Pages

E-učenje iz računalnog oblaka
E-učenje iz računalnog oblaka
Josip Poljak
„Računalstvo u oblaku” je naziv novog poslovnog modela i nove tehnološke platforme za razvoj i izvršavanje programskih rješenja koji se danas sve više koriste. U ovome radu će se donijeti kratki prikaz „Računalstva u oblaku“ prvenstveno njegovo značenje za korisnike osobito sa naglaskom kroz model e-učenja, kao i za profesionalne informatičare te pokazati nekoliko primjera njegovog korištenja za izvršavanje informatičkih programskih rješenja (aplikacija).
EPIRB opremljen s AIS i GNSS
EPIRB opremljen s AIS i GNSS
Silvije Marković
EPIRB je prijenosni odašiljač koji šalje signale COSPAS-SARSAT satelitskom sustavu na frekvenciji od 406,025 MHz i namijenjen je obilježavanju pozicije u nuždi kod napuštanja broda. Nakon aktivacije EPIRB počinje odašiljati niz kodiranih, digitalnih signala prema satelitima u orbiti Zemlje. Pozicija sustava se naknadno izračuna u pripadajućem podsustavu. Bilo bi puno bolje da se točna pozicija šalje i predaje ne samo satelitskom sustavu nego i okolnim brodovima preko AIS...
ERGONOMIJA NAVIGACIJSKE OPREME NEKONVENCIJSKIH PLOVILA
ERGONOMIJA NAVIGACIJSKE OPREME NEKONVENCIJSKIH PLOVILA
Katarina Blajić
Ergonomija je složenica grčkih riječi ergon što znači ljudski rad i nomos što znači zakon ili pravilo. Definira se kao interdisciplinarno znanstveno područje u kojem se proučavaju načini optimalnog usklađivanja odnosa prilikom rada, između čovjeka, radnog mjesta i uvjeta rada. Ergonomske pretpostavke sve su prisutniji čimbenik sigurne plovidbe i učinkovitog upravljanja brodom. Današnja razina razvoja tehnologije zahtjeva i visoku razinu svijesti o potrebi ergonomskog...
Ekologija i pomorski turizam
Ekologija i pomorski turizam
Ivona Roso
Neprekidnom razvitku čovječanstva gotovo da se i ne vidi kraj. Posljedice toga su i sve veće uništavanje i zagađivanje prirode kao i potrošnja neobnovljivih izvora energije. Ponude rješavanja ovog problema su zapravo vrlo jednostavne: ili trebamo promijeniti današnji način razvoja ili nam preostaje da se prilagodimo. S obzirom da se radi o veoma sadržajnoj temi,u ovom završnom radu proći će se kroz najbitnije dijelove navedene tematike kako bi se dobila cjelokupna slika ove vrlo...
Ekologija u funkciji održivog razvoja pomorskog turizma
Ekologija u funkciji održivog razvoja pomorskog turizma
Mare Jadrić
Cilj ovog završnog rada je upoznati sve bitne elemente kao što su ekologija, održivi razvoj i pomorski turizam te povezanost istih. Zbog naglog razvoja pomorskog turizma, kao i ostalih grana turizma, nerijetko dolazi do devastacije okoliša. Bilo to neplanskom gradnjom potrebne infrastrukture ili pak onečišćenjem okoliša štetnim tvarima. Rješenje tog problema je održivi razvoj, koji nam pomaže da ujedno razvijamo turističku ponudu, ali i da sačuvamo resurse, posebno prirodne, za...
Ekološki čimbenici dubokog morskog dna
Ekološki čimbenici dubokog morskog dna
Vedrana Vesanović
Duboko morsko dno predstavlja najveće i najtajanstvenije područje na zemlji. Okolina na dubokom morskom dnu uglavnom je hladna, tamna voda prekrivena mekanim, dubokim muljem. Goleme površine dubokomorskog dna prekrivene su mekim sedimentima i godinama stvaranim različitim reljefnim oblicima. Ekološki čimbenici određuju život na nekom prostoru. Visoki hidrostatski tlak koji je prisutan na velikim dubinama morskog dna, otežava i ograničava hrani s površine mora da dođe do dna. U...
