Pages

Tehnologija prekrcaja brodova za prijevoz teglenica
Tehnologija prekrcaja brodova za prijevoz teglenica
Jelena Latinac
Pomorsko-riječni prijevoz obilježen je posebnom tehnologijom transporta tereta. Navedeni transport naziva se prijevoz pomoću teglenica, maonama ili baržama. Teglenice se zajedno s remorkerima dovoze do specijalnih brodova koji služe za prijevoz teglenica. Cilj rada je upravo opisati spomenute brodove koji su namijenjeni za tegljenje. Teglenice mogu biti različitih oblika, a prevoze se pomoću specijalnih brodova. Može se reći kako je zapravo riječ o plutajućim kontejnerima...
Tehnologija prijevoza brodova za prijevoz ukapljenih plinova
Tehnologija prijevoza brodova za prijevoz ukapljenih plinova
Tea Vrgoč
Svrha i ciljevi rada su istražiti temeljne značajke tekućih brodskih tereta, kao i karakteristike brodova za prijevoz ukapljenih plinova na način da se utvrde osnovni oblici, konstrukcija brodova za prijevoz tekućih tereta, vrste i tipovi brodova za prijevoz tekućih tereta, tehnološke karakteristike te perspektivne primjene brodova za prijevoz t.t. Utvrđene su značajke generacija brodova za prijevoz t.t. u vremenskoj perspektivi postojanja, dimenzije i veličine tereta ovisno o...
Tehnološke karakteristike LNG  i LPG brodova
Tehnološke karakteristike LNG i LPG brodova
Kristian Pavić
Među značajnijim i ekološki prihvatljivijim izvorima energije javljaju se tekući plinovi koji se mogu podijeliti na ukapljene petrolejske plinove (Liquefied Petroleum Gas, LPG), kao što su etan, propan, butan i njihova mješavina etilen, te ukapljeni prirodni plin (Liquefied Natural Gas, LNG) koji je po svom sastavu najčešće metan. Uslijed povećane potražnje za ukapljenim plinovima dolazi i do potrebe za inovativnim načinima prijevoza, a upravo ovaj završni rad govori o...
Tehnološke karakteristike LNG brodova i njihov povijesni razvoj
Tehnološke karakteristike LNG brodova i njihov povijesni razvoj
Ante Salečić
Danas se zbog svojih ekoloških značajki sve više koristi prirodni ukapljeni plin kao izvor energije. Prirodni plin (Liquefied natural gas, LNG) je po svom sastavu najčešće metan. Uslijed povećanje potražnje za prirodnim plinom dolazi i do pojave novih načina prijevoza prirodnog plina, a upravo ovaj rad govori o karakteristikama LNG brodova. Ovaj rad daje uvid u glavne značajke prirodnog plina kao i u karakteristike i načine prijevoza kod različitih vrsta LNG tankera.
Tehnološke karakteristike LPG brodova i njihov povijesni razvoj
Tehnološke karakteristike LPG brodova i njihov povijesni razvoj
Zvonimir Buličić
Početkom korištenja prirodnog plina kao porivno gorivo dolazi do razvoja brodova za prijevoz ukapljenog plina. Prvi brodovi za prijevoz plinova bili su prenamijenjeni brodovi za suhe terete. Razvojem tehnologija događa se revolucija brodova za prijevoz ukapljenih plinova. Dizajn i konstrukcija brodova su uređeni SOLAS konvencijom te osposobljavanje posade STCW konvencijom. Inertni plin se koristi da bi se smanjila količina kisika u tanku te se tako smanjuju šanse za zapaljenje. Brodovi...
Tehnološke karakteristike brodova za prijevoz generalnog tereta
Tehnološke karakteristike brodova za prijevoz generalnog tereta
Mateo Pierov
Ovaj završni rad ima za cilj prikazati neke od važnijih tehnoloških karakteristika brodova koji prevoze generalni teret, a posebno brodove za prijevoz drva, brodove za prijevoz cementa, te brodove za prijevoz živih životinja kao i njihove tehničko-tehnološke karakteristike terminala. Fleksibilnost brodova koji prevoze generalni teret ogleda se u činjenici ogromnog broja tereta. Važno je smanjiti vrijeme provedeno u luci i optimizirati učinkovito korištenje prostora za prijevoz...
