Pages

Projektiranje brodskih vijaka
Projektiranje brodskih vijaka
Dino Vrbanec
Brodski vijak vrlo je bitan dio broda i projektiranjem njega to predstavlja težak i zahtjevan zadatak. Kod projektiranja brodskog vijka projektant treba uzeti u obzir različite parametre kao što su oblik, veličinu, gubitke i još mnoge druge. Brodski vijci moraju biti što učinkovitiji kako bi brod mogao stvarati željenu brzinu. Vrlo je bitno kod projektiranja vijaka da vijak ne stvara pojam kavitacije kako nebi dolazilo do neželjenih vibracija i buke. Pod elementima vijka...
Projektiranje brodskih vijaka
Projektiranje brodskih vijaka
Ivo Medović
U ovom je radu je opisan postupak projektiranja brodskih vijaka. Navedeni su i opisani parametri koji nam služe za projektiranje vijaka. Dana je općenita podjela brodskih propulzora i njihove najvažnije karakteristike, kinematička svojstva, geometrija vijka. Utjecaji kavitacije na brodski vijak te oštećenja vijka i njezin utjecaj na iskoristivost vijka. U eksperimentalnom dijelu završnog rada je pokazano ispitivanje projekta vijka pomoću dijagrama serija Wegininškog bazena, ispitana...
Projektiranje brodskih vijaka
Projektiranje brodskih vijaka
Filip Čavara
Brodski vijak je izuzetno važan dio broda te stoga projekt i izrada brodskog vijka predstavlja vrlo odgovoran i zahtjevan zadatak. Projektant koji rješava problem brodskog vijka odlučuje o obliku brodskog vijka na način da vijak pri zadanom broju okretaja apsorbira određenu snagu i proizvodi poriv potreban da se brod kreće zahtijevanom brzinom. Brodski vijci moraju biti što učinkovitiji odnosno snaga koju porivni stroj predaje vijku mora pretvoriti u snagu poriva uz što manje...
Projektiranje brodskog solarnog invertera
Projektiranje brodskog solarnog invertera
Nikola Kozina
Solarne ćelije proizvode istosmjernu struju kada su izložene suncu, a snaga proizvedene električne struje ovisi o konstrukciji ćelija i panela (jedan panel sadrži veći broj ćelija), kutu pod kojim sunce upada i temperaturi na kojoj su ćelije. Na brodu se instaliraju obično na krmu ili na nosače iznad palube, pri tome je vrlo važno da paneli budu okrenuti tako da su što veći dio dana izloženi suncu i da nema sjene. Složenije instalacije sadrže elektromotore koji zadržavaju...
Projektiranje i analiza digitalnog sata
Projektiranje i analiza digitalnog sata
Marko Živković
Sat je jedan od najstarijih ljudskih otkrića. U principu, potrebno je znati osnovne fizičke procese koji se ponavljaju s određenom učestalošću, i način da se izmjeri koliko taj proces traje. Kao što se godišnja doba i faze mjeseca mogu iskoristiti za mjerenje protoka određenih dužih perioda vremena, tako se i kraći periodi mogu koristiti za mjerenje sati i minuta. Sunčani sat koji mjeri vrijeme dana pomoću smjera sjenke koju baca određeni predmet osvjetljen suncem, bio je...
Projektiranje i analiza sklopa za pomoć kod parkiranja u garaži
Projektiranje i analiza sklopa za pomoć kod parkiranja u garaži
Nemanja Trojković
U radu je opisan sklop za pomoć pri parkiranju. Sklop radi na principu refleksije ultrazvučnih valova, odnosno mjeri daljinu vozila od prepreke mjerenjem vremena između odaslanih i primljenih ultrazvučnih valova. Mozak čitavog sklopa je AtMega8-16PU mikrokontroler koji je programiran u BascomAVR programu. U njemu se obrađuju ulazne veličine koje mikrokontroler dobiva iz ultrazvučnog modula HC-SR04 a izlazne se prikazuju na Midas MC41605A6WK-BNMLW LCD zaslonu. Elektronička pločica...
