Pages

Dijagnostika sustava goriva
Dijagnostika sustava goriva
Marin Miliša
Sustav goriva brodskih motora opisujemo kao jedan od osnovnih, a da pritom moramo biti i svjesni njegove višestruke uloge, ekonomske, ekološke i energetske. U današnjem vremenu, početkom dvijetisućite, vrijednost nafte kao energenta ima presudni utjecaj na ekonomiju brodarstva. Dok je još od nedavno brzina trgovačkih brodova u čarteru imala najveći utjecaj, danas količina potrošenog goriva ili barem balans između brzine i potrošnje goriva postaje najvažnijom stavkom u...
Dinamika morskog ekosustava u odnosu na globalne promjene
Dinamika morskog ekosustava u odnosu na globalne promjene
Leo Mlikotić
Ekosustav se sastoji od živih organizama, staništa u kojem žive i drugih neživih struktura prisutnih na tom području. Održavanje kvalitete i prirodne ravnožete morskog ekosustava danas postaje sve veći problem. Čovjek s neopreznim i nerazumnim djelovanjem u okolišu narušava kvalitetu ekosustava. Stoga je potrebno probuditi veću svjesnost o potencijalnom štetnom djelovanju na ekosustave i na posljedice koje se mogu pojaviti. Klimatske promjene u moru posljedica su klimatskih...
Dinamičke web aplikacije
Dinamičke web aplikacije
Lovre Jajac
Korisnici interneta diljem svijeta svakodnevno se susreću sa dinamičkim web aplikacijama i dinamičkim web stranicama. Takav tip web sadržaja, zbog svog bogatog sadržaja, jednostavnog i mobilnog pristupa, danas je sve popularniji, a njegova popularnost će sve više rasti. U ovom radu opisani su principi na kojima dinamičke web stranice funkcioniraju, njihova strukturalna podjela i arhitektura. Objašnjen je razvoj web aplikacija na strani klijenta i na strani poslužitelja te...
Dinamički uvjeti korištenja elektroničkih navigacijskih uređaja
Dinamički uvjeti korištenja elektroničkih navigacijskih uređaja
Antonio Ljubičić
Elektronički navigacijski instrumenti neizostavan su dio informacijskog sklopa pri plovidbi današnjeg doba. Propisi njihovog korištenja i tehničke specifikacije dani su međunarodnim i nacionalnim standardima. Takvi propisi najčešće su dani za idealne uvjete plovidbe, i ne uzimaju u obzir dinamičke uvjete (more i zrak) koji mogu značajno utjecati na točnost i uopće funkcionalnost tih uređaja. Izračuni rada pod dinamičkim uvjetima za radar, dubinomjer i SART pokazuju da greška...
Distribuiranje pomorskih sigurnosnih informacija na Jadranu
Distribuiranje pomorskih sigurnosnih informacija na Jadranu
Marko Pešelj
Distribucija Pomorskih sigurnosnih informacija (engl. Maritime Safety information – MSI) važan su dio i podsustav Svjetskog pomorskog sustav za pogibelj i sigurnost (engl. Global Maritime Distress and Safety System - GMDSS). Ustroj distribucije MSI putem terestričkih sustava obveza je pomorske države koja ima teritorijalno more. Jahte kao učestali pomorski entitet na Jadranu nisu obvezne imati GMDSS opremu, ali nautičari imaju potrebe kao i profesionalni pomorci za ažurnim Pomorskim...
Dizel - električni porivni sustav brodova
Dizel - električni porivni sustav brodova
Toni Pejanović
Kako bi brod postigao određenu konstantnu brzinu potrebno je ostvariti porivnu silu. Magnituda ove sile koja je ovisna o otporu. Postiže se, općenito, od izvora snage na samom brodu i to unutar sustava koji se naziva propulzijski ili porivni sustav broda. Ovaj sustav se sastoji od porivnog stroja, motora ili turbine, osovinskog voda i brodskog vijka i po potrebi reduktora. Iako se zbog ekonomičnosti na većini brodova koriste dizelski motori, svoju primjenu nalaze parne i plinske...
