Pages

Terminali za ukrcaj ukapljenog prirodnog plina (LNG)
Terminali za ukrcaj ukapljenog prirodnog plina (LNG)
Ante Žižić
Cilj ovog rada je prikazati značajke ukapljenog prirodnog plina (LNG) kao jednog od najznačajnih izvora energije u budućnosti te njegove distribucije u svijetu. Posebna pozornost u radu je dana ukrcajnim LNG terminalima. Dan je pregled njegovih glavnih komponenti i procesa koje uključuju pripremu prirodnog plina za ukapljivanje, skladištenje u posebno konstruiranim spremnicima i na kraju ukrcaj LNG pomoću morskih terminala na brod za prijevoz LNG-a. Navedene su takoĎer i različite...
Terotehnološki pristup održavanju broda
Terotehnološki pristup održavanju broda
Marina Balić
Izuzetna i sve veća gospodarska važnost održavanja u industriji temeljni je povod istraživanja elemenata organizacijske strukture održavanja strojarske opreme. Povećanje raspoloživosti i pouzdanosti opreme, smanjenje negativnog utjecaja na prirodnu okolinu, te daljnja humanizacija rada i radnih uvjeta, neki su od ciljeva koje ovaj rad ima u vidu. U ovom radu istaknute su prednosti i nedostaci suvremenih strategija održavanja. Boljim razumijevanjem suvremenih strategija održavanja...
Tipovi regatnih plovila
Tipovi regatnih plovila
Josip Kodžoman
Cilj ovog rada bio je opisati osnovne podjele regatnih plovila. U prvom poglavlju rada opisani su osnovni tipovi regata dok su u drugom poglavlju analizirani tipovi regatnih plovila. Dva osnovna tipa regata su navigacijske te regate u zadanom regatnom polju. Navigacijske regate primjerenije su većim flotama rekreativnih jedriličara dok se za vrhunska sportska natjecanja poput olimpijskih igara i svjetskih prvenstava primjenjuju regatna polja tipa privjetrina-zavjetrina. Sustav natjecanja...
Top 10 ekoloških prioriteta za europske luke u 2018.
Top 10 ekoloških prioriteta za europske luke u 2018.
Ana Rogulj
Europske luke prepoznale su važnost brige o ekološkim pitanjima. Naime, utvrđeno je da neodrživo gospodarenje lukom može dugoročno biti vrlo štetno i da može otežati poslovanje same luke. Iz navedenog razloga prepoznato je 10 ekoloških prioriteta za europske luke. Ovi se prioriteti određuju na temelju analize stanja u europskim lukama. Cilj ovog rada je bio prikazati glavne značajke upravljanja okolišem u lukama kroz promjene u 10 ekoloških prioriteta. Kako bi što bolje...
Trajanje osiguranja robe prema institutskim klauzulama
Trajanje osiguranja robe prema institutskim klauzulama
Josipa Tepić
Ugovor o pomorskom osiguranju je ugovor kojim se ugovaratelj osiguranja obvezuje da će osiguratelju platiti premiju osiguranja, a osiguratelj se obvezuje ugovaratelju osiguranja da će osiguraniku, ako nastane događaj koji znači osigurani slučaj, sukladno odredbama ugovora, isplatiti osigurninu. Bitni elementi ugovora o pomorskom osiguranju: osigurani predmet, osigurani rizik, premija osiguranja i osigurnina. Stranke iz ugovora o pomorskom osiguranju su: osiguratelj, ugovaratelj...
Trauma nakon proživljenog agresivnog napada
Trauma nakon proživljenog agresivnog napada
Antonio Milinović
Kroz diplomski rad ukazuje se na moguće probleme koji se javljaju kod traumatičnih iskustava, obrada načina liječenja te samih uzroka nastanka trauma, dubina i utjecaj na čovjeka. Naglasak se naravno stavlja na svijet pomoraca i problem piratstva. Tisuće pomoraca su traumatizirani nasilnim događajima tijekom plovidbe. Prolaskom kroz opasna područja povećava se količina stresa. Cilj rada jest analizirati i proučiti različite reakcije ljudi na agresivne napade. Usko povezano s...
