Paginacija

Sklop za mjerenje razine osvijetljenosti
Sklop za mjerenje razine osvijetljenosti
Branko Kunac
U radu je opisan sklop za mjerenje razine osvijetljenosti. Razina osvijetljenosti se mjeri pomoću fotodiode koja generira struju jakosti razmjerne razini svijetlosti koja se mjeri u luksima. Fotodioda mjeri osvjetljenje, pretvara ga u električni naponski signal reda veličine mV. Fotodioda se spaja na operacijsko pojačalo gdje se signal pojačava na vrijednosti koje su pogodne za obradu u mikrokontroleru. Izlaz operacijskog pojačala je spojen na A/D pretvarač koji pretvara signal u...
Sklop za mjerenje udaljenosti
Sklop za mjerenje udaljenosti
Marin Samardžić
U ovom radu obrađena je tema sklopovi za mjerenje udaljenosti. Napravljen je kratak uvod u metode mjerenja udaljenosti. Opisan je princip rada i građa laserskog, radarskog i ultrazvučnog sklopa za mjerenje udaljenosti kao i ultrazvučnog sklopa za mjerenje razine. Navedene su značajke i načini na koje dobivamo informacije o udaljenosti u pojedinom sklopu. Svaki prikazan sklop mjeri udaljenost na drugačiji način, ima određene prednosti i nedostatke pa je prilikom odabira mjernog...
Sklop za mjerenje vlažnosti zraka
Sklop za mjerenje vlažnosti zraka
Nediljko Šipić
U svakodnevnom životu najčešći izraz koji se koristi za izražavanje količine vodene pare u zraku je vlažnost zraka , to je zapravo relativna vlažnost zraka. Higrometrija, je mjerenje apsolutne ili relativne vlažnosti (tj. udjela vodene pare) u nekoj tvari, najčešće u plinovima, a osobito u zraku. Primjenjuje se u meteorologiji, pri planiranju zagrijavanja, ventiliranja i klimatiziranja zatvorenih prostora, posebnu važnost ima primjena u pomorstvu. Cilj ovog rada je...
Sklop za regulaciju brzine električnog podizača brodskog sidra
Sklop za regulaciju brzine električnog podizača brodskog sidra
Marin Vrdoljak
Električni podizač brodskog sidra je uređaj kojim se podiže ili spušta sidro. On je dio sidrenog uređaja koji se sastoji od sidra, sidrenog lanca, sidrenog zapora te sidrenog vitla. Prilikom spuštanja ili podizanja sidra nastaju različita opterećenja te se javlja potreba za regulacijom brzine samog električnog vitla. Regulacijom brzine vrtnje električnog podizača sidra se omogućava ostvarivanje potrebne efikasnosti samog procesa podizanja ili spuštanja sidra te sprječavanje...
Slaganje i planiranje ukrcaja na Ro-Ro brodovima
Slaganje i planiranje ukrcaja na Ro-Ro brodovima
Marija Grgičević
RO-RO je brod posebno konstruiran kako bi se teret mogao voziti ili vući izravno na i izvan broda pomoću brodskih ili kopnenih rampi. RO-RO brodovi su dizajnirani za prijevoz tereta kao što su automobili, prikolice, kamioni, željeznička vozila, koji su dovezeni i odvezeni s broda na vlastitim kotačima ili uporabom platformskog vozila. Brojne su prednosti RO-RO brodova, a neke od njih su brzina, dobra integracija s ostalim vrstama transporta, visoka produktivnosti, te je najsigurniji i...
Smjernice za očuvanje okoliša u lukama
Smjernice za očuvanje okoliša u lukama
Dea Brajević
Pojam zaštite i očuvanja okoliša je česta tema mnogih rasprava. U ovom radu je istaknuto značenje očuvanja okoliša u lukama te promjene koje nastaju kao posljedica ne pridržavanja normi i pravila. Nedvojbeno je za naglasiti da ukoliko se luke žele uspješno razvijati, trebaju težiti promociji zaštite okoliša. Strategija razvoja definirana je kroz viziju, ciljeve i mjere razvoja, a geografski položaj, veličina i kapacitet temelji su uspješnog i kvalitetnog razvoja. Svaka luka...
