u njoj mogu uživati i veće grupe ljudi, bez obzira na spol i dob. Osim što je rekreacijska aktivnost, takoĎer može biti i sportskog karaktera, tako da danas razlikujemo veliki broj jedriličarskih natjecanja. Korištenje čarter (iznajmljenih) jedrilica je danas najzastupljeniji oblik jedrenja zbog toga što pruža nezaboravno putovanje svim osobama, bez obzira imale one iskustva ili ne. Naravno, jedne od...
Jučer danas sutra hrvatskog gospodarstva
Jučer danas sutra hrvatskog gospodarstva
Antonio Zubčić
U diplomskom radu analizira se hrvatsko gospodarstvo. Rad je podijeljen u tri vremenske cjeline, a to su jučer, danas i sutra. Obrađuju se cjeline hrvatskog gospodarstva, posebno iznošenje pojedinih statičkih podataka u određenom razdoblju. Govori se o rastu BDP-a (bruto domaćeg proizvoda) te kako je utjecao na razvijanje cijelog hrvatskog gospodarstva. Turizam je naveden kao jedan od ključnih elemenata podizanja standarda i doprinosa stabilnom godišnjem proračunu. U budućnosti se...
Jučer danas sutra turizma u Šibeniku
Jučer danas sutra turizma u Šibeniku
Jure Meić
U radu se obrađuje tema turizma u gradu Šibeniku. Turizam je vrlo bitna gospodarska grana koja ima velik utjecaj u Republici Hrvatskoj, a najviše u gradovima na obali. Svrha ovog rada je istražiti bitne faktore koji utječu na cjelokupnu turističku ponudu grada Šibenika kroz analizu sadašnjeg stanja i osvrnuti se na povijesne i buduće planove razvoja. Ova tema je aktualna i važna jer turizam čini bitnu gospodarsku granu u kojoj je zaposlen veliki broj stanovnika grada. Cilj ovog...
Jučer, danas, sutra hotela "Cornaro"
Jučer, danas, sutra hotela "Cornaro"
Ana Begonja
Ovaj završni rad opisuje Cornaro Hotel; njegove početke, postignute uspjehe i planove za budućnost. Cilj rada bio je opisati i objasniti menadžment, organizaciju, marketing i strategiju razvoja Cornaro Hotela. Kao uvod u glavnu temu, u radu su objašnjeni pojmovi turizma, gospodarskog razvoja, turističke ponude i potražnje, tržišnih uvjeta, međuodnosa turizma, ugostiteljstva i hotelijerstva, te onaj najvažniji, hotelski proizvod. Svi ovi pojmovi uvijek su međusobno povezani i...
Jučer, danas, sutra turizam u svijetu
Jučer, danas, sutra turizam u svijetu
Karla Glušević
Svjetski turizam doživljava rast pojavom raznih trendova kao i sve većom educiranosti turista i rastom interesa za različitim atrakcijama u destinacijama. Ovaj rad se bavi analizom turizma u Svijetu, analizirajući pritom povijesni razvoj, opisuje teoriju turizma te vrstu i oblike turizma s naglaskom na njegov razvoj, sadašnje stanje i potencijalni razvoj u budućnosti. S obzirom da se radi o veoma sadržajnoj temi, u ovom završnom radu proći će se kroz najbitnije dijelove navedene...
Jučer, danas, sutra turizma u Dalmaciji
Jučer, danas, sutra turizma u Dalmaciji
Marijana Tunjić
Međunarodni turizam je u svijetu u stalnom usponu. Analiza njegova kretanja u razdoblju od 1950. do 2002. godine pokazuje da se broj međunarodnih dolazaka povećao više od 28 puta, dok su prihodi od međunarodnog turizma porasli čak nešto više od 220 puta. Prognoziranje međunarodnih turističkih dolazaka prema svjetskim regijama pokazuje da će vodeća turistička receptivna regija biti Europa. Konkurencija na svjetskom turističkom tržištu postaje sve oštrija, i to ne samo među...
Jučer, danas, sutra turizma u Dubrovniku
Jučer, danas, sutra turizma u Dubrovniku
Marijana Grbeša
Razvoj turizma, kako u Republici Hrvatskoj tako i u svijetu, doprinio je rastu i razvoju samih gradova. Dubrovnik je jedan od najljepših gradova na Mediteranu koji odiše jednostavnošću i posebnošću. Upravo zbog svoje duge povijesti, klime, očuvane kulturne baštine i jedinstvenih prirodnih ljepota već je dugi niz godina destinacija broj jedan svim turistima. Turizam se danas nametnuo kao glavna ekonomska i društvena djelatnost i upravo je zato važno da domaćini grada Dubrovnika...
Jučer, danas, sutra turizma u Republici Hrvatskoj
Jučer, danas, sutra turizma u Republici Hrvatskoj
Jelena Krišto
Turizam je u Republici Hrvatskoj jedna od najvažnijih gospodarskih grana te u razdoblju trajanja turističke sezone ovaj sektor zapošljava najveći dio radno sposobnog stanovništva. Privlačenjem izravnih inozemnih investicija turizam dugoročno doprinosi gospodarskom rastu, a kratkoročno potiče dodatno zapošljavanje u usko povezanim turističkim djelatnostima. Zahvaljujući raznovrsnosti političkih i gospodarskih situacija u kojima se Republika Hrvatska nalazila kroz povijest,...
KNJIGE NARUDŽBI NOVOGRADNJI JUČER-DANAS-SUTRA
KNJIGE NARUDŽBI NOVOGRADNJI JUČER-DANAS-SUTRA
David Rudelić
Narudžbe novih brodova su jedini način da se odgovori na povećanje potražnje za brodskim prostorom. Od dana kada brodar naruči svoj brod, pa do dana isporuke broda iz brodogradilišta može proći i preko tri godine pa je vrlo važno biti dobar procjenitelj trenutnih i budućih kretanja na pomorskom tržištu. Knjige narudžbi novogradnji su temelj brodograditeljima za planiranje i organiziranje svog poslovanja i kapaciteta, a upravo je analiza knjige narudžbi brodogradnji u...

Pages