Pages

Sustav dinamičkog pozicioniranja i redundacija
Sustav dinamičkog pozicioniranja i redundacija
Duje Martedić
Ovaj rad nam opisuje način rada i prilagodljivost sustava dinamičkog pozicioniranja i objašnjava pojam redundancije. Pojavom ove tehnologije došlo je do promjena u upravljivosti broda u pomorstvu, što je uz redundanciju povećalo stupanj sigurnosti plovidbe. Dinamičko pozicioniranje je omogućilo plovilu da se kreće slobodno po površini mora u svim smjerovima bez obzira na utjecaje vjetra, valova i morskih struja, time se u klasifikaciji klasifikacijskih društava uvela nova vrsta...
Sustav goriva brodskih dizelskih motora
Sustav goriva brodskih dizelskih motora
Doris Lovrenčić
Razvoj pomorstva, a samim time i brodskih motora uvjetovao je sve veću potražnju za brodskim gorivima čiji se odabir temelji na različitim parametrima, od vrste i veličine samog motora, pa sve do cijena goriva. Količina onečišćivača u gorivima varira ovisno o podrijetlu sirove nafte te o načinu i kvaliteti njene prerade. Kao rezultat tih različitosti, doneseni su standardi koji propisuju kvalitetu koju brodska goriva moraju zadovoljavati. Nakon uvodnog razmatranja koji je...
Sustav goriva brodskih dizelskih motora
Sustav goriva brodskih dizelskih motora
Frane Trumbić
Korištenje odgovarajućeg goriva za rad brodskih dizelskih motora ovisi o raznim faktorima. Propisani standard za brodska goriva nam uveliko pomaže prilikom odabira adekvatnog brodskog goriva. Sustav goriva se sastoji od nekoliko podustava koji su detaljno opisani u ovom radu. Ovi podsustavi nam služe kako bi na ispravan način ukrcali gorivo na brod, uzeli uzorak za provjeru kvalitete, skladištili ga i na posljetku pripremili ga za korištenje. Cilj ovog rada je opisati brodska goriva i...
Sustav goriva brodskih dizelskih motora
Sustav goriva brodskih dizelskih motora
Ivan Ivandić
U ovom radu prikazani su zahtjevi vezani za zaštitu okoliša od onečišćenja uslijed rada brodskih dizel motora. Kako ekološki propisi bivaju sve stroži i restriktivniji, brodari da bi opstali na tržištu moraju se prilagoĎavati nametnutim propisima. Isto tako i proizvoĎači brodskih dizel motora moraju pratiti svjetske i lokalne ekološke propise te razvijati nove generacije brodskih dizel motora sa smanjenom emisijom štetnih ispušnih plinova. U ovom radu su prikazani svjetski...
Sustav hlađenja sporokretnog brodskog porivnog dizelskog motora
Sustav hlađenja sporokretnog brodskog porivnog dizelskog motora
Mihovil Medić
U završnom radu opisan je centralni sustav hlađenja brodskog sporohodnog dvotaktnog dizel motora MAN B&W 7L70ME-C. Izgaranjem goriva u cilindrima motora postižu se visoke temperature pa zbog toga treba hladiti cilindarske košuljice motora, glave motora, stapove motora, rasprskače goriva, sjedišta i kućišta ispušnih ventila te turbopuhalo. Opisano je hlađenje visoko temperaturne rashladne vode, sistemskog ulja i ispirnog zraka u rashladnicima, uključujući izračun odvedenih...
