Pages

Strateški tipovi i poslovne performanse marina
Strateški tipovi i poslovne performanse marina
Marija Bošković
U radu se istražuju strateški planovi kojima će se definirati misija i vizija marine. Strateško planiranje omogućava organizaciji odrediti smjer u kojem će se kretati. Ključan zadatak strateškog planiranje je ostvariti zacrtane ciljeve. Osnovni cilj nautičkog turizma u svrhu njegovog razvitka u pravilu bi trebalo biti održivo korištenje i upravljanje resursima te razvitak destinacije kao temelj za daljnji razvitak samog nautičkog turizma. Dobra poslovna performansa marine stvara...
Sudar brodova
Sudar brodova
Nikša Treselj
Pomorska havarija (nesreća, nezgoda) podrazumijeva svaku izvanrednu štetu, gubitak ili trošak kojima je izložena pomorska imovina (brod, teret i/ili vozarinu) i ljudski životi za vrijeme trajanje pomorske plovidbe. Jedna od najčešćih pomorskih havarija je sudar brodova. Sudar brodova je događaj u kojem jedan ili više brodova direktnim dodirom ili indirektno prouzrokuje štetu drugom brodu, imovini, ili osobama koje se nalaze na brodu. Postoje dvije vrste sudara brodova: direktni...
Sudar brodova imovinsko-pravni, procesni i preventivni propisi
Sudar brodova imovinsko-pravni, procesni i preventivni propisi
Jure Rakuljić
Sudar brodova prema Pomorskom zakoniku nije definiran već prikazan kao fizički kontakt najmanje dva pomorska broda koji za posljedicu ima štetu na njima. U ovom radu institut sudara brodova proveden i analiziran je kroz imovinsko-pravne, procesne i preventivne propise. Spomenute su važnije međunarodne konvencije, zajedno s najnovijim Pravilnikom koji upravlja sigurnošću pomorske plovidbe u Republici Hrvatskoj. Analiziran je pojam sudara zajedno s vrstama istih te uspostavljena veza...
Suradnja razvedenih roditelja djece pomoraca
Suradnja razvedenih roditelja djece pomoraca
Marija Pašalić
Predmet istraživanja ovog završnog rada je suradnja razvedenih roditelja djece pomoraca, funkcioniranje pomorske obitelji kroz prošlost, pa do danas. Svrha rada je objasniti suradnju razvedenih roditelja djece pomoraca, u koliko dođe do razvoda braka. Cilj rada je istaknuti važnost suradnje razvedenih roditelja, radi što kvalitetnijeg daljnjeg psiho – fizičkog rasta i razvoja djeteta. Dijete ima potrebu i pravo na oba roditelja, kako u cjelovitim, tako i u necjelovitim obiteljima....
Sustav automatske regulacije brodskog osovinskog generatora
Sustav automatske regulacije brodskog osovinskog generatora
Toni Cikatić
Cilj ovog rada jeste opisati tipove osovinskih generatora, njihova svojstva, način rada, te opisati njihove osnovne karakteristike i načine spajanja sa glavnim porivnim strojem ili povezivanja putem multiplikatora u brodskim elektroenergetskim sustavima. Za svaki tip osovinskog generatora navedeni su i objašnjeni zahtjevi koji su preduvjet za navedeni tip ugradnje ili povezivanja putem multiplikatora. Također, kroz kratak povijesni pregled razvoja osovinskih generatora dat je osvrt na...
Sustav automatskog upravljanja na brodovima s dizel električnom propulzijom
Sustav automatskog upravljanja na brodovima s dizel električnom propulzijom
Franko Gović
Cilj rada je opisati način rada sustava automatskog upravljanja kod broda koji koristi dizel-električnu propulziju. Kao predmet istraživanja korišten je Kongsbergov simulator brodske strojarnice putničkog broda K-Sim ERS Diesel Electric-III. U radu su predstavljeni strojevi i sustavi koje ovakav pogon koristi kako bi se olakšalo razumijevanje rada upravljačkog sustava. Zbog složenosti i veličine pogona, dio sustava je izostavljen, a pažnja rada je usmjerena ka automatizaciji...