Ekspertni sustavi
Ekspertni sustavi
Nikola Džanko
Pojednostavljeno bi se moglo reći da su ekspertni sustavi računalni programi koji sadrže određena specifična znanja iz jednog ili više određenih područja znanosti. Takvi programi su komercijalizirani, a razvili su ih znanstvenici u području umjetne inteligencije. Najčešći oblik ekspertnih sustava sastoji se od seta pravila po kojima se analiziraju informacije o specifičnoj vrsti problema, ali i pružanja matematičke analize problema. Ovisno o njihovoj izvedbi, pružaju...
Ekstremni team-building: Prihvatljiva ili neprihvatljiva stvarnost
Ekstremni team-building: Prihvatljiva ili neprihvatljiva stvarnost
Matea Domić
Rast i razvoj poduzeća dovodi do povećavanja poslova, te potrebom za većim brojem ljudi, koji bi izvršavali te poslove. Izazov je kako koordinirati njihov rad. Moderna organizacija se ne može sastojati od gazda i podčinjenih, organizacija, mora biti načinjena od timova. Glavno obilježje tima je međusobna suradnja, otvorenost, komunikacija, motivacija, obavljanje različitih poslova za ostvarivanje zajedničkog cilja. Timski rad se smatra najboljim načinom organiziranja rada, jer...
Ekstremno veliki kontejnerski brodovi (ULCV)
Ekstremno veliki kontejnerski brodovi (ULCV)
Toni Bojić
Unutar ovog završnog rada obrađena je tema ekstremno velikih kontejnerskih brodova, razlog njihovog nastanka i detaljan opis njihove konstrukcije. Radom daje uvid u prošle, sadašnje i buduće konstrukcijske mogućnosti ekstremno velikih kontejnerskih brodova. Također, želi se stvoriti uvid u ograničenja, koja mogu proizaći iz daljnjeg razvoja kontejnerskih brodova. Problematika kojom se bavi završni rad je isplativost daljnjeg razvoja kontejnerskih brodova. Završni rad daje odgovor...
Električna propulzija- upravljanje radom motora
Električna propulzija- upravljanje radom motora
Luka Tadić
Tema je ovog rada električna propulzija-upravljanje radom motora. Upotrebom električne propulzije ostvaruju se mnoge prednosti u usporedbi s ostalim tipovima propulzije, kao što su manje vibracije, ušteda prostora, bolje manevarske sposobnosti itd. U ovom radu istaknuti su pretvarači frekvencije, metode skalarnog i vektorskog upravljanja izmjeničnih strojeva koji nam omogućuju regulaciju brzine. Cilj je ovog rada prikazati ponašanje izmjeničnih strojeva s različitim metodama...
Električni sustavi i upravljanje na brodovima s dizel električnom propulzijom
Električni sustavi i upravljanje na brodovima s dizel električnom propulzijom
Ante Veić
Cilj rada je opisati električni sustav na brodovima s dizel električnom propulzijom, koja je zbog svojih mnogobrojnih prednosti postala standard za brodove različitih namjena. Budući svaki od njih ima određene zahtjeve, u radu su navedene izvedbe pogona koje zadovoljavaju iste. Uz to, opisan je način proizvodnje i razvod električne energije na brodu. Obrađen je sustav za upravljanje proizvodnjom električne energije te su navedene njegove glavne funcije.
Električni sustavi putničkih brodova za kružna putovanja
Električni sustavi putničkih brodova za kružna putovanja
Grgo Topić
U radu se opisuju električni sustavi putničkih brodova za kružna putovanja. Kao ogledni primjer uzet je brod MS Eurodam sljedećih karakteristika: 86.000 BRT, duljine 285 m, kapaciteta 2100 putnika i 930 članova posade i ukupnom instaliranom snagom od 64 MW. Pored razmatranog sustava koji je detaljno predstavljen u ovom radu, općenito su predstavljeni i opisani različiti električni sustavi koji se koriste na ovakvim brodovima, što uključuje i sustav električne propulzije.

Pages