Pages

Tržište brodova za kružna putovanja
Tržište brodova za kružna putovanja
Fani Danilo
Kružna putovanja jedna su od najopularnijih vrsta putovanja, a podrazumijevaju putovanja između više destinacija. U ovom se završnom radu ponajprije prikazuju kružna putovanja kroz povijest, a potom se prikazuje sadašnje tržište brodova za kružna putovanja. Najpoželjnije destinacije prema geografskom položaju su Karibi i Mediteran. Obradom ove teme navedena je konkurencija Republike Hrvatske, te vizija unaprjeđenja i opstajanja na tržištu ovakve vrste turizma.
Tržište male brodogradnje u Hrvatskoj
Tržište male brodogradnje u Hrvatskoj
Ivana Šundov
Brodogradnja je zadržala svoj značaj za ukupnu proizvodnju i izvoz zahvaljujući uspješnom procesu privatizacije i restrukturiranja. Mali brodovi su vrlo raznoliki prema namjeni, obliku trupa, gradivom materijalu, itd. Gradnja malih brodova podliježe propisima koji imaju za cilj ostvariti sigurnost ljudi, materijalnih dobara i okoline povezanih s tim brodom. Mala brodogradnja veoma je specifična industrijska grana. Da bi se proizvela jedna plovna jedinica, potrebno je imati i do deset...
Tržište rabljenih brodova jučer-danas-sutra
Tržište rabljenih brodova jučer-danas-sutra
Ružica Zekić
Tržište rabljenih brodova neraskidivo je povezano sa tržištem novogradnje i tržištem dotrajalih brodova. Cijene vozarina, čelika, željezne rude, BDI-a, nafte, prirodnog plina, žitarica, valuta uz poznavanje svjetskih ekonomskih trendova, politika država, ratova, pomorskih puteva te gospodarskih strategija, samo su dio znanja koje mora posjedovati uspješan brodar. Tržište rabljenih brodova najbrže i najsnažnije utjecano je nabrojanim čimbenicima i kao takvo vjeran je prikaz...
Turbinski porivni sustavi broda
Turbinski porivni sustavi broda
Dino Škalic
Kako bi brod postigao određenu konstantnu brzinu potrebno je ostvariti porivnu silu. Magnituda ove sile koja je ovisna o otporu, postiže se općenito od izvora snage na samom brodu i to unutar sustava koji se naziva propulzijski ili porivni sustav broda. Ovaj sustav se sastoji od propulzijskog stroja, motora ili turbine, osovinskog voda, brodskog vijka i po potrebi reduktora. Iako se zbog ekonomičnosti na većini brodova koriste dizelski motori, svoju primjenu nalaze parne i plinske...
Turistička potražnja hrvatskih gostiju jučer, danas, sutra
Turistička potražnja hrvatskih gostiju jučer, danas, sutra
Frano Jeričević
Turistička potražnja određena je količina roba i usluga koje su turisti u nekom trenutku i pod određenim uvjetima spremni platiti te obuhvaća potrebe, platežne mogućnosti i slobodno vrijeme turista. Hrvatska ima kontinuiranu tradiciju turizma kao gospodarske djelatnosti još od 19. stoljeća pa sve do danas, uz značajan pad u ratnom razdoblju (1991. – 1995. godine), te je turizam jedna od najjačih gospodarskih grana s tendencijom rasta i strateška grana razvoja gospodarstva....
Turistički prihodi u funkciji razvoja Republike Hrvatske
Turistički prihodi u funkciji razvoja Republike Hrvatske
Ena Vojković
U ovom završnom radu riječ je o važnosti turizma za cjelokupno hrvatsko gospodarstvo i njegovim ekonomskim učincima. Za Hrvatsku kao zemlju u kojoj je turizam od posebne važnosti za stanje i razvitak njenog cjelokupnog gospodarstva, činjenice i podaci o ukupnim gospodarskim učincima turizma imaju, odnosno trebali bi imati posebnu važnost i vrijednost. Doprinos turizma gospodarskom razvitku ogleda se ponajprije njegovim utjecajem na porast nacionalnog dohotka, porast investicija,...