Projektiranje i razvoj luke Ploče
Projektiranje i razvoj luke Ploče
Luka Erak
Rad se bavi lukom Ploče, drugom po veličini teretnom lukom na hrvatskom dijelu Jadrana. U radu je prikazan njen razvoj kroz povijest od osnutka do današnih dana, sadašnje stanje, te planovi za njen razvoj u budućnosti. Detaljno su prikazani dijelovi luke Ploče, nedostatci luke, načini na koji se ti nedostaci mogu otkloniti, te prijedlozi projekata za razvoj luke Ploče i moguća poboljšanja prometa koja će oni donjeti.
Projektiranje i realizacija sustava relejnog upravljanja pumpom za predpodmazivanje
Projektiranje i realizacija sustava relejnog upravljanja pumpom za predpodmazivanje
Franko Petković
Cilj rada je projektirati upravljački algoritam i formirati upravljački sklop koji upravlja elektromotorom pumpe za predpodmazivanje dizel motora koji se koristi kao pogonski stroj električnog generatora. Upravljački sklop je formiran pomoću releja, a sve komponente sklopa su opisane u ovom radu. Također, opisani su i dijelovi sustava kojim projektirani sklop upravlja. Izrađena je i električna te strujno upravljačka shema sklopa, kao i popis korištenih električnih komponenti, a...
Projektiranje uređaja za stabilizaciju inverterske led rasvjete
Projektiranje uređaja za stabilizaciju inverterske led rasvjete
Stipe Turudić
Od kad je čovjeka, uvijek je postojala potreba za dodatnim izvorom svjetlosti nakon zalaska sunca. U samim počecima ljudi su imali na raspolaganju samo vatru, no kroz stoljeća te otkrivanja novih tehnologija razvili su se novi izvori rasvjete. Prva „moderna“ rasvjeta je bila obična žarulja sa žarnom niti od koje je sve krenulo. Kroz daljnja nastojanja da se ta tehnologija unaprijedi otkriveni su mnogi načini za kreiranje svjetlosti poput fluorescentnih žarulja i poluvodičke...
Promet brodova za kružna putovanja u Republici Hrvatskoj
Promet brodova za kružna putovanja u Republici Hrvatskoj
Jakov Aničić
Brodovi za kružna putovanja u Hrvatskoj već neko vrijeme dovode velik broj turista svake godine i jak su faktor u razvoju turizma u svijetu. Uz pregled svjetskog tržišta brodova za kružna putovanja do Mediteranskog mora i Jadrana, u radu se prikazuju podaci o brodovima za kružna putovanja u Hrvatskoj. Brodovi se analiziraju po veličini, broju ticanja, broju putnika, datumu dolaska i odabirom luka u RH. Iako značajno ekonomski doprinose, važno je imati na umu i ekološku cijenu...
Prometna strategija Republike Hrvatske u kontekstu autoceste A1
Prometna strategija Republike Hrvatske u kontekstu autoceste A1
Ivana Šteta
Jadransko-jonski koridor pruža se uz obalu, na pravcu koji spaja sjevernu Italiju sa Grčkom i definira okosnicu cijele prometne mreže RH u kojoj bitnu ulogu ima autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, kao temeljna poveznica hrvatskog sjevera i juga. Slijedom toga, osnovni cilj ovog rada je kratak prikaz prometne strategije RH s obzirom na autocestu A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, koja je prepoznata kao strateški preduvjet razvitka države, ekonomskog rasta i priključka na europsku prometnu...
Proračun centracije voda vratila programom SKF Shaft Designer
Proračun centracije voda vratila programom SKF Shaft Designer
David Bošnjak
Centracija vratilnog voda je najvažniji, najzahtjevniji i najsloženiji postupak, koji se, na osnovi projektiranih veličina provodi tijekom sklapanja (montaže) suvremenoga brodskog porivnog sustava. Taj je sustav izložen različitim pogonskim opterećenjima tijekom cijeloga životnog vijeka broda, te ga se mora postaviti i postrojiti na način da udovoljava svima mogućim slučajevima opterećenja. U cilju produljenja životnog vijeka i nesmetanog rada vrlo je bitno brodski porivni...

Pages