Pages

Automatsko upravljanje brodskih pogonskih sustava i uređaja
Automatsko upravljanje brodskih pogonskih sustava i uređaja
Domagoj Ugrin
Razvoj brodova, ali i cjelokupne tehnologije doveo je sve više do automatskog upravljanja u brodskim procesima. Zadaća automatskog upravljanja je, koliko je to god moguće, olakšati rad pojedinih procesa kako u velikim postrojenjima tako i na brodovima. U ovom završnom radu opisani su izmjenjivači topline i njihovi glavni dijelovi. Izmjenjivači topline su važan dio automatskog upravljanja i kao takvi imaju široku primjenu u različitim sustavima. Važan dio izmjenjivača topline su...
Automatsko upravljanje brodskim kormilarskim strojem
Automatsko upravljanje brodskim kormilarskim strojem
Nikola Babić
Razvijanjem i usavršavanjem tehnologije u pomorstvu došlo je do pojave automatskog upravljanja brodskim kormilarskim uređajem koje danas sve više zamjenjuje prvotno ručno upravljanje. Kao zadaća automatskog upravljanja brodskim kormilarskim uređajem nameče se da se uz pomoć raznih sustava i mehanizama mjere parametri okoline i prati zadani kurs broda. Ako se pojavi bilo kakav odmak od zadanog kursa, sustav treba reagirati i brod usmjeriti na zadani kurs. Cijeli ovaj sustav je vrlo...
Automatsko upravljanje brodskim kormilarskim uređajem
Automatsko upravljanje brodskim kormilarskim uređajem
Ante Matenda
Razvoj tehnologije i brodova je doveo do pojave automatskog upravljanja brodskim kormilarskim ureĎajem koje danas sve više zamjenjuje prvotno ručno upravljanje. Zadaća automatskog upravljanja brodskim kormilarskim ureĎajem je da uz pomoć raznih sustava mjeri parametre okoline i zadrţava brod na zadanom kursu. Prilikom svakog odmaka od zadanog kursa sustav treba reagirati i vratiti brod na zadani kurs. Cijeli sustav je vrlo sloţen te zahtijeva neprestano odrţavanje kako bi sve...
Autonomni brodovi
Autonomni brodovi
Mirko Alfirević
Cilj ovog rada je objasniti pojam autonomnog broda kao pomorskog plovila budućnosti. Opisan je koncept po kojem se predlažu ideje za proces automatizacije. Automatizacija se postiže opremanjem složenim autonomnim sustavom kako bi se osposobio brod da izvrši plan plovidbe bez prisutnosti posade na brodu. Ključna komponenta jest postizanje komunikacije između autonomnog broda i kontrolne stanice na kopnu pod nadzorom stručnog osoblja. Navedeni su vodeći idejni projekti na kojima se...
Autonomni brodovi i vozila na lučkim terminalima
Autonomni brodovi i vozila na lučkim terminalima
Ante Matas
Nekoliko je projekata autonomnih brodova završeno i započeto i svi se slažu oko istog, a to je da je tehnologija potrebna za autonomnu navigaciju broda dostupna. Ipak, pretvaranje ove tehnologije u stvarne sustave i algoritme i dalje zahtijeva značajan razvoj. Da bi se omogućio takav razvoj pomorska industrija treba nadići svoju konzervativnu prirodu sporog prilagođavanja na promjene. Kada govorimo o autonomnim vozilima na lučkim terminalima najčešće govorimo o kontejnerskim...
Azimut u astronomskoj navigaciji
Azimut u astronomskoj navigaciji
Nikola Žunić
Jedan od najstarijih predmeta ljudskog proučavanja planeta Zemlje jest njegovo nebo. Neki od najranijih ljudskih rituala su se zasnivali na nebeskim pojavama poput pomrčine Sunca, gradnja hramova se vršila na temelju određivanja istaknutih točaka na nebu, kao što su izlaz, zalaz, kulminacija Sunca, poloţaj zvijeţđa. Kroz povijest jača ljudsko zanimanje za proučavanje nebeskih tijela, ţelja za spoznajom o zakonitostima gibanja nebeskih tijela, što dovodi do pojave praktične...
