Paginacija

Prosocijalno ponašanje
Prosocijalno ponašanje
Vana Vidović
Prosocijalno ponašanje je sveobuhvatni naziv za različite oblike socijalnog ponašanja u čijoj je osnovi pomaganje drugima u zadovoljenju njihovih potreba ili uklanjanju poteškoća. Prosocijalno ponašanje pomagača određeno je situacijskim (izvanjskim) činiteljima te crtama ličnosti pomagača. Cilj je rada analizirati prosocijalno ponašanje, odnosno utvrditi kako se ono razvija i što na njega utječe, s posebnim osvrtom na prosocijalno ponašanje na brodu. Prosocijalno ponašanje u...
Protupožarni sustavi u strojarnici LNG broda
Protupožarni sustavi u strojarnici LNG broda
Ivan Boban
Brod je zatvoreni sustav u kojem se u svakom trenutku obavlja nekakva vrsta mehaničkog, električnog i elektroničkog rada. Takav sustav podložan je kvarovima, a samim time i nesrećama koje za posljedicu mogu imati gubitak vremena, opreme, tereta te na posljetku i života. Požar je jedna od najopasnijih vrsta nesreće na brodu jer samo izgaranje gorivog materijala generira velike temperature te, ovisno o gorivu, toksične pare i plinove koji su izrazito štetni i opasni za posadu i sam...
Provjera dimenzija i čvrstoće brodskog vijka prema pravilima IACS klasifikacijskih društava
Provjera dimenzija i čvrstoće brodskog vijka prema pravilima IACS klasifikacijskih društava
Ivor Šuljić
U brodskom propulzijskom sustavu brodski vijak obavlja temeljnu funkciju: pretvorbu okretnog momenta, kojega proizvede brodski pogonski stroj, u porivnu silu. Osim što je brodski vijak jedan od najbitnijih dijelova brodskog propulzijskog sustava, također se njegova važnost ističe i u utjecaju na funkcionalnost rada brodskog motora. Brodski vijak postaje vrlo važna sigurnosna komponenta broda u slučaju oluja i vremenskih nepogoda. Zbog toga razloga sva međunarodno priznata...
Provjera sigurnosti cilindričnih zupčanika u odnosu na mikro rupičenje
Provjera sigurnosti cilindričnih zupčanika u odnosu na mikro rupičenje
Toni Vojković
Mikro rupičenje je nepoželjno stanje koje se može pojaviti na zupčanim parovima, a predstavlja površinski zamor materijala koji je moguć na bokovima zubi u dodiru uz klizanje u elastohidrodinamičkom ili graničnom režimu podmazivanja, gdje je debljina uljnog filma istog reda veličine kao i površinska hrapavost. Cilj rada je doprinijeti sigurnosti zupčanih parova uvođenjem kriterija sigurnosti protiv mikro rupičenja u njihov općeniti proračun čvrstoće i sigurnosti. Zadatak...
Provođenje općih i specifičnih preventivnih mjera na brodovima
Provođenje općih i specifičnih preventivnih mjera na brodovima
Andrea Ivančević
Život na brodu vrlo je kompleksan te se otvaraju mnoge mogućnosti širenja zaraze. Opće preventivne mjere iste su na brodu kao i na kopnu. Specifične mjere su različite jer se pomorci moraju cijepiti protiv žute groznice i uzeti kemoprofilaksu protiv malarije ako putuju u endemična područja malarije. Mnoge bolesti se lakše sprječavaju nego liječe. Od pomoraca, odnosno od svih članova brodske posade, a posebno rukovodećih, traži se profesionalnost u održavanju opće higijene...
Pružanje prve pomoći kao rizični čimbenik vlastite sigurnosti
Pružanje prve pomoći kao rizični čimbenik vlastite sigurnosti
Zvonimir Vrkić
Cilj rada bio je istražiti kako pružanje prve pomoći može biti rizični čimbenik vlastite sigurnosti. Osobe specijalizirane i uvježbane za pružanje prve pomoć dolaze prve na mjesto hitnoće, a najčešće su to paramedičari, osoblje hitne medicinske pomoći, policijski službenici, vatrogasci, pripadnici gorske službe za spašavanje i sličnih službi. Sustavnim pregledom objavljene literature identificirani su rizici koji mogu utjecati na sigurnost istih. Rizici su podijeljeni u 6...
