Pages

Korisnost znanja matematike na primjeru trogirske marine
Korisnost znanja matematike na primjeru trogirske marine
Adrian Čatlak
Predmet ovog rada je primjena matematike na primjeru Marine Trogir. Zašto baš Marine Trogir? Zato što će ista, sa završetkom projekta, postati marina prve kategorije. A da bi to postala i opstala, potrebno je, između svega znanje iz matematike i pomorstva. Matematika se kao znanost, od davnina, koristi u pomorstvu. Sa porastom nautičkog turizma razvijao se cijeli lanac moderno opremljenih marina uzduž Jadranske obale. Znanje matematike ima svoju najbitniju primjenu prilikom izračuna...
Korozija i način sprječavanja korozije brodskih generatora pare
Korozija i način sprječavanja korozije brodskih generatora pare
Petar Kundid
U ovom završnom radu detaljno je obrađena tema brodskih generatora pare, njihov razvoj i podjela, te pojava i način sprječavnja korozije istih. Detaljnije je opisana kontrola kvalitete i podjela napojne vode brodskih generatora pare, navedeni su uzročnici pogonskih problema brodskih generatora pare. Detaljnije je opisana korozija, njena podjela te metode sprječavanja nastanka korozije u brodskim generatorima pare.
Kriteriji i standardi za odabir odgovarajućih modela u svrhu učinkovitog recikliranja broda i nastalog otpada
Kriteriji i standardi za odabir odgovarajućih modela u svrhu učinkovitog recikliranja broda i nastalog otpada
Jelena Mamić
U ovom radu se obrađuju metode i postupci recikliranja broda, od samog dolaska na mjesto reciklaže, pa do daljnje uporabe ostataka recikliranog broda. Posebna pažnja obraća se na ekološki prihvatljivo upravljanje opasnim otpadom i ostalim otpadom, kao što su azbest i PCB. Spomenut će se i dvije konvencije, Baselska i Hong Konška, koje se zalažu za sigurno i učinkovito recikliranje broda, te sigurnost radne snage koja se bavi istim. Novim tehnologijama i nabavkom ostalih resursa...
Kritične situacije na brodu
Kritične situacije na brodu
Marin Trebotić
Kritične situacije na brodu su: požar i eksplozija, sudar, potonuće i nasukavanje. Kada dođe do kritične situacije zapovjednik broda procjenjuje da li je sigurnije napusti brod nego li ostati na njemu. IMO je donio mnoge propise kako bi spriječio nesreće na brode te umanjio njihove posljedice. Sredstvo za gašenje požara ovisi o mjestu gdje je požar nastao te o obilježjima požara. Požar se može gasiti vodom, ugljičnim dioksidom, pjenom i prahom. Uzroci nasukavanja i sudara...
Kruzerske luke u RH
Kruzerske luke u RH
Darija Peška
Kruzing se kao jedna vrsta nautičkog turizma razvio u veliki svjetski biznis. Zbog velike potražnje na tržištu, razvile su se velike kruzing kompanije, koje moraju raspolagati s dovoljnim financijskim sredstvima i imati dovoljno kapitala kako bi mogli raspolagati atraktivnim brodovima te se razvijati na tom tržištu. Kruzing koji ima rastući trend pokrenuo je novu perspektivnu komponentu svjetskog gospodarstva, te je izrazito poraslo ulaganje u putničke terminale i luke zbog nove...
Kružna putovanja rijekom Dunav
Kružna putovanja rijekom Dunav
Duško Šetka
Dunav je druga najduža rijeka Europe i svoj tok započinje u Schwarzwaldu, Njemačka.Na putu do Crnog mora prolazi kroz glavne gradove Beč, Bratislavu, Budimpeštu i Beograd. Kružna putovanja unutarnjim vodama još nisu dosegnula svoj puni potencijal, no pozitivan trend rasta govori o brodu koji plovi u tom smjeru. Ovaj rad ima osvrt na plovidbu unutarnjim vodama, te infrastrukturnim zahtjevima zbog povećanja potražnje na tržištu.
