Pages

Konstrukcijska obilježja brodova za prijevoz tekućih tereta na primjeru tankera "Aframax"
Konstrukcijska obilježja brodova za prijevoz tekućih tereta na primjeru tankera "Aframax"
Jakov Bradarić Šljujo
Brodske konstrukcije se mogu smatrati podsustavima koji omogućuju uključivanje ostalih podsustava i njihovo zajedničko djelovanje u službi broda. Pri tome je cilj odrediti najpovoljnija svojstva, uz zadovoljenje svih ograničenja i zahtjeva i to za cijeli vijek korištenja i službe tehničkog objekta. Tankeri, obično imaju manje nadvođe od ostalih teretnih brodova, ali pregrade i stabilitet u slučaju prodora vode moraju udovoljavati posebnim zahtjevima. Tankeri se grade za prijevoz...
Konstrukcijske karakteristike brodova različitih tehnologija
Konstrukcijske karakteristike brodova različitih tehnologija
Zvonimir Rizvan
U ovom završnom radu detaljno je obrađena tema konstrukcije brodova korištenih za različite namjene odnosno brodsku konstrukciju i uređaje: Tankera za prijevoz sirove nafte, LNG tankera, RO-RO brodova, kontejnerskih brodova kao i putničkih brodova. Današnje tehnologije izrade tj. gradnje navedenih brodova nam omogućavaju izradu sve većih dimenzija brodova kao i njihovu krajnju isplativost tijekom eksploatacije. Zbog ovih činjenica danas se brodarskom tržištu traže pouzdana i...
Konstrukcijski elementi sporookretnih brodskih motora
Konstrukcijski elementi sporookretnih brodskih motora
Silvije Jelić
Tema ovog rada su konstrukcijski elementi sporookretnih brodskih motora. U radu su prikazani pokretni dijelovi brodskih motora te nepokretni dijelovi motora kao i stanje dijelova motora koji su podložni trošenju stoga ih je potrebno primjereno održavati. Posebno su obrađene košuljice cilindara. Brodski dvotaktni sporohodni motori izvedeni su sa stapnim mehanizmom i s križnom glavom te brtvenicom stapajice koja odvaja prostor koljenastog mehanizma od prostora ispirnog kolektora motora,...
Kontejnerski promet jučer, danas, sutra
Kontejnerski promet jučer, danas, sutra
Ante Buljubašić
Suvremene luke nisu samo mjesta za prihvat, ukrcaj ili iskrcaj tereta i putnika na brodove i na kopnena prijevozna sredstva, već i važna karika u logističkom lancu međunarodnog transporta. Znajući da se najveći dio ukupne globalne trgovinkse razmjene obavlja pomorskim putem odnosno brodovima, ključna je uloga brodova za prijevoz kontejnera. Brodovi za prijevoz kontenjerske robe imaju možda i najveću, ključnu ulogu od svih vrsta brodova jer uvjetno rečeno ne ovise o vrsti tereta...
Kontrola knflikta u radnoj sredini
Kontrola knflikta u radnoj sredini
Ines Kutlešić-Bijader
Komunikacija je zastupljena u svim sferama ţivota i još uvijek se ne moţe prihvatiti samo jedna definicija. Njeni poĉeci datiraju od praĉovjeka, a najranija zabiljeţena informacija o raspravama o komunikaciji nastala je za vrijeme Platona. Postoji više vrsta komunikacije te nekoliko komunikacijskih stilova. Kako bi komuniciranje unutar radne organizacije bilo uĉinkovito, vaţna je snaţna uloga rukovoditelja unutar radne organizacije te sudjelovanje svih zaposlenika kao i poznavanje...
Korisnost znanja matematike na primjeru trogirske marine
Korisnost znanja matematike na primjeru trogirske marine
Adrian Čatlak
Predmet ovog rada je primjena matematike na primjeru Marine Trogir. Zašto baš Marine Trogir? Zato što će ista, sa završetkom projekta, postati marina prve kategorije. A da bi to postala i opstala, potrebno je, između svega znanje iz matematike i pomorstva. Matematika se kao znanost, od davnina, koristi u pomorstvu. Sa porastom nautičkog turizma razvijao se cijeli lanac moderno opremljenih marina uzduž Jadranske obale. Znanje matematike ima svoju najbitniju primjenu prilikom izračuna...
