Pages

Važnost ažuriranja pomorskih karata
Važnost ažuriranja pomorskih karata
Ante Gale
Određivanje položaja broda na moru uvijek je bilo jedno od najzahtjevnijih radnji i po znanju i po tehnici koja se pri tom primjenjivala, a sve to ne bi bilo moguće bez pomorske navigacijske karte. Tijekom vremena od trenutka izdanja karte dolazi do promjena na morskom dnu, pa se te promijene moraju unositi na kartu u svrhu sigurnosti plovidbe taj proces se naziva ažuriranje pomorske karte. Ispravke izdaje državni hidrografski institut putem Oglasa za pomorce. U današnjem suvremenom...
Važnost kvalitetnog pristupa selekcijskom procesu u pomorskim organizacijama
Važnost kvalitetnog pristupa selekcijskom procesu u pomorskim organizacijama
Kristijan Žunić
Cilj diplomskog rada je bio objasniti važnost kvalitetnog pristupa selekcijskom procesu u pomorskim organizacijama. U radu je objašnjen pojam menadžmenta ljudskih potencijala, filozofiju menadžmenta koja ljude vidi kao kao najvažniji resurs i razvojni potencijal i posebnu poslovnu aktivnost i funkciju unutar organizacije. Opisana je selekcija ljudskih potencijala kroz procese regrutiranja, obuke i razvoja, procjene performanci ljudskih potencijala i upravljanja talentima. U analizi...
Važnost menadžmenta u brodarstvu
Važnost menadžmenta u brodarstvu
Ivana Begonja
Govoreći o menadžmentu i njegovu značenju najčešće se smatra da se menadžment određuje kao proces rada s drugima i pomoću drugih na ostvarenju organizacijskih ciljeva u promjenjivoj okolini uz učinkovitu uporabu ograničenih resursa. Kao što nema menadžmenta bez menadžera, tako nema ni uspješnog menadžmenta bez kreativnih, sposobnih i talentiranih menadžera. Samo oni menadžeri koji imaju izraženu osobenost i inovatorske sposobnosti mogu zadovoljiti izazove okoline koji ih...
Važnost očuvanja samopoštovanja na poslu
Važnost očuvanja samopoštovanja na poslu
Marko Vuletić
Osobe sa visokim stupnjem samopoštovanja sposobne su izgraditi vlastiti život baš onako kako žele i zadovoljne su u vlastitoj koži. Kad se suočavaju s problemima, čine to mirno i stabilno znajući da su kompetentni za zadatke s kojima se svaki dan suočavaju. Takve osobe nisu sebične i spremne su pomoći drugim ljudima te je upravo to jedan od segmenata zašto su uspješniji od ljudi sa niskim samopoštovanjem na svim područjima života. Cilj ovog rada je pružiti viziju kako...
Važnost potpunog upravljanja kvalitetom u pomorskim organizacijama
Važnost potpunog upravljanja kvalitetom u pomorskim organizacijama
Kristina Tafra
Globalizacija svjetskog tržišta, ubrzan razvitak visokih tehnologija te njihove sve veće primjene u pomorskim organizacijama pretpostavka je jačanja konkurencije i sve zaoštrenijih uvjeta pružanja pomorskih usluga. Pravi odgovor pomorskih organizacija na takve svjetske izazove jest koncept upravljanja kvalitetom koji u novije doba doživljava punu afirmaciju. Kvaliteta postaje strateški cilj i činitelj konkurentnosti. Ona pretpostavlja uključenost cijele organizacije, svih poslovnih...
Videokonferencijski sustavi u obrazovanju
Videokonferencijski sustavi u obrazovanju
Frane Ančić
Obrazovanje je ključni faktor ekonomskog i osobnog razvoja u uvjetima globalne konkurentnosti. Obrazovanje podrazumijeva ustanovu, proces, sadržaj i rezultat organiziranog i slučajnog učenja, a omogućuje razvoj različitih kognitivnih sposobnosti i stjecanje raznovrsnih znanja, vještina, umijeća i navika. Video tehnologija uvelike pomaže i obogaćuje proces obrazovanja. U svim današnjim obrazovnim ustanovama i radnim sredinama gdje je stjecanje znanja i vještina jedan od glavnih...