Sustav inertnog plina
Sustav inertnog plina
Domagoj Bulat
U ovom završnom radu opisani su sustavi inertnog plina čija se primjena sukladno legislativi Međunarodne Pomorske Organizacije (IMO) zahtijeva na tankerima za prijevoz nafte i naftnih derivata, ukapljenih plinova i kemikalija. Pri tomu je opisana standardna struktura sustava te su prikazane njegove izvedbe na primjerima tankera za prijevoz ukapljenih plinova i kemikalija. Posebno su naglašeni načini proizvodnje i skladištenja inertnog plina (dušika- N2) na tim tipovima brodova
Sustav podmazivanja brodskih dizelskih motora
Sustav podmazivanja brodskih dizelskih motora
Darko Gunjača
Ulje je prisutno na gotovo svim pokretnim mehaničkim elementima brodskog dizelskog motora i zbog toga je sustav ulja od ključne važnosti za vitalnost broda. Prikladnim podmazivanjem, odabirom maziva i pravilnim održavanjem, povećavamo vijek trajanja dizelskog motora. U ovom radu objašnjeno je u koju svrhu se upotrebljava ulje za podmazivanje brodskih dizelskih motora, analizirano je kakva svojsta mora imati i koje zahtjeve treba udovoljiti. Prikazan je i razrađen osnovni princip rada...
Sustav unutarnjih brodskih komunikacija
Sustav unutarnjih brodskih komunikacija
Marin Kaštelanac
Komuniciranje na brodu je jedan od važnih elemenata plovidbe. Bez obzira radi li se o vanjskoj ili unutrašnjoj komunikaciji, ona treba biti jasna i pravodobna. U ovom je radu obrađen sustav unutarnje komunikacije na brodu. Taj sustav je posebno važan na velikim brodovima gdje je potrebno voditi računa o mnogim aspektima plovidbe i sigurnosti broda. Zbog toga se mnoge konferencije i organizacije bave pomorskom komunikacijom kako bi to područje što bolje unaprijedili. Kao primjer na...
Sustav za nadzor i upravljanje pretakanjem tereta
Sustav za nadzor i upravljanje pretakanjem tereta
Jozo Živanović
U ovom radu biti će prikazana primjena automatizacije u sustavu za nadzor i upravljanje pretakanjem tereta na brodu. U sustavu za nadzor i upravljanje na brodu Explorer serije 500 te korištenjem novijih tehnologija biti će prikazani osnovni dijelovi sustava, načini prikaza daljinskog upravljanja, te načini pretakanje tereta na brodu korištenjem pneumatskih, hidrauličnih i električnih metoda u sustavu nadzora i upravljanja. Koristeći metodu stabla kvarova FTA sa softverom Smart Draw...
Sustav za podmazivanje brodskih dizelskih motora
Sustav za podmazivanje brodskih dizelskih motora
Ante Čobanov
Rad opisuje ulja/maziva i sam sustav ulja za podmazivanje, s ciljem da se predstave zahtjevi koje mora savladati i naglasi njegova važnost u svijetu pomorstva i svrha glede pouzdanosti samih sustava koja je bitna zbog sigurnosti ljudskih života i zaštite od onečišćenja mora i morskog okoliša. Trenje je jedan od glavnih uzroka zbog kojih podmazujemo strojne elemente i sustave stoga je bitno biti upoznat sa vrstom trenja jer ono određuje karakteristike ulja ili maziva koje treba...
Sustav za upravljanje vodom za piće na brodovima
Sustav za upravljanje vodom za piće na brodovima
Ivo Ursić
Danas postoji čitava lepeza različitih uređaja za dobivanje slatke vode iz morske, sa različitim principima kao što su destilacija, elektroliza, obrnuta osmoza i sl. Dobivena se slatka voda posebnim uređajima za filtriranje, omekšavanje i bakteriološko čišćenje pretvara u destiliranu i pitku vodu. Voda se pohranjuje u posebnim tankovima vode koji su u pravilu smješteni na krmenom dijelu broda. Iz skladišnih tankova slatke vode, centrifugalna pumpa dobavlja slatku vodu u hidrofor...
Sustav zaštite i upravljanja brodskog dizel generatora
Sustav zaštite i upravljanja brodskog dizel generatora
Nikola Starčević
Cilj rada je opisati sustav zaštite brodskih dizel generatora što je nužno za razumijevanje načina upravljanja generatorom, ali i brodskom električnom centralom u cijelosti. U radu je opisan način rada sinkronih brodskih dizel generatora i to samostalan rad te paralelan rad generatora u mreži. Također, u radu je dat i pregled brodskih električnih sustava koje poslužuju generatori s obzirom da isti utječu na izbor zaštite i upravljanja. Navedeni su i objašnjeni razlozi za uporabu...

Pages