Paginacija

Uloga regionalnih koordinacijskih centara u sustavu distribucije i zaštite podataka elektroničkih navigacijskih karata
Uloga regionalnih koordinacijskih centara u sustavu distribucije i zaštite podataka elektroničkih navigacijskih karata
Antonio Begić
Elektronicke navigacijske karte (engl. Electronic nautical Chart – ENC) predstavljaju temelj suvremene pomorske navigacije i postupno zamjenjuju papirnate pomorske karte. Komercijalizacija i široka primjena ENC-a, zahtjeva standardizaciju kvalitete izrade i zaštitu distribucije. U diplomskom radu se analizira uloga Regionalnih koordinacijskih centara elektronickih navigacijskih karata (engl. Regional Electronic Navigational Chart Coordinating Centre – RENC) s posebnim naglaskom na...
Uloga uprave u sustavu upravljanja kvalitetom
Uloga uprave u sustavu upravljanja kvalitetom
Marko Rebac
U ovom radu govori se o pojmu kvalitete i ulozi vodstva u organizacijama. U početku je spomenut općeniti sustav upravljanja te metode koje se koriste za upravljanje kvalitetom. U centru rada je norma ISO 9001:2015, te razlike te norme u odnosu na normu ISO 9001:2008. Također, opisani su lideri bez kojih upravljanje ne bi bilo moguće, njihovi izazovi, uloge i karakteristike. Detaljno su objašnjena načela upravljanja kvalitetom od kojih se ističe uloga vođe odnosno uprave koje je i...
Uloga zapovjednika broda kod ostvarenja osiguranog slučaja
Uloga zapovjednika broda kod ostvarenja osiguranog slučaja
Šime Gustin
Osigurani slučaj je događaj prouzročen osiguranim rizikom i sastoji se od uzroka i posljedice. Osigurana šteta javlja se kao posljedica ostvarenja osiguranog slučaja. Štetne promjene postojećeg stanja mogu biti fizičko uništenje ili pogoršanje stanja osiguranog predmeta i sprječavanje povećanja materijalnog dobra osiguranika, u slučaju osiguranja očekivane dobiti. Za nastanak obveze osiguratelja na isplatu naknade za štetu važni su samo oni uzroci i posljedice koje su...
Uloga zapovjednika broda u sprječavanju onečišćenja mora s brodova
Uloga zapovjednika broda u sprječavanju onečišćenja mora s brodova
Stjepan Vlahov
Posadom i svim drugim osobama na brodu zapovijeda zapovjednik broda kojeg imenuje i razrješava dužnosti brodar ili kompanija. Zapovjednik broda odgovoran je za sigurnost broda i red na brodu te ima javna ovlaštenja. Razvojom pomorske plovidbe uloga zapovjednika postaje sve značajnija, posebno u suvremenom brodarstvu kojem prijete različite opasnosti, a jedno od njih je i onečišćenje morskog okoliša. Budući da onečišćenje morskog okoliša predstavlja ogroman problem današnjice,...
Ultrazvučna kontrola brodskih zavarenih konstrukcija
Ultrazvučna kontrola brodskih zavarenih konstrukcija
Gojko Nizić
U ovome radu smo pojasnili značaj kontrole i ispitivanja zavarenih spojeva u brodogradnji kao sustava osiguranja kvalitete, opisali smo metode kontrole bez razaranja te smo objasnili fiziku ultrazvuka i pojmove i znanja potrebne za razumijevanje praktičnog dijela rada. Cilj ovog rada je prikazati izvještaj ultrazvučnog ispitivanja, opisati relacije vezane uz izvještaj te objasniti princip rukovanja ureĎajima za ultrazvučno ispitivanje, postupke baždarenja te interpretirati mjerenja.
Unos malarije u Hrvatsku pomorskim putem
Unos malarije u Hrvatsku pomorskim putem
Karlo Kos
Malarija se najčešće prenosi ubodom komarca, ali se još može prenijeti i transfuzijom, transplatacijom organa te s majke na dijete. Malarija je opasna i smrtonosna bolest i predstavlja javnozdravstveni problem u nerazvijenim tropskim i sutropskim zemljama. Bolest se u pravilu javlja u tropskim krajevima, uzrokovana je parazitom iz roda plasmodium. Bolest ima simptome slične gripi, a javljaju se tjedan dana nakon uboda komarca/infekcije. Simptomi malarije su vrućica, žutica, povećana...
