Pages

Vremenska analiza i prognoza za pomorce
Vremenska analiza i prognoza za pomorce
Bože Madunić
Vremenska analiza i prognoza temelji se uglavnom na sinoptičkoj metodi, koja analizira atmosfersko kruženje, zračne mase i atmosferske fronte te ciklone, anticiklone i gibanja zraka i oluje. Pomorska meteorologija vrlo je značajan faktor za plovidbu kako u domaćim, tako i u međunarodnim vodama, a redovito prati i izvješćuje pomorce o stanju na moru. Uragani kao najveće vremenske nepogode koje mogu pogoditi pomorce vrlo su opasni za plovidbu, a iako ih nema u Jadranskom moru, svaki...
Vrste akumulatora koje se koriste na brodicama
Vrste akumulatora koje se koriste na brodicama
Ante Matičev
Temelj svakoga pouzdanog sustava napajanja na brodovima je pravilno ugrađen, kvalitetan akumulator. Akumulator je naprava u kojoj se električna energija pretvara u kemijsku energiju prilikom punjenja i ostaje u akumulatoru, te se prilikom pražnjenja ponovno pretvara u električnu. Vrlo je važno pravilno održavati, puniti i skladištiti brodske akumulatore da bi im se omogučila maksimalna iskoristivost te izbjegle eksplozije i neprilike.
Vrste i obilježja kormila
Vrste i obilježja kormila
Joško Goreta
Kormilo je uređaj za upravljanje na trgovačkim i drugim brodovima. Glavni zadatak kormila je održavanje kursa broda i manevriranje. U iznimnim slučajevima kormilo se može koristiti za zaustavljanje u nuždi i stabilizaciju broda uslijed valjanja. Nadalje kormilo utječe na učinkovitost i iskoristivost vijka te na ukupan otpor broda. Stoga se može kazati da je brodsko kormilo važno za sigurnu plovidbu te za učinkovit transport. Obilježja kormila ovise o hidro dinamičkim svojstvima...
Vrste i organizacija jedriličarskih natjecanja
Vrste i organizacija jedriličarskih natjecanja
Nives Grčić
U ovom radu opisuju se vrste i organizacija jedriličarskih natjecanja. Ljudska želja i potreba za napredovanjem stvorila je svijet u kojem se sport ne gleda samo kao nešto opuštajuće, pa tako netko u jedrenju vidi ekstremni sport u kojem se testira vlastita izdržljivost. Organizacija jedriličarskih natjecanja je kompleksan proces koji zahtjeva veliki broj ljudi, truda te bogato iskustvo organizatora. Svjetska jedriličarska organizacija zadužena je za promociju jedrenja i...
Vrste i tehnologije u intermodalnom prijevozu
Vrste i tehnologije u intermodalnom prijevozu
Mario Petković
Unatoč mišljenju da je proizvod novijeg vremena, intermodalni transportni sustav poznat je jako dugo. U Europi se intermodalni transport počinje u komercijalne svrhe koristiti od 1960. godine. Glavni uzroci razvoja tog sustava bila je potreba za uklanjanjem nedostataka željezničkog prometa poput nemogućnosti otpreme od „vrata do vrata“, spajanje prednosti različitih modova prijevoza u svrhu optimalizacije transporta, zaštita okoliša, rasterećenje cestovnih prometnica i...
Vrste i značajke brodova za prijevoz ukapljenih plinova
Vrste i značajke brodova za prijevoz ukapljenih plinova
Grgo Jeramaz
U radu se analiziraju vrste i značajke brodova za prijevoz ukapljenih plinova. Konstrukcijske značajke tih brodova ovise o fizikalnim karakteristikama plinova koji će se prevoziti brodovima. Zato se posebno analiziraju fizikalna svojstva i značajke ukapljenih plinova. Težište rada je na brodovima za prijevoz ukapljenog prirodnog plina. Posebno se analiziraju konstrukcijske značajke samonosivih sustava tereta i membranskih sustava tereta.
