Paginacija

Videokonferencijski sustavi u obrazovanju
Videokonferencijski sustavi u obrazovanju
Frane Ančić
Obrazovanje je ključni faktor ekonomskog i osobnog razvoja u uvjetima globalne konkurentnosti. Obrazovanje podrazumijeva ustanovu, proces, sadržaj i rezultat organiziranog i slučajnog učenja, a omogućuje razvoj različitih kognitivnih sposobnosti i stjecanje raznovrsnih znanja, vještina, umijeća i navika. Video tehnologija uvelike pomaže i obogaćuje proces obrazovanja. U svim današnjim obrazovnim ustanovama i radnim sredinama gdje je stjecanje znanja i vještina jedan od glavnih...
Videonadzorni sustavi u pomorskom prometu
Videonadzorni sustavi u pomorskom prometu
Martina Bradarić
U ovom radu se obrađuje tematika video nadzora pomorskog prometa. Izlažu se različite tehnologije te njihove prednosti i nedostatke koje se također pokušavaju poboljšati kako bi video nadzor u pomorskom prometu mogao biti učinkovitiji. U tome igraju veliku ulogu CCTV sustavi, MACH filteri, model pozadinskog oduzimanja, videonadzor na bovi i zračni nadzor. Rad također doprinosi projektu višegodišnjeg institucijskog financiranja znanstvene djelatnosti (VIF) te na samom kraja ovog...
Višeplatformsko programiranje multimedijalnih sadržaja
Višeplatformsko programiranje multimedijalnih sadržaja
Marinko Birčić
U diplomskom radu opisan je način višeplatformskog programiranja multimedijalnih sadržaja. Programski kôd je pisan u C++ programskom jeziku, a izrađen je u Microfost Visual Studio, s pomoćnom vanjskom bibliotekom SFML. Svrha diplomskog rada je prikazati jedan od načina višeplatformskog programiranja uz korištenje multimedije, kao što su slika i zvuk.
Višeplatformsko programiranje multimedijalnih sadržaja
Višeplatformsko programiranje multimedijalnih sadržaja
Marinko Birčić
U diplomskom radu opisan je način višeplatformskog programiranja multimedijalnih sadržaja. Programski kôd je pisan u C++ programskom jeziku, a izrađen je u Microfost Visual Studio, s pomoćnom vanjskom bibliotekom SFML. Svrha diplomskog rada je prikazati jedan od načina višeplatformskog programiranja uz korištenje multimedije, kao što su slika i zvuk.
Vjetrovi na Jadranu
Vjetrovi na Jadranu
Karlo Repac
Cilj ovog rada bio je analizirati i opisati sve vjetrove koji pušu na Jadranu. Područje istočnog Jadrana vrlo je vjetrovito te uvelike utječe na plovidbu. Neki vjetrovi se pojavljuju češće, neki rjeđe a nisu niti svi jednako opasni te predvidivi. Vjetar nastaje kao posljedica horizontalne razlike atmosferskoga tlaka. Brzina vjetra, a time i njegovo djelovanje na izložene predmete, ovisi o tome koliki je gradijent tlaka. U svrhu ranog reagiranja, vrlo je važno znati karakteristike...
Vodeće svjetske luke
Vodeće svjetske luke
Filip Gulam
Pomorski i riječni promet je od davnina značajni oblik prijevoza ljudi i robe. U današnje suvremeno doba koje je obilježeno razvojem novih tehnologija prijevoza, generalni teret svjetskih luka čini uglavnom industrijska roba koja se prevozi najviše kontejnerima. Osim spomenute industrijske robe, pomorskim i riječnim se putem najviše prevozi tekući i rasuti teret. Kontejnerizacija donosi velike promjene u pomorskom i riječnom prometu, ali i svjetskoj vanjskotrgovinskoj razmjeni....
