Pages

Trajanje osiguranja robe prema institutskim klauzulama
Trajanje osiguranja robe prema institutskim klauzulama
Josipa Tepić
Ugovor o pomorskom osiguranju je ugovor kojim se ugovaratelj osiguranja obvezuje da će osiguratelju platiti premiju osiguranja, a osiguratelj se obvezuje ugovaratelju osiguranja da će osiguraniku, ako nastane događaj koji znači osigurani slučaj, sukladno odredbama ugovora, isplatiti osigurninu. Bitni elementi ugovora o pomorskom osiguranju: osigurani predmet, osigurani rizik, premija osiguranja i osigurnina. Stranke iz ugovora o pomorskom osiguranju su: osiguratelj, ugovaratelj...
Trauma nakon proživljenog agresivnog napada
Trauma nakon proživljenog agresivnog napada
Antonio Milinović
Kroz diplomski rad ukazuje se na moguće probleme koji se javljaju kod traumatičnih iskustava, obrada načina liječenja te samih uzroka nastanka trauma, dubina i utjecaj na čovjeka. Naglasak se naravno stavlja na svijet pomoraca i problem piratstva. Tisuće pomoraca su traumatizirani nasilnim događajima tijekom plovidbe. Prolaskom kroz opasna područja povećava se količina stresa. Cilj rada jest analizirati i proučiti različite reakcije ljudi na agresivne napade. Usko povezano s...
Trendovi na globalnom LNG tržištu i utjecaj na konkurentnost organizacije
Trendovi na globalnom LNG tržištu i utjecaj na konkurentnost organizacije
Antonio Munitić
Svjetsko tržište ukapljenog prirodnog plina (eng. Liquified Natural Gas – LNG) se ubrzano širi, stvara nove trgovačke putove i pokreće projekte u mnogim zemalja. LNG brodovi su primarno sredstvo transporta ukapljenog prirodnog plina. U ovom radu analiziraju se trendovi svjetskog LNG tržišta i globalne LNG flote. Tijekom promatranog razdoblja zabilježen je statistički značajan rast globalne flote i povećanje broja zemalja uvoznica. Političke, ekonomske i ostale prilike iz opće...
Trenutna situacija hrvatske brodogradnje
Trenutna situacija hrvatske brodogradnje
Ana-Maria Burazer
Brodogradnja se danas odnosi na industriju čiji je proizvod brod. Brodograđevni sustav u Hrvatskoj sastoji se od ovih velikih brodogradilišta: „Uljanik“ d.d. Pula, „3. Maj“ d.d. Rijeka, „Viktor Lenac“ d.d. Rijeka, „Brodotrogir“ d.d. Trogir i „Brodosplit“ d.d. Split; desetak srednjih i četrdesetak malih brodogradilišta i remontnih centara. Osim ratnih uvjeta koji su utjecali na smanjenje i izostanak narudžbi, za opstanak hrvatskih brodogradilišta na svjetskome...
Trenutna situacija hrvatskog ribarstva
Trenutna situacija hrvatskog ribarstva
Dijana Ivana Roso
U prvom dijelu rada upoznat ćemo se s povijesti ribarstva, zatim kako i odakle je ribarstvo nastalo u Hrvatskoj. Saznat ćemo puno o povijesti ribarstva na našem području; upoznati narode koji su bili tu i načine njihovog ribarenja te vrste riba i školjki koje su lovili. Prema raspoloživim pokazateljima, udjel cjelokupnog sektora ribarstva u bruto domaćem proizvodu Republike Hrvatske kreće se između 0,2% i 0,7%. Taj podatak zapravo kaže koliko od ukupno proizvedene vrijednosti...
Trenutno stanje luke Rotterdam
Trenutno stanje luke Rotterdam
Zrinka Mustapić
Pomorskim putem roba iz jednog kraja svijeta u jako kratkom vremenu dolazi na drugi i potom do krajnjih korisnika. S rastom interesa za lučke djelatnosti zabilježen je porast konkurentnosti između najvećih svjetskih luka. Tema ovog završnog rada je trenutno stanje luke Rotterdam. Ekonomija grada i dalje je bazirana na pomorstvu. U radu će se obraditi i stanje najvećih svjetskih luka, kao i onih na području Europske Unije. Luka je odlična baza za sve interesne skupine u pomorskom...
