Pages

Brodski sustav komprimiranog zraka
Brodski sustav komprimiranog zraka
Karlo Mamić
Primjena komprimiranog zraka na brodu podrazumijeva primjenu pneumatskog sustava za čiji se rad zahtijeva dovoljna količina komprimiranog zraka koji treba biti čist, suh i traženog tlaka. U ovom radu je strukturno i funkcijski opisan brodski sustav komprimiranog zraka. Kao primjer jedne tipične brodske izvedbe korišten je sustav komprimiranog zraka iz brodostrojarskog simulatora ERS-L11 MAN B&W-5L90MC. Isti se odnosi na porivni sustav s sporookretnim dvotaktnim dizelskim motorom.
CARNET-ove usluge dostupne obrazovnim institucijama
CARNET-ove usluge dostupne obrazovnim institucijama
Domagoj Čorić
U ovom radu se opisuje djelovanje Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNET u akademskoj i znanstvenoj zajednici, te u društvu općenito. Objašnjeni su ciljevi i pristupi, predočeni su trenutačno stanje i planovi za budućnost. Za izradu rada koristile su se informacije prikazane na službenim web stranicama CARNET-a.
Centrifugalni čistioci
Centrifugalni čistioci
Josip Kokan
Tema ovog rada su centrifugalni čistioci. Načelno, centrifugalni čistioc djeluje tako da se tekućina dovede u rotacijsko gibanje kako bi centrifugalna sila uvelike ubrzala odvajanje izmiješanih tekućina i čestica različitih gustoća. Danas se zbog smanjenja troškova eksploatacije broda za brodski pogon koriste teška brodska goriva koja sadrže razne nečistoće koje mogu prouzročiti razne kvarove, a tako i otežati rukovanje sa gorivima. Cilj ovog rada jest prikazati način...
Cijena i kvaliteta usluga na tržištu marina
Cijena i kvaliteta usluga na tržištu marina
Vlatka Roguljić
U radu se prikazuje tržište marine sa aspekta cijena i usluga. Cilj rada je definirati teoriju cijena i usluga, način na koji one ovise jedna o drugoj. Postavlja se pitanje je li cijena zaista mjerilo kvalitete usluge. Uspoređuju se usluge i cijene na primjeru marina u Republici Hrvatskoj. Istraživano je utječe li cijena na kvalitetu usluga na tržištu marina, a pri tome će biti od pomoći primjeri cjenika određenih marina. Na temelju prikupljenih sekundarnih podataka, pokušava se...
Cospas-Sarsat MEOSAR
Cospas-Sarsat MEOSAR
Marin Pavić
Cospas-Sarsat sustav je u procesu nadogradnje satelita postavljajući SAR prijamnike na nove GPS američke satelite, navigacijske ruske satelite ( eng. Global Navigation Satellite System – GLONASS ), te europske Galileo navigacijske satelite. Jednom kada bude kvalificiran kao operativan, sustav će drastično povećati brzinu i preciznost lokacije radiofarova. Navedeni sateliti kruže po zemljinoj orbiti na visini između 19,000 i 24,000 km, što je visina koja se smatra srednjom visinom...
DOKUMENTACIJA I IZVEDBA FINANCIRANJA NABAVLJANJA BRODA
DOKUMENTACIJA I IZVEDBA FINANCIRANJA NABAVLJANJA BRODA
Kristian Ćorić
Financiranje nabavljanja brodova moguće je izvesti na više različitih načina. Koriste se razni modeli i izvori financijskih sredstava. Odluka o načinu financiranja ovisi isključivo o brodaru, brodarskom poduzeću i njegovim rezultatima poslovanja. Mogu se izdvojiti dva glavna načina financiranja nabave brodova, a to su financiranje raspoloživim kapitalom i financiranje zaduživanjem. Vlastita sredstva se akumuliraju zadržavanjem dijela dobiti, ali obično nisu dostatna, pa se...