Kvalifikacije menadžera u marinama i nautičkom turizmu
Kvalifikacije menadžera u marinama i nautičkom turizmu
Lucija Žigun
U završnom radu se istražuje važnost kvalitetnog odabira mendžmenta u poduzećima, posebno u marinama. Detaljno su opisane vještine koje posjeduju menadžeri pri vođenju poduzeća te njihova hijerarhijska podjela, vještine i znanje koje moraju imati kandidati pri zapošljavanju na određeno radno mjesto. Također su opisane funkcije menadžmenta. Opisuje se odabir odgovarajuće menadžerske strukture u suvremenom poslovnom svijetu, za bolje upravljanje ljudskim resursima te bolje...
Kvantitativni uvid u strukturu poslovanja luka nautičkog turizma
Kvantitativni uvid u strukturu poslovanja luka nautičkog turizma
Ana Rožić
Nautički turizam je plovidba turista na plovnim objektima (jahta, brodica i sl.), kao i boravak u lukama nautičkog turizma radi odmora i rekreacije. Tako reguliramo i definiramo nautički turizam kao gospodarsku djelatnost. Usluge nautičkoga turizma se definiraju kao iznajmljivanje prostora uz obalu za smještaj plovnih objekata i turista koji borave na njima, iznajmljivanje plovnih objekata za odmor i rekreaciju (charter, cruising i sl.), usluge skipera, prihvat, čuvanje i održavanje...
Lloyd s open form - međunarodni ugovor o spašavanju
Lloyd s open form - međunarodni ugovor o spašavanju
Rebeka Jurčević
Spašavanje kao specifični institut pomorskog prava podrazumijeva svaku potrebnu i korisnu uslugu i pomoć pruženu osobama i imovini na moru. Tradicionalno pravo spašavanja, uz obvezno spašavanje ljudskih života, odnosilo se na spašavanje broda, tereta i drugih imovinskih interesa. Danas spašavanje postoji i kao mjera zaštite morskog okoliša. Za uspješno spašavanje imovinskih vrijednosti spašavatelju pripada nagrada za spašavanje, limitirana vijednošću spašenih stvari. To je...
Logistika u pomorskom poduzetništvu
Logistika u pomorskom poduzetništvu
Klara Dotur
Ovaj diplomski rad prikazuje sažet opis logistike, logističke organizacijske strukture te opis logistike unutar pomorskog poduzeća. Logistika je poznata kao djelatnost koja se bavi svladavanjem prostora i vremena uz minimalne troškove. Smatra se da je logistika prepoznata kao efikasan čimbenik uspješnosti poslovanja svake kompanije. Cilj ovog diplomskog rada je predstaviti logistiku kao ključnu stavku svakog poduzeća. Bez dobre organizacijske strukture obogaćene informacijskim...
Luka Rijeka
Luka Rijeka
Marin Marčić
Luka Rijeka se prema Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama određuje kao luka od međunarodnog gospodarskog značenja za Republiku Hrvatsku te kao takva ostvaruje brojne pozitivne učinke za nacionalno gospodarstvo. To se potvrđuje i kroz brojne koncesionare Lučke uprave Rijeka koji na lučkom području obavljaju različite temeljne i dopunske lučko-transportne djelatnosti. Ulaskom Hrvatske u EU na području riječke luke otvorile su se brojne mogućnosti, kao što su ukidanje...
Luka Zadar - Gaženica
Luka Zadar - Gaženica
Ivan Šustić
Luka je prometno čvorište, vodeni i s vodom neposredno povezani kopneni prostor s izgrađenim i neizgrađenim obalama, lukobranima, uređajima, postrojenjima i drugim objektima namijenjenim pristajanju, sidrenju i zaštiti brodova i brodica, ukrcaju i iskrcaju putnika i robe, uskladištenju i drugom rukovanju robom, proizvodnji, oplemenjivanju i doradi robe, te ostalim gospodarskim djelatnostima, koje su s tim djelatnostima u međusobnoj ekonomskoj, prometnoj ili tehnološkoj svezi. Luka...

Pages