Pages

MODELIRANJE I SIMULIRANJE TROFAZNOG KAVEZNOG ASINKRONOG MOTORA
MODELIRANJE I SIMULIRANJE TROFAZNOG KAVEZNOG ASINKRONOG MOTORA
Matea Čović
Cilj rada je formirati prvo matematički, a potom i simulacijski model trofaznog kaveznog asinkronog motora u zamjenskom dvoosnom sustavu. Ulazna varijabla modela je napon napajanja, a izlazna varijabla je brzina vrtnje osovine motora. Pored brzine vrtnje, model omogućava snimanje i ostalih relevantnih varijabli, poput: razvijenog momenta te struja statora i rotora. Model omogućava analizu utjecaja promjene momenta tereta priključenog na osovinu motora na relevantne varijable motora,...
Manevar tegljenja
Manevar tegljenja
Romano Leban
Manevar tegljenja broda može se uvrstiti u jednu od najsloženijih pomorskih operacija kojoj je potreban ozbiljan pristup tijekom same operacije tegljenja, manevriranja, obuke kao i rukovanja opremom. Napretkom tehnologije veličina brodova se povećava te su tegljači postali nezamjenjiva sredstva za povećanje sigurnosti tijekom manevriranja u luci. Tegljači su brodovi dobrih manevarskih osobina, snažnih motora, pomažu brodovima koji nemaju dovoljno prostora za sigurno kretanje ili...
Manevarska obilježja broda i čimbenici koji utječu na manevriranje
Manevarska obilježja broda i čimbenici koji utječu na manevriranje
Luka Živanović
Manevriranje brodom je vještina, koja se upotrebljava prilikom veza, sidrenja, u izvanrednim situacijama, pristajanja uz obalu ili gat te posebnim slučajevima kao što su manevri prilikom požara na brodu, prodora vode, tegljenja, plovidbe po nevremenu i olujnom moru. Vještina manevriranja zahtjeva dobro teoretsko znanje kako bi se savladale i poništile sile koje se ne mogu kontrolirati. Da bi se manevar dobro izveo potrebno je poznavati obilježja broda te njegove prednosti i...
Manevarska obilježja raznih vrsta brodova
Manevarska obilježja raznih vrsta brodova
Andrija Selestrin
Pojam manevriranja brodom podrazumijeva vještinu upravljanja brodom prilikom pristajanja uz obalu ili gat, prilikom veza u četverovez i plutaču, prilikom sidrenja i u posebnim slučajevima kao što su manevri prilikom tegljenja, spašavanja, nasukavanja, prodora vode, požara i dr. Da bi se manevar dobro izveo, potrebno je poznavati čimbenike koji utječu na njegovu uspješnost. Međutim, zapovjednik također mora poznavati vrstu, tip i veličinu broda jer manevarska svojstva i...
Manevarski sustavi na brodovima za kružna putovanja
Manevarski sustavi na brodovima za kružna putovanja
Anton Telenta
Brodovi za kružna putovanja su najveći putnički brodovi na svijetu koji istovremeno prevoze nekoliko tisuća putnika i članova posade. Zbog sigurnosti ljudi takvi brodovi opremljeni su najsofisticiranijim sistemima u svim područjima. Manevarski sustavi na brodovima za kružna putovanja preuzeti su iz raznih grana morskog brodarstva i prilagođeni njihovim potrebama. Ključna komponenta svakog broda ovog tipa je dizel-električna propulzija uz koju se veže tehnologija azimutalnih...
Manevriranje brodovima s dinamičkim pozicioniranjem
Manevriranje brodovima s dinamičkim pozicioniranjem
Ante Žižić
Sustav dinamičkog pozicioniranja je vrlo važan jer omogućuje plovilu održavanje pozicije i smjera, a pri tome koristi vlastite sustave, potisnike, senzore. Primjenjiv je na razne vrste brodova (ronilački brod, brod polagač cijevi, brod za bušenje, brod za jaružanje, brod za rovanje, ROV opskrbni brod, tegljač) i koristan pri manevriranju brodovima i izvođenju posebnih operacija na moru. Dijelovi sustava dinamičkog pozicioniranja su plovilo, izvršni organi, mjerni sustav,...
