Pages

Upravljanje asinkronim motorima
Upravljanje asinkronim motorima
Mario Martinović
U ovom diplomskom radu detaljno su analizirani asinkroni elektromotorni pogoni s posebnim naglaskom na upravljanje njihovom brzinom vrtnje kao osnovom za razvoj i usavršavanje pomorskih pogona s električnom propulzijom. Prikazan je njihov način rada, podjele i konstrukcijske karakteristike. Potom slijedi prikaz praktične primjene prethodnih teoretskih razmatranja kod brodskih pogona s električnom propulzijom.
Upravljanje brodskim balastnim vodama
Upravljanje brodskim balastnim vodama
Luka Reić
Balastne vode mogu sadržavati tisuće biljnih i životinjskih vrsta, koje brodovi prevoze oceanima i ispuštaju u ekosisteme koji im nisu domicilni. Povećana trgovinska razmjena i gustoća prometa u posljednjih nekoliko godina znatno su povećali mogućnost rasprostranjivanja invazivnih vrsta. Cilj ovoga rada je pružiti uvid u postojeće metode postupanja sa balastnim vodama, pravnu regulativu pri postupanju balastnim vodama u svrhu očuvanja okoliša, te izazove i moguće odgovore na...
Uređaji za pročišćavanje zauljenih voda na brodu i otpadnih voda
Uređaji za pročišćavanje zauljenih voda na brodu i otpadnih voda
Tomislav Dadić
Broj teretnih brodova, putničkih brodova za kružna putovanja, jahti i brodica je u porastu svake godine a rastući pomorski promet povećao je onečišćenje mora fekalnim vodama s plovila. Na velikim putničkim brodovima stvara se velika količina otpadne vode zbog izrazito velikog broja ljudi koji se nalaze na brodu. Većina brodova ima sustav i uređaje za obradu i skladištenje otpadnih i zauljenih voda koji je dizajniran za uklanjanje onečišćavajućih tvari iz onečišćenih voda...
Uređaji za spaljivanje otpadnog goriva, ulja i smeća na brodu
Uređaji za spaljivanje otpadnog goriva, ulja i smeća na brodu
Kristian Majić
Od nastanka života na zemlji prisutna je i otpadna tvar [10]. Povećanje broja brodova na svijetu rezultira sve većim količinama otpada problematičnoga sastava. U današnje vrijeme, cilj je spriječiti bilo kakvo zagađenje okoliša od strane brodova zbog čega su na snazi strogi zakoni koji definiraju sve potrebne sustave za sprječavanje onečišćenja i zagađenja koje brod mora imati kako dobio dozvolu za plovidbu. Ovim završnim radom prikazan je način smanjivanja znatne količine...
Usklađivanje i prelazak na novu normu ISO:9001:2015
Usklađivanje i prelazak na novu normu ISO:9001:2015
Ivan Božić Juras
Rad prikazuje i opisuje osnovne temelje kvalitete, norme i normizacije. Opisana je ISO organizacija, njena povijest i razvoj te današnja pozicija na tržištu. Obzirom da je ISO jedna od osnovnih poveznica za sustav kvalitete, u radu je dano objašnjenje i detaljan opis svih normi serije ISO 9001 koje se bave upravljanjem kvalitete koje su uvedene od 2000. godine pa sve do najnovijeg izdanje norme ISO 9001:2015. U radu je napravljena usporedba prijašnje norme ISO 9001:2000 i ISO 9001:2008...
Usklađivanje strategije pomorskih organizacija s zahtjevima okruženja
Usklađivanje strategije pomorskih organizacija s zahtjevima okruženja
Blaž Perdić
U ovom radu opisuje se uspješnost poslovanja pomorske organizacije u svrhu čega je potrebno istražiti i udovoljiti sve većim zahtjevima političko-pravne, ekonomske, socijalno-kulturne i tehnološke okoline. Cilj organizacije jest prikupljanje informacija iz okoline te njihova te njihova međusobna suradnja u pomorskim pitanjima, ispunjavanju ekoloških zahtjeva i društvene odgovornosti. Kao poseban primjer pomorskih organizacija istražuju se luke nautičkog turizam i njihova...
