Pages

Analiza primjene električnih strojeva u električnoj propulziji
Analiza primjene električnih strojeva u električnoj propulziji
Filip Čorić
Rad analizira izvedbe električnih strojeva za električnu propulziju brodova. Pored opisa samih električnih strojeva koji se koriste za propulziju, u radu su opisane i osnovne izvedbe električnih propulzijskih sustava, kako sustava koji aktivno sudjeluju u realizaciji električne propulzije, poput brodske električne centrale i upravljačkih sklopova. U radu su ukratko opisani i povijesni razvoj električne propulzije te razlozi za njenu primjenu. U konačnom je napravljena analiza...
Analiza primjene sustava upravljanja kvalitetom
Analiza primjene sustava upravljanja kvalitetom
Ana Marija Zeljković
Kada je riječ o sustavu upravljanja kvalitetom, postoje brojni elementi koji utječu na njegovo upravljanje, neki od elemenata su ljudski potencijal, investicije, očuvanje okoliša i drugi. Ipak zadovoljstvo kupca se smatra glavnim i vodećim parametrom. Kako bi se kvaliteta poslovanja poboljšala, koriste se razni alati koji su propisani u skladu s normama ISO sustava. Ukoliko organizacija želi imati poslovanje usklađeno s međunarodnim normama, obvezna je ispuniti zahtjeve usvojene u...
Analiza primjene suvremenih strategija održavanja u pomorstvu
Analiza primjene suvremenih strategija održavanja u pomorstvu
Karlo Bratić
U radu su analizirane prednosti i nedostaci suvremenih strategija održavanja. Boljim razumijevanjem suvremenih strategija održavanja stvara se podloga za analizu stanja održavanja pojedinog dijela brodskog sustava. Također, navedene su mogućnosti poboljšanja odnosno optimiranja pristupa održavanja za određeni brodski sustav. Cilj rada je što više približiti mogućnosti poboljšanja održavanja odnosno pristupa održavanju, kao i stava prema održavanju. Kao osnovni preduvjet za...
Analiza rada i optimizacija brodskog motora
Analiza rada i optimizacija brodskog motora
Ivan Ante Rupanović
U radu se obradio sporohodni dvotaktni dizelski motor, objasnio se posebno hidraulički sustav koji omogućuje široko i precizno variranje u radnim parametrima, neovisno o trenutnom opterećenju. Dio rada se odnosi na izmjenu radnog medija te na stehiometriju izgaranja. Posebna pažnja posvetila se kako procesu optimizacije tako i proračunu procesa: kompresije, izgaranja i ekspanzije. Također, izrađen je model sa pripadajućim dijagramima, a u zadnjem dijelu rada dati su primjeri iz...
Analiza rada i optimizacija sporokretnih dvotaktnih diesel motora
Analiza rada i optimizacija sporokretnih dvotaktnih diesel motora
Ante Muše
Zbog dodatnih pooštravanja propisa koji se odnose na ograničavanje emisije štetnih ispušnih plinova brodskih sporokretnih dvotaktnih Diesel motora postoji nužnost istraživanja motora u fazi projektiranja te predstavlja ključan korak u proizvodnji motora i postizanju željenih zahtjeva, stoga se provode intenzivna istraživanja za poboljšanje procesa izgaranja, postizanje željenih performansi i dozvoljenih razina štetnih ispušnih plinova. Višezonski model izgaranja posebno je...
Analiza radnih postupaka na TRANSAS GMDSS simulatoru
Analiza radnih postupaka na TRANSAS GMDSS simulatoru
Mislav Tokić
GMDSS je svjetski pomorski sustav za uzbunjivanje i sigurnost na moru koji se koristi kako bi se brzo reagiralo na izvanrednu pomorsku nezgodu brzom komunikacijom s obalom, drugim brodovima i satelitima. Brodari su počeli koristiti GMDSS simulatore koji oponašaju stvarne situacije na brodu. Uvode se s ciljem kako bi se maksimiziralo iskustvo učenja tako što se osobe koje uče na simulatoru suočavaju s uvjetima koji se mogu pojaviti u stvarnom životu. Postoje razni proizvođači GMDSS...
