Pages

Trovanje hranom na kruzerima
Trovanje hranom na kruzerima
Joško Radošević
Ovaj rad se bavi trovanjem hranom na kruzerima, simptomima, liječenjem, te o vodi kao izvoru zaraze. U širem smislu, pojam trovanje hranom obuhvaća sva oboljenja koja nastaju zbog uzimanja nezdrave, pokvarene ili otrovne hrane, odnosno hrane koja sadrži štetne klice, bakterije, viruse ili parazite. Trovanje nastupa unutar 1-36 sati nakon konzumacije, a očituje se pojavom simptoma koji traju od 1-7 dana. Više je zajedničkih simptoma želučane viroze i trovanja hranom: grčevi u...
Troškovi iskorištavanja broda
Troškovi iskorištavanja broda
Jozo Stipica
Troškovi kao stavka koji se javljaju u svim gospodarskim aktivnostima (proizvodnji, trgovini, uslugama) predstavlja jako bitan čimbenik pri donošenju odluka u poslovanju tvrtke. Razlog tome jest što bez stvaranja troškova nema stvaranja novih vrijednosti, odnosno ne može se nekome proizvodu podići vrijednost ako prethodno nije obrađen i oplemenjen, a to iziskuje određeni trošak. Efikasniji način za upravljanje tvrtkom provodi se klasifikacijom troškova. Morsko brodarstvo kao...
Troškovi iskorištavanja broda
Troškovi iskorištavanja broda
Nikola Fistonić
U radu su prikazani troškovi iskorištavanja broda. Održavanje nosi troškove poprilično visoke, s obzirom da je brod, kao sredstvo prijevozne djelatnosti, skupa investicija. Brod je uvijek potrebno održavati što zahtjeva određene troškove i ulaganja koji će ga održati u dobrom stanju. Troškovi nisu mali te postoji potreba u budućnosti za smanjenjem troškova iskorištavanja brodova. Ukoliko se brod želi i dalje iskorištavati, a da troškovi ne budu veći od prihoda, o njemu je...
Troškovi kvalitete i njihov utjecaj na poslovanje
Troškovi kvalitete i njihov utjecaj na poslovanje
Zvonimir Jurič
Troškovi kvalitete su dio ukupnih troškova koji nastaju pri osiguravanju zadovoljavajuće kvalitete i zadobivanju povjerenja u nju, a obuhvaćaju i gubitke koji se trpe kada kvaliteta nije postignuta. Pojam troškova kvalitete je složen i integralan, a u okviru tog pojma postoji određena podjela na jednostavnije oblike, koje treba poznavati i ispravno tumačiti. Optimizacija troškova kvalitete je proces uravnoteženja količine utroška resursa koji osiguravaju postizanje razine...
Troškovi u brodarstvu
Troškovi u brodarstvu
Bruno Perković
U ovom radu obrađena je tema troškova u brodarstvu ,posebice morskom brodarstvu. Troškovi su jedna od najbitnijih stavki u brodarstvu te su rezultat prijevozne usluge. Troškovi mogu biti fiksni, varijabilni i marginalni. Troškovi se događaju uslijed korištenja broda, mogu biti troškovi održavanja, troškovi materijala, radne snage, lučki troškovi, amortizacija i mnogi drugi. Cilj ovog rada je dati uvid i pobliže objasniti troškove koji se događaju u brodarstvu.
Tržište brodova za kružna putovanja
Tržište brodova za kružna putovanja
Fani Danilo
Kružna putovanja jedna su od najopularnijih vrsta putovanja, a podrazumijevaju putovanja između više destinacija. U ovom se završnom radu ponajprije prikazuju kružna putovanja kroz povijest, a potom se prikazuje sadašnje tržište brodova za kružna putovanja. Najpoželjnije destinacije prema geografskom položaju su Karibi i Mediteran. Obradom ove teme navedena je konkurencija Republike Hrvatske, te vizija unaprjeđenja i opstajanja na tržištu ovakve vrste turizma.
