Pages

Značenje luka u pomorstvu
Značenje luka u pomorstvu
Marija Vlasteličić
Luke su područja koja predstavljaju sučelje između mora i kopna, pa je zbog toga rad započet sa pojmovnim objašnjenjima pomorstva, luka i lučkog sustava. Obrađeni su pojmovi lučka infrastruktura i suprastruktura sa pripadajućim lučko pomorskim objektima, te na kraju tehnička opremljenost pomorskih luka u smislu uređaja koji se koriste u suvremenim lukama. U drugom dijelu rada napravljena je podjela pomorskih luka, te objašnjeno njihovo značenje i uloga. Morske luke su...
Značenje pružanja prve pomoći i mjere osobne sigurnosti
Značenje pružanja prve pomoći i mjere osobne sigurnosti
Matej Puljak
Cilj ovog završnog rada bio je istražiti značenje pružanja medicinske prve pomoći i značenje provođenja mjera osobne sigurnosti. U radu su objašnjeni temeljni principi pružanja prve pomoći uključujući zlatna pravila pružanja iste te postupke pružanja prve pomoći u situacijama prometnih nesreća i nesreća na brodu. Također, naglašene su mjere osobne sigurnosti u slučajevima izloženosti krvlju prenosivim bolestima i opće mjere osobne sigurnosti na brodu. U zaključku rada...
Čimbenici rizika kod pomoraca glede bolesti i nesreća
Čimbenici rizika kod pomoraca glede bolesti i nesreća
Jurica Damjanović
Među čimbenicima rizika koji utječu na pojavu bolesti ili nesreća na brodu jesu ljudska pogreška, umor te podložnost. Ljudska pogreška česti je uzrok pomorskih nesreća, a uglavnom je uzrok tih nesreća lančana ljudska pogreška. Umor također uzrokuje pogrešnu prosudbu u upravljanju i obavljanju određenih radnji na brodu, a djeluje i na zdravlje pomoraca te na njegov socijalni aspekt. Podložnost dovodi do nedostatka motivacije, discipline i koncentracije. U slučaju kada dođe...
Čimbenici utjecaja i uzroci promjene ponude i potražnje pomorskih prijevoza
Čimbenici utjecaja i uzroci promjene ponude i potražnje pomorskih prijevoza
Ivan Martić
Pomorski promet glavni je nositelj i pokretač trgovinske razmjene u svijetu te njegovo tržište ima međunarodni karakter. Na tržištima morskog brodarstva potražnju generira svjetska robna razmjena morem, dok ponuda ovisi o ukupnoj količini raspoloživih brodskih kapaciteta Veličine ponude i potražnje temeljni su elementi na tržištu morskog brodarstva.. Osnovni pokazatelji pozitivnih ili negativnih kretanja na pomorskom tržištu jest visina vozarine. Na poslovanje morskih brodara...
Članovi posade i njihove uloge na regatnoj jedrilici duljine 40 stopa
Članovi posade i njihove uloge na regatnoj jedrilici duljine 40 stopa
Hrvoje Nezmeškal
Cilj ovog rada bio je navesti članove posade i objasniti njihove uloge na regatnoj jedrilici duljine 40 stopa. U prvom dijelu rada analizirani su tipovi regatnih polja, prividni vjetar i načini jedrenja u različitim smjerovima puhanja vjetra, dok su u drugom opisani članovi posade, njihove uloge i izvođenje manevara u regatnim poljima. Regate dijelimo na privjetrina – zavjetrina i navigacijske regate. Osnovni sastav regatne posade čine bowman, pitman, trimer genove i spinakera,...
Štetni događaji na brodu u svezi s zagađenjem mora
Štetni događaji na brodu u svezi s zagađenjem mora
Romano Peršić
Pomorski transport se smatra sigurnim, ekonomičnim i ekološki prihvatljivim oblikom komercijalnog transporta, pa se zbog toga oko 90% svjetske trgovine ostvaruje morskih putem. Tijekom prošlog desetljeća, brodska industrija je implementirala niz mjera koje imaju za cilj poboljšanje sigurnosti pomorskog prijevoza. Unatoč tome, brodske nesreće, a osobito sudari, su i dalje veliki problem. Najvidljivije i najpoznatije je zasigurno onečišćenje mora uzrokovano izlijevanjem nafte uslijed...
Štetno djelovanje broda  na morski okoliš
Štetno djelovanje broda na morski okoliš
Nikola Zlokić
Pod pojmom štetno djelovanje broda na morski okoliš se podrazumijeva onečišćenja u smislu bilo kojih oblika ljudskih aktivnosti koje mogu izazvati nepopravljive promjene i štetu na prirodnom okolišu, predstavljaju jedan od značajnijih problema današnjice. Čovjekovo izravno ili neizravno unošenje tvari ili energije u morski okoliš koje rezultira različitim posljedicama, kao što su šteta živim bogatstvima i životu u moru, ugrožavanje ljudskog zdravlja i ometanje pomorskih...
Štetno djelovanje broda na morski okoliš
Štetno djelovanje broda na morski okoliš
Teo Galić
Predmet ovog rada jest analiza štetnog djelovanja broda i brodskog prijevoza na morski okoliš pri čemu je naglasak stavljen na različite tipove onečišćenja, kao i načine rješavanja njihovog štetnog utjecaja. Glavni tipovi onečišćenja morskog okoliša s brodova su zagađenje uljem, antivegetativni premazi, smeće, otpadne i balastne vode, te emisija štetnih plinova. U svrhu prevencije i sprječavanja daljnjeg zagađenja morskog okoliša, kao i promjena i uništenja morskog...
Životni ciklus broda s pogleda terotehnologije
Životni ciklus broda s pogleda terotehnologije
Luka Perić
Predmet je završnog rada životni ciklus broda s pogleda terotehnologije. Cilj je završnog rada analizirati životni ciklus broda, odnosno tri faze u životnom ciklusu broda kao poslovnog sustava s pogleda terotehnologije. Terotehnologija je multidisciplinarni pristup koji uključuje korištenje svih potrebnih tehnika kojima se osigurava da korisnik broda smanji ukupne troškove tijekom cijelog životnog vijeka broda te da poveća prihode koji nastaju eksploatacijom broda. Životni ciklus...
Životni ciklus informacijskog sustava u pomorskoj tvrtki
Životni ciklus informacijskog sustava u pomorskoj tvrtki
Ivona Borković
Informacijskisu sustavi sastavni dio svakog ciljno orijentiranog sustava dok je osnovna funkcija svakog informacijskog sustava permanentna opskrba potrebnim informacijama svih razina upravljanja i odlučivanja u danom tehnološkom odnosno organizacijskom obliku. Tvrtka Jadroplov je zbog obujma i složenosti posla te u vidu daljnjeg unaprijeđenja i razvoja poslovanja na svim područjima razvila informacijski sustav koji ne samo da se koristi na svim razinama poslovanja već služi i kao alat...

Pages