Korozija i način sprječavanja korozije brodskih generatora pare
Korozija i način sprječavanja korozije brodskih generatora pare
Petar Kundid
U ovom završnom radu detaljno je obrađena tema brodskih generatora pare, njihov razvoj i podjela, te pojava i način sprječavnja korozije istih. Detaljnije je opisana kontrola kvalitete i podjela napojne vode brodskih generatora pare, navedeni su uzročnici pogonskih problema brodskih generatora pare. Detaljnije je opisana korozija, njena podjela te metode sprječavanja nastanka korozije u brodskim generatorima pare.
Kriteriji i standardi za odabir odgovarajućih modela u svrhu učinkovitog recikliranja broda i nastalog otpada
Kriteriji i standardi za odabir odgovarajućih modela u svrhu učinkovitog recikliranja broda i nastalog otpada
Jelena Mamić
U ovom radu se obrađuju metode i postupci recikliranja broda, od samog dolaska na mjesto reciklaže, pa do daljnje uporabe ostataka recikliranog broda. Posebna pažnja obraća se na ekološki prihvatljivo upravljanje opasnim otpadom i ostalim otpadom, kao što su azbest i PCB. Spomenut će se i dvije konvencije, Baselska i Hong Konška, koje se zalažu za sigurno i učinkovito recikliranje broda, te sigurnost radne snage koja se bavi istim. Novim tehnologijama i nabavkom ostalih resursa...
Kritične situacije na brodu
Kritične situacije na brodu
Marin Trebotić
Kritične situacije na brodu su: požar i eksplozija, sudar, potonuće i nasukavanje. Kada dođe do kritične situacije zapovjednik broda procjenjuje da li je sigurnije napusti brod nego li ostati na njemu. IMO je donio mnoge propise kako bi spriječio nesreće na brode te umanjio njihove posljedice. Sredstvo za gašenje požara ovisi o mjestu gdje je požar nastao te o obilježjima požara. Požar se može gasiti vodom, ugljičnim dioksidom, pjenom i prahom. Uzroci nasukavanja i sudara...
Kruzerske luke u RH
Kruzerske luke u RH
Darija Peška
Kruzing se kao jedna vrsta nautičkog turizma razvio u veliki svjetski biznis. Zbog velike potražnje na tržištu, razvile su se velike kruzing kompanije, koje moraju raspolagati s dovoljnim financijskim sredstvima i imati dovoljno kapitala kako bi mogli raspolagati atraktivnim brodovima te se razvijati na tom tržištu. Kruzing koji ima rastući trend pokrenuo je novu perspektivnu komponentu svjetskog gospodarstva, te je izrazito poraslo ulaganje u putničke terminale i luke zbog nove...
Kružna putovanja rijekom Dunav
Kružna putovanja rijekom Dunav
Duško Šetka
Dunav je druga najduža rijeka Europe i svoj tok započinje u Schwarzwaldu, Njemačka.Na putu do Crnog mora prolazi kroz glavne gradove Beč, Bratislavu, Budimpeštu i Beograd. Kružna putovanja unutarnjim vodama još nisu dosegnula svoj puni potencijal, no pozitivan trend rasta govori o brodu koji plovi u tom smjeru. Ovaj rad ima osvrt na plovidbu unutarnjim vodama, te infrastrukturnim zahtjevima zbog povećanja potražnje na tržištu.
Kvalifikacije menadžera u marinama i nautičkom turizmu
Kvalifikacije menadžera u marinama i nautičkom turizmu
Lucija Žigun
U završnom radu se istražuje važnost kvalitetnog odabira mendžmenta u poduzećima, posebno u marinama. Detaljno su opisane vještine koje posjeduju menadžeri pri vođenju poduzeća te njihova hijerarhijska podjela, vještine i znanje koje moraju imati kandidati pri zapošljavanju na određeno radno mjesto. Također su opisane funkcije menadžmenta. Opisuje se odabir odgovarajuće menadžerske strukture u suvremenom poslovnom svijetu, za bolje upravljanje ljudskim resursima te bolje...

Pages