Pages

Komparacija onečišćenja mora uljima i štetnim tekućim tvarima zadnjih 40 godina u Sredozemlju
Komparacija onečišćenja mora uljima i štetnim tekućim tvarima zadnjih 40 godina u Sredozemlju
Franko Komadina
Narušavanje kakvoće morskog ekosustava često je posljedica svakodnevnih (ili rutinskih) operacija i slučajnih onečišćenja s brodova, a zbog predmeta prijevoza posebice je karakteristično za brodove koji su namijenjeni prijevozu tekućih tereta. U ovom radu izvršit će se usporedba onečišćenja mora uljima i drugim štetnim tvarima na području Sredozemlja, koje predstavlja jedan od najvažnijih i intenzivnijih morskih plovnih područja na svijetu. Cilj rada je prikazati...
Komparacija postojećih i modernih sustava lociranja
Komparacija postojećih i modernih sustava lociranja
Marko Zečić
Ovaj rad bavi se komparacijom postojećih i modernih sustava lociranja. U radu su obrađeni sustavi koji su prethodili današnjim satelitskim sustavima kao i moderni sustavi koji se danas koriste i dalje razvijaju. Cilj ovog rada bio je analizirati i komparirati tehnologije i sustave satelitske navigacije, te usporediti GEO, LEO i MEO orbite. Svaka od ovih orbita ima svoje prednosti i nedostatke za određene funkcije koje obavljaju, kao što su prijenos podataka, telekomunikacija i sustavi...
Komparativna analiza hidroavionskog prometa u svijetu i RH i njegov utjecaj na sigurnost plovidbe
Komparativna analiza hidroavionskog prometa u svijetu i RH i njegov utjecaj na sigurnost plovidbe
Nikola Očašić
Hidroavionski promet, kao iznimno atraktivna i relativno lako izvediva vrsta prijevoza u suvremeno doba kada se pojavljuje prenapučenost postojećih zračnih luka, konstantno bilježi porast. Njegova uloga je značana u povezivanju manjih i izoliranijih odredišta do kojih je teško moguće doći zračnim prijevozom. Razvoj hidroavionskog prometa započeo je prije 80-ak godina, a dizajn hidroaviona koji su u upotrebi za ovu vrstu prijevoza nije se značajnije mijenjao. Većina ih se nalazi...
Kompleksni brojevi u svakodnevnom životu
Kompleksni brojevi u svakodnevnom životu
Marina Ilić
Tek u 16. stoljeću, za potrebe rješenja kubne jednadžbe, uvedeni su kompleksni brojevi i operacije s njima. Po mnogim mišljenjima, uvođenje kompleksnih brojeva uvelike je olakšalo rješavanje i razumijevanje određenih problema. Danas se, moglo bi se reći, kompleksni brojevi koriste svugdje. Između ostalog, u različitim znanstvenim područjima i drugim srodnim područjima unutar tih znanosti kao što su: obrada signala, geometrija, elektrotehnika itd. Ipak, važno je uočiti da je...
Komunikacija i mediji
 Učinkoviti odnosi s medijima, alati odnosa s medijima
Komunikacija i mediji Učinkoviti odnosi s medijima, alati odnosa s medijima
Josipa Pedisić
Nove komunikacijske tehnologije značajno utječu na suvremeno poslovno okruženje te dovode do stvaranja konkurentnih tržišta na kojima nisu istaknute značajne razlike između malih i velikih poduzeća, civilnih i javnih organizacija te drugih dionika. Ukoliko se prethodno navedene stavke koriste na pravi način, organizacija koja ih provodi može značajno unaprijediti svoje poslovanje kroz svoju sliku u javnosti te održavanje dobre komunikacije sa interesnim skupinama. Primjer...
Komunikacija na sastanku
Komunikacija na sastanku
Mia Jadrić
U ovom radu obrađeni su pojam i značenje komunikacijskih vještina na sastanku. Dobre komunikacijske vještine su izuzetno bitne za uspješno poslovno pregovaranje. Dobra komunikacija nije urođena vještina, nego se kao i svaka druga vještina stječe učenjem te primjenjivanjem naučenog, kako bi nam postala dobra navika. Uspješna komunikacija pomaže nam bolje razumjeti ljude te prevladavati različitosti i graditi povjerenje. Vrste komuniciranja, uloga i zadaci te komunikacija u...
