Paginacija

Zapovjednik pomorskog broda
Zapovjednik pomorskog broda
Ante Cebalo
Konvencijom o radu pomoraca iz 2006. godine propisana su prava i obveze članova posade od ukrcaja na brod do njihovog povratka u njihovo prebivalište. Zapovjednik broda zapovijeda ostalim članovima posade. Zapovjednik broda mora imati položene odgovarajuće ispite, te posjedovati valjane svjedodžbe o osposobljenosti kako bi mogao biti ukrcan na brod u tom zvanju. Zapovjednik broda u obavljanju upravnih poslova ovlašten je davati naredbe svim osobama ukrcanima na brod, te im može čak...
Zaštita dostojanstva i zdravlja radnika
Zaštita dostojanstva i zdravlja radnika
Petar Krešimir Erak
Predmet završnog rada je zaštita dostojanstva i zdravlja radnika. Svrha rada je pojasniti najčešće posljedice na zdravlje pod utjecajem neadekvatnih radnih uvjeta. Cilj rada je definirati pojam stresa sindrom sagorijevanja te prezentizam. Prikazati će se utjecaj stresa u pomorskom zanimanju te kako stres utječe na zdravlje pomoraca uz izloženost buci i vibracijama.
Zaštita i čiščenje obale u slučaju izljeva ulja u more
Zaštita i čiščenje obale u slučaju izljeva ulja u more
Kristian Marović
Rad ne sadrži sažetak.
Zaštita morskog okoliša prema konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora
Zaštita morskog okoliša prema konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora
Luana Dragun
Onečišćenje morskog okoliša podrazumijeva unošenja tvari ili energije u morski okoliš koje uzrokuju teške posljedice na život u moru, ugrožavaju zdravlje ljudi, te ometaju pomorske djelatnosti. More je važno za čovjekov opstanak te je izrazito bitno kroz organizirano društveno djelovanje prevenirati potencijalna onečišćenja. Kroz rad se prikazuju najznačajnije konvencije i drugi propisi koji štite morski okoliš od različitih štetnih tvari. Konvencija UN o pravu mora iz...
Zaštite brodskih generatora
Zaštite brodskih generatora
Mislav Franić
Cilj rada je opisati uređaje i sklopove koji se koriste za zaštitu brodskih električnih generatora od oštećenja. Također je u radu opisan način rada i građa brodskih sinkronih dizel generatora, samostalan i paralelan rad na mreži te njihova sinkronizacija. Kroz rad prikazani su sklopovi i uređaji prisutni u generatorima za njihovu zaštitu te je objašnjena njihova funkcija i način rada. Na kraju je iznesen zaključak o problemima i rješenjima iznesenim u radu.
Zaštićeni ekološko-ribolovni pojas Republike Hrvatske
Zaštićeni ekološko-ribolovni pojas Republike Hrvatske
Jerko Radovniković
Republika Hrvatska je 3. listopada 2003. godine donijela Odluku o proširenju jurisdikcije na Jadranskom moru kojom je, izvan vanjske granice teritorijalnog mora, proglasila zaštićeni ekološko-ribolovni pojas - ZERP. U ovom završnom radu objašnjavaju se povijesne prilike i razlog zašto je proglašen ZERP, a ne gospodarski pojas kako je definiran Konvencijom UN o pravu mora iz 1982. godine. Gospodarski pojas je područje izvan granice teritorijalnog mora koje obalna država treba...
Zeleni rast u EU ribolovnom području
Zeleni rast u EU ribolovnom području
Jelena Maleš
Pojam zelenog rasta se odnosi na zaštitu okoliša s ciljem ekonomskog rasta. Buđenje ekološke svijesti i spremnost na promjene u načinu poslovanja i poboljšanje kvalitete života su glavne odrednice održivog razvoja. U ovom radu će se pokušati temeljito pojasniti pojmovi zelenog, održivog, pametnog i uključivog rasta/razvoja te povezati navedene pojmove sa primjenama u ribarstvu i obalnim područjima u EU.
Zemljopisne i pravokutne koordinate
Zemljopisne i pravokutne koordinate
Luka Ćerluka
Navigacija i određivanje položaja broda u plovidbi oduvijek su predstavljali izazov u pomorstvu. Definiranje koordinatnog sustava uvelike je doprinijelo snalaženju u prostoru. U ovom radu opisan je način određivanja točke u prostoru, odnosno obrađen je pravokutni i zemljopisni koordinatni sustav. Pravokutni koordinatni sustav opisan je kao sustav pomoću kojeg se određuje položaj neke točke u prostoru, a zemljopisni koordinatni sustav kao sustav pomoću kojeg je definiran položaj...
Znanja i vještine menadžera marina
Znanja i vještine menadžera marina
Natali Draganja
U završnom radu istražuje se važnost kvalitetnog odabira menadžmenta u poduzećima, posebno marinama. Kako bi se što bolje razumjelo koje vještine i znanja menadžeri moraju posjedovati detaljno su opisane vještine koje se smatraju najvažnijima, te prikazana njihova prisutnost na različitim hijerarhijskim razinama menadžmenta poduzeća. U današnjem poslovnom svijetu odabir odgovarajuće menadžerske strukture, te kvalificiranih i sposobnih menadžera ključno je za opstanak i...
Značajke hidrografskih brodova
Značajke hidrografskih brodova
Ivan Ćuže
U suvremenom pomorstvu na prvo mjesto stavlja se sigurnost plovidbe i izbjegavanje nesreća gdje pomorske karte i publikacije predstavljaju jedno od glavnih sredstava za održavanje sigurnosti na moru i bez njih je nemoguće zamisliti sigurnu plovidbu. Kako bi se došlo do informacija i saznanja potrebnih za izradu karata i publikacija angažiraju se brodovi posebne namjene, tzv. brodovi za hidrografska istraživanja. Hidrografski brodovi opremljeni su posebnim uređajima za različita...
Značajke hidrografskih brodova u Republici Hrvatskoj
Značajke hidrografskih brodova u Republici Hrvatskoj
Dominik Jagnjić
Odvijanje pomorskog prometa bilo bi nezamislivo bez pomorskih karata i publikacija koje pomorcima omogućuju sigurnu plovidbu. Kako bi došli do brojnih informacija koje su nam potrebne za izradu pomorskih karata i upoznali se s morskim dnom, koristimo hidrografske brodove. To su brodovi koji svojom posebnom opremom obavljaju razna istraživanja i bez kojih ne bi bilo moguće doći do podataka potrebnih za izradu pomorskih karata. U ovom radu govorili smo o hidrografskim brodovima u...
Značajke materijala u brodogradnji
Značajke materijala u brodogradnji
Stipe Vuko
Tema ovog rada su značajke materijala u brodogradnji. Izabrana su četiri najučestalija materijala koja se koriste u brodogradnji a to su čelik, aluminijske slitine, drvo i kompozitni materijali. Za svaki materijal napravljen je unificirani pregled svojstava radi jednostavnije usporedbe između materijala, te lakšeg razumijevanja prednosti i nedostataka svakog materijala što je i bio cilj ovog rada. Opisana su svojstva svakog od materijala općenito. Navedena su mehanička svojstva za...

Paginacija