Pages

Ekstremni team-building: Prihvatljiva ili neprihvatljiva stvarnost
Ekstremni team-building: Prihvatljiva ili neprihvatljiva stvarnost
Matea Domić
Rast i razvoj poduzeća dovodi do povećavanja poslova, te potrebom za većim brojem ljudi, koji bi izvršavali te poslove. Izazov je kako koordinirati njihov rad. Moderna organizacija se ne može sastojati od gazda i podčinjenih, organizacija, mora biti načinjena od timova. Glavno obilježje tima je međusobna suradnja, otvorenost, komunikacija, motivacija, obavljanje različitih poslova za ostvarivanje zajedničkog cilja. Timski rad se smatra najboljim načinom organiziranja rada, jer...
Električna propulzija- upravljanje radom motora
Električna propulzija- upravljanje radom motora
Luka Tadić
Tema je ovog rada električna propulzija-upravljanje radom motora. Upotrebom električne propulzije ostvaruju se mnoge prednosti u usporedbi s ostalim tipovima propulzije, kao što su manje vibracije, ušteda prostora, bolje manevarske sposobnosti itd. U ovom radu istaknuti su pretvarači frekvencije, metode skalarnog i vektorskog upravljanja izmjeničnih strojeva koji nam omogućuju regulaciju brzine. Cilj je ovog rada prikazati ponašanje izmjeničnih strojeva s različitim metodama...
Električni sustavi i upravljanje na brodovima s dizel električnom propulzijom
Električni sustavi i upravljanje na brodovima s dizel električnom propulzijom
Ante Veić
Cilj rada je opisati električni sustav na brodovima s dizel električnom propulzijom, koja je zbog svojih mnogobrojnih prednosti postala standard za brodove različitih namjena. Budući svaki od njih ima određene zahtjeve, u radu su navedene izvedbe pogona koje zadovoljavaju iste. Uz to, opisan je način proizvodnje i razvod električne energije na brodu. Obrađen je sustav za upravljanje proizvodnjom električne energije te su navedene njegove glavne funcije.
Električni sustavi putničkih brodova za kružna putovanja
Električni sustavi putničkih brodova za kružna putovanja
Grgo Topić
U radu se opisuju električni sustavi putničkih brodova za kružna putovanja. Kao ogledni primjer uzet je brod MS Eurodam sljedećih karakteristika: 86.000 BRT, duljine 285 m, kapaciteta 2100 putnika i 930 članova posade i ukupnom instaliranom snagom od 64 MW. Pored razmatranog sustava koji je detaljno predstavljen u ovom radu, općenito su predstavljeni i opisani različiti električni sustavi koji se koriste na ovakvim brodovima, što uključuje i sustav električne propulzije.
Elektromagnetska kompatibilnost navigacijskog radara
Elektromagnetska kompatibilnost navigacijskog radara
Antonio Bilonić
Cilj ovoga rada je predstaviti zakonske okvire za zaštitu od utjecaja elektromagnetskog zračenja, sastav brodskog radara i numeričke simulacijske metode koje nam služe za računanje i predstavljanje problema pri uporabi jako visokih frekvencija čiji se utjecaji ne mogu mjeriti konvencionalnim metodama. Opisani su štetni utjecaji zračenja na ljudsko tijelo i izložene su zakonske regulative za smanjenje utjecaja zračenja na ljudsko tijelo. Također, opisane su i metode modeliranja...
Elektromotorni pogoni - pravljanje sinkronim motorom
Elektromotorni pogoni - pravljanje sinkronim motorom
Zvonimir Petrović
Cilja rada je opisati, navesti karakteristike te izvršiti podjelu sinkronih motora, kao i izraditi simulacijski model sinkronih motora s permanentnim magnetima u Matlab/Simulink programu za simulaciju. Za modeliranje i simuliranje odabran je model sinkronog motora s permanentnim magnetima radi njegove sve češće primjene. Njegove brojne prednosti, kao što su male dimenzije i velika korisnost, čine ga jednim od najboljih motora.