Punjač NI/CD i NI/MH baterija
Punjač NI/CD i NI/MH baterija
Josip Čulić
Cilj ovog završnog rada je izraditi punjač za električne baterije na temelju stečenih znanja iz elektrotehnike i o baterijama. Električna baterija je naprava koja služi kao izvor istosmjernog napona. Predstavlja spremnik kemijske energije. Za izradu je odabran punjač za nikal-kadmij i nikal-metal-hidrid tipove baterija koje su u širokoj upotrebi u kućanstvu, radionicama, uredima, te u brojnim prenosivim električnim uređajima. Na brodovima se koriste kao pomoćno napajanje u...
Putnička luka Dubrovnik - jučer, danas, sutra
Putnička luka Dubrovnik - jučer, danas, sutra
Tea Radinović
Luka Dubrovnik ima bogatu povijest koja datira još iz doba antike. Dubrovnik je najznačajnija destinacija na hrvatskom dijelu Jadrana te je privlačna putnicima na kružnim putovanjima. Kruzing turizam nosi sa sobom prednosti i nedostatke. Zaštitu okoliša potrebno je svrstati među najviše vrijednosti projekta luke Dubrovnik. Poboljšanje infrastrukture i suprastrukture jamči uspjeh razvoja luke.
Putnički brodovi - Propisi međunarodne pomorske organizacije
Putnički brodovi - Propisi međunarodne pomorske organizacije
Ivan Sikirica
Putnički brodovi jesu brodovi koji prevoze više od 12 putnika. Mogu se podijeliti na prekooceanske brodove, brodove za kružna putovanja, trajekte i obalne brodove. Putnički brodovi moraju zadovoljiti stroge tehničke zahtjeve koji se tiču sigurnosti plovidbe. Međunarodne propise vezane za putničke brodove donosi IMO. Odgovornost IMO-a jest stvoriti standarde koji bi poboljšali sigurnost međunarodne plovidbe i koji bi spriječili onečišćenje mora s brodova. Među propisima IMO-a...
Putnički jedrenjaci Mediterana
Putnički jedrenjaci Mediterana
Jerko Antišić
Morskim putem se obavlja 3/4 svjetske trgovine. To je najjeftiniji i najefikasniji oblik prijevoza dobara i ljudi. Počevši od malih barki i brodova, preko ratnih galija na vesla pa sve do suvremenih jedrenjaka, parobroda i današnjih brodova na motorni pogon ljudi su težili isplativijem i bržem načinu prijevoza. Cilj ovog rada je pružiti uvid u glavne karakteristike najvećih putničkih jedrenjaka na Mediteranu. Poredani po veličini počevši od najvećeg su: Club Med 2, Royal...
Putnički prijevoz trajektima Francuska - Engleska
Putnički prijevoz trajektima Francuska - Engleska
Mislav Pavić
Pomorski promet oduvijek je smatran najjeftinijim prijevoznim sredstvo, za prijevoz tereta kao i za prijevoz putnika. U zadnjih desetak godina pojavio se trend turizma u kojem turisti za svoja putovanja koriste isključivo pomorski promet radi svoje udobnosti i ljepote koje pruža prijevoz trajektima, brodovima i sličnim pomorskim prijevoznim sredstvima. Cilj rada je prikazati linijski putnički promet između Engleske i Francuske, s obzirom da je navedena ruta vrlo važna promatrano i kroz...
Putnički prijevoz trajektima Hrvatska - Italija
Putnički prijevoz trajektima Hrvatska - Italija
Stipe Mićin
Razvoj prometa u bilo kojoj zemlji direktno je povezan s gospodarskim razvojem zemlje. Što je bolje razvijen promet i tržište prometa, to zemlja ima veće mogućnosti gospodarskog rasta i napretka. Jadan od glavnim uvjeta razvijenosti prometa u zemlji je njezin geografski i geoprometni položaj. Hrvatska pripada središnoj Europi te se nalazi na presjeku važnih prometnih pravaca, kopnenih, zračnih i pomorskih. Pomorski promet je jedini oblik prometa koji postoji od davnina. Ovaj oblik...

Paginacija