Pages

Suvremene transportne tehnologije Ro-Ro brodova
Suvremene transportne tehnologije Ro-Ro brodova
Toni Milanović
Predmet su završnog rada suvremene transportne tehnologije ro-ro brodova. Ro-ro brodovi jesu specijalizirani brodovi u koje se ukrcava i iz kojih se iskrcava teret na kotačima, i to preko rampa na boku, krmi ili na pramcu. Zbog specifičnosti prijevoza tereta na kotačima ro-ro brodovi konstrukcijski se značajno razlikuju od drugih tipova brodova. Teret se na ro-ro brod može ukrcati vlastitim pogonom ili ukrcan na prijevozno sredstvo. Može se koristiti i „truck to truck“ ili...
Svjetska kontejnerska flota
Svjetska kontejnerska flota
Andrea Dadić
Nastankom kontejnera i kontejnerskih brodova dolazi do stvaranja svjetske kontejnerske flote. Cilj ovog rada je prikazati nastanak kontejnerizacije, kao i sam razvoj kontejnerskih brodova po generacijama, veličini i kapacitetu. Također, prema prikupljenim podacima analizirano je i grafički prikazano trenutno stanje kontejnerske flote u svijetu, te u čijem vlaništvu se ona nalazi. Unutar ovog rada još je obrađeno obalno linijsko kontejnersko brodarstvo, koje je važan dio kontejnerskog...
Svjetska tankerska tonaža
Svjetska tankerska tonaža
Ida Maleš
U ovom radu opisano je stanje svjetske tankerske flote od nastanka iste do danas. Prijevoz sirove nafte i njenih sirovina te prijevoz ukapljenog plina i kemikalija morem bio je od velike važnosti za cjelokupno globalno gospodarstvo. Pomorstvo se oduvijek smatralo važnom prijevoznom granom pogotovo što se tiče tekućih tereta. Tankeri su se kroz povijest razvijali velikom brzinom. Tržište nafte bilo je pretrpano zalihama nafte i svu naftu trebalo je prevesti do krajnjih korisnika. Zbog...
Svjetski kruzing jučer, danas sutra
Svjetski kruzing jučer, danas sutra
Josipa Marinov
S kontinuiranim rastom, unatoč svjetskoj krizi, svjetska kruzing industrija jedna je od najjačih industrija današnjeg doba. Rast ponude i potražnje, na globalnoj razini, kruzing industriju dovodi do samoga vrha. Odabirom destinacije, pristupačnosti i cijenama, kao i dužini samog putovanja, turist putnik dobiva mogućnost novog iskustva, edukacije i odmora. Uz sav sadržaj na kruzeru, tehnologija i internet uvelike utječu na odabir kruzing kompanije. Kruzing u Europi nastavlja održiv...
Svjetsko tržište rashodovanih brodova: jučer, danas, sutra
Svjetsko tržište rashodovanih brodova: jučer, danas, sutra
Katarina Đerek
Pomorsko tržište može se odrediti kao kompleksan sustav omjera između ponude i potražnje brodskog prostora za prijevoz putnika i/ili tereta, novih brodova, rabljenih brodova i dotrajalih brodova. U skladu s time svjetsko pomorsko tržište može se podijeliti na tržište brodskog prostora za prijevoz putnika i/ili tereta, brodograđevno tržište, tržište rabljenih brodova te tržište rashodovanih brodova. Rashodovani brodovi jesu oni brodovi koji su iz određenog razloga prodani u...
TEMELJNE ZNAČAJKE ŠPEDITEROVOG PRAVA
TEMELJNE ZNAČAJKE ŠPEDITEROVOG PRAVA
Mirna Katić
Špediterovo pravo uređuje odnose sudionika u špediciji, a važnost špediterovog prava prvenstveno se ogleda u kompleksnosti obuhvata poslova koje špediter obavlja. Temeljne značajke špediterovog prava se ogledaju u regulaciji odnosa svih stranaka tog posla, sa ciljem maksimalne eliminacije nejasnih elemenata pravnih aspekata koji uređuju špediterovo poslovanje, te sa ciljem boljeg pravnog okvira u transportu. Predmet diplomskog rada je istraživanje špedicije i poslova...
