Pages

Autonomni brodovi
Autonomni brodovi
Mirko Alfirević
Cilj ovog rada je objasniti pojam autonomnog broda kao pomorskog plovila budućnosti. Opisan je koncept po kojem se predlažu ideje za proces automatizacije. Automatizacija se postiže opremanjem složenim autonomnim sustavom kako bi se osposobio brod da izvrši plan plovidbe bez prisutnosti posade na brodu. Ključna komponenta jest postizanje komunikacije između autonomnog broda i kontrolne stanice na kopnu pod nadzorom stručnog osoblja. Navedeni su vodeći idejni projekti na kojima se...
Azimut u astronomskoj navigaciji
Azimut u astronomskoj navigaciji
Nikola Žunić
Jedan od najstarijih predmeta ljudskog proučavanja planeta Zemlje jest njegovo nebo. Neki od najranijih ljudskih rituala su se zasnivali na nebeskim pojavama poput pomrčine Sunca, gradnja hramova se vršila na temelju određivanja istaknutih točaka na nebu, kao što su izlaz, zalaz, kulminacija Sunca, poloţaj zvijeţđa. Kroz povijest jača ljudsko zanimanje za proučavanje nebeskih tijela, ţelja za spoznajom o zakonitostima gibanja nebeskih tijela, što dovodi do pojave praktične...
Balastiranje i de-balastiranje broda u eksploataciji
Balastiranje i de-balastiranje broda u eksploataciji
Bruno Koludrović
Tema i glavni cilj ovog rada je pobliže upoznati čitatelja sa balastnim vodama i njihovoj primjeni u pomorskoj industriji. U radu će se čitatelj upoznati s međunarodnim propisima o balastnim vodama te njihovoj prijetnji za ekologiju i gospodarstvo. Kako se čitatelj upoznaje s osnovnim problemima oko balastnih voda, spomenut će se sve važnije metode i načini obrade balastnih voda. Rad je podijeljen na nekoliko dijelova gdje se prvo spominje pojam balastnih voda i njihova prijetnja za...
Baza podataka ljudskih resursa u pomorstvu
Baza podataka ljudskih resursa u pomorstvu
Tin Trošić
Ljudski potencijali i upravljanje ljudskim resursima u suvremenom svijetu su ključni faktora za uspješnost poslovanja svakog poduzeća. U ovom radu bit će razrađen semantički model baza podataka kao pristupa organizaciji ljudskih resursa. Baze podataka se može definirati kao zbirka zapisa pohranjenih u računalu na sustavan način, s ciljem bržeg pristupa kroz indeksiranje i tražilice što omogućava brže, transparentno i efikasno manipuliranje podacima. S obzirom da je za efikasno...
Bespilotne letjelice i primjena u pomorstvu
Bespilotne letjelice i primjena u pomorstvu
Mateo Franić
U ovom radu predstavljena je trenutna situacija industrije bespilotnih letjelica te je istražena mogućnost njihove primjene u pomorskoj industriji. Prikazom prvih, sadašnjih te budućih mogućnosti primjene bespilotnih letjelica (unmanned aerial vehicle UAV-a), rad ukazuje na posljednje trendove i tendencije budućeg razvoja dronova u pomorstvu. Bespilotni sustavi tehnologija u naglom su razvoju te se i dalje razvijaju nadilazeći svoju prvobitnu vojnu svrhu. Ubrzanim razvojem,...
Brod za prijevoz automobila
Brod za prijevoz automobila
Matej Županović
RO – RO / PCC brodovi za prijevoz vozila su jedinstvena plovila koja su konstruirana da prevoze vozila na kotačima i tračnicama. Jedinstveni su zbog svoje opreme i tereta kojeg prenose jer su vozila osjetljiva i skupocjena roba koja se lako oštećuje. Kako bi se spriječila oštećenja tereta i samog plovila, zapovjednik i svi članovi posade dužni su pridržavati se pravila koja će im dodijeliti vlasnici plovila. Prije ukrcavanja tereta, potrebno je očistiti sve palube za vozila i...
Brodarski ugovori za putovanje
Brodarski ugovori za putovanje
Frane Ćapalija
Ugovori o prijevozu stvari morem dijele se na brodarske ugovore i ugovore o prijevozu pojedinih stvari. Prema trajanju brodarski ugovor može biti ugovor na vrijeme ili ugovor za putovanje. U ovom završnom radu obrađeni su brodarski ugovori za putovanje. Brodarskim ugovorom za putovanje prijevoznik se obvezuje da će prevesti stvari za naručitelja prijevoza unaprijed određenim putovanjem. Cilj ovog rada je ukazati na značaj brodarskih ugovora te pobliže objasniti svrhu i posebnosti...
Brodarstvo i njegovo značenje u međunarodnom prijevozu
Brodarstvo i njegovo značenje u međunarodnom prijevozu
Marin Medak
Polazna točka u ovom radu je definiranje morskog brodarstva, te prikaz njegovog razvoja od najranijih početaka koji se spominju u zapisima prije Krista pa sve do sadašnjeg stanja. Brodarstvo je najvažniji prijevoznik tereta u svijetu. U svjetskom prometu robe točnije međunarodnoj razmjeni sudjeluje više samostalnih objekata međunarodne zajednice i za svaku je međunarodno brodarstvo jedna od najvažnijih nacionalnih i prijevoznih djelatnosti. Upravo radi toga najvažnije stavke...
Brodarstvo i osobito osjetljiva morska područja
Brodarstvo i osobito osjetljiva morska područja
Leo Bitunjac
Ovaj rad se bavi osobito osjetljivim morskim područjima (engl. Particularly Sensitive Sea Area, PSSA) - područjima koja zbog svojih ekoloških, socio – ekonomskih, prometnih ili političkih značajki uživaju posebnu zaštitu, te utjecajem brodarstva na PSSA i obrnuto. Rad se također bavi Međunarodnom pomorskom organizacijom (the International Maritime Organization, IMO) i njenom ulogom u zaštiti ljudskih života na moru, brodova i morskog okoliša.
Brodograđevna proizvodnja
Brodograđevna proizvodnja
Kristina Marasović
Tema ovog završnog rada je brodograđevna proizvodnja koja za cilj ima pobliže pojasniti i analizirati podatke o brodogradnji te utjecaju iste na nacionalno gospodarstvo države u kojoj se odvija. Glavna pitanja koja će se analizirati uključuju povezanost brodogradnje i brodarstva te čimbenike koji determiniraju odnosno utječu na razvoj brodogradnje. Nadalje, promatrati će se opće tendencije u razvoju brodogradnje, a posebna pozornost će se posvetiti geografskoj prelokaciji iste te...
Brodovi i terminali za rasute terete
Brodovi i terminali za rasute terete
Eni Nikolić
Rasuti teret je izraz za terete koji se prevoze u rasutom stanju, tj. bez ambalaže. U rasute terete ubrajamo rude, ugljen, fosfate, žitarice, boksit. Cilj rada je objasniti brodove i terminale za rasute terete. Zbog velike udaljenosti nalazišta navedenog tereta i njegovog mjesta prerade, javila se potreba prijevoza tog tereta morem brodovima. Za prijevoz i prekrcaj rasutog tereta je bitno poznavati osnovna fizičko-tehnička obilježja tereta i njegovo ponašanje za vrijeme prijevoza i...

Pages