Pages

Princip rada MF DSC-a u dinamičkim uvjetima rada
Princip rada MF DSC-a u dinamičkim uvjetima rada
Danijela Subašić
Svijetski pomorski sustav pogibelji i sigurnosti (engl. Global Maritime Distress and Safety System - GMDSS) dio je složenog međunarodnog sustava sigurnosti plovidbe. Osnovna svrha GMDSS-a je uspostava i održavanje pouzdanih i kvalitetnih komunikacijskih veza između brodova i obale te između brodova međusobno radi dostizanja međunarodno utvrđene razine sigurnosti ljudskih života na moru. Učinkovita komunikacija je temelj za sigurnu i efikasnu plovidbu svakoga broda. Ona se može...
Priprema čarter plovila za narednu turističku sezonu
Priprema čarter plovila za narednu turističku sezonu
Filip Biočina
Priprema čarter plovila za turističku sezonu započinje vađenjem plovila iz mora pomoću obalne dizalice. Nakon vađenja popravljaju se svi kvarovi i oštećenja te se plovilu vraća stari sjaj koji se izgubio nakon mjeseci provedenih na zimskom vezu. Priprema započinje nanošenjem protuobraštajnog premaza, a propeler i pramčani potisnik se servisiraju. Bokovi, kokpit i svi dijelovi koji su od inoxa čiste se i poliraju, postavljaju se jedra te se pregledava užad. Ako se na plovilu...
Priprema čarter plovila za zimski vez
Priprema čarter plovila za zimski vez
Stipe Ribičić
Priprema plovila započinje pregledom užadi i sidrenih blokova koji će osigurati čarter plovilo tijekom zimskih mjeseci. Nakon pregleda konopa slijedi temeljito pranje i čišćenje plovila iznutra i izvana. Nakon toga potrebno je demontirati i servisirati svu opremu što primjerice uključuje jedra, gumenjak, užad i navigacijske instrumente. Također je potrebno otkloniti kvarove i sva oštećenja koja su nastala. Slijedikonzervacija motora plovila i svih sustava vezanih uz motor....
Problemi kod sustava prednabijanja
Problemi kod sustava prednabijanja
Marko Bajić
Brodski motor jedan je od najvažnijih strojeva kada govorimo o propulziji broda. Velika je potražnja za što boljim i efikasnijim motorima. Za poboljšavanje motora i za povećanje snage motora pri istim dimenzijama, koristi se sustav prednabijanja. Moderni sustavi prednabijanja koriste energiju ispušnih plinova za povećanje snage motora. Ta činjenica da koristi ispušne plinove je pogodna i zbog toga što na taj način iskorištava energiju koja se u protivnom ne bi iskoristila. Sustav...
Problemi pri implementaciji ISO standarda
Problemi pri implementaciji ISO standarda
Maja Šušak
Sustavi za upravljanje kvalitetom važni su i veliki dio suvremenog poslovanja, koji se primjenjuju u gotovo svim vrstama poslovnih aktivnosti, neovisno o veličini tvrtke, ili o poslu u kojem se nalazi. Stalno unaprijeđivanje poslovanja jedan je od preduvjeta za uspješno poslovanje te za praćenje promjenjivih svijetskih trendova u korporativnom svijetu. Problemi koji se javljaju pri pokušaju implementacije ISO standarda, rezultat su nedovoljne pripremljenosti tvrtke i njenih...
Procedure i organizacija posade za prolaz Panamskim kanalom
Procedure i organizacija posade za prolaz Panamskim kanalom
Filip Breški
Panamski kanal je umjetni kanal prokopan na najužem dijelu Srednje Amerike, na Panamskoj prevlaci, te spaja Atlanski ocean s Tihim oceanom. Plovidba kroz kanal osigurava brodarima uštedu na vremenu i gorivu jer brodovi ne moraju obilaziti Južnu Ameriku da bi došli iz Atlantskog u Tihi ocean što ga svrstava među najvažnije plovne puteve u pomorskom prometu. Tranzit kroz kanal se odvija uz pomoć sustava ustava koji uzdižu brodove na razinu od 26m iznad mora. Nadležno tijelo u kanalu...