Tržište male brodogradnje u Hrvatskoj
Tržište male brodogradnje u Hrvatskoj
Ivana Šundov
Brodogradnja je zadržala svoj značaj za ukupnu proizvodnju i izvoz zahvaljujući uspješnom procesu privatizacije i restrukturiranja. Mali brodovi su vrlo raznoliki prema namjeni, obliku trupa, gradivom materijalu, itd. Gradnja malih brodova podliježe propisima koji imaju za cilj ostvariti sigurnost ljudi, materijalnih dobara i okoline povezanih s tim brodom. Mala brodogradnja veoma je specifična industrijska grana. Da bi se proizvela jedna plovna jedinica, potrebno je imati i do deset...
Tržište rabljenih brodova jučer-danas-sutra
Tržište rabljenih brodova jučer-danas-sutra
Ružica Zekić
Tržište rabljenih brodova neraskidivo je povezano sa tržištem novogradnje i tržištem dotrajalih brodova. Cijene vozarina, čelika, željezne rude, BDI-a, nafte, prirodnog plina, žitarica, valuta uz poznavanje svjetskih ekonomskih trendova, politika država, ratova, pomorskih puteva te gospodarskih strategija, samo su dio znanja koje mora posjedovati uspješan brodar. Tržište rabljenih brodova najbrže i najsnažnije utjecano je nabrojanim čimbenicima i kao takvo vjeran je prikaz...
Turbinski porivni sustavi broda
Turbinski porivni sustavi broda
Dino Škalic
Kako bi brod postigao određenu konstantnu brzinu potrebno je ostvariti porivnu silu. Magnituda ove sile koja je ovisna o otporu, postiže se općenito od izvora snage na samom brodu i to unutar sustava koji se naziva propulzijski ili porivni sustav broda. Ovaj sustav se sastoji od propulzijskog stroja, motora ili turbine, osovinskog voda, brodskog vijka i po potrebi reduktora. Iako se zbog ekonomičnosti na većini brodova koriste dizelski motori, svoju primjenu nalaze parne i plinske...
Turistička potražnja hrvatskih gostiju jučer, danas, sutra
Turistička potražnja hrvatskih gostiju jučer, danas, sutra
Frano Jeričević
Turistička potražnja određena je količina roba i usluga koje su turisti u nekom trenutku i pod određenim uvjetima spremni platiti te obuhvaća potrebe, platežne mogućnosti i slobodno vrijeme turista. Hrvatska ima kontinuiranu tradiciju turizma kao gospodarske djelatnosti još od 19. stoljeća pa sve do danas, uz značajan pad u ratnom razdoblju (1991. – 1995. godine), te je turizam jedna od najjačih gospodarskih grana s tendencijom rasta i strateška grana razvoja gospodarstva....
Turistički prihodi u funkciji razvoja Republike Hrvatske
Turistički prihodi u funkciji razvoja Republike Hrvatske
Ena Vojković
U ovom završnom radu riječ je o važnosti turizma za cjelokupno hrvatsko gospodarstvo i njegovim ekonomskim učincima. Za Hrvatsku kao zemlju u kojoj je turizam od posebne važnosti za stanje i razvitak njenog cjelokupnog gospodarstva, činjenice i podaci o ukupnim gospodarskim učincima turizma imaju, odnosno trebali bi imati posebnu važnost i vrijednost. Doprinos turizma gospodarskom razvitku ogleda se ponajprije njegovim utjecajem na porast nacionalnog dohotka, porast investicija,...
Turizam u fokusu gospodarskoga razvoja
Turizam u fokusu gospodarskoga razvoja
Katarina Šćurla
Turizam se u svojoj suvremenoj fazi nametnuo kao jedna od najprepoznatljivijih društvenih i ekonomskih grana. Sama slojevitost turizma omogućuje da se učinci ove grane prožimaju u svim segmentima gospodarstva. Zemlje koje imaju sve predispozicije za bavljenje turizmom, a još uvijek prolaze kroz proces razvoja, upravo u turizmu vide zamašnjak oporavka i rasta gospodarstva. Prihodi od turizma, otvaranje novih radnih mjesta, prosperitet lokalne zajednice i lokalnog gospodarstva, utjecaj...

Pages