Trendovi na globalnom LNG tržištu i utjecaj na konkurentnost organizacije
Trendovi na globalnom LNG tržištu i utjecaj na konkurentnost organizacije
Antonio Munitić
Svjetsko tržište ukapljenog prirodnog plina (eng. Liquified Natural Gas – LNG) se ubrzano širi, stvara nove trgovačke putove i pokreće projekte u mnogim zemalja. LNG brodovi su primarno sredstvo transporta ukapljenog prirodnog plina. U ovom radu analiziraju se trendovi svjetskog LNG tržišta i globalne LNG flote. Tijekom promatranog razdoblja zabilježen je statistički značajan rast globalne flote i povećanje broja zemalja uvoznica. Političke, ekonomske i ostale prilike iz opće...
Trenutna situacija hrvatske brodogradnje
Trenutna situacija hrvatske brodogradnje
Ana-Maria Burazer
Brodogradnja se danas odnosi na industriju čiji je proizvod brod. Brodograđevni sustav u Hrvatskoj sastoji se od ovih velikih brodogradilišta: „Uljanik“ d.d. Pula, „3. Maj“ d.d. Rijeka, „Viktor Lenac“ d.d. Rijeka, „Brodotrogir“ d.d. Trogir i „Brodosplit“ d.d. Split; desetak srednjih i četrdesetak malih brodogradilišta i remontnih centara. Osim ratnih uvjeta koji su utjecali na smanjenje i izostanak narudžbi, za opstanak hrvatskih brodogradilišta na svjetskome...
Trenutna situacija hrvatskog ribarstva
Trenutna situacija hrvatskog ribarstva
Dijana Ivana Roso
U prvom dijelu rada upoznat ćemo se s povijesti ribarstva, zatim kako i odakle je ribarstvo nastalo u Hrvatskoj. Saznat ćemo puno o povijesti ribarstva na našem području; upoznati narode koji su bili tu i načine njihovog ribarenja te vrste riba i školjki koje su lovili. Prema raspoloživim pokazateljima, udjel cjelokupnog sektora ribarstva u bruto domaćem proizvodu Republike Hrvatske kreće se između 0,2% i 0,7%. Taj podatak zapravo kaže koliko od ukupno proizvedene vrijednosti...
Trenutno stanje luke Rotterdam
Trenutno stanje luke Rotterdam
Zrinka Mustapić
Pomorskim putem roba iz jednog kraja svijeta u jako kratkom vremenu dolazi na drugi i potom do krajnjih korisnika. S rastom interesa za lučke djelatnosti zabilježen je porast konkurentnosti između najvećih svjetskih luka. Tema ovog završnog rada je trenutno stanje luke Rotterdam. Ekonomija grada i dalje je bazirana na pomorstvu. U radu će se obraditi i stanje najvećih svjetskih luka, kao i onih na području Europske Unije. Luka je odlična baza za sve interesne skupine u pomorskom...
Trgovanje kriptovalutama
Trgovanje kriptovalutama
Dragutin Andrić
U ovom radu su obrađene teme povijesti i razvoja novca, teorijski aspekt kriptovaluta, opis kako ide proces trgovanja kriptovalutama na jednoj od burzi, također su navedene razne kriptovalute koje imaju veliku uporabnu vrijednost i koje su prihvaćene od strane korisnika i institucija. Zadnje poglavlje je posvećeno blockchain tehnologiji i njezinim mogućim primjenama u pomorstvu. Zadatak rada je bio objasniti trgovanje kriptovalutama i pokazati kako blockchain tehnologija može...
Tropske ciklone i uragani
Tropske ciklone i uragani
Nedo Selak
Tropski cikloni ili uragani su intenzivni poremećaji u atmosferi s izraženim spiralnim strujanjem zraka. Najintenzivnije prirodne su nepogode na Zemlji. Cilj ovog rada je prikazati sve elemente koji su vezani za tropske ciklone i uragane, za njihov nastanak, kretanje, fizikalnu strukturu, klasifikaciju i terminologiju te procijeniti mogućnosti njihove prognoze i upozorenja stanovništva, a naročito pomoraca.Tropski cikloni su klasificirani u tri glavne skupine temeljene na intezitetu....

Pages