Pages

Vodstvo i poslovanje na primjeru tvrtke Vrlika trade d.o.o.
Vodstvo i poslovanje na primjeru tvrtke Vrlika trade d.o.o.
Anna Maria Žeravica
Tema ovog završnog rada jest Vodstvo i poslovanje na primjeru tvrtke Vrlika trade d.o.o.. Tvrtka surađuje s Jadrolinijom te je njeno poslovanje tim povezano s pomorstvom. U posjedu tvrtke je 16 kamiona koji trajektima Jadrolinije prevoze robu iz Hrvatske do Italije. Za izradu rada proučena je brojna literatura iz područja poslovne organizacije i menadžmenta. Cilj istraživanja jest povezati poslovne procese i vodstvo u poslovanju. A svrha ovog rada je približiti utjecaj strategija...
Vozarine u morskom brodarstvu
Vozarine u morskom brodarstvu
Mia Radonić
Pomorski promet glavni je nositelj i pokretač trgovinske razmjene u svijetu. Odvija se pomorskim prometnim putevima koji spajaju velika industrijska, prometna i trgovačka čvorišta i njihove luke, na kojima se formiraju pomorski robni tokovi. Pritom, intenzitet i količina pomorskih robnih tokova danas su postali mjerilom učinkovitosti i korisnosti prometa, uključenosti u međunarodnu podjelu rada i stupnja gospodarske razvijenosti države. Budući da se najveći dio od ukupnoga...
Vozarine: jučer, danas, sutra
Vozarine: jučer, danas, sutra
Antonia Dračevac
Vozarina je cijena pomorsko prijevozne usluge koja se određuje ugovorom. Prema vrsti vozarina razlikuju se vozarine u slobodnom brodarstvu, vozarine u linijskom brodarstvu, vozarine u tankerskom brodarstvu i vozarine u putničkom brodarstvu. Visina vozarine je pod utjecajem događanja na tržištu koji ovise o teretu koji se prevozi i izražavaju se u formi indeksa za svaki pojedini tržišni segment. Različiti su čimbenici koji utječu na ponudu brodskog prijevoza, odnosno potražnju za...
Vozarinska tržišta
Vozarinska tržišta
Ivana Radnić
Naknada brodaru za učinjenu pomorsko prijevoznu uslugu, cijena koju naručitelj plaća za prijevoz tereta ili korištenje brodskog prostora naziva se vozarina. U pojam vozarina obuhvaćeni su svi izdatci koje brodar ima prema brodu za izvršenje određenog putovanja, uključujući i izvanredne troškove. Ona je najbolji pokazatelj dinamike pomorskog tržišta te se uvijek određuje u vezi sa strukturom pomorskog tržišta. Vozarina u prekomorskom prijevozu predstavlja tržišnu cijenu koju...
Vođenje i upravljanje tvrtkom na primjeru tvrtke "Mass"
Vođenje i upravljanje tvrtkom na primjeru tvrtke "Mass"
Ivana Šundov
Unutar rada proučavat će se unutarnji i vanjski čimbenici koji utječu na oblikovanje organizacije, analizirat će se organizacijska struktura, njezine pozitivne i negativne strane, kao i mogućnosti promjene ili poboljšanja organizacijske strukture s ciljem boljeg poslovanja i veće učinkovitosti poduzeća. Cilj rada je podatke usporedit s poslovanjem tvrtke „Mass“ na temelju teorije o Vođenju i upravljanju organizacijom. Upravo ljudski potencijali predstavljaju ključni faktor za...
Vremenska analiza i prognoza za pomorce
Vremenska analiza i prognoza za pomorce
Bože Madunić
Vremenska analiza i prognoza temelji se uglavnom na sinoptičkoj metodi, koja analizira atmosfersko kruženje, zračne mase i atmosferske fronte te ciklone, anticiklone i gibanja zraka i oluje. Pomorska meteorologija vrlo je značajan faktor za plovidbu kako u domaćim, tako i u međunarodnim vodama, a redovito prati i izvješćuje pomorce o stanju na moru. Uragani kao najveće vremenske nepogode koje mogu pogoditi pomorce vrlo su opasni za plovidbu, a iako ih nema u Jadranskom moru, svaki...
