Rad nije dostupan
diplomski rad
Analiza norme ISO 9001
2008 i ISO 9001 : 2015

Daria Božena Forlić (2017)
Sveučilište u Splitu
Pomorski fakultet
Zavod za nautiku