Paginacija

Utjecaj pomorskih karata u navigaciji
Utjecaj pomorskih karata u navigaciji
Roko Dulčić
Pomorske karte su kartografski prikaz određenog područja za plovidbu i od svojih početaka koristile su se kao osnovna navigacijska pomagala s kojima su se služili pomorci, a iste predstavljaju važan izvor geografskih istraživanja. Pomorska navigacija pojavljuje se sa željom da se plovi morem pa su pomorci koristili karte za rješavanje različitih navigacijskih zadaća i otkrivanje novih, dotad neviđenih područja. Razvoj pomorskih karata uvelike je utjecao na razvoj kartografije te...
Utjecaj promjene tlaka u cilindru dizelskog motora na stupanj djelovanja procesa
Utjecaj promjene tlaka u cilindru dizelskog motora na stupanj djelovanja procesa
Antonio Pecotić
U ovom radu opisati će se ciklusi na temelju kojih se realizira rad brodskog dizelskog motora. Analizirati će se utjecaj brzine izgaranja na rad motora i prednosti dvofaznog ubrizgavanja. Opisat će se zakon ubrizgavanja koji može utjecati na eksploatacijske parametre, smanjenje štetnih ispušnih plinova i smanjenje mehaničkih opterećenja motora. Nadalje analizirat će se ekonomičnost u pogledu potrošnje goriva i indiciranog stupnja iskorištenja, kao i utjecaj kompresijskog omjera i...
Utjecaj različitih kultura u komunikaciji
Utjecaj različitih kultura u komunikaciji
Mirjana Medak
Tema seminarskog rada su međuljudski odnosi tijekom komunikacije te utjecaj kulture, koja je neizbježna. Skreće se pozornost na verbalnu i neverbalnu komunikaciju čije značenje može biti različito od kulture do kulture, s kojim je potrebno biti upoznat zbog izbjegavanja mogućih neugodnosti i nesporazuma. U modernom drustvu ljudi komuniciraju na različite načine te se razvila složena intrakulturalna komunikacija, kao i složeno neverbalno ponašanje. Razvoj globalizacije utjecao je...
Utjecaj slike o sebi na kvalitetu odnosa s drugim ljudima
Utjecaj slike o sebi na kvalitetu odnosa s drugim ljudima
Šime Erceg
U ovom diplomskom radu, uz pomoć metoda kompilacije i deskripcije, objašnjen je utjecaj slike o sebi na odnose u radnoj okolini. Psihologija i sociologija su korištene kao uvod u razradu teme, a tema sadrţi 3 predmeta istraţivanja: sliku o sebi, odnose s drugim ljudima i radnu okolinu. Prvo poglavlje definira elemente slike o sebi i pojašnjava način na koji samo-referencijalno kodiranje funkcionira. Poglavlje odnosa pojašnjava motivaciju, faze i neurobiološke promjene koje se...
Utjecaj tržišnih promjena na poslovanje brodara
Utjecaj tržišnih promjena na poslovanje brodara
Teo Treskavica
Svrha ovog rada jest pružanje uvida u izazove s kojima se morsko brodarstvo i brodarske organizacije unutar njega danas susreću te posljedice koje ti izazovi imaju na pomorsko tržište i samo poslovanje brodarskih organizacija. Zbog lakšeg razumijevanja prethodno se definiraju pojmovi poput morskog brodarstva, brodarskih organizacija, odnosno brodara i brodovlasnika te je prikazan razvoj svjetskog brodarstva i njegova detaljna podjela. Zahvaljujući svom globalnom karakteru, stalnom...
Utjecaj vjetra pri manevriranju raznih vrsta brodova
Utjecaj vjetra pri manevriranju raznih vrsta brodova
Marin Gović
U ovom radu se analizira utjecaj vjetra na manevriranje raznih tipova brodova. Brod mora ploviti u stabilnom položaju. Ukoliko se zbog djelovanja neke vanjske sile kao što je vjetar brod nagne za odreĎeni kut, sam se mora vratiti u prvobitni položaj nakon prestanka djelovanja sile koja je izazvala nagib. Sila kojom vjetar djeluje na brod razmjerna je kvadratu brzine vjetra, površine na koju djeluje i kutu pod kojim stoji izložena površina u odnosu na vjetar. Ako vjetar djeluje okomito...
