Pages

Ergonomija i upravljanje brodom kao problem
Ergonomija i upravljanje brodom kao problem
Juri Karmelić
U ovom radu cilj je bio prikazati što više ergonomskih faktora na koje je moguće preventivno djelovati u brodskom okruženju s ciljem otklanjanja bilo kakve ugroze koja može rezultirati gubitkom ljudskog života, broda i imovine. Može se reći da mjesto u projektiranju i razvoju konstrukcije od samog starta ima ergonomija koja prikupljanjem i primjenom iskustvenih podataka dolazi do optimalnih rješenja na način prilagodbe teorija o čvrstoći sa iskustvenim podacima. Osnova se temelji...
Ergonomija navigacijske opreme konvencijskih plovila
Ergonomija navigacijske opreme konvencijskih plovila
Antonela Kardum
Ergonomija se definira kao process uspostavljanja pouzdanog sustava između okoline i čovjeka. Ergonomija je znanost o radu a njezinom implementacijom u pomorskoj industriji nastoji se pronaći pravo po kojem bi čovjek i okolina bili jedan djelotvoran sustav s što boljim konačnim rezultatom. Ovim radom se želi ukazati na značaj i ulogu ergonomije u pomorskom prometu . Poznavanjem i primjenjivanjem ergonomskih načela u tehničkim i tehnološkim sustavima omogućuje se sigurnija i...
Ergonomija u opremanju komunikacijske opreme non SOLAS brodova
Ergonomija u opremanju komunikacijske opreme non SOLAS brodova
Ante Serdarević
Komunikacija je temelj za sigurnu i efikasnu plovidbu svakoga broda te direktno utječe na funkcioniranje cijelog organizacijskog sustava broda kao i ostalih sudionika u komunikaciji (ostali brodovi, obalne radio stanice, pomorska policija, lučka kapetanija, obalna straža, itd.). Ubrzanim razvojem tehnologije stvaraju se novi uređaji i razvijaju znanja koja utječu na čovjeka koji njima rukuje, stoga nam je važno poznavati, razvijati i primjenjivati ergonomska načela kako bismo...
Ergonomski zahtjevi i zapovjednički most
Ergonomski zahtjevi i zapovjednički most
Ante Ercegović
Ergonomija je složenica grčkih riječi ergonšto znači ljudski rad i nomos što znači zakon ili pravilo. Definira se kao interdisciplinarno znanstveno područje u kojem se proučavaju načini optimalnog usklađivanja odnosa prilikom rada, između čovjeka, radnog mjesta i uvjeta rada. Ergonomske pretpostavkesve su prisutniji čimbenik sigurne plovidbe i učinkovitog upravljanja brodom. Današnja razina razvoja tehnologije zahtjeva i visoku razinu svijesti o potrebi ergonomskog...
Ergonomski zahtjevi i zapovjednički most
Ergonomski zahtjevi i zapovjednički most
Ante Deković
Ovim radom se želi ukazati na značaj i ulogu ergonomije u pomorskom prometu. Poznavanjem i primjenjivanjem ergonomskih načela u tehničkim i tehnološkim sustavima omogućuje se sigurnija i zdravija atmosfera na brodu. Ergonomija nastoji čovjeka povezati s radnim mjestom, smanjiti umor te povećati sigurnost broda, ljudi i okoliša. Kako bi se to postiglo donose se tehnička pravila koje propisuju klasifikacijska društva, a čijom se implementacijom nastoji poboljšati sigurnost broda,...
Etika važnijih svjetskih religija
Etika važnijih svjetskih religija
Andjela Radić
Etika je znanost o moralu, koja istražuje smisao i ciljeve moralnih normi. Pod moralom se podrazumijeva stanje stvarno vladajućih normi nekog kulturnog kruga. Etika i moral se međusobno odnose kao teorija i praksa. Religija je socijalno-individualno realiziran odnos prema nečemu što nadilazi ili obuvaća čovjeka i njegov svijet, a oživotvoruje se u tradiciji i zajednici. Kršćanstvo je religija koja se temelji na štovanju Isusa Krista kao Sina Božjega, jedinstvene objave Božje...
