Pages

Cijena i kvaliteta usluga na tržištu marina
Cijena i kvaliteta usluga na tržištu marina
Vlatka Roguljić
U radu se prikazuje tržište marine sa aspekta cijena i usluga. Cilj rada je definirati teoriju cijena i usluga, način na koji one ovise jedna o drugoj. Postavlja se pitanje je li cijena zaista mjerilo kvalitete usluge. Uspoređuju se usluge i cijene na primjeru marina u Republici Hrvatskoj. Istraživano je utječe li cijena na kvalitetu usluga na tržištu marina, a pri tome će biti od pomoći primjeri cjenika određenih marina. Na temelju prikupljenih sekundarnih podataka, pokušava se...
Ciklone u tropskim područjima
Ciklone u tropskim područjima
Domagoj Aleksić
U radu je opisana struktura i razvojne faze ciklona, najintenzivnijih vremenskih nepogoda koje, iako se pojavljuju relativno rijetko, ostavljaju velike posljedice. Također je opisana i klasifikacija te terminologija, s obzirom na to da u različitim dijelovima svijeta se koriste razni nazivi za istu nepogodu. Nastankom ciklona javljaju se i popratne oceanske pojave, kao što su visoki valovi i jake morske struje, koje intenziviraju razorno djelovanje samog ciklona. Najjače djelovanje...
Cospas-Sarsat MEOSAR
Cospas-Sarsat MEOSAR
Marin Pavić
Cospas-Sarsat sustav je u procesu nadogradnje satelita postavljajući SAR prijamnike na nove GPS američke satelite, navigacijske ruske satelite ( eng. Global Navigation Satellite System – GLONASS ), te europske Galileo navigacijske satelite. Jednom kada bude kvalificiran kao operativan, sustav će drastično povećati brzinu i preciznost lokacije radiofarova. Navedeni sateliti kruže po zemljinoj orbiti na visini između 19,000 i 24,000 km, što je visina koja se smatra srednjom visinom...
DOKUMENTACIJA I IZVEDBA FINANCIRANJA NABAVLJANJA BRODA
DOKUMENTACIJA I IZVEDBA FINANCIRANJA NABAVLJANJA BRODA
Kristian Ćorić
Financiranje nabavljanja brodova moguće je izvesti na više različitih načina. Koriste se razni modeli i izvori financijskih sredstava. Odluka o načinu financiranja ovisi isključivo o brodaru, brodarskom poduzeću i njegovim rezultatima poslovanja. Mogu se izdvojiti dva glavna načina financiranja nabave brodova, a to su financiranje raspoloživim kapitalom i financiranje zaduživanjem. Vlastita sredstva se akumuliraju zadržavanjem dijela dobiti, ali obično nisu dostatna, pa se...
Daljinski nadzor brodskkog pogona
Daljinski nadzor brodskkog pogona
Mario Vajler
Razvoj inteligentnih brodskih motora znači i rast broja senzora te mjerenih veličina na takvim motorima. Javlja se potreba prikupljanja i analize svih dostupnih podataka sa kopna kako bi se rasteretilo i smanjilo broj posade te efikasnije upravljalo brodskim pogonom i smanjilo troškove održavanja. Iz tog razloga postoji sve više proizvođača koji nude različite uređaje koji omogućuju prikupljanje podataka o radu motora na brodu te što jednostavniji i sigurniji način prijenosa tih...
Daljinski nadzor i analiza parametara brodskih motora
Daljinski nadzor i analiza parametara brodskih motora
Bruno Atlaga
Modernizacija i napredak u razvoju brodskih dizelskih motora omogućilo je kontrolu i analizu svih bitnih parametara u cilju dijagnostike i optimizacije suvremenih brodskih motora. Potreba za nadzorom kompleksnih brodskih sustava od strane eksperta s kopna postaje sve veća, a sve u svrhu povećanja efikasnost i sigurnost, te smanjenja rizika i troškova održavanja. Razvijaju se funkcionalni sustavi za daljinsko nadziranje parametara brodskog dizelskog motora kako bi omogućili...