Elektronička trgovina na društvenim mrežama
Elektronička trgovina na društvenim mrežama
Tina Paraman
Internet je svojim naglim razvojem postao utjecajan marketinški medij koji će u budućnosti biti nezaobilazni način poslovanja tvrtki. Pojavom društvenih mreža došlo je do velikih promjena u marketingu i u načinu na koji tvrtke komuniciraju s potrošačima. Društvene mreže kao što su Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest i brojne druge, promijenile su način komuniciranja populacije sa svijetom, način kako kupuje i kako se informira. Korisnici društvenih mreža nisu više samo...
Elektronički lokatori za detekciju čovjeka u moru
Elektronički lokatori za detekciju čovjeka u moru
Marin Marčić
Elektronički lokatori su uređaji koji određuju točnu lokaciju čovjeka u moru ili omogućuju navođenje do te lokacije, pod uvjetom da ih utopljenik ima kod sebe. Prsluk za spašavanje spada u osnovnu opremu za spašavanje. Prsluci za spašavanje moraju biti dostupni svim članovima posade i putnicima na plovilu, te u skladu s tim mogu se smatrati primarnim za spašavanje čovjeka u moru. Kako bi se poboljšala identifikacija čovjeka u moru svaki prsluk za spašavanje mora biti...
Elektroničko poslovanje, stanje i perspektive
Elektroničko poslovanje, stanje i perspektive
Anela Plazonić
Elektroničko poslovanje je u današnjem svijetu neizostavan dio suvremenih poslovnih organizacija, a sve veća dostupnost interneta i informacijskih tehnologija predstavlja temelj svakog budućeg poslovnog okruženja. Kroz ovaj rad definirane su osnovne razvojne razine e-poslovanja i organizacijskih struktura koje formiraju suvremene poslovne modele i načine njihove implementacije u skladu s suvremenom digitalnom ekonomijom. Sve intenzivnijim prijelazom s tradicionalnih načina djelovanja...
Elementi komunikacijskog modela u pomorskom poslovanju
Elementi komunikacijskog modela u pomorskom poslovanju
Katarina Slipčević
Komunikacija je važan čimbenik pomorskog poslovanja jer rezultati rada direktno ovise o jasnoći i razumljivosti poruke ili informacije, te o načinu i modelima komunikacije. Zadatak ovog diplomskog rada je dati pregled komunikacijskih modela i njihovih elemenata u pomorskom poslovanju, te njihovu važnost potkrijepiti njihovom primjenom u praksi. U radu se navode i obrazlažu funkcije komunikacijskog sustava u pomorstvu, te modeli poslovnog komuniciranja u pomorstvu. Ključnu ulogu u...
Epikontinentalni pojas
Epikontinentalni pojas
Jere Terze
Epikontinentalni pojas obuhvaća morsko dno i podzemlje izvan vanjske granice teritorijalnog mora u smjeru pučine do granice epikontinentalnog pojasa sa susjednom državom. Država ima pravo na iskorištavanje i istraživanje prirodnih bogatstava morskog dna. Epikontinentalni pojas je prvi put reguliran Konvencijama o epikontinentalnom pojasu iz 1958. godine te 1982. godine Konvencijom UN o pravu mora. Granice epikontinentalnog pojasa Republike Hrvatske i Republike Italije utvrđene su...
Ergonomija i upravljanje brodom kao problem
Ergonomija i upravljanje brodom kao problem
Duje Arseta
Ovim radom se želi ukazati na značaj i ulogu ergonomije u pomorskom prometu. Poznavanjem i primjenjivanjem ergonomskih načela u tehničkim i tehnološkim sustavima omogućuje se sigurnija i zdravija atmosfera na brodu. Upravljanje brodom složena je zadaća u ovisnosti od manevarskih svojstava samoga broda, ali i čovjeka koji mora biti kvalitetno pripremljen i obučen za vršenje takve dužnosti. Ergonomija nastoji čovjeka povezati s radnim mjestom, smanjiti umor te povećati sigurnost...

Pages