Uvod u ekspertne sustave
Uvod u ekspertne sustave
Nikša Ostojić
Ekspertni sustavi su sustavi koji, u suštini, oponašaju znanje eksperta. Sastoje se od baze podataka, mehanizma zaključavanja i korisničkog sučelja. Na razvoju ekspertnih sustava, koji traje ponekad godinama, radi čitav niz stručnjaka. Ekspertni sustavi dizajniraju se na način da odgovaraju na potrebe prosječnih korisnika, da olakšavaju rad i poboljšavaju produktivnost. Ekspertni sustavi imaju veliki utjecaj na daljnji razvoj upotrebe računala na brodovima. Najrazvijeniji su...
Uvod u električna međudjelovanja
Uvod u električna međudjelovanja
Zvonimir Ćaćić
U radu je definirano električno (elektromagnetsko) međudjelovanje i čimbenici u tom procesu. Električki nabijena tijela proizvode električna polja u svojoj okolini, a električna struja u električnim vodičima proizvodi magnetska polja u svojoj okolini. Međutim, ako se u strujnom krugu bilo kako mijenjaju električni napon ili struja, pojavljuju se elektromagnetski valovi, koji se šire u prostor. Prirodni ili umjetni izvori elektromagnetskih valova proizvode elektromagnetska...
Uvod u sustave gospodarenja kemijskim izvorima (BMS)
Uvod u sustave gospodarenja kemijskim izvorima (BMS)
Marin Goltnik
Battery management system (BMS) je elektronički sustav koji ima funkciju nadzora, odnosno zaštite baterija. Baterije spadaju u kemijske izvore električne energije iz razloga što koriste razne kombinacije kemijskih spojeva kako bih njihovim djelovanjem došlo do protoka elektrona koji daju napon i djeluju kao izvor energije. U radu je riječ o litij-ionskim baterijama te sustavu upravljanja takvim baterijama. Objašnjava se zašto su litij-ionske baterije kvalitetne te općenito govoriti...
Uzemljenje i gromobranska zaštita na brodu
Uzemljenje i gromobranska zaštita na brodu
Hrvoje Ćatipović
U ovom radu istaknuta je važnost gromobranske instalacije na brodu. Gromobranska instalacija se izvodi tako da mogućnost udara u zaštićeni objekt od udara groma bude svedena na minimum. Zaštita od groma izvodi se tako da štititi posadu, putnike opremu te i samo plovilo od posljedica atmosferskog električnog pražnjenja (smrt, opekotina, požar, oštećenje). Uz pojavu snažnog zvučnog udara (groma) povezuje se i pojam munje tj. naglo pražnjenje atmosferskog električnog naboja koji...
Uzletišta na vodi u Republici Hrvatskoj
Uzletišta na vodi u Republici Hrvatskoj
Paolo Poldrugo
Hidroavioni na morskoj površini ili bilo kojoj drugoj površini imaju dobru plovnost i manevarske sposobnosti, a područje gdje slijeću ili polijeću naziva se uzletište na vodi. U ovome radu su istaknute prednosti i mane hidroaviona, njihove osnovne karakteristike, prolazak kroz kratku povijest prvih hidroaviona, a detaljnije je opisano samo uzletište na vodi skupa sa svim uzletištima na vodi u Republici Hrvatskoj. Isto tako, u ovome radu je naglašena važnost kratica, dimenzija i...
VAŽNA ULOGA MATEMATIKE ZA SVLADAVANJE OSTALIH KOLEGIJA NA POMORSKOM FAKULTETU
VAŽNA ULOGA MATEMATIKE ZA SVLADAVANJE OSTALIH KOLEGIJA NA POMORSKOM FAKULTETU
Karlo Kriletić
Matematika je jedna od prvih znanosti koja je proizašla iz različitih vrsta problema s kojima su se ljudi suočavali kroz povijest, kao takva jedna je od glavnih i temeljnih kolegija na svim tehničkim fakultetima. Znanja iz matematike se koriste u različitim pomorskim djelatnostima pa tako i u izobrazbi pomoraca. Na Pomorskom fakultetu matematika je prisutna u svim smjerovima kroz kolegije Matematika I i Matematika II na prvoj godini studija. Svladavajući spomenute stječe se temeljno...

Paginacija