Daljinski nadzor brodskkog pogona
Daljinski nadzor brodskkog pogona
Mario Vajler
Razvoj inteligentnih brodskih motora znači i rast broja senzora te mjerenih veličina na takvim motorima. Javlja se potreba prikupljanja i analize svih dostupnih podataka sa kopna kako bi se rasteretilo i smanjilo broj posade te efikasnije upravljalo brodskim pogonom i smanjilo troškove održavanja. Iz tog razloga postoji sve više proizvođača koji nude različite uređaje koji omogućuju prikupljanje podataka o radu motora na brodu te što jednostavniji i sigurniji način prijenosa tih...
Daljinski nadzor i analiza parametara brodskih motora
Daljinski nadzor i analiza parametara brodskih motora
Bruno Atlaga
Modernizacija i napredak u razvoju brodskih dizelskih motora omogućilo je kontrolu i analizu svih bitnih parametara u cilju dijagnostike i optimizacije suvremenih brodskih motora. Potreba za nadzorom kompleksnih brodskih sustava od strane eksperta s kopna postaje sve veća, a sve u svrhu povećanja efikasnost i sigurnost, te smanjenja rizika i troškova održavanja. Razvijaju se funkcionalni sustavi za daljinsko nadziranje parametara brodskog dizelskog motora kako bi omogućili...
Daljinsko automatsko upravljanje porivnim strojem
Daljinsko automatsko upravljanje porivnim strojem
Zvonimir Sarić
Zbog složenosti suvremenih brodova, stupanj automatizacije njihovih uređaja, procesa i strojeva se iz dana u dan sve više povećava, a konačni cilj je uvođenje autonomnih brodova. Automatizacija i daljinsko upravljanje mogu se primijeniti gotovo kod svih brodskih uređaja i sustava. Porivnim strojem se može upravljati daljinski s navigacijskog mosta, iz upravljačke sobe strojarnice ili lokalno na samom motoru. Sustavi daljinskog upravljanja moraju zadovoljiti sve zahtjeve...
Devijacija magnetskog kompasa pri nagibu broda
Devijacija magnetskog kompasa pri nagibu broda
Julijo Radojković
Ovim radom opisano je kako nastaje i kako se kontrolira devijacija magnetskog kompasa pri nagibu broda. Opisani su utjecaji magnetizma broda i Zemlje te njihovi parametri koji utječu na brodski kompas. Također su navedene još četiri vrste devijacije, polukružna, pravilna i nepravilna kvadrantalna i greška nagiba. Navode se metode i korektori kojima se kompeziraju uz detaljan opis devijacije pri nagnutom brodu. Opisane su četiri metode kompenzacije, metoda poznatih koeficijenata,...
Digitalno bankarstvo RH - internet bankarstvo
Digitalno bankarstvo RH - internet bankarstvo
Dora Katić
U ovome radu istražuje se korištenje Internet bankarstva među studentima u Republici Hrvatskoj. Fokus rada je na pojmu Internet bankarstva, njegovoj povijesti, razvoju i nekim od najvažnijih karakteristika. Navedeni su i objašnjeni modeli internet bankarstva, a poseban naglasak je stavljen na povjerenje i sigurnost u ovakav način poslovanja banaka. U sklopu rada provedeno je istraživanje s ciljem utvrđivanja korištenja studenata uslugom Internet bankarstva, razlozima koji utječu na...
Dijagnostika kvarova na brodskim pogonskim sustavima
Dijagnostika kvarova na brodskim pogonskim sustavima
Luka Bugarin
U ovom radu govori se o dijagnostici kvarova, koja je predmet proučavanja sustava uzajamno povezanih uređaja, koji su projektirani za zajedničku funkciju sa čovjekom, s ciljem traženja neispravnosti i određivanja njihovih uzroka; prognoziranja njegove raspoloživosti i brzine njegova trošenja, te određivanja rokova potrebnih popravaka i remonta. U radu se razrađuju parametri koji su važni prilikom utvrđivanja problema. Rad je baziran na vibracijama, jednim dijelom jedne od šest...

Pages