Usporedba alternativnih metoda uklanjanja ulja
Usporedba alternativnih metoda uklanjanja ulja
Jure Bušac
Svakodnevnim operacijama rukovanja teretom, odnosno tijekom pražnjenja, čišćenja i ispiranja tankova i pripreme tankova za sljedeći ukrcaj može doći do uljnih izljeva. Za intervenciju na uljni izljev postoje različite tehnike i metode uklanjanja. Razvojem tehnologije, razvijene su i mnoge alternativne metode uklanjanja uljnih izljeva, a temelje se na različitim vrstama kriterija, što u konačnici vodi do zadovoljavajućih učinaka. Predmet istraživanja ovog rada je analiza i...
Usporedba planova gospodarenja otpada s brodova u lukama RH
Usporedba planova gospodarenja otpada s brodova u lukama RH
Matea Jakelić
Brojne međunarodne konvencije uređuju problematiku sigurnosti plovidbe, segment gospodarenja s otpadom u plovidbi, te zaštite morskog okoliša od onečišćenja. Povećanjem prometa brodova raste i količina otpada koji se stvara na brodovima, stoga se na međunarodnoj i nacionalnoj razini poseban naglasak stavlja na ostvarivanje što viših standarda za gospodarenje otpadom s brodova u lukama. Lučke uprave u Republici Hrvatskoj usvajaju planove gospodarenja otpadom s brodova u lukama te...
Usporedba sustava za upravljanje relacijskim bazama podataka
Usporedba sustava za upravljanje relacijskim bazama podataka
Ivan Madunić
Sustavi za upravljanje bazama podataka (SUBP) su programski sustavi koji omogućuju kreiranje i održavanje baza podataka. SUBP olakšava kreiranje baza podataka, pohranjivanja, pretraživanje i upravljanje podatacima te dijeljenje baza podataka među različitim korisnicima i aplikacijama. Cilj ovog završnog rada je analizirati i usporediti neke od najčešće korištenih sustava za upravljanje relacijskim bazama podataka. To su MS Access 2013, SQLite, MS SQL Server and, MySQL, Oracle....
Usporedba utvrđenih nedostataka za sprječavanje onečišćenja tijekom redovitih inspekcija brodova
Usporedba utvrđenih nedostataka za sprječavanje onečišćenja tijekom redovitih inspekcija brodova
Jerko Mlačić
Ovaj završni rad imao je za zadatak prikupiti dostupne podatke o zabilježenim nedostacima brodova prilikom inspekcija brodova vezano za onečišćenje morskog okoliša. Cilj ovih inspekcija, reguliranih temeljem Memoranduma o razumijevanju je otkrivanje i onemogućavanje plovidbe podstandardnih brodova. Dobiveni podatci su sortirani prema 6 Priloga MARPOL Konvencije, te je napravljena usporedba unutar područja jednog Memoranduma po svakom od Priloga. Također, svi trenutno važeći...
Uspoređivanje nacionalnih planova za prevenciju onečišćenja mora
Uspoređivanje nacionalnih planova za prevenciju onečišćenja mora
Božo Rubelj
Nesreće na moru su se kroz povijest događale nebrojeno puta što se nastavlja i u danas. S brodova koji sudjeluju u nesrećama se u more izlijeva ulje koje može biti teret ili se služi za pogon brodskog motora. Izliveno ulje onečišćuje more i obalu što može dovesti do katastrofalnih posljedica za morski život i gospodarske djelatnosti koje se odvijaju tim područjem. Da bi se ovakve situacije spriječile potrebno je što prije krenuti s čišćenjem ulja s morske površine. Kako bi...
Utjecaj bijelog šuma na reprodukciju zvukovnog signala u mp3 datoteci
Utjecaj bijelog šuma na reprodukciju zvukovnog signala u mp3 datoteci
Ivan Barun
U radu se analizira audio signal zapisan u mp3 datoteci, u trajanju od 10 sekundi. Programskim paketom MATLAB signal se analizira u spektralnom području. Audio signal se onečišćuje bijelim šumom te se mijenjanjem omjera signal/šum analizira utjecaj bijelog šuma na signal. Utjecaj bijelog šuma se provjerava heuristički preslušavanjem signala kao i analizom dijagrama signala u vremenskoj i frekvencijskoj domeni te dijagramu gustoće spektra signala.

Pages