diplomski rad
Mjerenje tlaka pomoću PLC uređaja i prikazivanje rezultata na HMI sučelju

Stjepan Suton (2018)
Sveučilište u Splitu
Pomorski fakultet
Zavod za nautiku