Tehnološke karakteristike brodova za prijevoz kemikalija
Tehnološke karakteristike brodova za prijevoz kemikalija
Jurica Mioč
Brodovi za prijevoz kemikalija vrlo su posebni tipovi brodova zbog njihove kompleksne građe, ali i svojstva samih tereta. Tereti koji se najčešće prevoze su eksplozivni, toksični i nagrizajući poput metanola, kaustične sode, octene i sumporne kiseline. Iz tog se razloga mnogo pažnje obraća na tankove tereta i njihovu sposobnost da sačuvaju čistoću i integritet tereta. Slijedom toga brodovi za prijevoz kemikalija su kategorizirani prema opasnosti tereta kojeg prevoze u tri...
Tehnološke karakteristike brodova za prijevoz komprimiranog plina
Tehnološke karakteristike brodova za prijevoz komprimiranog plina
Ivan Paradžik
U ovom je radu obrađena tema vezana za prijevoz ukapljenog komprimiranog prirodnog i naftnog plina. Tankeri za prijevoz komprimiranog naftnog plina se smatraju plovilima izrazito visoke opasnosti zbog posebnih uvjeta kojima moraju udovoljavati tijekom prijevoza i dijele se na „Tlačne brodove“ sa potpuno stlačenim plinom i tankere pod polu tlakom (polurashlađene) i kao takvi moraju biti osposobljeni za ukrcaj, prijevoz i iskrcaj tereta, također i za čišćenje od plina ili...
Tehnološke karakteristike brodova za prijevoz teških tereta
Tehnološke karakteristike brodova za prijevoz teških tereta
Ivan Vujević
Ovaj završni rad bavi se razvojem i karakteristikama brodova za prijevoz teških tereta. Sve od samih početaka do daljnjeg razvitka do modernog doba. Ovi brodovi su jedni od najstarijih teretnih brodova, stoga su imali dosta vremena za razvoj. Teoretski dio završnog rada bavi se operacijama i mogućnostima brodova za prijevoz teških tereta, dok praktični dio objašnjava principe stabiliteta za vrijeme ukrcaja i prenošenja tereta. Osim trupskih karakteristika ovih brodova, njihova se...
Tehnološke karakteristike kontejnerskih brodova i prijevoz tereta
Tehnološke karakteristike kontejnerskih brodova i prijevoz tereta
Boris Rajnić
Razvoj svjetskog tržišta u velikoj mjeri uzrokovan je kontejnerizacijom koja neprestano doživljava svoje vrhunce. Poznato je da su u samim počecima prijevoza tereta (generalnog, komadnog) morem korištene palete, bačve i mreže za utovar na brod. Nakon otkrića kontejnera i njegove standardizacije omogućeno je postupno razvijanje tehnologije vezane za transport kontejnera. Iako je kontejner sastavni dio, a ujedno i osnova multimodalnog transporta, za što efikasniji i ekonomičniji...
Tehnološki procesi rada na kontejnerskom terminalu
Tehnološki procesi rada na kontejnerskom terminalu
Zrinka Vučica
U radu se daje konkretan prikaz jednog od najsuvremenijih načina prijevoza tereta morem, a riječ je o kontejnerizaciji i kontejnerskim terminalima. Kontejnerizacija predstavlja važnu tehniku transporta koja se pojavila u 20. stoljeću, a tehnološkim razvojem i industrijalizacijom, u današnje vrijeme pridonijela je smanjenju troškova, radne snage te svakako poboljšanju prijevoza tereta morem. Približno 85-90% tereta se prevozi upravo kontejnerima.
Temeljni financijski izvještaji
Temeljni financijski izvještaji
Marina Lolić
U Republici Hrvatskoj je Zakonom o računovodstvu, između ostalog, uređeno vođenje računovodstva poduzetnika i primjena standarda financijskog izvještavanja. Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja uređuje se tematika u vezi s financijskim izvještajima i oni su namijenjeni za primjenu u financijskim izvještajima opće namjene poduzetnika koji ostvaruju dobit ili gubitak. Temeljni financijski izvještaji predstavljaju podlogu i polaznu osnovu za analizu poslovanja poduzeća...

Pages