Trgovanje kriptovalutama
Trgovanje kriptovalutama
Dragutin Andrić
U ovom radu su obrađene teme povijesti i razvoja novca, teorijski aspekt kriptovaluta, opis kako ide proces trgovanja kriptovalutama na jednoj od burzi, također su navedene razne kriptovalute koje imaju veliku uporabnu vrijednost i koje su prihvaćene od strane korisnika i institucija. Zadnje poglavlje je posvećeno blockchain tehnologiji i njezinim mogućim primjenama u pomorstvu. Zadatak rada je bio objasniti trgovanje kriptovalutama i pokazati kako blockchain tehnologija može...
Tropske ciklone i uragani
Tropske ciklone i uragani
Nedo Selak
Tropski cikloni ili uragani su intenzivni poremećaji u atmosferi s izraženim spiralnim strujanjem zraka. Najintenzivnije prirodne su nepogode na Zemlji. Cilj ovog rada je prikazati sve elemente koji su vezani za tropske ciklone i uragane, za njihov nastanak, kretanje, fizikalnu strukturu, klasifikaciju i terminologiju te procijeniti mogućnosti njihove prognoze i upozorenja stanovništva, a naročito pomoraca.Tropski cikloni su klasificirani u tri glavne skupine temeljene na intezitetu....
Troškovi iskorištavanja broda
Troškovi iskorištavanja broda
Nikola Fistonić
U radu su prikazani troškovi iskorištavanja broda. Održavanje nosi troškove poprilično visoke, s obzirom da je brod, kao sredstvo prijevozne djelatnosti, skupa investicija. Brod je uvijek potrebno održavati što zahtjeva određene troškove i ulaganja koji će ga održati u dobrom stanju. Troškovi nisu mali te postoji potreba u budućnosti za smanjenjem troškova iskorištavanja brodova. Ukoliko se brod želi i dalje iskorištavati, a da troškovi ne budu veći od prihoda, o njemu je...
Troškovi iskorištavanja broda
Troškovi iskorištavanja broda
Jozo Stipica
Troškovi kao stavka koji se javljaju u svim gospodarskim aktivnostima (proizvodnji, trgovini, uslugama) predstavlja jako bitan čimbenik pri donošenju odluka u poslovanju tvrtke. Razlog tome jest što bez stvaranja troškova nema stvaranja novih vrijednosti, odnosno ne može se nekome proizvodu podići vrijednost ako prethodno nije obrađen i oplemenjen, a to iziskuje određeni trošak. Efikasniji način za upravljanje tvrtkom provodi se klasifikacijom troškova. Morsko brodarstvo kao...
Troškovi kvalitete i njihov utjecaj na poslovanje
Troškovi kvalitete i njihov utjecaj na poslovanje
Zvonimir Jurič
Troškovi kvalitete su dio ukupnih troškova koji nastaju pri osiguravanju zadovoljavajuće kvalitete i zadobivanju povjerenja u nju, a obuhvaćaju i gubitke koji se trpe kada kvaliteta nije postignuta. Pojam troškova kvalitete je složen i integralan, a u okviru tog pojma postoji određena podjela na jednostavnije oblike, koje treba poznavati i ispravno tumačiti. Optimizacija troškova kvalitete je proces uravnoteženja količine utroška resursa koji osiguravaju postizanje razine...
Troškovi u brodarstvu
Troškovi u brodarstvu
Bruno Perković
U ovom radu obrađena je tema troškova u brodarstvu ,posebice morskom brodarstvu. Troškovi su jedna od najbitnijih stavki u brodarstvu te su rezultat prijevozne usluge. Troškovi mogu biti fiksni, varijabilni i marginalni. Troškovi se događaju uslijed korištenja broda, mogu biti troškovi održavanja, troškovi materijala, radne snage, lučki troškovi, amortizacija i mnogi drugi. Cilj ovog rada je dati uvid i pobliže objasniti troškove koji se događaju u brodarstvu.

Pages