Pages

Jučer, danas, sutra turizma u Dubrovniku
Jučer, danas, sutra turizma u Dubrovniku
Marijana Grbeša
Razvoj turizma, kako u Republici Hrvatskoj tako i u svijetu, doprinio je rastu i razvoju samih gradova. Dubrovnik je jedan od najljepših gradova na Mediteranu koji odiše jednostavnošću i posebnošću. Upravo zbog svoje duge povijesti, klime, očuvane kulturne baštine i jedinstvenih prirodnih ljepota već je dugi niz godina destinacija broj jedan svim turistima. Turizam se danas nametnuo kao glavna ekonomska i društvena djelatnost i upravo je zato važno da domaćini grada Dubrovnika...
Jučer, danas, sutra turizma u Republici Hrvatskoj
Jučer, danas, sutra turizma u Republici Hrvatskoj
Jelena Krišto
Turizam je u Republici Hrvatskoj jedna od najvažnijih gospodarskih grana te u razdoblju trajanja turističke sezone ovaj sektor zapošljava najveći dio radno sposobnog stanovništva. Privlačenjem izravnih inozemnih investicija turizam dugoročno doprinosi gospodarskom rastu, a kratkoročno potiče dodatno zapošljavanje u usko povezanim turističkim djelatnostima. Zahvaljujući raznovrsnosti političkih i gospodarskih situacija u kojima se Republika Hrvatska nalazila kroz povijest,...
KNJIGE NARUDŽBI NOVOGRADNJI JUČER-DANAS-SUTRA
KNJIGE NARUDŽBI NOVOGRADNJI JUČER-DANAS-SUTRA
David Rudelić
Narudžbe novih brodova su jedini način da se odgovori na povećanje potražnje za brodskim prostorom. Od dana kada brodar naruči svoj brod, pa do dana isporuke broda iz brodogradilišta može proći i preko tri godine pa je vrlo važno biti dobar procjenitelj trenutnih i budućih kretanja na pomorskom tržištu. Knjige narudžbi novogradnji su temelj brodograditeljima za planiranje i organiziranje svog poslovanja i kapaciteta, a upravo je analiza knjige narudžbi brodogradnji u...
KONSTRUKCIJSKA OBILJEŽJA BRODOVA ZA PRIJEVOZ TEKUĆIH TERETA- M/V ORANGE STAR
KONSTRUKCIJSKA OBILJEŽJA BRODOVA ZA PRIJEVOZ TEKUĆIH TERETA- M/V ORANGE STAR
Hrvoje Markovina
U ovom radu bavit ćemo se obradom i problematikom brodske konstrukcije, kao takve. Pisanjem ovog rada prikazat ćemo njena obilježja, kao i važnosti, te ćemo posebnu pažnju i pozornost, pridodati i obratiti na konstrukciju brodova za prijevoz tekućeg tereta s osvrtom na brod Orange Star. Pod nazivom konstrukcija broda se podrazumijeva, struktura brodskog trupa i njegov sastav, odnosno oblik, dimenzije i način spajanja građevnih dijelova broda [20]. Brodovi za prijevoz tekućeg tereta...
Karakteristike i uvjeti prijevoza hlađenih tereta
Karakteristike i uvjeti prijevoza hlađenih tereta
Klara Maleš
U ovom završnom radu obrađuju se karakteristike i uvjeti prijevoza hlađenih tereta. Početci suvremenog prijevoza ove vrste tereta vežu se uz prijevoz banana u grozdovima, zatim ambalažiranog voća i povrća u kutijama. Suvremeni prijevoz koji se najvećim dijelom izvodi u linijskom servisu, podrazumijeva korištenje specijalnih brodova i sredstava integralnog transporta kao što su kontejneri. Brodovi za hlađeni teret su brodovi specijalizirani za prijevoz tereta koji tijekom...
Kavitacija vijka
Kavitacija vijka
Tomislav Radanović
Tema ovog završnog rada je kavitacija vijka. Na suvremenim brodovima vijak je najrašireniji tip brodskog propulzora i gotovo jedino sredstvo poriva. Može ga se predočiti kao vijak koji na osovini okreće brodski stroj i tako okrećući se u vodi kao matici snagu brodskog stroja pretvara u kretanje, tj. ostvaruje poriv. Vijak se sastoji od glavine i dva do osam listova. Prema tehničkoj izvedbi danas je u upotrebi vijak s fiksnim krilima, zatim vijak prekretnim krilima ili vijci kojima se...