TRANSPORT I OKOLIŠ
TRANSPORT I OKOLIŠ
Matija Sandalić
Cilj ovog rada je dati kratak pregled nekih pitanja vezanih za štetni utjecaj prijevoza na okoliš, te prezentirati moguća rješenja zaštite okoliša. U poglavlju Transport i okoliš odrađen je utjecaj prijevoza na okoliš, ali i utjecaj okoliša na sam prijevoz. Poglavlje Promet i održivost daje pregled okvira za održivi prijevoz (sustavi upravljanja okolišem Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) i ISO 14001, te procesa procjene utjecaja na okoliš.
Tablično rješavanje elemenata ortodromske plovidbe
Tablično rješavanje elemenata ortodromske plovidbe
Nikola Maglaić
U radu pod naslovom Tablično rješavanje elemenata ortodromske plovidbe biti će ukratko prikazani neki od načina riješavanja elemenata ortodromske plovidbe. IzmeĎu ostalog biti će govora o prednostima i nedostacima ortrodromske i loksodromske plovidbe. Posebna pozornost će se posvetiti tabličnom načinu odreĎivanja elemenata plovidbe te izračunu istih pomoću logaritamskih tablica. Ortodromska plovidba je metoda oceanske plovidbe koja se odvija po ortodromi, odnosno najkraćim...
Tegljenje tehničkih plovnih objekata
Tegljenje tehničkih plovnih objekata
Ivana Telenta
Tegljenje tehničkih plovnih objekata spada u zahtjevne pomorske operacije, koristeći najmoderniju opremu, uz brojne sigurnosne postupke. Za operaciju tegljenja jako je bitna pravilna priprema te plan putovanja, oprema koja se koristi i specifikacije iste. Zapovjednik i časnici na straži moraju biti upoznati i vješti pri manevriranju, osobito pri spajanju i konačnom pozicioniranju teglja te manevriranju pri lošim vremenskim uvjetima.
Tegljenje tehničkih plovnih objekata
Tegljenje tehničkih plovnih objekata
Ivana Telenta
Tegljenje tehničkih plovnih objekata spada u zahtjevne pomorske operacije, koristeći najmoderniju opremu, uz brojne sigurnosne postupke. Za operaciju tegljenja jako je bitna pravilna priprema te plan putovanja, oprema koja se koristi i specifikacije iste. Zapovjednik i časnici na straži moraju biti upoznati i vješti pri manevriranju, osobito pri spajanju i konačnom pozicioniranju teglja te manevriranju pri lošim vremenskim uvjetima.
Tehnika rukovanja brodom s dinamičkim pozicioniranjem
Tehnika rukovanja brodom s dinamičkim pozicioniranjem
Branimir Jelavić
Dinamičko pozicioniranje je sustav pomoću kojeg plovni objekt održava željeni kurs i poziciju isključivo uz uporabu svojih vlastitih potisnika i vijaka. Sam sustav je prilično kompleksan te osim raznih osjetnika obuhvaća i računalni program koji obrađuje dobivene podatke, te potisnike i kormila koji su izvršni organ cijele operacije. Dinamičko pozicioniranje se koristi najviše na odobalnim naftnim platformama, ali i na brodovima koji prate podvodne ronilice, na istraživačkim...
Tehničke karakteristike brodova za prijevoz cementa
Tehničke karakteristike brodova za prijevoz cementa
Ante Režić
Brodovi za prijevoz cementa imaju manji udio u floti brodova za rasuti teret, ali usprkos tome njihova važnost u svijetu prijevoza cementa raste. U ovom radu prezentirane su osnovne karakteristike brodova za prijevoz rasutog tereta, ali i problem sigurnosti istih. Brodovi za rasuti teret podložni su svakodnevnim zahtjevima, naprezanju i deformaciji. Istaknuti su isto tako i načini unaprjeđenja upravljanja kontrolom i sigurnosti. Obrađena je teorijska podloga o transportnim uređajima...

Pages