Vodotijesni normirani zahtjevi i elektronički navigacijski uređaji
Vodotijesni normirani zahtjevi i elektronički navigacijski uređaji
Vilim Benzon
Nepropusne pregrade smatraju se kao pregrade koje sudjeluju u vodonepropusnom pregrađivanju broda. Osnovne se vodonepropusne pregrade postavljaju prema pravilima klasifikacijskih društava, a osiguravaju vodonepropusno pregrađivanje zbog mogućeg naplavljivanja broda u slučaju prodora vode. Elektronička navigacija je znanstvena disciplina koja obuhvaća metode za određivanje pozicije i drugih navigacijskih elemenata korištenjem elektromagnetskih valova koji se registriraju elektronskim...
Vodstvo i poslovanje na primjeru tvrtke Vrlika trade d.o.o.
Vodstvo i poslovanje na primjeru tvrtke Vrlika trade d.o.o.
Anna Maria Žeravica
Tema ovog završnog rada jest Vodstvo i poslovanje na primjeru tvrtke Vrlika trade d.o.o.. Tvrtka surađuje s Jadrolinijom te je njeno poslovanje tim povezano s pomorstvom. U posjedu tvrtke je 16 kamiona koji trajektima Jadrolinije prevoze robu iz Hrvatske do Italije. Za izradu rada proučena je brojna literatura iz područja poslovne organizacije i menadžmenta. Cilj istraživanja jest povezati poslovne procese i vodstvo u poslovanju. A svrha ovog rada je približiti utjecaj strategija...
Vozarine u morskom brodarstvu
Vozarine u morskom brodarstvu
Mia Radonić
Pomorski promet glavni je nositelj i pokretač trgovinske razmjene u svijetu. Odvija se pomorskim prometnim putevima koji spajaju velika industrijska, prometna i trgovačka čvorišta i njihove luke, na kojima se formiraju pomorski robni tokovi. Pritom, intenzitet i količina pomorskih robnih tokova danas su postali mjerilom učinkovitosti i korisnosti prometa, uključenosti u međunarodnu podjelu rada i stupnja gospodarske razvijenosti države. Budući da se najveći dio od ukupnoga...
Vozarine: jučer, danas, sutra
Vozarine: jučer, danas, sutra
Antonia Dračevac
Vozarina je cijena pomorsko prijevozne usluge koja se određuje ugovorom. Prema vrsti vozarina razlikuju se vozarine u slobodnom brodarstvu, vozarine u linijskom brodarstvu, vozarine u tankerskom brodarstvu i vozarine u putničkom brodarstvu. Visina vozarine je pod utjecajem događanja na tržištu koji ovise o teretu koji se prevozi i izražavaju se u formi indeksa za svaki pojedini tržišni segment. Različiti su čimbenici koji utječu na ponudu brodskog prijevoza, odnosno potražnju za...
Vozarinska tržišta
Vozarinska tržišta
Ivana Radnić
Naknada brodaru za učinjenu pomorsko prijevoznu uslugu, cijena koju naručitelj plaća za prijevoz tereta ili korištenje brodskog prostora naziva se vozarina. U pojam vozarina obuhvaćeni su svi izdatci koje brodar ima prema brodu za izvršenje određenog putovanja, uključujući i izvanredne troškove. Ona je najbolji pokazatelj dinamike pomorskog tržišta te se uvijek određuje u vezi sa strukturom pomorskog tržišta. Vozarina u prekomorskom prijevozu predstavlja tržišnu cijenu koju...
Vođenje i upravljanje tvrtkom na primjeru tvrtke "Mass"
Vođenje i upravljanje tvrtkom na primjeru tvrtke "Mass"
Ivana Šundov
Unutar rada proučavat će se unutarnji i vanjski čimbenici koji utječu na oblikovanje organizacije, analizirat će se organizacijska struktura, njezine pozitivne i negativne strane, kao i mogućnosti promjene ili poboljšanja organizacijske strukture s ciljem boljeg poslovanja i veće učinkovitosti poduzeća. Cilj rada je podatke usporedit s poslovanjem tvrtke „Mass“ na temelju teorije o Vođenju i upravljanju organizacijom. Upravo ljudski potencijali predstavljaju ključni faktor za...

Paginacija