Sustav automatskog upravljanja na brodovima s dizel mehaničkom propulzijom
Sustav automatskog upravljanja na brodovima s dizel mehaničkom propulzijom
Bepo Aničić
U radu se opisuje način rada sustava automatskog upravljanja kod broda koji koristi dizel-mehaničku propulziju. Kao predmet istraživanja korišten je Konsbergov simulator brodske strojarnice supertankera ERS, Engine Room Simulator L11 5L90MC-VLCC. U radu su predstavljeni strojevi i sustavi koje ovakav pogon koristi kako bi se olakšalo razumijevanje rada upravljačkog sustava. Zbog složenosti i veličine pogona, dio sustava je izostavljen, a pažnja rada je usmerena ka automatizaciji...
Sustav diferencionalnog pozicioniranja u odobalnom inženjerstvu
Sustav diferencionalnog pozicioniranja u odobalnom inženjerstvu
Zvonimir Tomić
Diferencijalni globalni sustav za pozicioniranje (engl. Differential Global Positioning System - DGPS) s globalnim pozicijskim satelitskim sustavom (engl. Global Positioning System - GPS) je apsolutna metoda mjerenja s dva ili više prijamnika u realnom vremenu uz primjenu samo kodnih ili i faznih mjerenja. Samo načelo ove metode je kako jedan prijamnik (referentni), koji obično miruje, smješten na poznatoj točki, registrira satelite i za njih na osnovu poznate (iz koordinata) i mjerene...
Sustav dinamičkog pozicioniranja i redundacija
Sustav dinamičkog pozicioniranja i redundacija
Duje Martedić
Ovaj rad nam opisuje način rada i prilagodljivost sustava dinamičkog pozicioniranja i objašnjava pojam redundancije. Pojavom ove tehnologije došlo je do promjena u upravljivosti broda u pomorstvu, što je uz redundanciju povećalo stupanj sigurnosti plovidbe. Dinamičko pozicioniranje je omogućilo plovilu da se kreće slobodno po površini mora u svim smjerovima bez obzira na utjecaje vjetra, valova i morskih struja, time se u klasifikaciji klasifikacijskih društava uvela nova vrsta...
Sustav dinamičkog pozicioniranja i redundacija
Sustav dinamičkog pozicioniranja i redundacija
Duje Martedić
Ovaj rad nam opisuje način rada i prilagodljivost sustava dinamičkog pozicioniranja i objašnjava pojam redundancije. Pojavom ove tehnologije došlo je do promjena u upravljivosti broda u pomorstvu, što je uz redundanciju povećalo stupanj sigurnosti plovidbe. Dinamičko pozicioniranje je omogućilo plovilu da se kreće slobodno po površini mora u svim smjerovima bez obzira na utjecaje vjetra, valova i morskih struja, time se u klasifikaciji klasifikacijskih društava uvela nova vrsta...
Sustav goriva brodskih dizelskih motora
Sustav goriva brodskih dizelskih motora
Doris Lovrenčić
Razvoj pomorstva, a samim time i brodskih motora uvjetovao je sve veću potražnju za brodskim gorivima čiji se odabir temelji na različitim parametrima, od vrste i veličine samog motora, pa sve do cijena goriva. Količina onečišćivača u gorivima varira ovisno o podrijetlu sirove nafte te o načinu i kvaliteti njene prerade. Kao rezultat tih različitosti, doneseni su standardi koji propisuju kvalitetu koju brodska goriva moraju zadovoljavati. Nakon uvodnog razmatranja koji je...
Sustav goriva brodskih dizelskih motora
Sustav goriva brodskih dizelskih motora
Frane Trumbić
Korištenje odgovarajućeg goriva za rad brodskih dizelskih motora ovisi o raznim faktorima. Propisani standard za brodska goriva nam uveliko pomaže prilikom odabira adekvatnog brodskog goriva. Sustav goriva se sastoji od nekoliko podustava koji su detaljno opisani u ovom radu. Ovi podsustavi nam služe kako bi na ispravan način ukrcali gorivo na brod, uzeli uzorak za provjeru kvalitete, skladištili ga i na posljetku pripremili ga za korištenje. Cilj ovog rada je opisati brodska goriva i...

Pages