Pages

Konflikt i mirenje u radnoj sredini
Konflikt i mirenje u radnoj sredini
Željko Bilić
Konflikti su učestali na radnim mjestima, stoga proizlazi potreba pronalaţenja načina njihova rješavanja. U poduzećima se najčešće suočavamo s dvije vrste konflikata. Strukturalni konflikt se odnosi na neslaganje s ciljevima koje treba ostvariti i načinu njihova ostvarivanja. Osobni konflikt je na emocionalnoj razini. Ključne uloge u rješavanju konflikata imaju menadţeri svih nivoa, a većina konflikata je dobra prilika za postizanje boljih poslovnih rezultata i pomaka u...
Konflikti u komunikaciji
Konflikti u komunikaciji
Petar Pavlović
Svaka interakcija u životu zahtijeva komunikaciju. I osobni i profesionalni uspjeh nerijetko ovise o tome koliko dobro razumijemo druge i koliko dobro drugi razumiju ono što im želimo prenijeti putem komunikacije. S obzirom na to koliko je važna, a i zato što se vještine komunikacije mogu naučiti, trebali bi se puno više posvetiti upravo tome da naučimo kvalitetno komunicirati. Ljudi se nalaze u različitim interakcijama gdje svatko zastupa svoju ulogu, odnosno ima određeni status,...
Konkurentnost cijena na tržištu nautičkog turizma
Konkurentnost cijena na tržištu nautičkog turizma
Melita Đukić
Rad prikazuje usporedbu i analizu cijena usluga nautičkih marina u Hrvatskoj i bliskim zemljama te analizu konkurentnosti istih. Konkurentnost je važna za rast fizičkog volumena te profita bilo koje djelatnosti pa tako i nautičkog turizma. Da bi marina odnosno poduzeće bilo konkurentno važno je da mu vrijednost usluge u odnosu na cijenu bude veća od konkurencije. Svaka regija pa i marina ima sebi svojstvene posebne prednosti o kojima treba voditi računa i koje mogu utjecati na gore...
Konkurentnost i ponuda marina u Republici Hrvatskoj
Konkurentnost i ponuda marina u Republici Hrvatskoj
Katja Zorica
U radu se istražuju obilježja, ponuda te konkurentnost marina u Republici Hrvatskoj. Atraktivnost i jedinstvenost hrvatskih marina prepoznata je u svjetskim okvirima. S obzirom na rast potražnje i sve veći broj konkurenata koji ulaze na tržište, marine moraju primjenjivati strategije marketinga kako bi održale i razvile svoju poziciju na tržištu. Da bi marina bila konkurentna, vrijednost njezinih usluga mora biti usklađena s cijenom.
Konstantna zabrinutost i njen utjecaj na rad
Konstantna zabrinutost i njen utjecaj na rad
Mirna Bilobrk
U ovom radu obređena je tema koja se odnosi na čuvstva brige i straha te njihov utjecaj na posao koji u životu čovjeka predstavlja izvor sredstava za egzistenciju i način samoostvarenja pojedinca. Posljedice neuspjelog separiranja emocija od radnog mjesta dovode do stresa na radu, mogućih psihičkih i fizičkih oboljenja. Tu se javlja pojam emocionalno inteligentne osobe koja je sposobna upravljati svojim emocijama na optimalan način. U radu se naglašava specifičnost zanimanja...
Konstrukcija brodova za prijevoz tekućih tereta uz primjer broda Stena Polaris
Konstrukcija brodova za prijevoz tekućih tereta uz primjer broda Stena Polaris
Kristijan Jezidžić
Brodovi i sami predstavljaju velike i složene sustave i često su dijelovi nekih još većih i složenijih prijevoznih sustava pod neizvjesnim utjecajima okoline i zahtjeva službe. Brodovi se sastoje iz više podsustava, od kojih je svaki bitan za djelovanje cjeline. Brodske konstrukcije se mogu smatrati podsustavima koji omogućuju uključivanje ostalih podsustava i njihovo zajedničko djelovanje u službi broda. Tankeri su danas prisutni na svim morima, a prvi su se pojavili krajem 19....
