Pages

Analiza sigurnosti i privatnosti računalne mreže
Analiza sigurnosti i privatnosti računalne mreže
Katarina Đivoje
Sve je veća svijest među različitim poduzećima i organizacijama kako je za uspješno poslovanje potrebno imati dobro zaštićen računalni sustav kako bi se spriječilo bilo kakvo narušavanje sigurnosti i privatnosti. U tu svrhu je u ovom diplomskom radu provedeno anonimno istraživanje putem internet upitnika na temu analize sigurnosti i privatnosti računalne mreže u poduzećima/organizacijama u hrvatskom i stranom (inozemnom) vlasništvu. Cilj provedenog istraživanja je bio...
Analiza sigurnosti i privatnosti računalne mreže
Analiza sigurnosti i privatnosti računalne mreže
Ivan Đuran
Danas se mnogi ljudi oslanjaju na računala za domaće zadaće, rad, stvaranje ili pohranjivanje korisnih informacija. Stoga je važno da informacije o računalu budu spremljene i održavane ispravno. Također je izuzetno važno za ljude na računalima da štite svoje računalo od gubitka i zloupotrebe podataka. Od ključne je važnosti za tvrtke da zadrže informacije koje posjeduju, tako da hakeri ne mogu pristupiti informacijama. Kućni korisnici također trebaju primijeniti sredstva i...
Analiza spremnosti luka za primjenu Međunarodne konvencije o nadzoru i upravljanju brodskim i balastnim vodama i talozima
Analiza spremnosti luka za primjenu Međunarodne konvencije o nadzoru i upravljanju brodskim i balastnim vodama i talozima
Maja Čović Bajramagić
Cilj rada je analiza spremnosti luka RH za primjenu Međunarodne konvencije o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima, sljedom čega se promatraju količine balastnih voda u desetogodišnjem intervalu na području RH, te porijeklo istih. Promatrano je porijeklo balastnih voda kako bi se umanjilo štetno djelovanje invazivnih vrsta na bioraznolikost, pri čemu je zabilježen konstantan rast balastnih voda iz drugih mora, te pad balastnih voda iz Jadranskog mora. Također,...
Analiza stanja zastupljenosti ISO standarda u Hrvatskoj
Analiza stanja zastupljenosti ISO standarda u Hrvatskoj
Zvonimir Dilber
Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) svojim standardima poduzećima uvelike olakšava poslovanje. Standardi su u poslovanju prisutni kako bi osigurali da sve funkcionira. Globalizacija, razvoj tržišta i industrija te sve brže odvijanje poslovnih procesa u organizacijama zahtijevaju standardizaciju i normizaciju te je nameću u prvi plan svake ozbiljne organizacije današnjice. Cilj ovog rada je povećati svijest i znanje o sustavima upravljanja kvalitetom svih onih koji...
Analiza strategije pomorske i prometne politike u RH
Analiza strategije pomorske i prometne politike u RH
Željka Popović
Ulaskom Hrvatske U Europsku Uniju postavila su se nova pitanja i smjernice za razvijanje nacionalnog gospodarstva. Temeljni dokument koji se temelji na predviđanju i usmjeravanju pomorskog gospodarstva u Republici Hrvatskoj Strategija je pomorske politike. Od Strategije se očekuje analiza i postavljanje ciljeva ključnih segmenata pomorskog gospodarstva. Dinamika pomorskog tržišta, nacionalni resursi i konkurencija glavni su izazovi pozicioniranja Republike Hrvatske kao jedne od...
Analiza uklanjanja malih onečišćenja u lukama
Analiza uklanjanja malih onečišćenja u lukama
Kruno Paić
Iako spor, transport morem visoko je efikasna metoda transporta velikih količina tereta i ljudi. Današnje društvo svjedoči rastu brodskog prometa za koji je ponajviše zaslužan turizam i sve češće odabiranje brodica, jedrilica i jahti za provođenje odmora na moru. Uzme li se u obzir to i nedovoljno iskusne skipere i kapetane, može se reći da je veliki broj malih onečišćenja postao dijelom svakodnevice te se može pretpostaviti da će u budućnosti njihov broj biti još veći....