Vrste jedara
Vrste jedara
Ivan Babić
Jedro, tkanina posebnog oblika razapeta uz jarbol sa svrhom da porine brod naprijed uz pomoć vjetra. Još od davnih vremena zabilježena je upotreba jedra u svrhe istraživanja novih pomorskih putova te prijevoza ljudi i robe. Mijenjao se njegov oblik, veličina pa i sami broj jedara na jedrilici. Isprva se izrađivalo od prirodnijih materijala, dok danas prevladavaju snažniji, čvršći materijali koji su otporniji na atmosferske utjecaje. Paralelno sa razvojem jedra razvijala se i oprema...
Vrste lijekova u brodskoj ljekarni na brodovima duge plovidbe i njihova primjena
Vrste lijekova u brodskoj ljekarni na brodovima duge plovidbe i njihova primjena
Nikola Pavlovski
Cilj rada je istražiti uvjete koje mora zadovoljiti brod, oprema i uređaji, radi pružanja odgovarajuće medicinske skrbi članovima posade, te opremu i obavezni sadržaj brodske ljekarne kao i očevidnike o sadržaju brodske ljekarne i način njihovog vođenja. Upravljanje brodskom ljekarnom propisano je zakonskim aktima od strane ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka koje su predvođene međunarodnim konvencijama kao što su Međunarodna pomorska organizacija, Svjetska...
WGS 84
WGS 84
Stjepan Bajkuša
WGS 84 je geodetski referentni sustav koji je u uporabi od 1984. godine. U početku je korišten za vojsku, a nakon kratkog vremena je pušten u komercijalne svrhe. Razlog tome je to što se pokazao kao odličan globalni geodetski referntni sustav koji definira Zemlje u cijelosti. Sustav je nekoliko puta dorađivan kako bi se što bolje poboljšala preciznost njegovog prikaza. Za precizan prikaz WGS 84 zahtjeva potreban globalni okvir bez izobličenja. Za pomorce je bitan, jer služi za...
Zahtjev za stabilnost mega putničkih brodova za kružna putovanja
Zahtjev za stabilnost mega putničkih brodova za kružna putovanja
Denis Matijević
Posljednjih godina kruţna putovanja u svijetu pokazuju rastući trend pa su porasla i ulaganja u izgradnju nove generacije mega putničkih brodova – kruzera. Izraz „mega putnički brod“ se koristi za brodove duţe od 250 m i kapacitete veće od 2400 putnika. Kako se danas grade sve veći i moderniji kruzeri, nameću se pitanja o stabilnosti ovako velikih brodova i sigurnosti putnika. U ovom su radu teoretski prikazani osnovni pojmovi bitni za stabilnost brodova, zahtjevi i kriteriji...
Zahtjevi sustava sigurnosti i sustava kvalitete
Zahtjevi sustava sigurnosti i sustava kvalitete
Špiro Rakuljić
U ovom radu će biti riječ o zahtjevima sustava sigurnosti i kvalitete. Prikazuje se koliko je implementiran sustav kvalitete u brodarstvu kroz uvoĎenje ISO sustava. Sustav upravljanja kvalitetom je dio sustava usmjeren na postizanje planiranih ciljeva. Ciljevi uvijek definiraju politiku kvalitete. Sustav upravljanja sigurnošću ima zahtjeve koji su skraćeni i prilagoĎeni s obzirom na područje plovidbe i veličinu brodova. Jačanje pomorskih znanja i kulture i razvoj znanstvene...
Zahtjevi vezani uz elektrotehničke uređaje i sustave pri periodičnim pregledima brodova
Zahtjevi vezani uz elektrotehničke uređaje i sustave pri periodičnim pregledima brodova
Luka Pletikosić
Obavljanjem tehničkog nadzora utvrđuje se udovoljava li brod odgovarajućim zahtjevima pravila za određenu namjenu i područje plovidbe. Djelatnosti i zahtjevi u svezi tehničkog nadzora potanko su navedeni u pojedinim dijelovima pravila. Brodogradilišta, proizvođači, brodari, itd., obvezni su inspektorima omogućiti pristup i osigurati potrebne uvjete za obavljanje tehničkog nadzora. Pravila se sastoje od općih zahtjeva, temeljnih zahtjeva i dodatnih statutarnih zahtjeva. Cilj ovog...

Pages