Excel model za upravljanje podacima u domeni pomorstva
Excel model za upravljanje podacima u domeni pomorstva
Ivona Petra Jurišić
Excel tablice sa svojom raznolikom primjenom, od jednostavnih izračuna do kompliciranih financijskih modula, su jedan on najraširenijih i najprimjenjivijih programa u svijetu. Njegova jednostavna automatizacija izračuna i grafički prikaz podataka, zajedno sa Visual Basic for Applications (VBA), čine ga idealnom platformom za automatizaciju aplikacija za pomorske inženjere. Cilj ovog rada je dizajnirati aplikaciju u Excelu za jednostavno vođenje evidencije o pomorcima i pronalazak...
FIZIČKE KRONIČNE BOLESTI I RAD NA BRODU
FIZIČKE KRONIČNE BOLESTI I RAD NA BRODU
Ivana Jeličić
Kroz diplomski rad ukazuje se na problematiku stresa i bolesti pomoraca na putovanjima duge plovidbe. Naglasak se stavlja na samu prirodu bolesti, uzroke istih, prilike i radne uvjete na brodu zbog kojih dolazi do psihičkih i fizičkih tegoba, kao i stres koji je učestali rizični faktor u životu pomorca. Cilj rada jest analizirati i proučiti korelaciju zanimanja pomorac duge plovidbe sa pojavom psihofizičkih tegoba, a kroz rad se dotičem i tema kao što su radni uvjeti na brodu,...
Faktorska analiza
Faktorska analiza
Dražen Putnik
Cilj ovog rada je objasniti i linearno-algebarskim tehnikama prikazati izračun jednog od najčešće korištenih matematičko-statističkih postupaka za redukciju dimenzionalnosti velikih skupova podataka današnje znanosti i prakse – faktorske analize. U skladu sa ciljem, prikazana je matrična algebra izračuna faktorske analize te je numerički demonstrirana rotacija faktora, obzirom na kompleksnost problematike, samo za određeni kut. Naglašeno je kako kosokutne rotacije, za razliku...
Fuzije
Fuzije
Mario Došen
U ovom radu se govori o nuklearnim reakcijama općenito, te njihovoj podskupini fuziji pojedinačno i navodi se razlika između fuzije i fisije. U drugom poglavlju detaljno se opisuju nuklearne reakcije. Fuzija i fisija su obrnut proces slijeda događaja u nuklearnim reakcijama i u oba procesa dolazi do radioaktivnosti odnosno zračenja, ali u procesu fuzije na kraju nema radioaktivnog otpada. U trećem poglavlju pojam radioaktivnosti obrađen je zasebno kao važna značajka produkta fuzije...
GMDSS i komuniciranje kao problem
GMDSS i komuniciranje kao problem
Marin Stanić
GMDSS sustav sastoji se od različitih odvojenih implementiranih pod sustava koji tvore cjelinu. Neki od njih se prilično dugo koriste na brodovima, a neki su noviji kao DSC. Svi ti sustavi imaju različita ograničenja s obzirom na pokrivenost i opremu koju brod sadrži. U svakom području na svijetu brod mora biti opremljen odgovarajućom opremom. U ovom radu je istaknut je sam pojam GMDSS te njegovo funkcioniranje. Cilj ovog rada je pružiti viziju važnosti komunikacije te načini...
GMDSS i međunarodne organizacije
GMDSS i međunarodne organizacije
Josipa Babić
Učinkovita komunikacija je temelj za sigurnu i efikasnu plovidbu svakoga broda. Kao takva, direktno utječe na funkcioniranje cijelog organizacijskog sustava. Global Maritime Distress and Safety System - GMDSS predstavlja pomorske sigurnosne informacije (engl. Maritime Safety Information - MSI) kao njegov temelj i sastavni dio. Prije napretka tehnologije nije bilo precizirano na koji način bi poziv pogibelji trebalo proslijediti organizaciji za traganje i spašavanje na moru, no njegovim...

Pages