Turizam u fokusu gospodarskoga razvoja
Turizam u fokusu gospodarskoga razvoja
Katarina Šćurla
Turizam se u svojoj suvremenoj fazi nametnuo kao jedna od najprepoznatljivijih društvenih i ekonomskih grana. Sama slojevitost turizma omogućuje da se učinci ove grane prožimaju u svim segmentima gospodarstva. Zemlje koje imaju sve predispozicije za bavljenje turizmom, a još uvijek prolaze kroz proces razvoja, upravo u turizmu vide zamašnjak oporavka i rasta gospodarstva. Prihodi od turizma, otvaranje novih radnih mjesta, prosperitet lokalne zajednice i lokalnog gospodarstva, utjecaj...
ULOGA MEĐUNARODNE HIDROGRAFSKE ORGANIZACIJE U POMORSTVU
ULOGA MEĐUNARODNE HIDROGRAFSKE ORGANIZACIJE U POMORSTVU
Duje Šošo
Zbog zahtjeva za hidrografskim podacima na globalnoj razini prijeko je potrebna njena standardiziranost za koju je zadužena Međunarodna hidrografska organizacija (engl. International Hydrographic Organization – IHO). IHO je međuvladina savjetodavna i tehnička organizacija za hidrografiju u cilju povećanja sigurnosti pomorskog prometa i zaštite morskog okoliša. IHO ima status promatrača pri Ujedinjenim narodima i smatra se mjerodavnom za hidrografska istraživanja odnosno pomorsko...
UTJECAJ DEPRESIJE, REFRAKCIJE I PARALAKSE NA GREŠKU STAJNICE U ASTRONOMSKOJ NAVIGACIJI
UTJECAJ DEPRESIJE, REFRAKCIJE I PARALAKSE NA GREŠKU STAJNICE U ASTRONOMSKOJ NAVIGACIJI
Ante Jurić
U ovom diplomskom radu obrađena je tema utjecaj depresije, refrakcije i paralakse na grešku stajnice u astronomskoj navigaciji. Astronomska navigacija se bavi pitanjima kako odrediti poziciju broda na otvorenome moru pomoću nebeskih tijela. Metode astronomske navigacije su matematičke koje iz pravilne izmjene položaja nebeskih tijela, omogućuju orijentaciju na otvorenom moru. U diplomskom radu pobliže će se objasniti što su to depresija, refrakcija i paralaksa te njihov utjecaj na...
Ugađanje PID regulatora kod kursa broda koristeći Nomotov model broda
Ugađanje PID regulatora kod kursa broda koristeći Nomotov model broda
Toni Cikojević
Danas, u svakodnevnom životu su neizbježni sustavi automatskog upravljanja tj. sustavi automatske regulacije. Automatska regulacija kursa broda omogućuje ekonomičnu, pouzdanu i kvalitetnu plovidbu uz olakšano radno opterećenje posade. Upravljanje brodom pomoću autopilota jedna je od najranijih primjena teorije automatskog upravljanja. Zahtjev za primjenu sofisticiranijih autopilota za upravljanje brodom uglavnom je rezultat želje za uštedom goriva i poboljšanjima performansi....
Ugađanje floka u funkciji postizanja najboljeg rezultata
Ugađanje floka u funkciji postizanja najboljeg rezultata
Vicko Krstičević
Jedrenje ima dugu povijest u trgovini, ratovanju, sportu, rekreaciji i istraživanju, pa se tehnika jedrenja s godinama razvijala. Cilj ovoga rada je objasniti osnovne pojmove jedrilice i tehnike jedrenja, i posebno trimanja floka u funkciji postizanja najboljeg rezultata u jedrenju. Dobar skiper mora dobro poznavati svoj brod i uvjete u kojima se jedrilica nalazi. Mogućnost jedrenja mnogo ovisi o meteorološkim pojavama, jer ga neke od njih omogućavaju, a neke ometaju ili potpuno...
Ugovor kao temelj imovinskog prava spašavanja
Ugovor kao temelj imovinskog prava spašavanja
Ana Divić
U ovom diplomskom radu obrađuje se pravni aspekt ugovora o spašavanju koji je temelj imovinskog prava spašavanja. Spašavanje je svaki čin poduzet radi pomoći osobama, brodu ili bilo kojoj drugoj imovini koja je u opasnosti na moru ili pod morem. Sama aktivnost spašavanja usmjerena je na očuvanje i zaštitu broda, stvari i osoba na brodu od opasnosti koja im u vezi s pomorskom plovidbom prijeti, što može imati za posljedicu gubitak života ili stvari. Posebna pažnja poklanja se...

Pages