Ključne karakteristike organizacijske kulture u brodograditeljskim organizacijama
Ključne karakteristike organizacijske kulture u brodograditeljskim organizacijama
Zrinka Vučica
U radu se konkretno prikazuje pojam organizacijske kulture i njena važnost u tvrtkama. Svako poduzeće ima svoju autohtonu organizacijsku kulturu kojoj se najčešće zaposlenici trebaju prilagoditi, ali istovremeno ona služi kao potpora zaposlenicima i njihovim menadžerima. Ključna važnost organizacijske kulture ogleda se na učinkovitosti organizacije i na način obavljanja poduzetničko - menadžerske funckije. Menadžeri uvelike utječu na stvaranje klime u poduzeću. Njihove...
Ključne karakteristike organizacijskih struktura u brodograditeljskim organizacijama
Ključne karakteristike organizacijskih struktura u brodograditeljskim organizacijama
Luka Burica
Organizacijska struktura čini kostur svake organizacije. Brodograditeljske organizacije nisu iznimka. Cilj ovog rada je dati pregled tipova organizacijskih struktura, od jednostavnijih i tradicionalnijih, ka složenijima i modernijima. Pritom su važne karakteristike tih struktura, kao i prednosti i nedostaci koje svaka od njih nužno ima, te se želi naglasiti da nijedna struktura nije sama po sebi ispravna ili kriva, već da odabir strukture ovisi o čimbenicima koji utječu na...
Ključni procesi strateškog menadžmenta u pomorstvu
Ključni procesi strateškog menadžmenta u pomorstvu
Marko Radić
Strateški menadžment je jedna od najvažnijih funkcija svake organizacije a kako i sama riječ govori ovdje je riječ o strategiji kao njenom glavnom dijelu. Strategija je način na koji određena organizacija ili poduzeće dolazi do cilja. Bez nje niti jedan zadatak u organizaciji ili poduzeću ne bi bio ostvaren. S druge strane menadžment je jedna od glavnih funkcija u organizaciji koja brine o ljudskim resursima te koordinira njihove napore kako bi oni izvršili određene zadatke na...
Knjiga o uljima (Oil Record Book)
Knjiga o uljima (Oil Record Book)
Toni Šerić
Različite gospodarske djelatnosti učestalo su povezane, ali rijetko koja djelatnost odražava snažnu međuovisnost s ijednom drugom djelatnošću kao što je to slučaj sa prometom. U slučaju pomorskog prometa, zemlje formiraju pomorske strategije kojima nastoje unaprijediti pomorske sustave svoje zemlje, a na razini Europske unije, harmonizirati čitavo tržište. Promet je nužan preduvjet za postojanje gospodarstva i njegovo odvijanje uopće. Uzme li se u obzir globalizacija...
Knjige i publikacije u GMDSS-u
Knjige i publikacije u GMDSS-u
Ivan Rančić
GMDSS sustav sastoji se od različitih odvojenih implementiranih pod sustava koji tvore cjelinu. Neki od njih se prilično dugo koriste na brodovima, a neki su noviji kao DSC. Svi ti sustavi imaju različita ograničenja s obzirom na pokrivenost i opremu koju brod sadrži. U svakom području na svijetu brod mora biti opremljen odgovarajućom opremom.U ovom radu je istaknut je sam pojam GMDSS te njegovo funkcioniranje. Cilj ovog rada je pružiti viziju važnosti komunikacije te načini...
Kombinirana parno plinska turbinska postrojenja klase tribal i county britanske kraljevske ratne mornarice
Kombinirana parno plinska turbinska postrojenja klase tribal i county britanske kraljevske ratne mornarice
Ivana Tomović
Ovaj završni rad je izrađen na način da donosi najbitnije podatke vezane uz parne i plinske turbine koji sačinjavanju kombinirano parno plinsko turbinsko postrojenje. Osim principa rada obje vrste turbine, prikazane su i izvedbe ove vrste postrojenja te povijesni razvoj testiranja i primjene u brodskoj propulziji. Kao primjeri korištenja u praksi kombiniranog parno plinskog turbinskog postrojenja uzete su dvije klase brodova Britanske kraljevske ratne mornarice koji su ovu vrstu pogona...

Pages