Daljinsko automatsko upravljanje porivnim strojem
Daljinsko automatsko upravljanje porivnim strojem
Zvonimir Sarić
Zbog složenosti suvremenih brodova, stupanj automatizacije njihovih uređaja, procesa i strojeva se iz dana u dan sve više povećava, a konačni cilj je uvođenje autonomnih brodova. Automatizacija i daljinsko upravljanje mogu se primijeniti gotovo kod svih brodskih uređaja i sustava. Porivnim strojem se može upravljati daljinski s navigacijskog mosta, iz upravljačke sobe strojarnice ili lokalno na samom motoru. Sustavi daljinskog upravljanja moraju zadovoljiti sve zahtjeve...
Devijacija magnetskog kompasa pri nagibu broda
Devijacija magnetskog kompasa pri nagibu broda
Julijo Radojković
Ovim radom opisano je kako nastaje i kako se kontrolira devijacija magnetskog kompasa pri nagibu broda. Opisani su utjecaji magnetizma broda i Zemlje te njihovi parametri koji utječu na brodski kompas. Također su navedene još četiri vrste devijacije, polukružna, pravilna i nepravilna kvadrantalna i greška nagiba. Navode se metode i korektori kojima se kompeziraju uz detaljan opis devijacije pri nagnutom brodu. Opisane su četiri metode kompenzacije, metoda poznatih koeficijenata,...
Digitalne valute
Digitalne valute
Marin Vukelja
Kako se upotreba kriptovaluta povećava, povećava se i novĉana vrijednost koja se drţi u tim valutama. Jedna od glavnih znaĉajki kriptovaluta je što ga ne izdaje neko središnje tijelo, što ga ĉini teoretski imunim na vladino uplitanje ili manipulacije. U ovom radu usredotoĉili smo se na moderne decentralizirane kriptovalute, posebno na Bitcoin, Ethereum, Ripple, te njihove vilice. U radu su razraĊeni razliĉiti aspekti koji se odnose na sigurnosne zahtjeve, poĉevši od ranog...
Digitalno bankarstvo RH - internet bankarstvo
Digitalno bankarstvo RH - internet bankarstvo
Dora Katić
U ovome radu istražuje se korištenje Internet bankarstva među studentima u Republici Hrvatskoj. Fokus rada je na pojmu Internet bankarstva, njegovoj povijesti, razvoju i nekim od najvažnijih karakteristika. Navedeni su i objašnjeni modeli internet bankarstva, a poseban naglasak je stavljen na povjerenje i sigurnost u ovakav način poslovanja banaka. U sklopu rada provedeno je istraživanje s ciljem utvrđivanja korištenja studenata uslugom Internet bankarstva, razlozima koji utječu na...
Dijagnostika kvarova na brodskim pogonskim sustavima
Dijagnostika kvarova na brodskim pogonskim sustavima
Luka Bugarin
U ovom radu govori se o dijagnostici kvarova, koja je predmet proučavanja sustava uzajamno povezanih uređaja, koji su projektirani za zajedničku funkciju sa čovjekom, s ciljem traženja neispravnosti i određivanja njihovih uzroka; prognoziranja njegove raspoloživosti i brzine njegova trošenja, te određivanja rokova potrebnih popravaka i remonta. U radu se razrađuju parametri koji su važni prilikom utvrđivanja problema. Rad je baziran na vibracijama, jednim dijelom jedne od šest...
Dijagnostika na sustavima ulja kod brodskih motora
Dijagnostika na sustavima ulja kod brodskih motora
Ante Budimir
Prilikom uporabe ulja važno je izabrati odgovarajući tip ulja i održavati ga čistim, u granicama dozvoljenih parametara i bez nazočnosti vlage. Ispravan izbor podrazumijeva pravilan odabir baznog ulja, mjesta namjene, ispravne viskoznosti i ispravnih aditiva za odgovarajuću namjenu. Kontaminacija i degradacija ulja u eksploataciji se ne može potpuno spriječiti ali se mogu znatno usporiti, što je vrlo važno i za ulje i za strojne sustave. Pravilno održavanje ulja omogućuje...

Pages