Djelatnost međunarodne telekomunikacije u pomorstvu
Djelatnost međunarodne telekomunikacije u pomorstvu
Marija Jelić
Tema rada je djelatnost Međunarodne telekomunikacijske unije (eng. International Telecommunication Union - ITU) u pomorstvu, jedne od najvažnijih udruga za telekomunikacije. Ukratko je opisano komuniciranje u pomorstvu kroz povijest, a zatim Svjetski pomorski sustav za pogibelj i sigurnost. ITU je prikazan kroz sistematičnu podjelu strukture i preporuka ITU – a. Posebno je obrađen Radiopravilnik kao najvažnija publikacija ITU - a. Za kraj, analizirana je Hrvatska regulatorna agencija...
Dno i podzemlje Republike Hrvatske u granicama nacionalne jurisdikcije
Dno i podzemlje Republike Hrvatske u granicama nacionalne jurisdikcije
Iva Borković
Morsko dno i podzemlje u granicama nacionalne jurisdikcije obuhvaća prostor unutarnjih morskih voda, teritorijalnog mora te epikontinentalnog pojasa. Republika Hrvatska ima suverena prava nad epikontinentalnim pojasom radi iskorištavanja prirodnih bogatstava te njegova istraživanja. Do potrebe za uređivanjem granica na moru je došlo zbog želja obalnih država da gospodare svojim prirodnim bogatstvima, razvoja tehnologije, otkrića prirodnih bogatstava koje more nudi, prekomjernog...
Dokovanje broda
Dokovanje broda
Pavao Torić
U ovom radu obrađeno je dokovanja broda. Dokovi zahtijevaju posebnu vrstu opreme s obzirom na tip doka, koji su uglavnom: suhi, plutajući dok ili synchro-lift. Razvoj tehnologije dokovanja omogućio je brže i ekonomičnije dokovanje, ali i naprednije sustave zaštite broda premazima s minimalnim utjecaj na ljude i okoliš. Značajnu ulogu imaju i klasifikacjska društva koja nadgledaju cijeli proces i osiguraju da su sve preinake, radovi, popravci i svjedodžbe u skladu s propisima samih...
Dokovanje i razdokovanje broda, stabilnost i procedure
Dokovanje i razdokovanje broda, stabilnost i procedure
Ivana Vukušić
Brodovi i razni drugi pomorski objekti nakon određenog vremena provedenog u eksploataciji, ili zbog nekih izvanrednih okolnosti moraju obaviti remont u nekom od remontnih brodogradilišta. Dokovanjem se brod izvlači izvan doticaja s morskom vodom u svrhu pregleda, održavanja ili remonta podvodnog dijela trupa broda i brodske opreme koja se nalazi uronjena u more. Osim toga, na dokovima se mogu izvoditi preinake broda, dodavanjem ili izmjenama brodskih prostora (kao zasebnih brodskih...
Doprinos u zajedničkoj havariji i nagrada za spašavanje kao osigurane štete
Doprinos u zajedničkoj havariji i nagrada za spašavanje kao osigurane štete
Marijan Merćep
U diplomskom radu analiziraju se doprinos u zajedničkoj havariji i nagrada za spašavanje kao osigurane štete pomorskog osiguranja. Pomorskim osiguranjem osiguravaju se brodovi i drugi plovni objekti, roba koja se prevozi brodovima, odgovornost brodara i drugi interesi izloženi rizicima mora. Poslovi pomorskog osiguranja temelje se na ugovoru. Ugovorom o pomorskom osiguranju ugovaratelj osiguranja se obvezuje osiguratelju platiti premiju osiguranja ili doprinos, a osiguratelj se obvezuje...
Dosljednost u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji
Dosljednost u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji
Mia Jadrić
Dosljednost u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji je važan čimbenik poslovanja. Rezultati rada direktno ovise o jasnoći i razumljivosti poruke ili informacije, te o načinu i modelima komunikacije. Zadatak ovog diplomskog rada je dati pregled komunikacijskih modela i njihovih elemenata u poslovanju, te njihovu važnost potkrijepiti njihovom primjenom u praksi.

Pages