Komunikacija u menadžmentu
Komunikacija u menadžmentu
Ivona Kamber
U ovom radu obraĎeni su pojam i značenje menadžmenta te procesi i kulture komuniciranja. Komunikacijski diskurz promatran je, uzimajući u obzir funkcije i pojave, raznorazne forme, odnos pošiljatelja i primatelja te smisao u kojem se ostvaruje u poslovnim sustavima. Utjecaj komunikacije na menadžerska znanja i vještine, sistematski obraĎuju komunikologija i menadžment. Komunikacija je bitna, kako na životnom, tako i na poslovnom putu, i tako može predstavljati granicu izmeĎu...
Komunikacijska tehnologija kao osnovica društva znanja
Komunikacijska tehnologija kao osnovica društva znanja
Petar Smoljo
Ovaj se rad bavi ulogom informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) u obrazovanju. Najprije se daje klasifikacija i pregled svih informacijskih i komunikacijskih tehnologija koje se koriste u nastavi- e-učenje te sustav za upravljanje učenjem. Predstavlja se primjeri informacijske i komunikacijske tehnologije - moodle, claroline te implementacija sustava za upravljanje učenjem u visokom obrazovanju pomoraca. Dalje se daje pregled korištenja IKT-a u hrvatskoj nastavi. Analiziraju se...
Komunikacijska tehnologija kao sredstvo upravljanja tvrtkama
Komunikacijska tehnologija kao sredstvo upravljanja tvrtkama
Marija Barišić
U posljednjih nekoliko desetljeća informacijsko komunikacijske tehnologija osigurava društvu širok spektar novih komunikacijskih mogućnosti. Tehnologija je izmijenila način na koji se danas obavlja posao, samu prirodu poslova koji se obavljaju i razloge zašto se obavljaju. Ulaganje u samu tehnologiju znači pronalaženje novih poslovnih mogućnosti, pariranje trendovima i brže pojavljivanje na novim tržištima. Tehnologija je u mnogim tipovima poslovanja postala motornom snagom...
Komunikacijski uređaji na jahtama
Komunikacijski uređaji na jahtama
Duje Radović
Ovaj diplomski rad daje osvrt na komunikacijske uređaje koji se koriste na jahtama u današnjoj plovidbi, te se sastoji od tri glavna poglavlja. U prvom se dijelu analizira osnovni sustav za pogibelj i sigurnost – GMDSS, te se predstavlja pravilnik o opremanju jahti i Hrvatski registar brodova, te se kroz njih prikazuje poveznicu samih uređaja i jahti. Na same uređaje prelazi se u drugom poglavlju u kojem se navode obrađuju uređaji koji služe za terestričku komunikaciju na moru kao...
Koncept PSSA i preporuke za razvoj koncepta
Koncept PSSA i preporuke za razvoj koncepta
Nikolina Šimić
Zaštita mora i morskog okoliša regulirana je raznim međunarodnim propisima, kako u svijetu, tako i u Republici Hrvatskoj. Neka morska područja podliježu većem utjecaju vanjskih čimbenika, te je zbog toga potrebno poduzeti strože mjere. Kako bi se postigla viša razina zaštite tih područja, pristupa se Konceptu posebno osjetljivih područja, kojim se identificiraju takva područja, te ako odgovaraju ijednom kriteriju, označavaju se kao posebno područje.
Koncet pametne plutače
Koncet pametne plutače
Marko Glavinić
Razvojem prometa u pomorstvu, pojavila se potreba za konstantnim nadzorom parametara mora kako bi se kvalitetnije provelo planiranje putovanja s minimalnom potrošnjom energije i visokim stupnjem sigurnosti. Neprekidnim mjerenjem parametara mora postiže se uvid u gibanje vodene mase, a naknadnim dodavanjem određenih senzora omogućava se stvaranje podatkovne sigurnosne mreže, sustava upozorenja od nevremena, brojanje morskog prometa, analiza zagađenosti mora, predviđanje razmjera štete...

Pages