Vrste akumulatora koje se koriste na brodicama
Vrste akumulatora koje se koriste na brodicama
Ante Matičev
Temelj svakoga pouzdanog sustava napajanja na brodovima je pravilno ugrađen, kvalitetan akumulator. Akumulator je naprava u kojoj se električna energija pretvara u kemijsku energiju prilikom punjenja i ostaje u akumulatoru, te se prilikom pražnjenja ponovno pretvara u električnu. Vrlo je važno pravilno održavati, puniti i skladištiti brodske akumulatore da bi im se omogučila maksimalna iskoristivost te izbjegle eksplozije i neprilike.
Vrste i obilježja kormila
Vrste i obilježja kormila
Joško Goreta
Kormilo je uređaj za upravljanje na trgovačkim i drugim brodovima. Glavni zadatak kormila je održavanje kursa broda i manevriranje. U iznimnim slučajevima kormilo se može koristiti za zaustavljanje u nuždi i stabilizaciju broda uslijed valjanja. Nadalje kormilo utječe na učinkovitost i iskoristivost vijka te na ukupan otpor broda. Stoga se može kazati da je brodsko kormilo važno za sigurnu plovidbu te za učinkovit transport. Obilježja kormila ovise o hidro dinamičkim svojstvima...
Vrste i organizacija jedriličarskih natjecanja
Vrste i organizacija jedriličarskih natjecanja
Nives Grčić
U ovom radu opisuju se vrste i organizacija jedriličarskih natjecanja. Ljudska želja i potreba za napredovanjem stvorila je svijet u kojem se sport ne gleda samo kao nešto opuštajuće, pa tako netko u jedrenju vidi ekstremni sport u kojem se testira vlastita izdržljivost. Organizacija jedriličarskih natjecanja je kompleksan proces koji zahtjeva veliki broj ljudi, truda te bogato iskustvo organizatora. Svjetska jedriličarska organizacija zadužena je za promociju jedrenja i...
Vrste i tehnologije u intermodalnom prijevozu
Vrste i tehnologije u intermodalnom prijevozu
Mario Petković
Unatoč mišljenju da je proizvod novijeg vremena, intermodalni transportni sustav poznat je jako dugo. U Europi se intermodalni transport počinje u komercijalne svrhe koristiti od 1960. godine. Glavni uzroci razvoja tog sustava bila je potreba za uklanjanjem nedostataka željezničkog prometa poput nemogućnosti otpreme od „vrata do vrata“, spajanje prednosti različitih modova prijevoza u svrhu optimalizacije transporta, zaštita okoliša, rasterećenje cestovnih prometnica i...
Vrste i značajke brodova za prijevoz ukapljenih plinova
Vrste i značajke brodova za prijevoz ukapljenih plinova
Grgo Jeramaz
U radu se analiziraju vrste i značajke brodova za prijevoz ukapljenih plinova. Konstrukcijske značajke tih brodova ovise o fizikalnim karakteristikama plinova koji će se prevoziti brodovima. Zato se posebno analiziraju fizikalna svojstva i značajke ukapljenih plinova. Težište rada je na brodovima za prijevoz ukapljenog prirodnog plina. Posebno se analiziraju konstrukcijske značajke samonosivih sustava tereta i membranskih sustava tereta.
Vrste jedara
Vrste jedara
Ivan Babić
Jedro, tkanina posebnog oblika razapeta uz jarbol sa svrhom da porine brod naprijed uz pomoć vjetra. Još od davnih vremena zabilježena je upotreba jedra u svrhe istraživanja novih pomorskih putova te prijevoza ljudi i robe. Mijenjao se njegov oblik, veličina pa i sami broj jedara na jedrilici. Isprva se izrađivalo od prirodnijih materijala, dok danas prevladavaju snažniji, čvršći materijali koji su otporniji na atmosferske utjecaje. Paralelno sa razvojem jedra razvijala se i oprema...

Pages