Analiza uputa za upravljanje brodom prilikom uplovljavanja i isplovljavanja iz luke
Analiza uputa za upravljanje brodom prilikom uplovljavanja i isplovljavanja iz luke
Sanja Čajsa
Upravljanje brodom sloţena je zadaća u ovisnosti od manevarskih svojstava samoga broda, ali i čovjeka koji mora biti kvalitetno pripremljen i obučen za vršenje takve duţnosti. Brod kao sloţeni sustav sam stvara sile koje vrše djelovanje na njega, ali je tako isto podloţan utjecaju sila iz okoline. Ove sile moraju se poznavati kako bi se u obzir uzelo njihovo djelovanje, a gdje je to moguće i pozitivno iskoristilo prilikom izvoĎenja uplovljenja odnosno isplovljenja. Postojeće...
Analiza značajki, mogućnosti i ograničenja elektroničkih navigacijskih karata i sustava za njihov prikaz
Analiza značajki, mogućnosti i ograničenja elektroničkih navigacijskih karata i sustava za njihov prikaz
Vedran Nikolić
Elektronička navigacijska karta je osnovno navigacijsko pomagalo. Upotrebljava se za planiranje putovanja, ucrtavanje rute, određivanje pozicije broda, kao i svih ostalih navigacijskih obaveza i zadataka u svrhu sigurne plovidbe. U ovom radu su analizirane i opisane elektroničke navigacijske karte i sustavi za njihov prikaz. Objašnjeni su pojmovi vektorskih i rasterskih navigacijskih karata koje predstavljaju standardne formate elektroničkih navigacijskih karata koji se koriste u...
Analiza, ocjena stanja i razvojne tendencije linijskog pomorsko putničkog prometa u Europi
Analiza, ocjena stanja i razvojne tendencije linijskog pomorsko putničkog prometa u Europi
Bogoslav Bugarin
U ovom radu analizira se putnički promet, sa posebnim pažnjom na linijski putnički promet putnika i vozila kako u Europi tako i u Republici Hrvatskoj. U početnom dijelu rada opisat će se značajke pomorsko-putničkog prometa te organizacija prijevoza u pomorsko-putničkom prometu. U daljnjem dijelu rada prikazat će se razvojne tendencije pomorsko-putničkog prometa i luka te njihov utjecaj na linijski putnički promet.
Arduino programabilni mini robot
Arduino programabilni mini robot
Valentino Radić
Završni rad predstavlja izradu programibilnog robota, temeljenog na razvojnom sučelju Arduino. Predstavit će se i razvojno sučelje Arduino, način rada, mogućnosti te upotrebu u modernoj tehnologiji. Robot ima veliki broj mogućnosti koje su ograničene arhitekturom razvojnog sustava Arduino, te maštom korisnika. Na primjeru samohodnog gusjeničara koji ima mogućnost zaobilaženja prepreka te spajanja bluetooth-om na Android mobilni uređaj radi ručnog upravljanja koristi se Arduino...
Arhipelaške obale u sredozemlju i sigurnost plovidbe
Arhipelaške obale u sredozemlju i sigurnost plovidbe
Franko Alfier
Republike Hrvatska i Grčka svojim razvedenim obalama ističu se među Sredozemnim državama i zato su predmet ovoga rada. Upravo ta posebnost dovodi u pitanje, da li je sigurnost plovidbe kod takvog tipa obale ista kao i kod država s nerazvedenim obalama. Nadalje, istaknuta je važnost IMO organizacije te konvencija koje su nastale njenim djelovanjem. Uz to, naglašen je značaj obrazovanja pomoraca i osoba koje se bavim određenim morskim djelatnostima te provođenja sigurnosnih mjera...
Astronomska navigacija sa i bez sekstanta
Astronomska navigacija sa i bez sekstanta
Juraj Carić
Suvremena elektronička oprema neizostavni je dio moderne navigacije. Međutim, metode astronomske navigacije ne smiju postati dio povijesti jer je to jedini neovisan sustav u oceanskoj polvidbi. U ovom radu opisan je rad instrumenta kojim se služimo u rješavanju zadataka astronomske navigacije. Opisane su suvremene metode određivanja pozicije na osnovi promatranja nebeskih tijela, koje se najčešče provode u praksi, kao i one alternativne metode koje se mogu primjeniti. Svrha ovog rada...

Pages