Uplovljenje broda u luku s u ukrcanim peljarom
Uplovljenje broda u luku s u ukrcanim peljarom
Dominik Ćurković
Uplovljavanje u luku predstavlja kraj plovidbenog puta. Uplovljavanje je zadnji korak u plovidbi broda ali isto tako i jedan od najvećih izazova zapovjedniku, časnicima i posadi broda. Kako bi brod na siguran način mogao uploviti u luku potrebna mu je usluga peljarenja koju obavljaju peljari. Peljari su stručne osobe zaposlene od strane peljarskih organizacija u cilju sigurnosti plovidbe. Svojim iskustvom plovidbe u određenom akvatoriju, poznavanjem lokalnih meteoroloških uvjeta te...
Uporaba bezpilotnih ronilaca u kartiranju morskog okoliša
Uporaba bezpilotnih ronilaca u kartiranju morskog okoliša
Kristina Ivanišević
Više od 98% morskog dna do danas je neistraženo. Napredak tehnologije i podmorske robotike doprinosi smanjenju tog postotka. Suvremene bespilotne podvodne ronilice našle su primjenu u vojne, komercijalne i znanstvene svrhe. U radu se analiziraju vrste daljinski upravljanih i autonomnih podvodnih vozila te mogućnosti njihove primjene u kartiranju morskog okoliša.
Uporaba programa Microsoft Excel na brodu
Uporaba programa Microsoft Excel na brodu
Luka Cvitković
Proračunske tablice su svakidašnjica suvremenog poslovanja pomoću kojih se prate različiti aspekti i stanja unutar istih. Predmet ovoga rada je prikaz primjene računalnog programa Microsoft Excel u pomorstvu. Na brodu, MS Excel se najčešće koristi u dva slučaja: prvi je za izradu brodske dokumentacije, dok je drugi izrada gotovih tablica za brodske proračune. U radu će se razraditi primjeri brodskih dokumenata koji su kreirani u računalnom programu MS Excel, a neki od njih su:...
Upotreba GPS-a u navigaciji
Upotreba GPS-a u navigaciji
Marino Šitin
U radu je razmatrana upotreba GPS-a u navigaciji. Budući da su stari pomorci ploveći oceanima orijentirali se pomoću terestričkih objekata ili pomoću astronomskih objekata kao što su sunce, mjesec i planete razvijanje globalnog pozicijskog sustava im je uvelike olakšalo posao. Tu dolazi do razvijanja Navstar sustava u Sjedinjenim Američkim Državama, te nešto kasnije do ruskog sustava Glonass. Ta se tehnologija prvo razvijala u vojne svrhe, a tek kasnije se mogla koristiti...
Upotreba Nomotovog modela broda drugog reda za automatsku regulaciju kursa
Upotreba Nomotovog modela broda drugog reda za automatsku regulaciju kursa
Marin Laušić
Rad predstavlja analizu stabilnosti sustava automatske regulacije kursa za tzv. Mariner klasu broda. Analiza je izvršena u programskom paketu Matlab/Simulink za Nomotov modela broda prvog i drugog reda. Primjenom Nyquistovog i Bodeovog kriterija stabilnosti regulacijskih sustava s negativnom povratnom vezom u frekvencijskom području utvrđena je apsolutna i relativna stabilnost sustava što predstavlja osnovni preduvjet njegove praktične primjene. Usporedbom dobivenih rezultata Nomotov...
Upotreba indeksa ekološkog vrednovanja za kategoriziranje morskih područja sukladno okvirnoj direktivi o vodama
Upotreba indeksa ekološkog vrednovanja za kategoriziranje morskih područja sukladno okvirnoj direktivi o vodama
Antonio Farkas
Okvirna Direktiva o vodama (ODV) najznačajniji je dio EU legislative o vodi do današnjeg dana, a osmišljena je u svrhu poboljšanja i integriranja način na koji se upravlja vodnim tijelima diljem Europe. Ova direktiva pruža opsežan pregled vodnih ekosustava i upravljanje vodom s krajnjim ciljem postizanja dobrog statusa svih vodnih tijela. Jedna od metodologija procjena stanja nekog vodnog sustava je korištenje indeks ekološkog vrednovanja. Ekološki indeks usklađen je s europskom...

Paginacija