Manevriranje brodovima sa dinamičkim pozicioniranjem
Manevriranje brodovima sa dinamičkim pozicioniranjem
Mirko Daniel Mandac
Dinamičko pozicioniranje (DP) je računalni upravljan sustav za automatsko održavanje pozicije i kursa broda pomoću vlastitih potisnika. DP broda je sustav koji kontrolira kretanje broda prvenstveno u horizontalnoj ravnini. Osjetnici za određivanje pozicije u kombinaciji sa osjetnicima kretanja i žirokompasima šalju podatke DP računalu o poziciji i kursu broda te veličini i smjeru vanjskih sila koje utječu na brod. Dobiveni podaci omogućavaju DP računalu da izračuna potrebni kut...
Manevriranje brodovima za polaganje kablova i cjevovoda
Manevriranje brodovima za polaganje kablova i cjevovoda
Josip Brkljača
Ovaj rad bavi se posebnom vrstom brodova koji se koriste u svrhu polaganja kablova i cjevovoda te se prezentira u četvrtom poglavlju. Drugo poglavlje rada usmjereno je na podmorske cjevovode, dok se treće poglavlje bavi kablovima. U drugom poglavlju opisani su materijali od kojih su proizvedeni cjevovodi. Također je navedena detaljna podjela barži za polaganje cjevovoda kao i sve metode polaganja koje se koriste ovisno o situaciji, opremi i potrebi posla. U trećem poglavlju opisani su...
Manevriranje i plovidba brodom u zonama odvojene plovidbe i uskim kanalima
Manevriranje i plovidba brodom u zonama odvojene plovidbe i uskim kanalima
Mario Blajić
Manevriranje je vještina koja se razvijala kroz povijest pomorstva, a može se definirati kao umijeće priveza i odveza broda, premještaja broda uz gat ili obalu, sidrenja broda te priveza u četverovez ili na plutaču. Kao što je prethodno navedeno, riječ je o vještini koja se usavršavala usporedno s modernizacijom brodova, odnosno razvijanjem novih tehnologija. Primjenjujući nove tehnologije, odnosno iskorištavajući sve prednosti manevarskih uređaja koje brod posjeduje, nastoji...
Manevriranje plovilom unutar marine - specifičnosti marine ACI Vodice
Manevriranje plovilom unutar marine - specifičnosti marine ACI Vodice
Josip Vdović
Cilj ovog rada je upoznati nautičare sa pravilima, posebnostima i klimatskim uvjetima na području akvatorija ACI marine Vodice, te dati preporuku nautičarima koji koriste usluge veza, u svrhu sigurnog pristajanja na vez i poboljšanja sigurnosti plovidbe unutar marine, koristeći metode pristajanja i manevriranja koje su opisane i grafički prikazane u ovom radu.
Marine za superjahte i megajahte
Marine za superjahte i megajahte
Marija Bošković
Nautički turizam s posebnim naglaskom na megajahting predstavlja vrlo perspektivan oblik suvremene turističke ponude. U radu se opisuju marine za superjahte i megajahte, kod njih potražnja raste brže od ukupnog nautičkog prometa. Megajahting kao grana nautičkog turizma predstavlja jedan od važnijih čimbenika razvoja na svjetskoj razini. Svaka marina za superjahte i megajahte ima svoj model razvoja, specifičnosti koje je oblikuju i čine posebnom, potrošnja potrošača velike...
Marine za superjahte i megajahte
Marine za superjahte i megajahte
Ilma Kajan
Posljednjih desetljeća sve više se ističe rekreacijska plovidba i pri čemu se značajno razvija nautički turizam. Značajnu ulogu u razvoju nautičkog turizma zauzimaju jahte, luksuzna i reprezentativna plovila. Kako bi turizam povezan sa luksuznim jahtama funkcionirao potrebno je na pravi način isplanirati i projektirati marine za megajahte i superjahte. Cilj rada je istražiti tržište marina za superjahte i megajahte s aspekta diferencijacije i brendiranja. U svrhu istraživanja...

Pages