Analiza sigurnosti i privatnosti računalne mreže
Analiza sigurnosti i privatnosti računalne mreže
Ivan Đuran
Danas se mnogi ljudi oslanjaju na računala za domaće zadaće, rad, stvaranje ili pohranjivanje korisnih informacija. Stoga je važno da informacije o računalu budu spremljene i održavane ispravno. Također je izuzetno važno za ljude na računalima da štite svoje računalo od gubitka i zloupotrebe podataka. Od ključne je važnosti za tvrtke da zadrže informacije koje posjeduju, tako da hakeri ne mogu pristupiti informacijama. Kućni korisnici također trebaju primijeniti sredstva i...
Analiza sigurnosti i privatnosti računalne mreže
Analiza sigurnosti i privatnosti računalne mreže
Katarina Đivoje
Sve je veća svijest među različitim poduzećima i organizacijama kako je za uspješno poslovanje potrebno imati dobro zaštićen računalni sustav kako bi se spriječilo bilo kakvo narušavanje sigurnosti i privatnosti. U tu svrhu je u ovom diplomskom radu provedeno anonimno istraživanje putem internet upitnika na temu analize sigurnosti i privatnosti računalne mreže u poduzećima/organizacijama u hrvatskom i stranom (inozemnom) vlasništvu. Cilj provedenog istraživanja je bio...
Analiza spremnosti luka za primjenu Međunarodne konvencije o nadzoru i upravljanju brodskim i balastnim vodama i talozima
Analiza spremnosti luka za primjenu Međunarodne konvencije o nadzoru i upravljanju brodskim i balastnim vodama i talozima
Maja Čović Bajramagić
Cilj rada je analiza spremnosti luka RH za primjenu Međunarodne konvencije o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima, sljedom čega se promatraju količine balastnih voda u desetogodišnjem intervalu na području RH, te porijeklo istih. Promatrano je porijeklo balastnih voda kako bi se umanjilo štetno djelovanje invazivnih vrsta na bioraznolikost, pri čemu je zabilježen konstantan rast balastnih voda iz drugih mora, te pad balastnih voda iz Jadranskog mora. Također,...
Analiza stanja zastupljenosti ISO standarda u Hrvatskoj
Analiza stanja zastupljenosti ISO standarda u Hrvatskoj
Zvonimir Dilber
Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) svojim standardima poduzećima uvelike olakšava poslovanje. Standardi su u poslovanju prisutni kako bi osigurali da sve funkcionira. Globalizacija, razvoj tržišta i industrija te sve brže odvijanje poslovnih procesa u organizacijama zahtijevaju standardizaciju i normizaciju te je nameću u prvi plan svake ozbiljne organizacije današnjice. Cilj ovog rada je povećati svijest i znanje o sustavima upravljanja kvalitetom svih onih koji...
Analiza strategije pomorske i prometne politike u RH
Analiza strategije pomorske i prometne politike u RH
Željka Popović
Ulaskom Hrvatske U Europsku Uniju postavila su se nova pitanja i smjernice za razvijanje nacionalnog gospodarstva. Temeljni dokument koji se temelji na predviđanju i usmjeravanju pomorskog gospodarstva u Republici Hrvatskoj Strategija je pomorske politike. Od Strategije se očekuje analiza i postavljanje ciljeva ključnih segmenata pomorskog gospodarstva. Dinamika pomorskog tržišta, nacionalni resursi i konkurencija glavni su izazovi pozicioniranja Republike Hrvatske kao jedne od...
Analiza uklanjanja malih onečišćenja u lukama
Analiza uklanjanja malih onečišćenja u lukama
Kruno Paić
Iako spor, transport morem visoko je efikasna metoda transporta velikih količina tereta i ljudi. Današnje društvo svjedoči rastu brodskog prometa za koji je ponajviše zaslužan turizam i sve češće odabiranje brodica, jedrilica i jahti za provođenje odmora na moru. Uzme li se u obzir to i nedovoljno iskusne skipere i kapetane, može se reći da je veliki broj malih onečišćenja postao dijelom svakodnevice te se može pretpostaviti da će u budućnosti njihov broj biti još veći....

Pages