Videonadzorni sustavi u pomorskom prometu
Videonadzorni sustavi u pomorskom prometu
Martina Bradarić
U ovom radu se obrađuje tematika video nadzora pomorskog prometa. Izlažu se različite tehnologije te njihove prednosti i nedostatke koje se također pokušavaju poboljšati kako bi video nadzor u pomorskom prometu mogao biti učinkovitiji. U tome igraju veliku ulogu CCTV sustavi, MACH filteri, model pozadinskog oduzimanja, videonadzor na bovi i zračni nadzor. Rad također doprinosi projektu višegodišnjeg institucijskog financiranja znanstvene djelatnosti (VIF) te na samom kraja ovog...
Višeplatformsko programiranje multimedijalnih sadržaja
Višeplatformsko programiranje multimedijalnih sadržaja
Marinko Birčić
U diplomskom radu opisan je način višeplatformskog programiranja multimedijalnih sadržaja. Programski kôd je pisan u C++ programskom jeziku, a izrađen je u Microfost Visual Studio, s pomoćnom vanjskom bibliotekom SFML. Svrha diplomskog rada je prikazati jedan od načina višeplatformskog programiranja uz korištenje multimedije, kao što su slika i zvuk.
Višeplatformsko programiranje multimedijalnih sadržaja
Višeplatformsko programiranje multimedijalnih sadržaja
Marinko Birčić
U diplomskom radu opisan je način višeplatformskog programiranja multimedijalnih sadržaja. Programski kôd je pisan u C++ programskom jeziku, a izrađen je u Microfost Visual Studio, s pomoćnom vanjskom bibliotekom SFML. Svrha diplomskog rada je prikazati jedan od načina višeplatformskog programiranja uz korištenje multimedije, kao što su slika i zvuk.
Vjetrovi na Jadranu
Vjetrovi na Jadranu
Karlo Repac
Cilj ovog rada bio je analizirati i opisati sve vjetrove koji pušu na Jadranu. Područje istočnog Jadrana vrlo je vjetrovito te uvelike utječe na plovidbu. Neki vjetrovi se pojavljuju češće, neki rjeđe a nisu niti svi jednako opasni te predvidivi. Vjetar nastaje kao posljedica horizontalne razlike atmosferskoga tlaka. Brzina vjetra, a time i njegovo djelovanje na izložene predmete, ovisi o tome koliki je gradijent tlaka. U svrhu ranog reagiranja, vrlo je važno znati karakteristike...
Vodeće svjetske luke
Vodeće svjetske luke
Filip Gulam
Pomorski i riječni promet je od davnina značajni oblik prijevoza ljudi i robe. U današnje suvremeno doba koje je obilježeno razvojem novih tehnologija prijevoza, generalni teret svjetskih luka čini uglavnom industrijska roba koja se prevozi najviše kontejnerima. Osim spomenute industrijske robe, pomorskim i riječnim se putem najviše prevozi tekući i rasuti teret. Kontejnerizacija donosi velike promjene u pomorskom i riječnom prometu, ali i svjetskoj vanjskotrgovinskoj razmjeni....
Vodotijesni normirani zahtjevi i elektronički navigacijski uređaji
Vodotijesni normirani zahtjevi i elektronički navigacijski uređaji
Vilim Benzon
Nepropusne pregrade smatraju se kao pregrade koje sudjeluju u vodonepropusnom pregrađivanju broda. Osnovne se vodonepropusne pregrade postavljaju prema pravilima klasifikacijskih društava, a osiguravaju vodonepropusno pregrađivanje zbog mogućeg naplavljivanja broda u slučaju prodora vode. Elektronička navigacija je znanstvena disciplina koja obuhvaća metode za određivanje pozicije i drugih navigacijskih elemenata korištenjem elektromagnetskih valova koji se registriraju elektronskim...

Pages