Proces pranja tankova na brodu za prijevoz sirove nafte
Proces pranja tankova na brodu za prijevoz sirove nafte
Karla Markić
Prilikom prijevoza sirove nafte u tankovima ostaje talog koji se sastoji od parafinskih i asfaltnih supstanci. Kada se tankovi ne bi ispirali došlo bi do velikog taloženja te bi količina taloga smanjila mogućnost ispumpavanja tanka. Također, došlo bi do smanjenja kapaciteta tanka. Čišćenje tankova veoma je važno kako bi se izbjeglo onečišćenje mora i okoliša. Postupak pranja tankova sirovom naftom obavlja se tako da se dio tereta sirove nafte koji je potrebno iskrcati provede...
Procjena rizika na radu
Procjena rizika na radu
Teo Kerum
Tema ovog rada je „Procjena rizika na radu“. U radu će se objasniti pojam rizika, načela i postupak procjene rizika, međunarodne norme i sustavi upravljanja rizicima. Procjena rizika je postupak kojim se određuje razina opasnosti i kako ona djeluje na radnike i njihovo zdravlje. Procjena rizika bi trebala uključivati kontrole potrebne za uklanjanje, smanjenje i minimiziranje rizika. Procjenom rizika se utvrđuju štetni utjecaji i opasnosti na radnom mjestu, utvrđuju se i razlozi...
Procjena rizika, upravljanje rizikom i istraživanje nezgoda
Procjena rizika, upravljanje rizikom i istraživanje nezgoda
Ante Matas
Rizik podrazumijeva potencijalnu opasnu situaciju koja može proizaći iz trenutnog procesa ili događaja u budućnosti. Svrha procjene rizika i upravljanja rizikom je predvidjeti i procijeniti takve opasne situacije, postaviti prioritete ovisno o rezultatima procjene i provesti mjere potrebne za smanjivanje rizika na prihvatljivu razinu. U pomorskoj industriji ''Formalna procjena sigurnosti'' je razvijena od strane Međunarodne pomorske organizacije kao metoda procjene rizika koja se...
Program mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske
Program mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske
Tino Nevešćanin
Gospodarska, a prije svega biološka važnost morskog okoliša i obalnog područja, osnovni su razlozi potrebe nastajanja programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske. Rad obrađuje dosadašnji program mjera, te novi program mjera koji je nadopuna postojećeg. Rad ističe važnost edukacije i ograničavanja čovjekovih aktivnosti i djelatnosti vezanih uz more, jer su se prilikom istraživanja za ovaj rad, pa i samog pisanja istog, edukacija,...
Proizvodnja električne energije na brodovima
Proizvodnja električne energije na brodovima
Josip Ordulj
Cilj ovog rada je predstaviti brodske električne sustave koji se koriste na brodu te opisati njihova svojstva. Opisana je konstrukcija i princip rada za svaki od strojeva. Navedeni su neki od osnovnih kvarova i način njihovog otklanjanja. Također, dat je i povijesni pregled razvoja brodskih električnih sustava od samih početaka do danas. Opisan je i trend razvoja brodskih električnih sustava, razvoj novih tehnologija i njihov utjecaj na budućnost pomorstva. U zaključku su iznesene...
Projekti rješavanja globalnih strateških kriza
Projekti rješavanja globalnih strateških kriza
Duje Mikelić
Cilj diplomskog rada su projekti rješavanja globalnih strateških kriza. Kriza je stanje sporenja mišljenjâ ili konflikta koje završava donošenjem nekoga konačnoga suda, odnosno odluke. Globalne strateške krize su pojave koje još nemaju odlučujući utjecaj na trenutačni život, poslovanje, djelovanje, ali će ga imati u bližoj ili daljnjoj budućnosti. Te krize ne utječu samo na organizacijske sredine kao što su poduzeća, nego utječu i na razvoj država te na čitav svijet....

Pages