Spašavanje i zaštita morskog okoliša
Spašavanje i zaštita morskog okoliša
Ivan Carević
Ovaj se diplomski rad sastoji od četiri dijela. U uvodnom naveden je značaj spašavanja i zaštite morskog okoliša. Drugi dio donosi niz najznačajnijih međunarodno pravnih instrumenata donešenih s ciljem spašavanja i zaštite morskog okoliša, sukladno kojima su donešene i nacionalne regulative Republike Hrvatske. U trećem obrađeni su izvori onečišćenja. Četvrti dio govori o sustavu reakcije, te mjerama pripravnosti za spašavanje i zaštitu morskog okoliša.
Spašavanje ljudskih života na moru
Spašavanje ljudskih života na moru
Ivan Bratić
Zaštita ljudskih života na moru najvažniji je cilj pomorskog upravnog prava. Pod pojmom spašavanja, osim ljudskih života može se spašavati i imovina ali ništa nije toliko važno kao spašavanje ljudskih života. Zbog toga su s vremenom usvojena različita pravila i načini na koje bi se trebao spašavati ljudski život na moru a na međunarodnom planu usvojene su različite konvencije s kojima se postiže zaštita ljudi na moru: SOLAS konvencija, Konvencija o traganju i spašavanju i...
Spašavanje nastradalih na brodovima duge plovidbe
Spašavanje nastradalih na brodovima duge plovidbe
Goran Tedling
Unatoč modernim tehnologijama, porast pomorskog prometa doveo je i do porasta pomorskih nesreća. S obzirom da je potpuno sprječavanje istih teško izvedivo, naglasak se stavlja na proces spašavanja u slučaju nesreće. Cilj ovog rada je prikazati kratki povijesni i zakonski pregled pomorske sigurnosti, obraditi metode spašavanja, opremu za i pri spašavanju te se osvrnuti na tri pomorske nesreće brodova različitog tipa duge plovidbe te tijek misija spašavanja na istima.
Specifičnost izračuna plaća pomoraca
Specifičnost izračuna plaća pomoraca
Barbara Šušnjara
Predmet ovog rada je definirati pojam plaće i dohotka, te uz pomoć zakona Republike Hrvatske, precizirati prava i obveze koje imaju hrvatski pomorci. Svrha ovog rada je detaljno proučiti načine i odluke isplate plaća pomorcima. Ključno je sve navedeno pokazati na konkretnom primjeru kako bi se uočila razlika plaće pomorca koji prima preko hrvatske i strane kompanije. Potrebno je definirati postotke za obračun mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, potom odrediti stope i granice...
Specifičnosti internih mehanizama korporativnog upravljanja u pomorskim organizacijama
Specifičnosti internih mehanizama korporativnog upravljanja u pomorskim organizacijama
Antonia Jurat
U ovom radu obradit će se pojam korporativne organizacije i primjene internih mehanizama korporativnog upravljanja. Nakon definiranja osnovnih pojmova i nabrajanja internih mehanizama, prikazat će se primjena na primjeru pomorske organizacije Jadroplov d.d. Također, objasnit će se važnost analiza financijskog izvještaja, kao i sam pojam financijskog izvještavanja. Na temelju proučenog procjeniti će se ocjena uspješnosti same pomorske organizacije. Glavni cilj ovog rada je...
Specifičnosti pomorskog turizma
Specifičnosti pomorskog turizma
Tina Sule
Cilj ovoga završnog rada jest provesti čitatelja kroz vrste turizma, s naglaskom na pomorski turizam i njegove specifičnosti. To je zasebna vrsta turizma koja pod sobom ima različite grane, kao što je, na primjer, nautički turizam. Svaka od tih grana turizma daje određeni zamah ka razvoju turizma. Pokazuju se određeni dijelovi pomorskoga sustava, zajedno sa svojim prednostima i manama. Pokušava se ukazati na problem globalizacije pomorskog turizma u Hrvatskoj te kako taj problem...

Paginacija