Balastiranje i de-balastiranje broda u eksploataciji
Balastiranje i de-balastiranje broda u eksploataciji
Bruno Koludrović
Tema i glavni cilj ovog rada je pobliže upoznati čitatelja sa balastnim vodama i njihovoj primjeni u pomorskoj industriji. U radu će se čitatelj upoznati s međunarodnim propisima o balastnim vodama te njihovoj prijetnji za ekologiju i gospodarstvo. Kako se čitatelj upoznaje s osnovnim problemima oko balastnih voda, spomenut će se sve važnije metode i načini obrade balastnih voda. Rad je podijeljen na nekoliko dijelova gdje se prvo spominje pojam balastnih voda i njihova prijetnja za...
Baza podataka ljudskih resursa u pomorstvu
Baza podataka ljudskih resursa u pomorstvu
Tin Trošić
Ljudski potencijali i upravljanje ljudskim resursima u suvremenom svijetu su ključni faktora za uspješnost poslovanja svakog poduzeća. U ovom radu bit će razrađen semantički model baza podataka kao pristupa organizaciji ljudskih resursa. Baze podataka se može definirati kao zbirka zapisa pohranjenih u računalu na sustavan način, s ciljem bržeg pristupa kroz indeksiranje i tražilice što omogućava brže, transparentno i efikasno manipuliranje podacima. S obzirom da je za efikasno...
Baza podataka za praćenje stanja zaliha na brodu
Baza podataka za praćenje stanja zaliha na brodu
Kate Ševo
Brzi napredak informacijske tehnologije (IT) posljednih 60 godina omogućio je razne dobrobiti koje se imaju priliku uživati danas. Paralelno s tehnološkim razvojem, razvijaju se i šire područja primjene informacijskih tehnologija. Jedna od informacijskih tehnologija je baza podataka i sustav za upravljanje istima. Baze podataka su osnova modernog poslovanja i temelj svakog informacijskog sustava. Može se pretpostaviti da su logičan odabir i u poslovanju u brodarstvu, gdje se koriste...
Bespilotne letjelice i primjena u pomorstvu
Bespilotne letjelice i primjena u pomorstvu
Mateo Franić
U ovom radu predstavljena je trenutna situacija industrije bespilotnih letjelica te je istražena mogućnost njihove primjene u pomorskoj industriji. Prikazom prvih, sadašnjih te budućih mogućnosti primjene bespilotnih letjelica (unmanned aerial vehicle UAV-a), rad ukazuje na posljednje trendove i tendencije budućeg razvoja dronova u pomorstvu. Bespilotni sustavi tehnologija u naglom su razvoju te se i dalje razvijaju nadilazeći svoju prvobitnu vojnu svrhu. Ubrzanim razvojem,...
Brod za prijevoz automobila
Brod za prijevoz automobila
Matej Županović
RO – RO / PCC brodovi za prijevoz vozila su jedinstvena plovila koja su konstruirana da prevoze vozila na kotačima i tračnicama. Jedinstveni su zbog svoje opreme i tereta kojeg prenose jer su vozila osjetljiva i skupocjena roba koja se lako oštećuje. Kako bi se spriječila oštećenja tereta i samog plovila, zapovjednik i svi članovi posade dužni su pridržavati se pravila koja će im dodijeliti vlasnici plovila. Prije ukrcavanja tereta, potrebno je očistiti sve palube za vozila i...
Brodarski ugovori za putovanje
Brodarski ugovori za putovanje
Frane Ćapalija
Ugovori o prijevozu stvari morem dijele se na brodarske ugovore i ugovore o prijevozu pojedinih stvari. Prema trajanju brodarski ugovor može biti ugovor na vrijeme ili ugovor za putovanje. U ovom završnom radu obrađeni su brodarski ugovori za putovanje. Brodarskim ugovorom za putovanje prijevoznik se obvezuje da će prevesti stvari za naručitelja prijevoza unaprijed određenim putovanjem. Cilj ovog rada je ukazati na značaj brodarskih ugovora te pobliže objasniti svrhu i posebnosti...

Pages