Konstrukcijska i tehnologijska obilježja brodova jaružala
Konstrukcijska i tehnologijska obilježja brodova jaružala
Ivan Ferdinand Barišić
Predmet istraživanja ovog diplomskog rada je kompleksna problematika izbora jaružala na temelju konstrukcijskih i tehnoloških obilježja. Proizvodni kapacitet nije jedini faktor jer velik utjecaj predstavlja sama lokacija jaružanja i vrsta dna. Svrha rada je istaknuti konstrukcijske i tehnološke značajke koje predstavljaju jedan od utjecajnih faktora pri izboru jaružala. Cilj rada je detaljno razraditi osnovne tipove jaružala i opisati njihovu opremu za kopanje i transport...
Konstrukcijska i tehnološka obilježja brodova jaružala
Konstrukcijska i tehnološka obilježja brodova jaružala
Ivan Galić
U diplomskom radu obrađena je tehnologija gradnje trupa jaružara. Na osnovu prikupljenih podataka definirana je osnovna podjela jaružara po tipu, njegove karakteristike i tehničke specifičnosti. Radi lakšeg razumijevanja funkcioniranja jaružara, opisan je sistem rada kopača te su definirani dijelovi trupa i opreme neophodni za njegovo funkcioniranje. Zahtjevima klasifikacijskog društva za gradnju trupa određeni su načini ispitivanja, izrade brodske konstrukcije i opreme te su...
Konstrukcijska i tehnološka obilježja brodova za polaganje kablova i cjevovoda
Konstrukcijska i tehnološka obilježja brodova za polaganje kablova i cjevovoda
Gregor Fabris
Cilj ovog rada je predstaviti različite tehnološke i konstrukcijske značajke koje susrećemo na brodovima za polaganje kabela i cjevovoda. Rad je podijeljen u pet dijelova. U prvom dijelu se uvodi u problematiku polaganja podmorskih kabela i cjevovoda. Drugi dio detaljno opisuje sustav dinamičkog pozicioniranja, tehnološku značajku bez koje polagači kabela i cjevovoda ne bi mogli ispuniti današnje zahtjeve tržišta. U trećem dijelu se opisuju polagači kabela. Opisani su koraci...
Konstrukcijska i tehnološka obilježja naftnih platformi
Konstrukcijska i tehnološka obilježja naftnih platformi
Josip Ćoko
Zbog sve većeg razvitka industrije i povečanja eksploatacijske iskoristivosti u pogledu poboljšanja performansi paralelno su se razvijali i sistemi crpljenja prirodnih resursa iz dubine mora, koji danas imaju konstrukciju megalomanskih naftnih platformi. Kako bi se odabrala optimalna konstrukcija naftne platforme za zadano područje u kojem sustav vrši bušenje potrebno je poznavati različite karakteristike i uvjete rada naftne patforme. U diplomskom radu opisana je konstrukcija naftnih...
Konstrukcijska obilježja brodova za prijevoz putnika - trajekt Mljet
Konstrukcijska obilježja brodova za prijevoz putnika - trajekt Mljet
Luka Nikolac
Zadatak ovog rada je prikazati i objasniti konstrukcijska obilježja putničkih brodova. U prvom dijelu rada prikazan je razvoj putničkih brodova kroz povijest te njihova podjela, a zatim su posebno opisana osnovna konstrukcijska obilježja boda. Drugi dio rada bavi se obradom teme na primjeru trajekta. U današnje vrijeme sve je više izražen interes ljudi za putovanjem brodovima. Zbog toga su konstrukcijska rješenja ovakvih brodova od velike važnosti prvenstveno radi sigurnosti i...
Konstrukcijska obilježja brodova za prijevoz putnika uz primjer broda Flying Clipper
Konstrukcijska obilježja brodova za prijevoz putnika uz primjer broda Flying Clipper
Matija Babić
Pomorski promet je najvažniji oblik prometa te preuzima 95% svjetske trgovine. S vremenom je došlo do razvoja automatizacije brodova što je uzrokovalo i razvoj brodova. Koriste se novi, kvalitetniji i ekonomičniji materijali kako bi poboljšali konstrukcijska obilježja novih generacija brodova. Brodovi postaju sve veći i brži. Razvoj nauke i tehnike, a time i brodogradnje, meĎunarodne pomorske industrije, meĎunarodne pomorske administracije i klasifikacijskih društava, doveo je do...

Pages